Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

Çarşamba 26 Temmuz 2017 EDİTÖR: ŞEHRİBAN KIRAÇ TASARIM: SERPİL ÜNAY Türkiye’de emekçiye iş de yok hak da1k0ai0şmtbeuinnçiaaaltışşılkdaınnı ı ITUC Küresel Haklar Endeksi 2017 yılında 139 ülkede işçi hakları incelendi. Raporda Türkiye işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında gösterildi Türkİş, Hakİş ile DİSK’in de üyesi olduğu Uluslararası Sendikalar Konfe derasyonu (ITUC) Yıllık Küresel Haklar Endeksi’ne göre, işçile re yönelik fiziksel şiddet ve teh dit olaylarının yaşandığı ülke sa yısı, sadece bir yılda yüzde 10 arttı. 51 ülkede, sendika üyeleri ne yönelik saldırı lar oldu. ITUC’nin raporunda, Türki ye de işçi hakları nın en kötü oldu MUSTAFA ÇAKIR ğu 10 ülke arasında gösterildi. Raporda, Türkiye’de hakların güvence altında olma dığı, darbe girişiminin ardından 100 bin kişinin ya açığa alındığı ya da işten atıldığı belirtildi. Grev yasak ITUC’nin Küresel Haklar Endeksi 2017 raporu tamamlandı. Endekste, işçi haklarının yasal ve pratik olarak hangi ülkelerde en iyi şekilde korunduğunu değerlendirebilmek için uluslararası olarak tanınmış 97 gösterge kullanılarak 139 ülke arasında sıralama yapılıyor. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak olan rapora göre, ülkelerin yüzde 60’ında her türden çalışan, İş Yasası’nın dışında tutuluyor. DİSK’in paylaştığı raporda yer alan değerlendirmeler özetle şöyle: 4 84 ülke çeşitli işçi gruplarını İş Yasası kapsamı dışında tutuyor. Ülkelerin dörtte birinden fazlası bazı işçilerin ya da işçilerin tamamının grev hakkını tanımıyor. Ülkelerin dörtte üçünden fazlası ise bazı işçilerin ya da işçilerin tamamının toplupazarlık hakkını da tanımıyor. Özgürlük kısıtlanıyor 4 İncelenen 139 ülkeden 50’si ifade özgürlüğünü ve toplanma özgürlüğünü ya tanımıyor ya da sınırlandırıyor. 4 İşçilerin fiziksel şiddet ve tehdide maruz kaldığı ülke sayısı yüzde 10 arttı. Sendikacılar, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Guatemala, Honduras, İtalya, Moritanya, Meksika, Peru, Filipinler ve Venezüella olmak üzere 11 ülkede katledildi. 4 Raporda 2017’de işçi hakları konusunda en kötü 10 ülke, Bangladeş, Kolombiya, Mısır, Guatemala, Kazakistan, Filipinler, Katar, Güney Kore, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralandı. Filipinler, Güney Kore ve Kazakistan en kötü 10 listesine ilk defa bu yıl dahil oldu. 4 Raporda, ülkeler 97 göstergeye göre, 1’den 5’e kadar puanlandı. Buna göre Hakların Güvence Altında Olmadığı Ülkeler: Mısır, Filipinler ve Türkiye dahil 35 ülke. l ANKARA İşçiye şiddet artıyor ITUC Yıllık Küresel Haklar Endeksi’ne göre, işçilerin şiddete maruz kaldığı ülke sayısı 2016’da 52 iken 2017’de 59’a yükseldi. İfade ve örgütlenme özgürlüğü 2017 yılında 50 ülkede ihlal edildi. Raporda, “Bu endişe vericidir çünkü bu haklar, işçilerin en önemli araçlarıdır. İnternet çağında, eşitlik, insan hakları ve dayanışma mesajlarının kamuoyu tarafından duyulabilmesi ve karar alma süreçlerini etkileyebilmek ve üyelik leri artırmak için olabildiğince yayılabilmesi, özellikle önem taşımaktadır” denildi. ITUC’un Küresel Haklar Endeksi’ne göre Türkiye’de çok ciddi hak ihlalleri yaşandı ve Türkiye hakların güvence altında olmadığı ülkeler arasında yer aldı. Raporda, darbe girişiminin ardından 100 binin üzerinde kamu çalışanının ya işten atıldığı ya da açığa alındığı, yürüyüşler ve protestoların yasaklandığı belirtildi. Sigortasızlar 1.1 milyonu buldu Kayıt dışı yani sigortasız işçi çalıştırılmasının önüne geçilemiyor. Son 5 yılda sigortasız çalıştırılan işçilerin sayısı toplam sendikalı işçilerin sayısına yaklaştı. 2012’den bu yana kadar 1 milyon 178 bin 968 işçinin kayıt dışı çalıştırıldığı belirlendi. Üstelik bu rakam sadece denetimler sonucunda sigortasız çalıştırıldığı tespit edilenler. Bir de belirlenemeyenler var. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine verilen yanıtta Türkiye’de toplam 12 milyon 699 bin 769 işçi bulunduğu ifade edildi. Bu işçilerden 1 milyon 546 bin 565’i sendikalı. Önergeye verilen yanıta göre ise sigortasız çalıştırılan işçilerin sayısı, sendikalı işçilere yaklaştı. Risk analiz çalışması, veri paylaşımına dayalı çapraz denetim sonucunda 2012 yılından bugüne kadar 1 milyon 178 bin 968 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edildi. Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işyerlerine idari para cezası kesildi. Alman alım grupları Denetim öncesi izahat istenecek Verginin ziyaa uğradığına dair yetkili merciler tarafından yapılan tespitler sonrası, mükelleflerin incelemeye sevk edilmesine gerek kalmadan, vergisel durumlarını izah etmelerine olanak sağlayan “İzaha Davet Müessesesi”ni hayata geçiren tebliğ yayımlandı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan tebliğe göre vergi idaresi, vergi kaybına yol açabilecek konulara ilişkin emareler elde ettiğinde, incelemeye başlamadan önce konuyla ilgili mükelleften izahat talep edecek. Açıklamaları uygun bulunan mükellefler hakkında vergi denetimine başlanılmayacak. Uygulama, 1 Eylül 2017’de hayata geçecek. l Ekonomi Servisi Michael Kors Jimmy Choo’yu satın alıyor ABD merkezli lüks çanta ve aksesuvar üreten Michael Kors, dünyanın en pahalı ayakkabı ve parfüm markalarından İngiliz Jimmy Choo’yu 1.2 milyar dolara satın alıyor. 35 yıllık geçmişi olan Michael Kors, İngiliz ayakkabı üreticisinin her hissesi için 2.3 pound ödeyecek. Bu miktar, Jimmy Choo’nun 2016’da beyan ettiği faiz, amortisman ve vergi ön cesi kârının 17.5 katına denk. 1996’da kurulan Jimmy Choo, 2011’de Lüksemburg merkezli JAB Holding’e 500 milyon pounda satılmıştı. 2014’te halka açılan şirketin yüzde 68’i JAB’nin sahibi Reimann ailesinde kalmıştı. l Ekonomi Servisi ziyaretlerini iptal etti Almanya ile gerginlik sonrası Türkiye ziyaretini iptal eden birkaç Alman alım grubu oldu; sıkıntı sürerse 17 milyar dolarlık ihracat hedefi zora girer Buğday ekim alanları daraldı Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, “Ülkemizde maalesef 2002 2016 yılları arasında buğday ekim alanları yüzde 17 oranında azaldı. 2002’de 93 milyon dekar alanda 19.5 milyon ton buğday üretildi. 2016’da ise 76 milyon 719 bin dekar arazide 20.6 milyon ton buğday üretildi” dedi. Verim artışında, Türkiye’ye uygun geliştirilen buğday tohum çeşitlerinin etkili olduğunu kaydeden Güngör, “Buna rağmen üreticiler maliyetin altındaki fiyatlar nede niyle buğday üretiminden uzaklaşıyor. Buğdayda ekim alanlarının azalması gıda güvencesi ve egemenliği açısından tehlike ve riskler barındırmaktadır. Bu dikkate alınmalı ve buğday üreticisi desteklenmeli” diye konuştu. l DHA/ADANA Otonun yüzde 78’i AB’ye Ocakhaziran döneminde 174 ülke pazarına ulaşan otomotiv sektörü, 147 ülkeye 3 milyar 127 milyon 276 bin; AB üyesi 27 ülkeye ise 11 milyar 232 milyon 209 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocakhaziran döneminde, yüzde 12.52’lik artışla 2 milyar 191 milyon 277 bin dolar ihracat yapılan Almanya, AB ülkele ri arasında açık ara ilk sırada yer aldı. Böylelikle Almanya’nın Türkiye’nin otomotiv ihracatındaki payı yüzde 14.6 olarak gerçekleşti. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarına göre, Türk otomotiv sektörü, gelişmiş Batı ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 174 ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısı itibarıyla 14 milyar 359 milyon 485 bin dolarlık toplam otomotiv ihracatının 11 milyar 232 milyon 209 bin dolarlık bölümü, Türkiye’nin en büyük ticari partnerleri konumundaki AB ülkelerine yapıldı. Toplam otomotiv ihracatının yüzde 78.24’ünü karşılayan AB üyesi 27 ülke, sektörün toplam ihracatındaki ağırlığını korudu. l Ekonomi Servisi Türkiye’nin en büyük ihracat kalemlerinden hazır giyimde geçen yılki darbe girişimi sonrası uluslararası alım gruplarının ziyaretlerindeki azalmanın etkisiyle ilk altı ayda gerileyen ihracat temmuzda iyileşme sinyalleri verirken; sektörün en büyük ihracat pazarı Almanya ile yaşanan siyasi gerginlik tabloyu yeniden tersine çevirebilir. Almanya ile artan tansiyon ve Alman yetkililerin Türkiye’ye yönelik açıklamaların ardından bazı Alman alım gruplarının Türkiye ziyaretlerini iptal ettiğini belirten Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, Almanya ile ilişkilerdeki sıkıntının sürmesi durumunda sektörün bu yıl 2016’daki 17 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşma hedefinin zora gireceğini söyledi. Fayat, “Siyasi olarak gerileme devam ederse bunu yapamama riskimiz var” dedi. En büyük pazar Fayat’ın verdiği bilgiye göre Almanya, 2.5 milyar dolar ile sektörün en büyük ihracat pazarı konumunda bulunuyor. Reuters’a konuşan Fayat, 2016’da yaşanan güvenlik endişeleri ve darbe girişiminin etkisiyle üçüncü çeyrekten itibaren uluslararası alım gruplarının Türkiye ziyaretlerinin azaldığını anımsatarak, “Maalesef iki üç gün önceki olay yüzünden de birkaç ziyaretin hemen iptal olduğunu üyelerimizden öğrendim. Almanya hazır giyimde en büyük pazar. Ana pazardan maalesef çatlak sesler geliyor. Umarım, ihracatta düşüşün azaldığı bu süreci baltalamaz” dedi. l Ekonomi Servisi Şeref Fayat ekonomi 9 18 Ağustos’ta İzmir’de görüşülecek. Domates krizini İzmir çözecek Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye’den domates alımına yönelik yasağın kaldırılmasıyla ilgili 18 Ağustos’ta İzmir’de bir görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı. Dvorkoviç, Rusya’nın ilk kez partner ülke olacağı İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Türk yetkililerle Rusya’ya domates ithalatı konusunun ele alınacağını belirtti. 1822 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 86.’sı düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında enerji, sanayi ve ikili ticaret gibi konuların, Türk ve Rus yetkililer tarafından masaya yatırılacağını belirten Dvorkoviç, Rusya’ya domates ithalatının da istişare edileceğine işaret ederek, “Bu konuya ilişkin ilk kapsamlı görüşme olacak ancak yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağını söyleyebilmek için henüz erken” ifadelerini kullandı. Rus hükümeti tarafından 2 Haziran’da yayımlanan kararnameyle, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı. l Ekonomi Servisi Kapasite ile güven düştü Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre haziran ayında yükselişe geçerek 112.4 puan seviyesine çıkan Reel Kesim Güven Endeksi, temmuzda tekrar düşüşe geçerek, 2.9 puan azalışla, 109.5 puan seviyesine indi. Endeksin düşüşünde ‘son üç aydaki toplam sipariş miktarı’ ve ‘genel gidişat’ etkili oldu. Bankanın açıkladığı temmuz ayı kapasite kullanım oranı da haziran ayına göre 0.3 puan düştü. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuz ayında yüzde 78.7 oldu. Kapasite kullanımında yatırım malları, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde artış görülürken, dayanıklı tüketim malları ve ara mallarda azalış gözlendi. l Ekonomi Servisi Tekin Acar da kepenk indiriyor Tekin Acar’ın internet sitesi kapan dı, mağazaları da teker teker kapanıyor. Hürriyet’in haberine göre şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar, “Sorunu aşmaya çalışıyoruz” dedi. 2017 başında, iş yapmayan çok sayıda mağazayı kapattıkları açıklamasıyla dikkat çeken Tekin Acar, “İlk defa kiramı, aidatımı, maaşları ödemekte zorlanıyorum” demişti. Bu açıklamaların ardından Tekin Acar’ın 19 mağazasının kira sözleşmesinin Sephora’ya devredileceği açıklanmıştı. Türkiye genelinde 80 mağazası olan Tekin Acar, geçen hafta sonuna kadar faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Hafta sonu Tekin Acar mağazalarından müşterilerine, “23 Temmuz’a kadar tüm ürünlerde yüzde 50 indirim yapıldığı” mesajı gitti. Mesajın ardından mağazalara gidenlerin büyük bölümü, kapalı dükkânlarla karşılaştı. l Ekonomi Servisi Yoksulluk sınırı 4 bin 878 lira Türkİş’e göre, temmuzda dört kişi lik bir ailenin açlık sınırı 1498 lira, yoksulluk sınırı da 4 bin 878 lira oldu. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türkİş), Gıda enflasyonunun temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0.71 azaldığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1498 lira, yoksulluk sınırının ise 4 bin 878 lira olduğunu açıkladı. Geçen yıl temmuzda açlık sınırı 1370 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 462 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1508 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 913 liraydı. l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog