Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Porsiyonlar küçülsün DOLAR Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “İsraf ve kayıpların önüne geçilmesi için lüks otellerdeki EKONOMİ porsiyonlarküçültülsün”dedi. 3.5590 0.1 kuruş AVRO 4.1570 2.9 kuruş FAİZ 11.51 0.05 puan Bütçe delindi, Hazine8 EDİTÖR:NECDETÇALIŞKAN TASARIM:SERPİLÜNAY borç limitini artırıyor Yılın ilk 6 ayında bütçenin rekor açık vermesi üzerine Hazine harekete geçti. Borçlanma limitinin 2009’daki krizin ardından ilk kez artırılması gündemde Artan bütçe açığının etkisiyle yılın ilk yarısında rekor borçlanmaya giden Hazine’nin borçlanmaya devam edebilmesinin önündeki yasal engelin kaldırılması için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’da yapılacak değişiklik ile Hazine’nin borçlanma limitinin artırılması değerlendiriliyor. Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez’in hesaplamasına göre 2017 için net borçlanma limiti 47.5 milyar lira düzeyinde. Bu miktarın hükümet kararıyla yaklaşık yüzde 10 artırılması mümkün. Bu oranı da aşan borçlanma için kanunda değişiklik gerekiyor. 2009’dan sonra ilk kez Hazine, yılın ilk beş ayında toplamda net 46.5 milyar lira borçlandı. 2016’nın ilk yarısında yüzde 87 olan iç borç çevirme oranı bu yılın ilk 6 ayında yüzde 114’ü aştı. Küresel krizin etkisiyle 2009’da kanunda yapılan geçici bir değişiklikle Bakanlar Kurulu’na borçlanma limitini 5 kat artırabilme yetkisi verilmiş; Hazine 60.9 milyar lira borçlanmıştı. Bürümcekçi Danışmanlık Kurucusu Haluk Bürümcekçi, “Temmuz ayında da iç borç yenileme oranı yüksek gerçekleşeceğinden borçlanmanın limiti aşmış olması çok muhtemel” dedi. Hükümetin referamdum öncesi artan teşviklerinin etkisiyle geçen yılın ilk yarısında 1.1 milyar TL fazla veren bütçe, bu yılın ilk 6 ayında 25.2 milyar lira açık verdi. l Ekonomi Servisi İşçiler, Kentyol’un ihaleye girememesine tepki gösterip belediye önünde oturma eylemi yaptı. İlçede çöpler toplanmadı. İşçilerin, belediyenin temizlik araçlarının çıkmasına müsaade etmemesi üzerine polis ile işçiler arasında arbede yaşandı. Kentyol işçileri Ankara’ya yürüyecek Şişli Belediyesi’nin personel alımı ihalesine belediyenin iştiraki Kentyol A.Ş şirketinin girememesi üzerine, işinden olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan işçiler, Ankara’ya yürüyüş kararı aldı. Belediye önünde oturma eylemi yapan işçiler adına konuşan DİSK Başkanvekili ve Genelİş Sendikası Genel Sekreteri Cafer Konca, “Eylemi farklı yerlere taşıyacağız. Yarın (bugün) saat 10.00 itibarıyla Ankara yürüyüşümüzü belediye başkanlığı önünde başlatıyoruz” dedi. İhale şartnamesine, servis ve taşımacılık için gereken D2 ile K2 belgelerinin eklenmesine ve ihaleye girebilmek için yüzde 20 olan yeterlilik payının ise yüzde 15’e indiril mesine tepki gösteren işçiler, bu maddenin Kentyol’un engellenmesi için konulduğunu ileri sürdü. Şişli Belediyesi’nin kamusal hizmetlerini 17 yıldır yürüten ve bünyesinde 1470 sendikalı işçi bulunduran KentYol A.Ş.’ye bağlı çalışan işçiler, başlattıkları eylem kapsamında, ilçedeki çöpleri de toplamama kararı aldı. Şişli Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise “Sözleşme bitiminde yapılacak açık personel ihalesine, Kentyol A.Ş. bu kez katılamayacaktır. Bu nedenle sendika, belediye binası önünde eylem yapmakta ve Şişli’de özellikle çöplerin toplatılmasını engellemeye çalışmaktadır” denildi. l İSTANBUL/Cumhuriyet ‘Hak kaybı olmayacak’ Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Kentyol’un personel ihalesine girebilmesi için gerekli ekonomik şartlara sahip olmadığı, defalarca sendika temsilcilerine ifade edilmesine rağmen, usule uygun olmayan bir konuda belediyenin adım atması için ısrar edilmektedir. Buna rağmen, çözüm yolları aranmış ve mevzuata uygun olarak Kentyol alt yüklenici olmaya karar vermiştir. Kentyol çalışanları, hiçbir şekilde hak kaybı yaşamayacak ve iş güvencesi ile çalışmaya devam edeceklerdir.” T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/929 DAVACI: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. DAHİLİ DAVALI: ALİ EKBER ÇAYDAN (T.C. Kimlik No: 10165220120): Sadullah ve Fatma oğlu, 12/09/1968 doğumlu, DAVA: KAMULAŞTIRMA (BEDEL TESPİTİ VE TESCİL) DAVA TARİHİ: 19/10/2016 DURUŞMA TARİHİ: 11/10/2017 saat 10:15 Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. tarafından davalılar Durali ÇAYDAN, Münevver GÜNEY, Alime ÖCAL ve diğer arkadaşları aleyhine mahkememize açılan dava gereğince; dava konusu Ankara İli, Çubuk İlçesi, Çit Mahallesi, 367 parsel sayılı taşınmazın tapuda adına tescili amacıyla kamulaştırma davası açıldığı, dava dilekçesi ile tensip zaptı bütün çabalara rağmen dahili davalı Ali Ekber ÇAYDAN ‘a tebliğ edilememiş olması sebebiyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş bulunmakla, bu kapsamda tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin, iştirak halinde mülkiyette paydaşların tek başlarına dava haklarının bulunduğu, açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceğinin, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca 30 (otuz) günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığında dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı alındığını belgelendirmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceğinin, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Çubuk Şubesi’ne yatırılacağı ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 641420) T.C. ARTVİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Davacılar Atila Bingöl, Pamuk Bingöl, Turgut Bingöl ve Tüncer Bingöl tarafından mahkememize açılan ve aşağıda esas ve parsel numaraları belirtilen taşınmazın Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle) davasının verilen ara kararı gereğince, Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, köyü ve parsel numarası belirtilen taşınmazın Kamulaştırmasız el atma bedellinin tespiti ile davalı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenler tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacılara karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dava dosyalarına sunulması ile duruşma gün ve saatinde duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunacağı ve mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Artvin Vakıflar Bankası’nda açtırılacak hesaba yatırılacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 10/07/2017 NO: 1 DOSYA NO: 2017/265 TAPU PARSEL MALİKİ: Atila Bingöl, Pamuk Bingöl, Turgut Bingöl, Tüncer Bingöl KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN YERİ, ADA VE PARSEL NUMARASI: Artvin İli Ardanuç İlçesi Harmanlı Köyü 132 ada 3 parsel Duruşma Günü: 26/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 640306) T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2017/117 Esas KARAR NO : 2017/291 Davacı MELEK SAVCI ile davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜNE, Kayseri İli, Sarız İlçesi, Yaylacı mah/köy 45 Cilt, 32 Aile sıra no, 143 BSN nüfusa kayıtlı, 29621017952 T.C. Kimlik numaralı, Menderes ve Melek 'den olma, 09.05.2012 doğumlu Erdal 'nın kayden Erdal olan isminin YAKUP CAN olarak TASHİHİNE ve bu şekilde nüfusa TESCİLİNE, Kayseri İli, Sarız İlçesi, Yaylacı mah/köy 45 Cilt, 32 Aile sıra no, 144 BSN nüfusa kayıtlı, 28901041960 T.C. Kimlik numaralı, Menderes ve Melek 'den olma, 09.05.2012 doğumlu Mahsen Arda 'nın kayden Mahsen Arda olan isminin YUSUF CEMAL olarak TASHİHİNE ve bu şekilde nüfusa TESCİLİNE,karar verilmiş olduğu ilan olunur. 24/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 642104) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/139 Esas KARAR NO: 2017/302 Davacı FETULLAH TOPAÇ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Davanın KABULÜ ile; Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Çaltılı Mahallesi, Cilt No.32, Hane. 17, BSN. 68’de nüfusa kayıtlı 17512246840 TC kimlik No’lu FETTULLAH TOPAÇ ın “Fettullah” olan adının “Fatih” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 641305) T.C. İZMİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2016/779 Esas DAVALI: ÖZDEN ATAGÜN Davacı THSS Narlıdere Termal Yeniköy Evleri Konut Koop. Ve Abidin Özkan vekili tarafından aleyhinize açılan muhdesat aidiyetinin tespiti davasının yapılan ön incelemesi neticesinde; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde; dava dilekçesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere dava konusu İzmir ili, Narlıdere ilçesi, Yeniköy mah, 22J4C pafta, 8223 ada 1 parselde kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bulunan 49 adet bağımsız bölümün dava dilekçesinde belirtilen davalı Özden Atagün ve diğer kooperatif üyeleri ile arsa maliklerine ait olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davalı davaya cevap verebilir. Cevap dilekçesinde ilk itirazların tümünü ileri sürmek tüm delilleri açıkça ve hangi vakanın delili olduğu da belirtilerek bildirmek elde bulunan delillerin aslını dilekçeye eklemek başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmelerini sağlayan bilgileri de dilekçede yer vermek zorunlu olduğu hususu ihtar ve tebliğ olunur. Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren yedi gün sonrasıdır. Tebliğ tarihinden itibaren cevap verme süresi iki haftadır. İLANEN TEBLİĞ olunur. 28/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 642183) İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. SİNEM GEYİKLER Nüfus cüzdanım kaybettim. Hükümsüzdür. ALİ YILDIRIM BORSA ALTIN CUMHURİYET ALTIN 24 AYAR 107.040 330 puan 964.84 2.3 lira 143.36 35 kuruş Çarşamba 26 Temmuz 2017 Hukuk ve gazetecilik dersleri İkinci gün daha kuvvetli hissettim. Kuşku yok: Bir gün ülkemiz daha demokratik bir ülkeye dönüşecek. Cumhuriyet yargılaması ve duruşmalarda yaşananlar, bu umudun gerçekleşeceği zaman için hazine değeri taşıyor. İlk günün ardından, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile avukatımız Bülent Utku’nun bir güne yayılan dünkü savunmaları da net biçimde bir kez daha gösterdi. Hem gazetecilik hem de hukuk eğitimi veren üniversiteler için: Cumhuriyet’in yargılandığı dava bir eğitim müfredatı niteliği taşıyor. İddianamedeki delilsizlikten kaynaklanan bilgi kofluklarını tek tek sergileyen savunmalardaki olgusal derinlik, muhakeme sağlamlığı, duruşmanın fiziki koşulları ile psikolojik iklimine dek her aşaması ve dakikası ders gibiydi. Delil olarak gösterilen ve normal koşullarda en sakin insanı dahi çıldırtabilecek saçmalıktaki mantıksızlıkların bu kadar sarih, bilgi yoğun ve üslubunca anlatılması, yolu mahkemelere düşeceklere kılavuz gibi. Sözün özü, hukukçu ve/veya gazetecilik yapmayı düşünen gençlerin Cumhuriyet yargılamasını okuyup öğrenmediği bir eğitim, emin olun eksik kalacaktır. HHH Murat Sabuncu, “adeta”larla dolu iddianame ve suçlanmasına zemin oluşturan verilerin tamamını çürüten bir savunma yaptı. Zorlama ithamlardaki tutarsızlıkları, gazetecilik temelinde ve sayısız somut örnekler vererek sükunetle anlattı. Daima tarihe tanıklık etmesi gereken gazetecilerin, artık meslektaşlarının yargılandığı davada “tanıklık yaptığı”nı yorumsuz dile getirse de bu tespitin kendisi çok şey anlatıyordu. Manşetleri izah: Ne polislerin evindeki en özel alanı karıştırırken, ne 45 yaşında cezaevine girerken pantolonun çıkarılması istendiğinde, ne doktor kontrolüne kelepçeli götürülmenin kendisine, böyle bir yargılamada haber ve manşetleri anlatmak zorunda kalmak kadar ağır geldiğini dile getirdi. Yıllardır, avukat olarak yüzlerce müvekkilinin hakkını savunduğu mahkeme salonunda dün bir dakikasını bile hak etmediği sanık sıfatıyla savunma yapan, ifade veren Bülent Utku’nun savunması ise belki matbu hale getirilerek bastırılıp, avukatlık stajı sırasında tavsiye edilmeli. Zamanın ruhu ile koşulların getirdiği noktayı reddettiğini ve cesaret hakkını sonuna dek kullanacağını söyleyerek sözlerine başlayan Utku, cesur olma hakkını, o çıkışıyla tutarlı bir tavır içinde vurucu üslupla kulllandı. Fethullah Gülen ile aynı yemek masasında fotoğrafları bulunan siyasilerin hâlâ “etkin” olmaya çabaladığı bugünlerde, Utku’nun iddianameye atfen “Çiğköfte için aradığım esnafa, balıkçıya FETÖ şüphelisi korkusu yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur” sözlerinin etkisi farklıydı. Kendisine avukatlık ücreti ödeyen müvekkilinin, yıllar sonra il değiştirip üç ay çalıştığı hastanenin de 2016’da kapanacağını, yine iddianameye göre kendisinin öngörmesi gerektiğini, öngöremediği için FETÖ’yle bağlantılı gösterilmesinin de öyle. Savcının ifadesini alırken hangi ülkelere gittiğini sorduğunu, Amerika’ya gidip gitmediğini merak ettiğini düşündüğünü aktardı ve sürdürdü: “Amerika’ya gittim ama Güney Amerika’ya. Kimileri gibi ‘din bezirgânı’ ziyaret etmedim. Arjantin’de Buenos Aires’te Plaza de Mayo Meydanı’na gittim. Arjantin diktatörünün uçaktan denize attığı kocalarını, evlatlarını arayan annelerin toplandığı meydana. Faşist Pinochet rejiminin katlettiği Şilili devrimci halk ozanı Victor Jara’nın memleketinde ilk ziyaret ettiğim yerler, Nâzım Hikmet’in dostu Pablo Neruda’nın müzeye çevrilen evleriydi. (...) Gülen’in kitaplarını okumadık. Okusaydım da beni kandıramazdı kimileri gibi. Kanmak isteyenler kandırılır.” Akşam oldu. Yazıyı bitirirken Çağlayan Adliyesi’nde duruşma sürüyor. Sözün özü şu ki, hukukçu ve/veya gazeteci olmayı düşünen gençlerin Cumhuriyet yargılamasını okuyup öğrenmediği bir eğitim, eksik kalacaktır. Tıpkı duruşma sürerken bitmek zorunda kalan, bu yazının eksik kalması gibi. KISA...KISA l Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2017’nin birinci çeyreğine ilişkin ‘Finansal Hesaplar Raporu’na göre Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları bu yılın ilk çeyreğinde 9 trilyon 52 milyar lira, yükümlülükleri ise 10 trilyon 423 milyar lira oldu. l Akbank, Dubai’de limited şirketinin tasfiyesinin ardından açmayı planladığı temsilcilik ofisinden vazgeçti. 2016 yılı Aralık ayı sonunda, Akbank Dubai Limited’in tasfiyesine ve bunun yerine temsilcilik ofisi açılmasına karar verdiğini açıklayan banka, sürecin sonlandırıldığını açıkladı. l Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, yaklaşan hasat öncesinde fındık üreticilerini uyararak, fındığın olgunlaşmadan toplanmamasını istedi. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog