Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Perşembe 10 Ağustos 2017 12 ‘Belge getir, koruyalım’ Danıştay ve Cumhuriyet’e yönelik saldırıların sanığı Timurluoğlu tarafından tehdit edilen ve ‘can güvenliğim yok’ diyerek Cumhurbaşkanlığı’na, valiliğe ve savcılığa başvuran yurttaşın ‘koruma talebi’ aylardır beklemede ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 22/08/2017 Salı günü Saat: 09.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda açık teklif usulü kiraya verilecektir. 1) İhaleye katılmak İsteyenler en geç ihale günü saat 09.30’ a kadar geçici teminat bedelini Belediye veznesine yatırarak saat 09.30’a kadar müracaat dosyalarını Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vereceklerdir. 2) İhaleye katılacaklardan geçici teminat makbuzları, nüfus cuzdan sureti, İkametgah senedi tebligat adresi, tüzel kişiler adına ihaleye katılmak isteyenlerden Noter tasdikli vekaletname veya şirket ana sözleşme sureti istenmektedir. 3) Kiraya verilecek olan yer gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir. 4) İhaleye ait şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir. 5) Çatalca Belediye Başkanlığı İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. MEVKİİ/NO/CİNSİ KİRA MÜD. MUHAMMEN BED. GEÇİCİ TEM. TUT. Başakköy Mah. Başöğretmen Cad. No: 1 Dükkan Aydınlar Mah. Binkılıç Cad. No: 135 Dükkan Aydınlar Mah. Binkılıç Cad. No: 137 Konut Aydınlar Mah. Binkılıç Cad. No: Değirmen Çakıl Mah. Belediye Dükkanı No: 123 Dükkan Çakıl Mah. Belediye Dükkanı No: 4 Dükkan Çakıl Mah. Belediye Dükkanı No: 5 Dükkan Elbasan Mah. Merkez Mevkii No: 3/B Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege İş Hanı B. Kat No: 7 Büro Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege İş Hanı B. Kat No: 16 Büro Ferhatpaşa Mah. Çağ. Ege İş Hanı Z. Kat No: 3637 Büro Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege İş Hanı 1. Kat No: 60 Büro Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege İş Hanı 1. Kat No: 61 Büro Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege İş Hanı 3. Kat No: 84 Büro Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege İş Hanı 3. Kat No: 90 Büro Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege İş Hanı 4. Kat No: 97 Büro F.paşa Mah. Çağ. Ege İş Hanı 5.Kat No: 113.114.115.116.117.118.119.120 Ferhatpaşa Mah. Pazar Yeri No: 21 Dükkan Hisarbeyli Mah. Kararkartal Cad. No: 57/C Dükkan Gökçeali Mah. İstanbul Cad. No: 178/C Dükkan Gökçeali Mah. 121 Ada 5 Parsel No: Tarla (3.357,46m²) Gökçeali Mah. 124 Ada 74 Parsel No: Tarla (32.796,03m²) Gökçeali Mah. 151 Ada 1 Parsel No: Tarla (16.346,50m²) Gökçeali Mah. 152 Ada 244 Parsel No: Tarla (17.170,32m²) Örencik Mah. Örencik Cad. No: 120/B Dükkan Kabakça Mah. Cengizhan Sk. No: 11/A Dükkan Kabakça Mah. 1174 Parsel (5.113,62m²) Kabakça Mah. 1271 Parsel (2.985,27m²) No: Tarla Kabakça Mah. 1272 Parsel (7.045,88m²) No: Tarla Kabakça Mah. 1273 Parsel (6.881,53m²) No: Tarla Kaleiçi Mah. Manavlar Çarşısı No: 6 Dükkan Kaleiçi Mah. Martı Evleri Sanayi Arkası No: Tuvalet (wc ) Kestanelik Mah. Karacaköy Cad. No: Otel 60/A Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 337/G Dükkan Yalıköy Mah. 29 Ekim Cad. No: 1/D Dükkan 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 210.00TL 350.00TL 200.00TL 400.00TL 660.00TL 220.00TL 220.00TL 270.00TL 340.00TL 400.00TL 780.00TL 455.00TL 455.00TL 330.00TL 330.00TL 280.00TL 3.200,00TL 420.00TL 250.00TL 350.00TL 1Yıllık 400.00TL 1Yıllık 4.000.00TL 1Yıllık 1.960,00TL 1Yıllık 2.100,00TL 220.00TL 200.00TL 1Yıllık 5.000,00TL 1Yıllık 300.00TL 1Yıllık 700.00TL 1Yıllık 700.00TL 100.00TL 100.00TL 650.00TL 500.00TL 650.00TL Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646492) 226.80TL 378.00TL 216.00TL 432.00TL 712.80TL 237.60TL 237.60TL 291.60TL 367.20TL 432.00TL 842.40TL 491.40TL 491.40TL 356.40TL 356.40TL 302.40TL 3.456,00TL 453.60TL 270.00TL 378.00TL 36.00TL 360.00TL 176.40TL 189.00TL 237.60TL 216.00TL 450.00TL 27.00TL 63.00TL 63.00TL 108.00TL 108.00TL 702.00TL 540.00TL 702.00TL T.C. ANKARA 30. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2017/5180 ESAS Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Ankara ili, Altındağ ilçesi, Alemdağ Mah. 21848 Ada, 3 Parsel, 3 bağımsız bölüm. Daire antre+koridor, 2 oda, salon, mutfak, wc, banyo ve balkondan oluşmakta olup, 60,00m² daire ve 4,00m² balkon ile toplam 64,00m² net kullanım alanı mevcuttur. ADRESİ: Çamlık Mah. 981 Sok. No: 19/3 Altındağ / ANKARA YÜZÖLÇÜMÜ: 620,00 m² ARSA PAYI: 28/620 İMAR DURUMU: İmarlı KIYMETİ: 100.000,00 TL KDV ORANI: %1 KAYDINDAKİ ŞERHLER: Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü: 13/10/2017 günü 10:30 10:35 arası 2. Satış Günü: 07/11/2017 günü 10:30 10:35 arası SATIŞ YERİ: 3 No’lu Mezat Salonu Adalet Sarayı Otoparkı Sıhhiye / ANKARA SATIŞ ŞARTLARI: 1 İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar  esatis.uyap. gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı iletişlim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5180 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 649568) T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/31 Esas KARAR NO: 2017/218 Davacı YAŞAR ÜCEL aleyhine mahkememizde açılan nüfus (ad ve soyadı düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Akçakoyunlu Köyü, Cilt No: 14, Hane No: 20, BSN: 9’da nüfusa kayıtlı, 31582362910 T.C. kimlik No’lu Yaşar ve Penpe oğlu, 20/01/1956 doğumlu Yaşar Ücel’in nüfus kaydında “Ücel” olan soyadının “Yücel” olarak TASHİHİNE, karar verildi. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 649363) T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/54 Esas KARAR NO: 2017/214 Davacı AHMET DELİ aleyhine mahkememizde açılan nüfus (ad ve soyadı düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Kilis ili, Merkez ilçesi, Yavuzlu Köyü, Cilt No: 81, Hane No: 107, BSN: 107’de nüfusa kayıtlı, 70141187212 T.C. kimlik No’lu, Mustafa ve Elif oğlu, 22/05/1988 doğumlu Ahmet Deli’nin nüfusta “Deli” olan soy isminin “Aras” olarak TASHİHİNE, karar verildi. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 649357) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/550 KARAR NO: 2017/266 Davacı BURCU KALAY tarafından davalı NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan nüfus (ad ve soyadı düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: İSTANBUL ili, EYÜP ilçesi, ÇIRÇIR Mahallesi/köyü, C: 34, H: 85, BSN: 5’te nüfusa kayıtlı 23639094646 T.C. kimlik No’lu HASAN ve GÜLSER’den olma, 20/09/1986 EYÜP doğumlu BURCU KALAY’ın “BURCU” olan ön isminin “ELMİRA” olarak değiştirilip nüfusa kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 649263) T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/166 Esas KARAR NO: 2017/204 Davacılar MEHMET AKİF YILDIZ, MİNE YILDIZ aleyhine mahkememizde açılan nüfus (ad ve soyadı düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Sivas ili, Altınyayla ilçesi, Deliilyas Köyü, Cilt No: 38, Hane No: 122, BSN: 169’da nüfusa kayıtlı, Mehmet Akif ve Mine kızı, 01/08/2016 doğumlu, 11808166348 T.C. kimlik No’lu Maysa Ceylin’ in isminden “Ceylin” olan kısmının iptali ile,Maysa Zehra” olarak TASHİHİNE, karar verildi. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 649350) T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/144 Esas KARAR NO: 2017/206 Davacı MİZGİN ÇELİK aleyhine mahkememizde açılan nüfus (ad ve soyadı düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Muş ili, Merkez ilçesi, Kültür Mahallesi, Cilt No: 3, Hane No: 352, BSN: 4’te nüfusa kayıtlı, 41833849718 T.C. kimlik No’lu Muhittin ve Aysel kızı, 02/08/1992 doğumlu Mizgin Çelik’in “Mizgin” olan ismine “Elif” ismi eklenerek “Mizgin Elif” olarak TASHİHİNE, karar verildi. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18.07.2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 649348) Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden almış olduğum diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. AYTAÇ KURT haber EDİTÖR: SERKAN OZAN TASARIM: SERPİL ÜNAY Gazetemize yönelik el bombalı saldırı ve Da nıştay saldırısı sanığı Er han Timuroğlu’yla ilgi li “Cumhurbaşkanlığı, İs tanbul Valiliği ve Cumhu riyet Savcılığı”na yapılan bir başvuru” İstanbul’da son 4 ayda yaşanan olaylar zincirini başka bo AKüyçküuktkaya yuta taşıdı. Bekir Teker, “can güvenliğinin olmadığı” gerekçesiyle Ti muroğlu hakkında suç duyurusunda bulun du, koruma talep etti. Halen emniyet tarafın dan ‘kız kardeşini öldürmek’ ve ‘işyerine si lahlı baskın’ suçlamalarıyla tüm yurtta ara nan Timuroğlu’nun “kendisini ölümle tehdit ettiği” ihbarıyla koruma talebinde bulunan Teker’e, İstanbul Valililiği “can güvenliğinin olmadığını gösteren belge yok” yanıtı verdi. Timuroğlu’nun bir dönem arkadaşı olduğu nu kabul eden Bekir Teker koruma talebiy le yaptığı başvurularında, “Timuroğlu’nun öl dürdüğü kız kardeşiyle sinemaya gittiği için can güvenliğinin olmadığını” yazıyor. 4 ayda neler yaşandı? Tarih: 1 Mart 2017... Erhan Timuroğlu’nun, kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu sevgili si olduğu iddia edilen Bekir Teker’le sinema ya gittiği için öldürdüğü öne sürüldü. Cina yet ifadelere göre anne ve babanın evde bu lunduğu sırada Ceylan Timuroğlu’nun oda sında işlendi. Polis ifadesinde Timuroğlu’nu tanıdığını itiraf eden Bekir Teker, “Ceylan Timuroğlu’nun sevgilisi olmadığını, olay gü nü de sinemaya gitmediğini” açıkladı. Timu roğlu o tarihten sonra emniyet tarafından aranmaya başlan dı. Timuroğlu, her yerde aranırken iki ay sonra 2017 Ma yıs’ında Muham met Ilgıt adlı işa damından 200 bin dolar haraç almak için silahla ofisine giderek tehdit et tiği, evini ve işye rini kurşunladığı iddiasıyla soruş turma başlatıldı. İki dosyanın fi rarisi olarak ara nan Timuroğlu 15 Haziran 2017’de bu kez Kadıköy’de ortaya çıktı. 15 Haziran 2017’de Kadıköy’de bir ga leride Kalaşnikof ların da kullanıl dığı çatışma çıktı. Çatışma sırasında iki kişi hafif şekil de yaralandı. Po lis galeriye sal dıran grupta Er han Timuroğlu’nun da olduğunu belir ledi. Saldırı yapılan galerinin sahibi ise Bekir Teker’di. Saldırı sırasın da Teker’in gale ride olduğu orta ya çıktı. Olayla il gili İstanbul Ana dolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2017/100560 esas numaralı dosya ile soruşturma başla Başvuruların ardından İstanbul Valiliği’nin gizli yazısında koruma talebine olumsuz yanıt verileceği görülüyor. tıldı. Aylardır aranmasına rağmen buluna mayan Erhan Timuroğlu’nu yakalamak için bu kez Asayiş Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra Organize Şube Müdürlüğü de devreye girdi. Peşi sıra koruma talebi... İstanbul’da 4 ayda yaşanan bu olayların ardından Bekir Teker’in yaptığı başvurular peşi sıra geldi. Timuroğlu’yla bir dönem arkadaş olduklarını saklamayan Bekir Teker ilk önce İstanbul Valiliği’ne ‘can güvenliği gerekçesiyle silah ruhsatı’ için başvurdu. İşyerine yapılan saldırıdan önce 23 Mayıs 2017’de İstanbul Valiliği’ne başvuran Teker, “koruma tedbir talebinde” bulundu. Bu talebe “acil bir durumda 155 Polis İhbar Hattı’nı araması gerektiği” yanıtı verildi. 10 Temmuz 2017 tarihinde bu kez Cumhuriyet Savcısı Ersin Akdere, Teker’in “can güvenliğinin olmadığı koruma ve tedbir talep ettiği” dilekçesiyle ilgili “gereğinin takdirinin” yapılmasını resmi yazıyla İstanbul Valiliği’ne bildirdi. Teker, valiliğe yaptığı başvurulardan sonuç alamayınca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne başvurdu. Cumhurbaşkanlığı, Teker’e, 17 Temmuz 2017 tarihinde başvurusunun Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği bilgisini verdi. Emniyet: Belge lazım Cumhurbaşkanlığı’na, İstanbul Valiliği’ne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan “koruma talebi” başvurularının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Teker’e 20 Temmuz 2017 tarihli “gizli” damgalı yazıyla şu yanıtı verdi: “Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’nin Acil Durumlarda Koruma Başlıklı 20. Maddesi’nin Ek Fıkrasında; ‘Can güvenliğinin olmadığını gösteren bilgi ve belgelerin bulunamaması halinde acil koruma talebi ilgili vali tarafından reddedilir’ denilmektedir. Bu nedenle; koruma ilgili talebiniz anılan Yönetmeliğin 20. maddesinin ek fıkrakı kapsamında olduğu değerlendirildiğinden, koruma isteğiniz yapılacak olan ilk İl Koruma Komisyonu’nda görüşülerek karara bağlanacak ve alınan karar tarafınıza tebliğ edilecektir...” C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog