Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Çarşamba 26 Temmuz 2017 haber EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: BAHADIR AKTAŞ 5 İmama resmi nikâh TANAL’DANÜRKÜTENİDDİA: yetkisi geliyor! Bakanlar Kurulu’nun Meclis’e sunduğu yasa tasarısı ile müftülükler ve müftülüklerin görevlendireceği imamlar evlendirme memuru yetkisi alacak Bakanlar Kurulu’nun, Meclis’e sunduğu yasa tasarısıyla il ve ilçe me yetkisi” başlıklı 22. maddesine ekleme yapıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nın müftülüklerinin resmi nikâh evlendirme yetkisi ve görevi kıymasının önü açıldı. Tasa vereceği kurumlar arasına il rıyla İçişleri Bakanlığı, il ve il ALİCAN ve ilçe müftülükleri de eklen çe müftülüklerine evlendir ULUDAĞ di. Tasarı, Meclis’ten geçerse me memurluğu yetkisi ve göre 22. madde şöyle olacak: vi verebilecek. Böylece müftülüğün “Bakanlık, evlendirme işlemleri görevlendireceği imamlar da res nin nüfus ve vatandaşlık hizmetle mi nikâh kıyacak. Ayrıca tasarıyla rinin bütünlüğü içerisinde yürütül Türkiye’de bulunan 3 milyonu aşkın mesi için gereken her türlü tedbiri Suriyeli mülteciye vatandaşlık veril alır ve uygular. Evlendirme memu mesinin altyapısı da hazırlandı. Bu ru; belediye bulunan yerlerde bele na göre ikamet izni olmayan yaban diye başkanı veya bu işle görevlen cılara kimlik numarası verilebilecek, direceği memur, köylerde muhtar nüfus olayları kaydedilecek. Suriye dır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaş lilere ileride vatandaşlık verildiğin lık müdürlüklerine, nüfus müdür de, sistem hazır olmuş olacak. lüklerine ve dış temsilciliklere, il ve Başbakan Binali Yıldırım ve Ba ilçe müftülüklerine evlendirme me kanlar Kurulu üyeleri tarafından im murluğu yetkisi ve görevi verebilir. zalanan Nüfus Hizmetleri ile Ba Eşlerden birinin yabancı olması ha zı Kanunlarda Değişiklik Yapılması linde evlendirmeye, (...) belediye ev na Dair Kanun Tasarısı, dün TBMM lendirme memurlukları ile nüfus Başkanlığı’na sunuldu. Tasarı ile Nü müdürleri yetkilidir.” fus Hizmetleri Yasası’nın “evlendir Mevcut sistemde belediye memur ları ile muhtarlar resmi nikâh kıydırabiliyor. Tasarı yasalaşırsa İçişleri Bakanlığı’nın yetki ve görev verdiği il ve ilçe müftülükleri de artık evlendirme yetkisine sahip olacak. İl ve ilçe müftülükleri de isterse imamlar aracılığıyla bu yetkiyi kullanacak. Suriyeliler için altyapı Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesini sağlayacak altyapının kurulmasına ilişkin düzenlemeler tasarıda yer aldı. Buna göre ikamet izni verilen yabancılar, İçişleri Bakanlığı tarafından kimlik numarası verilerek yabancılar kütüğüne kaydedilecek. Türkiye’de bulunan yabancılara ikamet izni aranmaksızın kimlik numarası vermeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Yabancıların Türkiye’de meydana gelen nüfus olaylarına ilişkin olarak nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular üzerine ilgili olay formları düzenlenecek. Sonradan Türk vatan daşlığının kazanılmasında uygulanacak ilke ve esaslar bakanlık tarafından belirlenecek. Bu yolla Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasının önündeki bir engel daha kalkmış oldu. Kişisel bilgiler paylaşılacak Tasarıyla kişisel bilgilerin paylaşılmasının kapsamı genişletildi. Mevcut sistemde yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar ve sigorta şirketleriyle paylaşılabiliyordu. Tasarıyla elektrik, doğalgaz şirketleri ve finans kuruluşlarına adres bildiriminin paylaşımına imkân sağlanacak. Tasarıya eklenen geçici madde ile yasaya aykırı soyadları, yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadları 2 yıl içinde nüfus müdürlüğüne başvurmak kaydıyla düzeltilebilecek. Böylece 2 yıl boyunca ad ve soyad düzeltmeleri mahkeme kararı olmadan yapılabilecek. l ANKARA ‘S400 imzasını attık’EKRGODRONUUĞPŞTATANU Erdoğan, Rusya’yla füze alımı konusunda anlaşıldığını ifade ederek, Almanya’dan gelen ‘yaptırım’ uyarılarına, ‘Bir marka gider, bir başka marka gelir’ diye yanıt verdi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Almanya’ya yönelik sert eleştirilerini sürdürürken, Rusya ile S400’ün ortak üretimi konusunda imzaların atıldığını açıkladı. Ancak Sputnik’e konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın S400 füzelerinin satışıyla ilgili Rusya’yla imzaların atıldığı yönündeki açıklaması ile ilgili soruya, “Yorum yapmıyoruz” yanıtını verdi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında özetle şu görüşleri dile getirdi: ‘Araplar arkadan vurdu’ yalanı: İslam’ın kutsal mabetlerine düşman ayağı değmemesi için gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen yüz binlerce asker ve onlarla aynı safta savaşan Araplar’ın hatıralarını tazimle yad ediyorum. Geçmişte ders kitaplarında kasıtlı ve yanlış bir şekilde yer aldığı için nesiller boyunca, zihinlere kazınmış olan ‘Araplar bizi arkadan vurdu’ yalanını artık bir kenara bırakmanın zamanı da gelmiştir. İsrail tehlikeli yolda: Kudüs’ün 3 din için de özel olan statüsüne hele hele Mescidi Aksa ve Kubbetüs Sahra’nın içinde bulunduğu Harem Bölgesi’nin mahremiyetine saygı duymayan bir İsrail, en büyük zararı kendisinin göreceği tehlikeli bir yola sayıyor demektir. Tüm vatandaşlarıma ve dünyadaki tüm Müslümanlara çağrıda bulunuyorum. İmkânı olan herkes, bulduğu her fırsatta peygamber efen AKP’nin grup toplantısı öncesi Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir süre sohbet etti. dimizin tavsiyesine uyarak Mescidi Aksa’yı ziyaret etsin. Gidemeyenler de oradaki kardeşlerimize kandil yağı olması babından yardım göndersinler. Bizdeki gukuk mu?: Ülkelerinde himaye altına aldıkları teröristlerle ilgili Türkiye’nin taleplerine ‘Bu yargının konusudur’ deniliyor. Alenen ülkemizde toplumsal kaos çıkarmaya yönelik casusluk faaliyeti yürüten vatandaşlarını suçüstü yakaladığımızda işi diplomatik krize dönüştüren kendileri. Sizde ki hukuk da bizdeki guguk mu? Ne diyorlar, ‘bak artık yatırım yapmayız ha, Alman firmaları, şu ülkenin firmaları çekilir’. Bu gidiş hayra alamet değil. Bir marka gidiyorsa bir başka alternatif marka geliyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında tarihin en acımasız, kanlı, en vahşi katliamlarına imza atanlar Türkiye’ye insanlık dersi veremez. S400 imzası: Bir NATO ülkesi olan Yunanistan S300’leri kullanıyor. Niye sesleri çıkmadı? Türkiye olunca niye rahatsız oluyorlar? Biz, Rusya Federasyonu ile bu konuda gerekli adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah S400’leri ülkemizde göreceğiz. Bunların ortak üretimiyle de süreci işleteceğiz. Cihat nefisle mücadeledir: Son günlerde ‘cihat cihat’ diye bir şey geçip duruyor. Cihat elinde silahla dolaşmak değil nefisle mücadeledir. Eğer nefisle mücadeleyi halledebiliyorsak, işte en büyük cihat odur. l ANKARA / Cumhuriyet AB eleştirdi, bakanlar umursamadı!BRÜKSEL’DE ‘HUKUK DEVLET’ UYARISINA çavuşoğlu ve çelik ‘DEMOKRATİK MUHALEFET VAR’ YANITI VERDİ Brüksel’de dün düzenlenen TürkiyeAB Yüksek Düzeyli Si rüst ve yapıcı görüşmeler yapmalarının önem yasi Diyalog Toplantısı’ndaki geri li olduğunu, burada lim ortak basın toplantısına yansı olumlu bir diyalog ger dı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu çekleştiğini, ama üye şoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakere lik müzakerelerinde ci Ömer Çelik, AB Yüksek Temsil yeni başlıklar açılması cisi Federica Mogherini ve Avrupa nın zor olduğunu belir Komisyonu’nun Genişlemeden So ten AB Yüksek Temsil rumlu Üyesi Johannes Hahn’ın ortak basın toplantısında ihtilaflar su yü Mevlüt Çavuşoğlu cisi, Türkiye ile AB’nin bölgesel politikalar züne çıkarken Türk tarafının AB yet da birçok ortak çıkarının olduğunu ve kililerini tersleyen yanıtlar vermesi güvenli, ekonomik açıdan canlı, de dikkat çekti. mokratik bir Türkiye ile çalışma niye Mogherini “Türkiye aday ülke ve tini sürdürdüklerini sözlerine ekledi. öyle kalıyor. Ama haklar ve huku Çavuşoğlu ile Çelik’in darbe girişi kun üstünlüğü konularında derin en minin her şeyi değiştirdiğini savun dişeler var. Türkiye’de çok sayıda de ması üzerine araya giren Hahn da mokratik muhalefet üyesinin, gazete “Darbe girişiminden sonra yapılan ic cilerin ve insan hakları savunucula raatlar üye ülkelerde belli endişeye rının tutuklanması endişe verici” de neden oldu, o yüzden aralık ayındaki di. Görüş ayrılıklarını çözmek için dü zirvede Türkiye ile yeni başlık açılma masına karar verildi. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü demokrasi, medya özgürlüğü dahil temel özgürlükler AB yönünde herhangi bir ilerleme için temel, olmazsa olmaz şartlardır” diye konuştu. Avusturyalı siyasetçi, Türkiye’de çok sayıda gazeteci, yazar, akademisyen, hukukçu ve insan hakları savunucusunun tutuklanmasından dolayı “çok derin endişe” duyduklarını, hukukun üstünlüğü, insan hakları konusundaki olumsuz yönelimin belirgin ve kalıcı biçimde geriye dönmemesi halinde Türkiye ile ilişkilerin ilerlemeyeceğini belirtti. Çavuşoğlu ile Çelik ise AB’nin endişelerini kaale almayan, tersi söylemde konuştu. AB’yi gerçek demokratik muhalefetle teröre destek verenleri ayırt etmemekle suçlayan Çavuşoğlu “Elbette Türkiye’de demokratik muhalefet var. Halkın iradesiyle meclise seçi lenler içinde terör örgütüne silah taşıyanlar da var. Aynı şekilde gazeteci olsun, sivil toplum örgütü olsun fark etmez. İşini düzgün yapan gazeteci, özgürce yapan gazeteciyle terör örgütüne doğrudan destek veren adı ‘gazeteci’ varsa, bunları ayırmak lazım. Gazeteci kimliğine sahip olmak her türlü suçu işlemeyi meşru göstermez. Hain darbe girişiminin içinde bulunan ve bu darbe girişimine aktif destek veren kim olursa olsun, ister gazeteci ister asker ister polis ister siyasetçi, fark etmez, hepsi aynıdır” dedi. “İki gazeteciyi sınır dışı ettik, ikisi de casusluk yapmaktan yakalandı. O ülkeler rica edince iade ettik. Son zamanda moda bu: Gazetecileri ajan olarak kullan. Yakalanınca da kıyameti kopar. Hem Alman hem Türk vatandaşı olan bir kişi casusluk yaptığı için tutuklandı” diye konuştu. l Dış Haberler Üç bakanlık Menzil tarikatının elinde CHP’li Mahmut Tanal, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlıklarına dikkat çekti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlığı’nın Menzil tarikatının elinde olduğunu iddia ederek “Emniyet mensupları tayin terfi alabilmek için Menzil’den referans alıyor” dedi. KRT’de Çağlar Cilara’nın konuğu olan Tanal, Menzil tarikatının devletteki yapılanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet iddianamesini yazan savcının ‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığını ve buna rağmen serbest bırakılıp görevine devam ettiğini söyleyen Tanal, Cumhuriyet yazarlarının üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme gibi daha hafif bir iddiadan dolayı tutuklu bulunduklarına dikkat çekti. Tanal, “Daha az ceza gerektiren kişileri tutuklayacaksınız, daha ağır cezalar gerektirenleri serbest bırakacaksınız” dedi. ‘Yeni FETÖ’ler çıkacak’ Tanal, Kuran kurslarına kamu arazilerinin ücretsiz verilmesi kararıyla ilgili, “Geçmişte FETÖ’ye nasıl okullar arsalar tahsis ettiyse, güçlendiyse, kuvvetlendiyse, darbe girişimine kadar geldilerse aynı şekilde yeni FETÖ’ler çıkacak” diye konuştu. Ayrıca bazı bakanlıkların Menzil tarikatının elinde olduğunu kaydeden Tanal, şöyle devam etti: “Şu anda İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıkları Menzil tarikatının elinde. Emniyet mensupları tayin terfi alabilmek için Menzil’den referans alıyor. Devlet böyle cemaat kültürüyle idare edilemez. Sizin referansınız liyakat olacak. Liyakatın olmadığı ülkede kayırmacılık vardır, eşitlik olmaz, hukuk devleti olmaz, insan hakları olmaz.” l İSTANBUL/ Cumhuriyet NATO Konya’da arabulucu olacak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Almanya ile Türkiye ara sında çıkan Alman parlamenterlerin Konya’daki NATO üssünde görevli Al man askerlerini zi yaretleriyle ilgili an laşmazlığa çözüm bulmaya çalışıyor. Stoltenberg’in sözcü sü genel sekreterin her iki ülkeye millet vekillerinin ziyareti nin NATO çerçevesin de organize edilme sini önerdiğini açık ladı. “En kısa zaman Jens Stoltenberg da iki tarafın da benimseyebileceği bir çözüm formülü üzerinde anlaşmaya va rılmasını umduklarını” belirten sözcü “Konya’daki üssün Türkiye’nin terör ör gütü IŞİD’e karşı desteklenmesi açısın dan büyük önem arz ettiğini” söyledi. NATO şimdiye kadar sadece anlaş mazlığa çözüm bulunması için çağ rı yapmış ve müdahalede bulunma mıştı. NATO’nun tarafsız kalma sı Almanya’nın tepkisine yol açmış ve Hıristiyan Demokrat Birlik partisi nin meclis grup başkanı Volker Kau der “NATO savunma ittifakının aynı za manda bir ortak değerler ittifakı oldu ğunun bilinciyle daha fazla angajman göstermelidir” demişti. Kauder bir Al man televizyonuna yaptığı açıklama da, “Bir NATO üyesinin müttefiklerini NATO üssündeki askerlerini ziyaretten men etmesine tahammül edilemeyece ğini” söylemişti. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog