Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

Pazartesi 3 Temmuz 2017 haber 12 EDİTÖR: HAKAN AKARSU TASARIM: EMİNE BİLGET ‘Öğretmen terörist olmaz’ OHAL kapsamında kanun hükmünde kararnamelerle (KHK), binlerce kişi bir gecede ihraç edildi. Öğretmenler Hüseyin Doğan, Fırat Gül ve Fudel Mutlu, doktor Mehmet ABİDİN Antmen ve Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, yaşadıkları süreci gazetemize anlattı. YAĞMUR 1 Tarlalarda çalışarak öğretmen oldum Öğretmen Hüseyin Doğan(50), 29 Ekim’de ihraç edildiğine 23 yıllık bir eğitimciydi. Eğitim Sen Şubesi’nde buluştuğumuz Hüseyin Öğretmen, güler yüzüyle sıcacık karşılıyor bizi. Ağrı’nın Patnos ilçesinin köylerinde, 1999 depreminin ardından Sakarya’nın Hendek ilçesi Karaçökek köyünde ve uzun Hüseyin Doğan yıllardır Mersin’in kenar mahalelerinde öğretmenlik yapan Hüseyin Doğan, “Öğretmenlik yaşamım boyunca hep köylerde, kenar mahallelerde görev yaptım. Ben de kenar mahalle çocuğu olduğum için o mahallelerdeki çocuklara faydam olsun istedim” diyor. Darbe girişiminden sonra, önce solcuların ve emekten yana olanların hedef alınacağını tahmin ettiğini belirten Hüseyin Öğretmen, ihraç edildiğini bir arkadaşının telefonundan öğrenmiş. Hüseyin Öğretmen, “Çocuklarıma kolay öğretmen olmadığımı, çocukluğumdan beri çalışarak okuduğumu, işçi çocuğu olduğumu, torpille öğretmenliğe gelmediğimi, hukuksuzluk yapmadığımı ve tekrar döneceğimi söyledim. Çocuklar gözyaşına boğuldu. Okuldan alkışlar eşliğinde ayrıldım” diye konuştu. İhraç edildiği gün eşinin kanser olduğunu öğrenen Hüseyin Öğretmen, “İlk mücadelemiz eşimin kanser tedavisi oldu. Yine de boş durmadım o süreçte. Sendikanın bütün eylemlerine katıldım. Ekonomik olarak çalışmaya ihtiyacım var ama mücadele etmek de istiyorum. Hukuksuz, haksız şekilde atıldım. Bunu onların yüzüne vurmak istiyorum” dedi. Hüseyin Öğretmen, “Mücadele edilmezse, işe iadeler olmaz. İnsanlar korkuyor. Onları anlayabiliyorum ama korkuyu yıkmak da alanlardan geçiyor” diyor. 2 Ben hırsız, katil, darbeci değilim 44yaşındaki Fırat Gül, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Te let er geç yerini bulacaktır ve ben görevimi, gasp edilen bütün haklarımı ge levizyon Bölümü mezunu. 20 yıl öğret ri alarak döneceğim. Çünkü ben hırsız, menlik yaptıktan sonra bir gecede ih katil, darbeci değilim. Kimsenin malı raç edildi. İhracını gece yarısı bir arka na, canına kast etmedim. Sadece la daşının telefonuyla öğrenen Fırat öğ ik, bilimsel, anadilde eğitim iste retmen, “Adımı görünce inanamadım. yen Eğitim Sen üyesiyim”diye ko 20 yıl boyunca ülkemin gelecek ne nuştu. Fırat Öğretmen, şimdiler sillerini en iyi şekilde yetiştirmek için de “serbest” çalışıyor. Onun da ih verdiğim emek ve özveri hiçbir suçlama raç edilen diğer meslektaşları gi olmadan, gerekçesiz hiçe sayılmıştı. Sa bi düzenli bir işi de düzenli bir geliri baha kadar oturdum, uyuyamadım” dedi. de yok. Fırat öğretmen, “OHAL darbe “Adaletin yerini bulacağına olan inancımı Fırat Gül ye ve darbecilere karşı ilan edilmişken, hiç yitirmedim” diyen Fırat Öğretmen, “Göre EğitimSen’li emekçilerin darbeyle uzaktan vime geri döneceğime inanıyorum ve mücadele yakından ilişkileri olmadığı halde bu muameleyi etmekte kararlıyım. OHAL Komisyonu’na, OHAL görmeleri ve açlıkla terbiye edilmek istenme bitince mahkemelere ve gerekirse AİHM’ye ka leri büyük bir haksızlık ve adaletsizliktir. Sonuç dar hakkımı aramaktan vazgeçmeyeceğim. Ada ta adalet herkese lazım olacak” diyor. 3 Fetö’yü övenler yönetici oldu, biz atıldık 42yaşındaki Fudel Mutlu,da ihraç edildiğinde 20 yıllık öğret tum. Geçmişte FETÖ’yü övenler, göklere çıkaranlar şimdi okullarda yönetici ola mendi. Meslek yaşamının son 6 yılı rak çalışıyor. Bu yapıya karşı mücade nı yoksul mahallerden biri olan Site le eden bizler ise FETÖ mağduru ol ler Mahallesi’ndeki Ahmet Mete Işı duğumuz halde gerekçesiz olarak iş kara İlkokulu’nda geçiren Mutlu, “Sa ten atıldık” dedi. Biri 14, biri 11 yaşın bah kalkıyorsunuz, okula gitmeye ha da iki çocuğu olduğunu anlatan Fu zırlanırken arkadaşınız arıyor, ‘ihraç del Öğretmen, onların geçimini sağ edilmişsin’diyor. Bu kadar. Ben de ar layabilmek için, pazarlarda çalışma kadaşımdan duydum. Çocuklara ne ya başlamış. Fudel Mutlu, “7 Şubat’ta den atıldığını anlatamıyorsun. Birin atıldım, 8 Şubat’ta pazarcılık yapma ci sınıf okutuyordum. Ayrılık onlar için ya başladım. Çalışmak zorundasın çün de zor oldu” dedi. “Notlarım 90’ın üzerin Fudel Mutlu kü ekonomik olarak birdenbire çöküyor deydi” diyen Fudel öğretmen, “Ben kim sun. “Devlete kırgın değiliz ama adaletsizlik senin gitmediği okullara gidip öğretmenlik yap yapanlara, haksızlık yapanlara kızgınız” diyen Fu tım. Diyarbakır’ın Bismil ilçesi İsapınar köyü oku del Öğretmen,“Bizim ihraç edilmemize gerekçe lu 1997’de kapalıydı, ben gidip açtım. 60 öğren olacak tek bir suç göstersinler. Ama suçumuz ciyi bir dönem boyunca tek başıma ben okut yok. Öğretmenden terörist olmaz” diyor. 4 Darbe olsaydı yine bunlar olacaktı 55yaşındaki doktor Mehmet Antmen, 29 Ekim’de ihraç edildi ğinde meslekte 25 yı lını doldurmuş bir he kimdi. Antmen ile Mer sin Emek ve Demokra si Platforumu’nun des tek verdiği “ Adalet Nö beti” eylemi sırasında gö rüştük. 1993 yılında, Adana Devlet Hastanesi’nde çalışırken, sendika için görev yaptığı Mehmet Antmen hastanede başhekimin de izniyle Kürt sorunu konulu bir armet yaptığı için gözaltına alınıp, serbest bırakılmış. Tutuklu olmadığı halde DGM, “tutukluluğun devamına” karar verince tutuklan mış. 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra DGM’de be raat etmiş ama hakkında açılan disiplin soruştur ması sonucunda memuriyetten atılmış ve mah keme kararıyla dönmüş. Antmen, “Yerel teşki latlardan adlarımızın verildiğinden şüpheleniyo rum. Halk Sağlığı Müdürü’nün, aile hekimliğinde ki iş arkadaşımın beni şikâyet ettiğini düşünüyo rum. Adana’dayken 12 Eylül’de idam edilen Mus tafa Özenç’i ölüm yıldönümünde anardık. O ne denle hakkımızda dava açıldı, ceza aldık ama hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Hakikaten FETÖ ile bir bağlantımı buldularsa da bravo” di yor. Dr. Mehmet Antmen, KHK’den sonraki haya tını ise şöyle anlatıyor: “9 aydır doktorluk yapa mıyorum. Özel hastaneler ihraç edilmiş hekimle ri çalıştırmak istemiyorlar. İşyeri sağlığı uzmanı olarak çalışıyoruz. Gerçekten ekonomik olarak sı kıntıdayız. Ama öğretmenler çalışamıyor. Sendi kanın verdiği 1200 lira parayla ailelerini geçindir mek zorunda kalıyorlar. İşyeri hekimliği sayesin de evimize ekmek götürebiliyoruz. Ben şuna ina nıyorum darbe olsaydı biz yine cefa çekerdik.” T.C. AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/152 Esas KAMULAŞTIRILAN YER: ORDU İLİ AYBASTI İLÇESİ MEVKİİ: ORTAKÖY MAHALLESİ ADA NO: 413 PARSEL NO: 14 YÜZÖLÇÜMÜ: 682,85 m² MALİKİN ADI VE SOYADI: SALİH ELİBOL KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/152 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 628832) T.C. AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/150 Esas KAMULAŞTIRILAN YER: ORDU İLİ AYBASTI İLÇESİ MEVKİİ: ORTAKÖY MAHALLESİ ADA NO: 413 PARSEL NO: 45 YÜZÖLÇÜMÜ: 730,76 m² MALİKİN ADI VE SOYADI: OSMAN ELİBOL KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/150 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 628826) T.C. AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/153 Esas KAMULAŞTIRILAN YER: ORDU İLİ AYBASTI İLÇESİ MEVKİİ: ORTAKÖY MAHALLESİ ADA NO: 413 PARSEL NO: 47 YÜZÖLÇÜMÜ: 590,23 m² MALİKİN ADI VE SOYADI: SÜLEYMAN ELİBOL KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/153 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 628836) T.C. AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/151 Esas KAMULAŞTIRILAN YER: ORDU İLİ AYBASTI İLÇESİ MEVKİİ: ORTAKÖY MAHALLESİ ADA NO: 413 PARSEL NO: 43 YÜZÖLÇÜMÜ: 351,8 m² MALİKİN ADI VE SOYADI: PENPE AYDIN, GÜLÜZAR SERÇE, OSMAN OĞLU MUSTAFA FİDAN, ERDİ FİDAN, SÜLEYMAN OĞLU MUSTAFA FİDAN KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/151 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 628830) T.C. AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/149 Esas KAMULAŞTIRILAN YER: ORDU İLİ AYBASTI İLÇESİ MEVKİİ: ORTAKÖY MAHALLESİ ADA NO: 413 PARSEL NO: 49 YÜZÖLÇÜMÜ: 878,03 m² MALİKİN ADI VE SOYADI: İBRAHİM ELİBOL KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/149 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 628825) T.C. AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/148 Esas KAMULAŞTIRILAN YER: ORDU İLİ AYBASTI İLÇESİ MEVKİİ: ORTAKÖY MAHALLESİ ADA NO: 413 PARSEL NO: 40 YÜZÖLÇÜMÜ: 1971,17 m² MALİKİN ADI VE SOYADI: MUSTAFA YILMAZ, DURDANE ELİBOL, GÜLÜŞAN ELİBOL, HACI ÖMER YILMAZ, SELAHATTİN YILMAZ KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/148 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 628820) T.C. KARŞIYAKA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/243 Esas KARAR NO: 2017/409 Davanın KABULÜNE; Bingöl ili, Genç ilçesi, Yolaçtı Mahallesi/Köyü, cilt no: 72, hane no: 83, BSN: 86’da nüfusa kayıtlı 23038438270 TC kimlik numaralı, Sedat ve Söngül’den olma, 28.07.1997 Karşıyaka doğumlu davacı Rujin ERİM’in ön isminin HİRA RUJİN olarak DEĞİŞTİRİLİP NÜFUSA KAYIT VE TESCİLİNE, Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 629800) 5 ‘Bu ülkeden bu toplumdan umudumu kesmedim’ Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan Mersin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ulaş Bayraktar ve eşi Yrd. Doç. Dr. Bediz Bayraktar akademiden ihraç edildi. Ulaş Hoca hâlâ dersler veriyor, yazıyor, projeler üretiyor. “Öncelikle beni kimse işten atmadı, ben kendimi attırdım” diyen Bayraktar, akademiden ihraç edilmeden önce yurtdışında çalışmak için davet aldığını ancak bunu kabul etmediğini belirterek, “Ben bu ülkeden ve bu toplumdan ümidimi Ulaş Bayraktar kesmedim, hâlâ buradayım, nefesimin yettiği yere kadar da burada kalacağım” dedi. “Devletin bana sunduğu ne unvanlara, ne statülere ne de maaşlara kendimi muhtaç hissettim” diyen Bayraktar, “29 Nisan’a kadar ne yapıyorsam, neyi anlamlı buluyorsam hâlâ onlara kafa yoruyorum. Hâlâ sabahları erkenden kalkıyorum, yazıyorum, okuyorum düşünüyorum. Okula gitmem gereken saat geldiğinde ya ne zamandır hayalini kurduğumuz mekân için çaba sarf ediyorum ya da siyasal ve toplumsal alanda yeni yeni şeyler öğreniyorum. Kampusun o içine kapalı ortamında hiç rastlayamayacağım insanlarla tanışıyorum, onlardan feyz alıyorum. Bu yüzden aslında beni kamudan kamuya ihraç edenlere minnettarım” diyor. Eşi Bediz Yılmaz Bayraktar şimdilerde yurtdışında, Ulaş Bayraktar Mersin’de. “20 yıllık sevgilim mektup arkadaşım oldu” diyen Bayraktar, “Bir daha onu ne zaman görebileceğimi, kokusunu duyacağımı bilmiyorum. Allahtan o güzel yüzünden mahrum kalmadım teknoloji sayesinde. İstiyorlarsa bununla kendilerini avutabilirler bizi akılları sıraca cezalandırmaya çalışanlar. Onun haricinde kırgın, kızgın değilim benim ismimi, resmi gazeteye servis edenlere. Ne de olsa günün birinde sebep oldukları haksızlıkların en azından vicdan azabını hissedecek o zavallı muktedirler. Benim ilkelerim, umudum ve iç huzurum var; onlar neyle kerteriz alacaklar merak ediyorum. Benim bunca dostum var; onlar utanç içinde yapayalnız kaldıklarında kimden destek görecekler bilmiyorum” dedi. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog