Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 11 Ağustos 2017 2 eğitim EDİTÖR: FİGEN ATALAY TASARIM: BAHADIR AKTAŞ Eğitimde geriye gidiş Minikler bekleniyor Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları, ana sınıfı öğrencilerini bekliyor. Yeni dönem kayıtlarının devam ettiği okulda, kaynaştırma temelli bireyselleştirilmiş eğitim esas alınıyor. Öğrencilerin gelişim düzeyleri ve hızlarına göre Bireysel Eğitim Planları’nın hazırlandığı okulda, problem çözme yeteneklerinin ve yaşamsal becerilerinin geliştirilmesinin yanında ilkokul düzeyindeki eğitime hazırlanmaları amaçlanıyor. RAM raporu almış 37 66 aylık çocuklar, ilkokulda kaynaştırma öğrencisi olabilmeleri için gerekli eğitimsel altyapıyı Metin Sabancı Okulları ‘Hafif Düzey Zihinsel Engelliler Ana Sınıfı’nda alabiliyor. Öğretmenler için eğitim programı Çocuklar okulu terk etmesinler diye Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ), okul terkinin önlenmesi için Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Avrupa Birliğinin desteğinde Erasmus+ “Nitelikli ve Etkili Eğitimin Anahtarı Empatik ve Destekleyici Öğretmenler” projesini gerçekleştiriyor. Okul terki riski ile karşı karşıya olan öğrencilerin okul ortamında des teklenmelerini amaçlayan Erasmus+ projesi kapsamında öğretmenlerin risk altındaki öğrencilerinin psikososyal gereksinimlerini karşılayabilmeleri için öğretmen eğitim programı geliştirildi. Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Malta, Bulgaristan ve Romanya’nın ortak olduğu proje kapsamında geliştirilen öğretmen eğitim programının pilot uygulaması 1115 Eylül 2017 tarihleri arasında Muğla’da yapılacak. ‘Atatürk’çüler vazgeçmiyor HAKAN DİRİK İzmir Atatürk Lisesi Mezunları, okulun, Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsisine karşı yasal girişim başlatıyor. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nden yapılan açıklamada, “Laik ve demokratik eğitim sistemimize aykırı, okulumuzun kapısında adını taşıdığımız, sınıflarında ve ruhunda gururla yaşattığımız Atatürk ilke ve inkılaplarını hiçe sayan, tarihi boyunca Kuvayı Milliyecilerin, devrimcilerin yetiştiği bir ilim ve irfan yuvasında böylesi bir faaliyeti her ne şartta olursa olsun kabul etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Konu ile ilgili yasal çerçeveler dahilinde tüm girişimler gerçekleştirilecektir” denildi. TÜGVA’nın Atatürk Lisesi’ni kullanımı, MEB ile vakıf arasında imzalanan Medeniyet ve Değerler Protokolü’ne dayanıyor. Din temelli eğitim liselerde kaliteyi düşürdü. Üniversite yerleştirme sonuçları, Anadolu ve fen liselerinde de gerilemeyi ortaya çıkardı 214 bin kontenjan boş Yükseköğretim programlarına ayrılan kontenjanların yüzde 23,55’inin boş kaldığına dikkat çeken Dinçer, bunların yüzde 76,31’inin ön lisans programlarına ayrılan kontenjan olduğunu belirterek, ‘’5 yıl önce boş kalan kontenjan oranı yüzde 11,06 olmuştu. Kontenjanların 2017 yılında bu yoğunlukta boş kalmasının özellikle de ön lisans programlarının boş kalmasının nedenleri arasında akademisyen dağılımlarında yaşanan dengesizliklerin etkisinin yanı sıra eline aldığında işe yaramayacağını bildiği diploma veren okullara gitmenin o okullarda okumanın yarattığı maliyete değmeyeceği, gelecekte hayatını kurmada bu diplomaların bir faydasının olmayacağı algısı olabilir. Tercih yapılmayan programlara kontenjan ya da akademik kadro ayırmak birilerine ya da bazı adreslere fayda sağlıyor olabilir ancak ülkeye ve topluma bir fayda sağlamadığı kesin’’ dedi. Başarılı öğrenciye burs Çelikel Eğitim Vakfı’nın “Alev Topları Programı” 6. yılına giriyor. Bu program ile ihtiyaç sahibi, başarılı üniversite öğrencilerine normal öğrenim süreleri boyunca burs desteği veriliyor. Alev Topları Programı’na başvuru 24 Ağustos ‘a kadar yapılabilecek. Öğrencilere 20172018 öğretim yılı için 12 ay boyunca aylık 500 TL burs desteği verilecek. YÖK’ten ÜNİVERSİTELERDEKİ boş kontenjanA yorum: Bilinçli ve seçici tercih Yükseköğretim Kurulu’nca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analizde “Yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan 214 bin 430 toplam kontenjanın 163 bin 613’ü önlisans programlarında, 50 bin 817’si ise lisans programlarında görüldü. Tercih edecek öğrenci sayısındaki geçen yılla karşılaştırıldığında önemli bir değişiklik olmamasına ve kontenjanlarda artış olmasına rağmen boş kontenjan sayıları öğrencilerimizin daha bilinçli ve seçici bir tercih sürecinde olduğunun göstergesidir’’ denildi. YÖK’ten bu konuda yapılan açıklama şöyle: “Lisans programlarına yer leşen öğrenci sayısı 422 bin 950 oldu. Bu sayı geçen yıl lisans programlarına yerleştirilen öğrenci sayısı 423 bin 479 ile benzer düzeyde olup, devlet üniversitelerindeki lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 2016 yılında 345 bin 579 iken, 2017 yılında yerleşen öğrenci sayısı 346 bin 675 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda devlet yükseköğretim kurumlarına yerleşen lisans öğrenci sayılarında artış var. Sınavsız geçişin kaldırılmış olması dikkate alındığında, meslek lisesi mezunlarımızdaki tercih edebilecek yüksek sayıdaki öğrenci sayısı memnuniyet vericidir. Taban puan uygulanan prog ramlardan tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık programlarındaki gelişme sevindiricidir. Öğretmenlik programlarında ilk kez uygulanan taban puan uygulaması ile özellikle istihdamda güçlük yaşanan bazı programlarda doluluk oranlarında önemli azalma gözlenmiştir. YÖK bursunun ve rasyonel planlamaların uygulandığı temel bilimler, ziraat, orman, su ürünleri ve yer bilimleri programlarındaki doluluk ülkemiz ve yükseköğretim sistemimiz açısından sevindiricidir. Lisans ve önlisanstaki önemli sayıda boş bulunan kontenjanlar öğrencilerimize ek yerleştirme döneminde önemli fırsatlar sunabilecektir. Atama bekleyen öMER E. inşaattan düşerek yaralandı ‘Öğretmenin yeri inşaat değil okuldur’ Samsun’un İlkadım ilçesinde atama bekleyen öğretmen Ömer E., çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralandı. Yaşananlara tepki gösteren Eğitim Sen, “Ömer öğretmenimizi inşaatlarda değil asıl iş yeri olan okulda, öğrencileriyle birlikte görmek istiyoruz” dedi. Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe mahallesinde ataması yapılmadığı için inşaatlarda çalışmak zorunda kalan beden eğitimi öğretmeni 25 yaşındaki Ömer E. çalıştığı inşaatın üçüncü katındaki iskeleden düşerek ağır yaralandı. Tedavi altına alınan Ömer öğretmenin ata namayarak inşaata çalışmak zorunda bırakılmasına Eğitim Sen tepki gösterdi. Eğitim Sen, “Öğretmen olmanın hayaliyle üniversitelerde okuyan gençlerimizin sadece umutları değil, yaşamları da ellerinden alınmaktadır” ifadelerini kullandı. l ANKARA/Cumhuriyet İlk ve ortaöğretimde amaç, matematiği, feni “yabancı dili nasıl daha iyi öğre tiriz” sorusunun cevabını ara mak yerine din temelli bir sis temi oturtmak olunca tüm lise türlerinde başarı oranı giderek düşüyor. Okullarda eğitim ka litesini artır maya yönelik çaba harcan maması, yıl larca süren eğitime, har canan onca paraya rağ FAigtaelany men üniversite sınavında tek bir fi zik ya da ma tematik neti yapamamış öğren ciler yaratıyor. Üniversite yer leştirme sonuçlarının sayısal verileri, Anadolu ve fen lisele rindeki geriye gidişi bir kez da ha gözler önüne serdi. Eğitimci Alaattin Dinçer, yer leştirme sonuçlarına göre lise türlerindeki geriye gidişi şöyle değerlendirdi: “Liselerin bütün programla ra yerleşme oranlarına bakıldı ğında özel liseler hariç olmak üzere 2013 yılına göre 2017 yı lında düşüş yaşandığı görül mektedir. Örneğin, genel lise lerden başvuranların yüzde 40.37’si 2013 yılında yerleşme olanağı bulurken bu oran 2017 yılında yüzde 33.13’e gerile miştir. Özel liselerde 2013’te oran yüzde 46.48 2017’de yüz de 54.49, Anadolu liselerinde 2013’te yüzde 59.63, 2017’de yüzde 46.03, yabancı dil ağır lıklı eğitim yapan özel liselerde 2013 yılında ortalama yüzde 61.85, 2017’de yüzde 55.50 ol duğu görülmektedir. Örneklem alınan diğer liselerde de ben zer sonuçlar görülmektedir. Fen lisesi 2013’te yüzde 62.09, 2017’de yüzde 54.86,özel fen lisesi 2013’te yüzde 65.34 2017’de yüzde 60.95,öğretmen lisesi 2013’te yüzde 61.05, 2017’de yüzde 50.84, imam ha tip lisesi 2013’te yüzde 46.99, 2017’de yüzde 39.53’tür. Lisans programları 2017 lisans programlarının yerleşme oranlarına okul türleri bazlı bakıldığında bazı özel lise türlerinin devlet liselerinin önüne geçirilmiş olduğunu görüyoruz. Geçirilmiş olduğu ifadesini kullanmamızın nedeni, bu okullara teşvik amaçlı aktarılan kaynaklar ve tanınan öncelikler politikasına dayanmaktadır. Örneğin, 2017 lisans programlarına yerleşme oranlarında; özel liseler yüzde 44.56, yabancı dilde eğitim yapan özel liseler yüzde 48.01, özel fen liseleri yüzde 58.99 yerleşme oranında görünmektedir. Aynı sonuçlara bazı devlet liselerinin lisans programlarına yerleşme oranları üzerinden bakıldığında; genel liseler yüzde 10,66, Anadolu Liseleri yüzde 34.94, fen liseleri yüzde 53.71 olmuştur. 5 yıl önce devlet liselerinden başvuranların lisans programlarına yerleşme oranları genel liseler yüzde 19.11, Anadolu liseleri yüzde 54.91, fen liseleri yüzde 60.87 olmuştu.” 190 95 TL, Müfredat değişikliğine tepki gösterildi ‘Neredeyse dünya dönmüyor diyecekler’ MEHMET MENEKŞE belirterek, “Neredeyse dünya Sivas Demokrasi Platformu, müfredatta yapılan dönmüyor diyecekler” dedi. Müfredatta bilimsel gerçek liklerin azaltılarak dinsel içe değişiklikle riğin çoğaltıl re tepki gös dığına dikkat terdi. Eğitim çeken Altun Sen Sivas şu taş, “Din Kül besinde dü türü ve Ahlak zenlenen top Bilgisi Öğre lantıda ba Sivas Demokrasi Platformu üyeleri . tim programı sın açıklamasını okuyan Ha öncekilerden daha mezhepçi cı Bektaş Veli Anadolu Kül ve daha ümmetçi olurken, ci tür Vakfı Sivas Şube Başkanı hat yeni müfredata göre; na Gülümser Altuntaş, reform gi maz gibi, oruç gibi, bir ibadet bi sunulan müfredat değişik olarak sunulmaktadır” diye liklerinin bilim dışı olduğunu konuştu. GÜMÜsLÜK ARıON BEACH +90 (252) 388 63 33 +90 (532) 374 63 73 www.arionbeachgumusluk.com C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog