Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 11 Ağustos 2017 haber 4 EDİTÖR: HAKAN AKARSU TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN Gelibolu’ya ‘Adalet Şehri’ kuracak!GAAÜNDNAIDTLIEDEMTADE CHP’nin 5 günlük Adalet Kurultayı’na, “yürüyüşe” destek veren siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri özel olarak davet edilecek CHP lideri Kemal Kılıçdarolğu’nun Ankara’dan İstanbul’a ger çekleştirdiği “Adalet Yürüyüşü”nün devamı niteliğinde, Çanakkale Ge libolu yarımadasında gerçekleşti rilecek “Adalet Kurultayı” için ge ri sayım başladı. Yaklaşık 50 dö nümlük arazi üzerinde gerçekleş tirilecek kurultay için alan, çadır lar, konteynırlarla donatılacak ve Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bu lunduğu katılımcı lar, 5 gün boyunca bu alanda konakla yacak. CHP Sözcüsü AYŞE SAYIN Bülent Tezcan, Kurultay alanının “yaşayan adalet şehri” olacağını söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından “Adalet Yürüyüşü” ger çekleştiren CHP’nin Gelibolu’da dü zenleyeceği Adalet Kurultayı için hazırlıklar devam ediyor. CHP’nin önceki günkü MYK toplantısında, masaya yatırdığı kurultayla ilgili planlamalar ve etkinlikler şöyle: 8 başlıkta adalet: 2630 Ağustos tarihleri arasında gerçek leştirilecek olan kurultay boyunca, sabah ve akşam oturumlarında ko nuşulmak üzere 8 ayrı konu belir lendi. Bu kapsamda “mahkemede adalet, devlette adalet, seçimde ada let, geçimde adalet, inançta adalet, eğitimde adalet, yaşamda adalet, medyada adalet” konulu oturumlar yapılacak. Her oturumda, alanları na göre, adalet mağdurları, tanık lıklarını, yaşadıklarını ilk ağızdan anlatacaklar. Daha sonra ise alan larındaki uzmanlar, sorunların kaynağı ve çözüm önerilerini anla tacaklar. CHP lideri Kılıçdaroğlu, açış konuşmasını yapacak. Özel likle tanıkların yaşadıkları mağ duriyetleri anlattığı bölümleri Kı lıçdaroğlu bizzat izleyecek. Yürüyüşçülere davetiye: CHP, adalet yürüyüşünde olduğu gibi kurultayda da “parti kimliği”ni ön plana çıkarmayacak. Adalet, de mokrasi, özgürlük talebi olan bü tün kesimlere kurultay açık olacak. Ancak Adalet Yürüyüşü’ne bizzat katılan siyasi parti temsilcileri, si yasetçiler, sivil toplum örgütü tem silcileri için ayrıca davetiye hazırla nıyor. Referandumda “hayır” diyen ve yürüyüşe de destek veren Saa det Partisi, Demokrat Parti, HDP, Meral Akşener hareketine destek siyasetçilerin de aralarında bulun duğu geniş siyasi yelpazeden isim lerin kurultaya katılması bekleni yor. CHP, davetli listesi üzerinde çalışmaları sürdürüyor. Çadırda konaklama: Kurul tayın, Gelibolu’da, “koruma alan ları” kapsamında olduğu için Kül tür ve Turizm Bakanlığı’ndan ki ralanacak 50 dönümlük arazi üze rinde yapılması planlanıyor. Bu kapsamda 5 günlük konaklama da alanda yapılacak ve çadırlar kurulacak. CHP lideri Kemal Kı lıçdaroğlu ve katılımcılar da bu alanlarda konaklayacak. “Adalete bir tuğla da sen koy”: Kurultayın anlamını vurgu lamaya dönük, Çanakkale il mer kezinde, tüm katılımcıların kat kılarıyla “Adalet Anıtı” dikilecek. “Adalete bir tuğla da sen koy” slo ganıyla yapılacak olan anıta üzeri ne isimlerinin yazılacağı tuğla ko yabilecek ve katılımcılara “sertifi ka” verilecek. Kurultay alanında, Türkiye’de haksızlık ve adaletsizli ğe uğramış, terör mağduru olanla rın anılacağı “Hafıza sokağı” oluş turulacak. Bu kapsamda Madımak, Başbağlar katliamında yaşamını yi tirenler, Ergenekon’da yaşamını yi tiren Kuddusi Okkır’dan, gözaltı, iş kencelerde yaşamlarını yitirenle rin de aralarında bulunduğu isim ler anılacak. Yaşayan adalet şehri: Ku rultayla ilgili bilgi veren Parti Söz cüsü Bülent Tezcan, kurultay ala nının bir anlamda “yaşayan ada let şehri” olacağını belirterek, Türkiye’nin geleceği için, uzlaşma kültürünün oluşması için, legal si yaset platformu için en önemli bu luşma zemini adalet zeminidir” de di. Tezcan, kurultayın sonunda “adalet manifestosu” açıklanacağı nı bildirdi. l ANKARA AdgaülebtreYüdröükyüülmşüü’nştdüe Kılıçdaroğlu Düzce’yi ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, 2 ay önce kalp spazmı geçiren partisinin Kaynaşlı İlçe Başkanı Mehmet Çakal’ı evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, evden çıkışta mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Dursun Kulaç ile sohbet etti. Yanındakilerin “Türkücü” diye tanıttığı Kulaç, Kılıçdaroğlu için yazdığı, “Gelip geçerken uğra, duramayız Kemalsiz” dizelerinin yer aldığı türküyü söyledi. Kılıçdaroğlu, Dursun Kulaç’a teşekkür ederek, “Adalet Yürüyüşü” sırasında gübre dökülerek protesto edildiği Düzce’ye geçti. Burada Eski Akçakoca Caddesi’ndeki kebapçıda öğle yemeği yiyen Kılıçdaroğlu, çıkışta kendisini bekleyenlerle tokalaşıp sohbet etti. Kılıçdaroğlu, ardından ote le geçerek işadamları ve esnafla basına kapalı olarak toplantı yaptı. Ardından Akçakoca’nın Uğurlu Köyü’ne giden Kılıçdaroğlu, Uğurluspor Lokali önünde fındık üreticisi köylülerle sohbet etti, sorunlarını dinledi. Köylüler Kılıçdaroğlu’na fındık, mısır ve çay ikram etti. Kılıçdaroğlu, fındık üretiminde Türkiye’nin dünyada bir numara olduğunu belirterek, “Eğer dünyada 1 numaraysak, yani fındık konusunda söylenecek ilk sözü Türkiye söylüyorsa fındık fiyatını da önce Türkiye açıklaması lazım. Geçen yıl 13 liraydı. Şimdi fiyat 8 liraya kadar düştü. Eğer 1 kilo fındığın maliyeti 7 liraysa ve bugün fiyat 8 liraya düştüyse o fındık üreticisini ranta teslim etmek demektir. Fındık üreticisini ölüme terk etmektir. Size sözüm söz. Sizin sorunlarınızın takipçisi olacağım. Her aşamada ben de olacağım, parlamentoda milletvekili arkadaşlarım da olacak” dedi. Fındık üreticisinin başka gelir kaynağı olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Benim birinci ricam hükümetten; senben kavgamızı unutalım. Vatandaşın derdi var. Buradaki vatandaşın derdi, ‘Bu fındığa kaç lira fiyat vereceksin bir an önce açıkla, beni kurda kuşa teslim etme” diye konuştu. Fındık yaktılar Kılıçdaroğlu’nun konuşması ardından bir genç lokalin arka tarafında bir çuval fındığı yere döküp benzin dökerek ateşe verdi. Jandarma müdahale ederek ismi açıklanmayan genci uzaklaştırdı. Çevredeki üreticiler de alkışlarla tepkiyi destekledi. Genç üreticinin tepkisini Kılıçdaroğlu görmedi. Klıçdaroğlu, daha sonra köyden ayrıldı. l DÜZCE/ DHA Van’da süren Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde konuşan Baydemir ‘Bunun adı diktatörlük’ HDP’nin Van’da Musa Anter Parkı’nda sürdürdüğü “Vicdan ve Adalet Nöbeti”nde konuşan parti sözcüsü Osman Baydemir, “Eğer demokrasilerde bir siyasi parti kendini eleştirilere kapatırsa, bir lider kendisine yapılan eleştiriyi vatana ihanetle özdeşleştirirse bunun adı demokrasi olmaz, bunun adı diktatörlük olur. AKP’yi eleştirme suçu, Erdoğan’ı eleştirme suçu adı altında insanlar tutuklanıyor. Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın, açıkçası ben şaşırmam. Eğer demokrasi güçlenmezse faşizm güçlenerek yoluna devam edecektir” dedi. Baydemir, “Eğer demokrasilerde bir siyasi parti kendini eleştirilere kapatırsa, bir lider kendisine yapılan eleştiriyi vatana ihanetle özdeşleştirirse bunun adı demokrasi olmaz, bunun adı diktatörlük olur. Muhalefetin görevi yol yöntem önermektir ve kimden gelirse gelsin doğruya doğru demektir” dedi. 81 ilde OHAL rejimi olduğunu belirten HDP Sözcüsü Baydemir, “Hani OHAL rejimini kaldırmak ile övünüyordunuz. Hani askeri vesayeti bitirmek ile övünüyordunuz?” dedi. Muhalefetin görevinin iktidarı eleştirmek olduğu HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde konuştu. nu vurgulayan Baydemir, Türkiye’deki yargının bağımsızlığına inanmadığını belirterek şöyle konuştu: “Milletvekilimiz İdris Baluken’in yargılanmasına, suçlarına bakıyoruz. Sadece ve sadece yaptığı konuşmalar ve değerlendirmeler. Bugün burada benim, hükümeti ve AKP’yi eleştirmek görevimdir. Eğer ben bunu yapmazsam halkıma karşı sorumlu olurum. İdris Baluken de bunu yaptığı için tutuklanıyor. Yargı bağımsız diyorsunuz yalan söylüyorsunuz” dedi. Siyasetçilerin, yazarların, akademisyenlerin eleştiri yaptığı için tutuklandığını belirten Baydemir, “AKP’yi eleştirme suçu, Erdoğan’ı eleştirme suçu adı altında insanlar tutuklanıyor. “Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın, açıkçası ben şaşırmam. Eğer demokrasi güçlenmezse faşizm güçlenerek yoluna devam edecektir” diye konuştu. l VAN/DHA Baluken tahliye edildiği gün CİMER’e itiraz gitmiş HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP’ye yönelik operasyonda 4 Kasım’da gözaltına alındı ve tutuklandı. 30 Ocak’ta Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahli ye edilen Baluken için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı gün tahliye kararına itiraz etti. Balu Baluken ken hakkında verdiği ka rarı yerinde olduğu gerekçesiyle itirazı reddeden mahkeme, itirazın değerlendirilmesi için dava dosyasını bir üst mahkeme olan Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Savcılığın itirazını dava dosyası üzerinden değerlendiren mahkeme, 15 Şubat’ta Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı ve Baluken 21 Şubat’ta tutuklandı. Dihaber’de yer alan belgeye göre Baluken’in tahliye edildiği 30 Ocak’ta M.Y. isimli kişi aynı gün Cumhurbaşkanlı ğı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulundu. M.Y’nin başvurusu CİMER tarafından 3 Şubat’ta Adalet Bakanlığı’na iletildi. Habere göre Baluken’in tutuklanmasından sonra da CİMER başvurusuna dair işlemler devam etti. Adalet Bakanlığı Halkla İlişkiler Bürosu, 27 Temmuz’da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı göndererek, ilgili kişinin başvurusunun sonucuyla ilgili hem kişiye hem de Cumhurbaşkanlığı’na bildirmek üzere savcılıktan bilgi istedi. Nazlıaka’dan iktidara ‘Cumhuriyet’le hesaplaşma çabası içindeler’ Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, AKP iktidarının ‘Yeni Türkiye’ tarifi nedeniyle, en fazla zarar gören alanlardan birinin de eğitim olduğuna vurgu yaparak, hükümete “Bilimsel eğitim almayan her öğrencinin vebali AKP’nin üzerindedir” dedi. Nazlıaka, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, müftülere nikâh yetkisi verilmesiyle ilgili daha önce AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın açıklamalarını anımsattı. AKP’nin ‘Yeni Türkiye’ tanımında kadınların iki cinsiyetten biri değil; ikinci cinsiyet olduğunu vurgulayan Nazlıaka, “bu kafanın cumhuriyetin devrimleriyle hesaplaşma içinde olan zavallı bir çaba olduğunu” kaydetti. AKP Milletvekili ve TBMM Eğitim Komisyonu üyesi Ahmet Hamdi Çamlı’nın “Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmek faydasızdır” sözlerine de tepki gösteren Nazlıaka, kendini Twitter hesabında “Dersaadet Mebusu” olarak tanıtan Çamlı’nın “milletvekili ve Eğitim Komisyonu üyesi olmasının utancımız olduğuna” işaret etti. AKP iktidarının “Yeni Türkiye” tarifi nedeniyle, en fazla zarar gören alanlardan birinin de eğitim olduğuna vurgu yapan Nazlıaka, yeni açıklanan üniversite sonuçlarına göre 222 bin imam hatipliden yalnızca 40 bininin üniversiteye girebildiğine işaret etti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TMSF’ye devredilerek kayyım atanan Adularya Madencilik işçilerinin 4 aydır evlerine ekmek götüremediğine de değinen Nazlıaka, “15 Temmuz öncesi hükümet eliyle ihya edilen şirketin patronu FETÖ’cü çıkınca bedeli evine ekmeğini yeraltından götüren işçilere ödetiliyor. Bu emekçi kardeşlerimizin ne suçu var?” diye sordu. l ANKARA / Cumhuriyet erdoğdu’dan botaş’a tepki: Doğalgaz 460 TL pahalıya geldi CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Üretene de, tüketene de eziyet etmektedir” dediği Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’ne (BOTAŞ) tepki gösterdi. Erdoğdu, yaptığı açıklamada, ham petrolün varil fiyatının 2013’ten 2016’ya kadar dolar bazında toplam yüzde 60 düşmesine rağmen hükümetin 2014 yılının ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere doğalgazın toptan satış fiyatına yüzde 9 zam yaptığını söyledi. Erdoğdu, BOTAŞ’ı doğalgaz fiyatını olması gerekenden çok daha az indirmesi nedeniyle Ekim 2016’dan bugüne kadar doğalgaz faturasının toplamda 460 TL daha pahalıya geldiğini belirtti. l ANKARA/Cumhuriyet Sırrı Süreyya Önder: HDP ve CHP birlikteliği şart HDP milletvekili Sırrı Süreyya Ön der, Türkiye’de esen otoriterleşme rüzgârına karşı CHP ve daha birçok paydaşın içinde olacağı bir birlikteliğin şart olduğunu belirterek, “güçlü bir blok oluşmadığı sürece Türkiye’nin gidişatının düzelmeyeceğini ifade ederken oluşan ittifakın iktidarı hedeflemesi gerektiğini” söyledi. Dihaber’e konuşan Önder, sayı birliğinin değil fikir birliğinin olmasını isteyerek “Hak, hukuk, adalet gibi bir sloganla son dönemlerde ana muhalefet partisinin ortaya çıkardığı söylem iletişimsel bağlamda arkasında durulabilir bir söylem; peki eylemsel olarak! Ortaya bir ittifak çıkacaksa bu bir eylem ve program ittifakı olmalı” şeklinde konuştu. Önder, değerlendirmelerine şöyle devam etti; “HDP bir parti ve program olarak yüzde 7’den yüzde 13’e çıkan toplam oy oranıyla aslında tüm kamuoyuna bir şey söyledi. 1+1’in 2’den çok daha fazlasına denk olduğu örneğin. Bu yüzden en başında söylediğim “kuvvetli bir muhalefet” değil “kuvvetli bir iktidar” olma vizyonuna tutunacak bir ittifak çare olabilir. ” HDP, CHP ve daha birçok paydaşın içinde olacağı bir birlikteliğin şart olduğunu ifade eden Önder, 2019 seçimleri sorusuna ise “2 yıl daha bu ülkeyi sıkışmışlık rejimine bırakamayız” diyerek yanıtladı. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog