Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Perşembe 10 Ağustos 2017 2 2.5 yaşındaki Berra, ilik bekliyor Konya’nın Ereğli ilçesinde, doğduğundan bu yana iki ameliyat geçiren 2.5 yaşındaki Berra, uygun ilik bulunmazsa çeşitli hastalıklara yakalanabilir. İlk ameliyatını 1 yaşındayken olan Berra’ya uygun ilik bulunması için önce akrabalarından doku örnekleri alındı. Dedesi ile doku örneği uyuşan minik kızın nakil olması beklenirken, dedesinin de aynı hastalığı taşıdığı, hatta genetik olduğu belirtildi. Anne Esra Ünlü, kızının hastalığının adının LRBA olduğunu, bağışıklık sistemi hastalığı olarak ortaya çıktığını vurgulayarak “Kesin tedavisinin kemik iliği nakli olduğu söylendi. Nakil olmadığı sürece Berra, her türlü hastalığa açık” dedi. Ünlü, duyarlı yurttaşlardan tek istediğinin kemik iliği nakli için kan vermeleri olduğunu kaydetti. l İHA Engelli bireyin ‘rapor’ işkencesi Adana’da yakalandığı şeker hastalığı nedeniyle bir aya ğı ile diğer ayağının parmakları ke silen ‘yüzde 99 engelli’ Mehmet Kaynakoğlu’na, iki hastane den de ‘ağır engelli’ rapo ru verilmedi ği için evde ba kım ücreti ala mıyor. Kayna koğlu, “Teker lekli sandalyeye mahkumum. Bu halde ne iş ya pabilirim, bana bir iş versinler çalışayım. Yet kililerden yar Mehmet Kaynakoğlu dım istiyorum” dedi. Hastane lerin yetkilileri ise, bu tür raporla rı toplanan heyetin, Sağlık Bakan lığı ve SGK’nin kriterleri ve talimatı doğrultusunda verdiğini, aksi tak dirde doktorların soruşturma geçir diğini bildirdi. l İHA Çalışan El Sendromu Türk doktor tıp tarihine geçti Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Nörolog Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özdemir, inşaat işçilerinde ‘Çalışan El Sendromu’ (ÇES) hastalığını teşhis ettiğini ve tedavisiyle ilgili çalışmalar başlatacağını söyledi. Hastaneye aynı şikâyetlerle gelen 10 hastanın kaydını alan Özdemir, şikâyetleri oluşturan hastalığın dünya tıp literatüründe rastlanmayan bir vaka olduğuna kanaat getirdi ve buna ÇES ismini verdi. Özdemir, bu hastaların çalışmadıklarında ellerinde ağrı, hissizlik ve uyuşma gibi nöropatik şikâyetler olduğunu anımsatarak, “Hastalar çoğu zaman sinir sıkışması ve duyusal polinöropati hastaları ile karıştırılabiliyor. Çalışmam da Science Citation Index’te yer alan dergide yayımlandı. Uzun çalışmalar sonucu tespit ettiğim hastalık, Japonya’da yapılacak Dünya Nöroloji Kongresi’ne de kabul edildi” dedi. Özdemir, bundan sonraki dönemde tedavisi konusunda çalışacaklarını bildirdi. l ERZURUM/DHA sibelbahcetepe@gmail.com EDİTÖR: SİBEL BAHÇETEPE TASARIM: BAHADIR AKTAŞ nAöcbil eset risvyisatneı Patoloji, KBB, kadın doğum gibi uzmanlar da acil servislerde nöbet tutuyor. Hekimler, bu durumun çok kabul edilebilir olmadığını söylüyor Türkiye’de yılda 120 milyona yakın kişi acil servislere başvuruyor. Randevu alamayanların acil servisleri kullanması, bu servislerin ücretsiz olması, işinden izin alamayan ların bile gece acil servislere gidip mu ayene olması gibi neden ler yüzünden acillerin yoğunluğu bitmek bilmi yor. Böyle olunca hem hastalar, hem de hekim ler zorluklar yaşıyor. Ül SİBEL BAHÇETEPE kemizde iki binin üzerinde acil tıp uzmanının bu lunduğu, sayının yeter siz kaldığı, bazı hastanelerde acil tıp uzmanları dışında diğer branşlardaki doktorların da acil nöbeti tuttuğu bili niyor. Son yıllarda acil tıp branşlarının yeteri kadar tercih edilmediğini söyle yen hekimler, bunun nedenlerini de bu servislerin aşırı yoğun ol ması, can güvenliği sorunu ya şanması gibi faktörlerin geldi ğini söylüyorlar. Ülkemizde acil tıp anabilim dalları ilk olarak 1994 yı Hekimler “Acil servis uzmanları, acil çözüm bekliyor” diyorlar. lında 9 Eylül Üniversitesi Tıp tuttuğu görülüyor. Acil tıp uz geçmiştir. Aile hekimliği sistemine Fakültesi’nde açıldı. Bugün, manları ise bu durumun halk geçildikten sonra acil servislerde bu 95 klinik ve anabilim dalı acil tıp uzmanlık eğitimi veriliyor. Dr. Ülkümen Rodoplu sağlığı açısından çok kabul edilebilir bir durum olmadığı tür sorunlar yaşanmaya başlamıştır. İdeal olan acil servislerde acil tıp uz ‘Aile hekimliğine geçtiler’ nı belirtiyor. Herkes İçin Acil manlarının görev almasıdır. Bu konuSağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen da ne yazık ki gereken ilerleme sağla Ülkemizde, geçen yılın verilerine gö Rodoplu, acil servislerde KBB, patoloji, namamıştır. TUS’ta acil tıp uzmanlı re, 1445 acil tıp uzmanı, 953 acil tıp kadın doğum gibi branşlardaki uzman ğının tercih edilmemesinin en önem asistanı, 42 acil tıp profesörü, 104 acil ların nöbet tutmasına ilişkin “Bu branş li nedeni mesleki tatminin yetersizli tıp doçenti, 104 acil tıp yardımcı doçen hekimleri kendi uzmanlıkları ile ilgi ğidir. Hekime şiddet, mobbing, yoğun ti bulunuyor. Acil tıp uzmanların çalış li olarak deneyim sahibidir. Bir patoloji iş yükü, ücret yetersizliği ana neden ma dağılımına bakıldığında ise 1365’i uzmanının kafa travması geçiren hasta lerdir” diye konuştu. devlet, 278’i üniversite ve 45’i de özel hastanelerde yer alıyor. Acil tıp uzma ya ilk müdahaleyi bilmesi beklenemez. Bu olumsuzdur. Örneğin kalp krizi ‘Acil çözüm bekliyorlar’ nı sayısı halen yetersiz. Bunun nede ne nasıl müdahale edeceğini bir pato Ülkemizde yılda 120 milyona yakın ni ise aile hekimliği sisteminin getiril log bilemez. Bildikleri de okulda öğ kişinin acil servislere gittiğini kay mesiyle birçok hekimin burayı tercih rendikleridir. Son gelişmeleri, yeni deden Dr. Rodoplu, şöyle devam etti: ederek ayrılması. Ayrıca son dönemde uygulamaları takip edemez” değerlen “Vatandaş katkı payı ödememek için Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) da bu dirmesini yaptı. Rodoplu, yeterli acil acil servisleri tercih etmektedir. Bu da alanın yeteri kadar ilgi görmediği dik tıp uzmanı olmadığı için acil servisler acil servis başvurularını artırmıştır. kat çekici bir başka unsur. Böyle olun de acil tıp uzmanları dışındaki branş Hasta başvurusu çok olunca bu alan ca özellikle İstanbul gibi metropollerde ların da görev yaptığını anımsatarak larda hizmet aksamaktadır. Hekim sa bazı kamu hastanelerinde acil servis “Acil servislerde yıllarca deneyim ka yısı da yetersiz kalınca diğer branşlar lerde kadın doğum, patoloji, KBB gibi zanmış olan pratisyen hekimlerin bü dan destek alınmaktadır. Acil servis branşlardaki hekimlerin de acil nöbeti yük çoğunluğu da aile hekimliğine uzmanları acil çözüm bekliyor.” Sırt ağrısının nedeni klima Dr. Coşkun Akalın, yaz aylarında geçmeyen boyun ve sırt ağrılarının suçlusunun yanlış klima kullanımı olabileceğini söyledi Yaz aylarında geçme le mesleği gereği uzun süre klimanın da olmadan kasların sıkışmasına neden olduğu soğuk havaya ya da sık neden olabildiğini kaydederek şöyısı değişikliğine maruz kalan kişiler le devam etti: yen boyun ve de yaz aylarında kas tutulmalarına “Çok sıcak ortamdan klimalı orta sırt ağrıları ne ve kas spazmlarına çok da sık rastla ma girdiğinizde önce ısıyı yükselte deniyle hasta nıldığını söyledi. rek dış ortama uyumlu bir hale ge nelere başvu Dr. Akalın, “Bilinçsizce kullanıldı tirin. Daha sonra yavaş yavaş düşü ran kişi sayı ğında alerjiden enfeksiyonlara kadar rerek uygun sıcaklığa getirin. Pek sının arttığı birçok sağlık sorunun ortaya çıkma çok kişide boyun ve sırt ağrılarının vurgulandı. sın zemin hazırladığı da bilinmesine artması klima kullanımına bağlı Adana karşın hatalı kullanımlar devam edi dır. Bilinçsiz klima kullanımı sonu Acıbadem yor” diye konuştu. cu oluşabilecek bel, boyun ve kas Hastanesi Fizik Te Isıyı yavaş yavaş düşürün ağrılarından tutulmalar başlangıçta fark edilmese de zamanla ciddile davi ve Re Akalın, klimanın yarattığı soğuk şebiliyor. Bu sorunları yaşamamak habilitasyon ortamın başlangıçta iyi geldiğini an için klimaların hava üfleyen kanal Uzmanı Dr. cak bir süre sonra vücut ısısı iyi larını kişinin üzerine doğru çev Coşkun Aka ce düştüğü için sürekli olarak so rilmemesi ve uzun süre klimanın lın, özellik ğuk havaya maruz kalmanın farkın önünde durulmaması gerek.” Küba’da 10. anne sütü bankası Küba, 10. anne sütü bankasını Cienfuegos kentinde açtı. Ülkemizde ise anne sütü bankası bulunmuyor. Anne sütü bankaları ciddi derecede hasta, yaşamının ilk günlerinde ameliyat olması gereken ya da annelerinin emziremediği yeni doğan bebeklerin süt gereksinimini karşılamak üzere devreye giriyor. Bu sistemi Dünya Sağlık Örgütü de (WHO) öneriyor. Geçen yıl Küba’da 5 bin 293 donörün anne sütlerini (toplam 1591 litre anne sütü) bankalara teslim ettiği ve bundan 2021 yeni doğan bebeğin (toplam yeni doğanların yüzde 2’si, prematüre bebeklerin yüzde 10’u) yararlandığı kaydedildi. Sağlıkçılara işaret dili eğitimi Antalya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli personellerine işaret dili eğitimi veriliyor. Hastane Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan, eğitimin hastaneye gelen işitme engelli bireylerin sıkıntı yaşamasını önlemek amacıyla verildiğini belirterek “İşitme engelli bireylerimizin de diğer herkes gibi sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanma hakkı vardır” dedi. l İHA Disleksi, okul bıraktırıyor Samsun Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Yönetim Kurulu üyesi Psikoterapist Buket Alkaş, çocuklarda disleksi (öğrenme güçlüğü) görülme sıklığının yüzde 10 olduğunu belirterek, bu çocukların yaşadıkları sorunlar nedeniyle okulu erken terk ettiklerini söyledi. Alkaş, disleksinin, zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerde görülen beynin bilgiyi algılama, işleme, depolama ve kullanma becerisini etkileyen nörolojik kökenli gelişimsel bir farklılık olduğunu anlattı. Alkaş, “Çocuğunuz okumayı öğrenirken zorlanıyorsa, satır atlıyorsa, bdp, 38, 2112 gibi harf ve rakamları ters okuyorsa, çarpım tablosu öğrenmekte zorlanıyorsa disleksi olabilir” dedi. l DHA 190 sağlık yb6aöaşyayldeı Ameliyatta karnında makas unutuldu Gaziantep’te geçen şubat ayında özel bir hastanede karın germe ameliyatı olan Emel Bingöl’ün (38) karnında makas unutuldu. 6 ay sonra çekilen röntgenle karında makas olduğu anlaşılan ve ikinci kez ameliyata girmek zorunda kalan Bingöl, olayı yargıya taşıdı. Kilo fazlalığı nedeniyle doktor N.G.Ö. tarafından ameliyat edilen Bingöl, taburcu olduktan sonra Almanya’ya döndü. Bir süre sonra Bingöl’ün karnında ağrılar oluştu ve doktoru ile irtibata geçti. Doktorunun ağrıların normal ve geçici olduğunu anlattığı Bingöl, Almanya’da bir hastaneye giderek röntgen çektirdi ve karnında makas olduğu görüldü. Bingöl, doktorunun bunu kabul etmediğini, hata varsa da hemşirelerden kaynaklandığını söylediğini aktardı. Bingöl, Şanlıurfa’daki özel bir hastanede yapılan ameliyat ile 6 ay karnında taşıdığı makastan kurtuldu. l ŞANLIURFA/DHA Sağlık Bakanlığı’nın 100 milyonluk yatırımı bozuk ŞEYMA PAŞAYİĞİT Sağlık Bakanlığı’nın 2017’de 107 milyon TL bütçe ayırdığı veri sisteminin bozuk olduğu ortaya çıktı. Bakanlık, milyonlarca lira yatırıma karşın bozuk sistemden vazgeçerek “halihazırda çalışır durumda” dediği başka bir sistem önerdi ve “çalıştığı müddetçe devam” mesajı verdi. Bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Kurumu’nun 81 ile gönderdiği yazıda, hastalara ilişkin veri toplayamadığı duyuruldu. Aile Hekimliği uygulamasına geçişin ardından verilerin elektronik ortama girilmesi amacıyla 7 yılı aşkın süredir başka hiçbir sistemden bilgi istenmeyen Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) yeterli bilgiyi sağlayamadı, verimli olamadı. Aile Hekimlerinin AHBS’ye girdiği verilerin “Karar Destek Sistemi (KDS)” isimli sistemde rapor formatında görmeyi amaçlayan Bakanlık, “yeni düzenleme çalışmalarını” gerekçe göstererek “verileri düzenli almasının mümkün olmadığını” bildirdi. Hazır çalışıyorken Bu sistem yerine Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) adlı sisteme verilerin girilmeye devam edilmesini isteyen bakanlığın yazısında, “TSİM hali hazırda çalışır durumdadır” ifadeleri yer aldı. KDS’nin bütün bileşenleri ile devreye girip düzenli çalışması sağlanıncaya dek tüm verilerin TSİM’e girilmesini isteyen Bakanlık, “TSİM çalıştığı müddetçe sürdürün” demesi yeni sisteme de güvenmediğini gözler önüne serdi. 107 milyonluk sistem Bakanlığın 2017 performans raporunda “Sağlık politikalarının oluşturulmasında önemli rol oynayan ve hastane, hekim ve hizmet bazlı değerlendirmeler yapabilen sistem” olarak nitelediği KDS için “veri ambarları kurmak ve uygulamalarını iyileştirmek” hedefi yarım kalmış oldu. 2017 kaynak ihtiyacı tablosuna KDS’ye 107 milyon 348 bin 970 lira ayrıldı. Maliyetin 11 milyon 803 binini bütçeden ayıran bakanlık geri kalan 95 milyon 545 binini de bütçe dışı olarak döner sermayeden karşılamayı öngördü. l ANKARA 95 TL, C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog