Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Pazartesi 24 Temmuz 2017 6 Devlette KHK kaosu! haber EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: EMİNE BİLGET OHAL Komisyonu’na iade talebiyle başvuracak yurttaşlar haklı bulunsalar bile eski işlerine değil, farklı kurumlara ‘iade’ edilecekler OHAL KHK’leri ile OHAL’in nedenleri ve süreleri ile sınırlı olmayan 256 yasada 785 maddelik KHK yayımlandı. KHK’ler üzerinden 256 yasada 785 maddelik yeni dü şanların yüzde 3.6’sı kamudan uzaklaştırıldı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı’na bağlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutan let Personel Başkanlığı’na bildirecek. Ancak Başkanlık, iadesine karar verilen memuru, eski kurumuna iade etmeyecek. Bu Bugün Cumhuriyetçileri ne yapacaklar? genel nitelikli düzenleme yapıldı. Yüzde 27’si yargıdan, yüzde 18.5’i Mülkiye’den, yüzde 8.84’ü Emniyet teşkilatından olmak üzere kamu kesiminin yüzde 3.23’ü ihraç edildi. İhraç edilenlerin ‘haksızlık’ başvuruları karşısında ‘adalet dağıtması’ için kurulan OHAL Komisyonu ise memurun iadesine karar ver zenleme yapıldı. SİNAN Esen’in çalışmaTARTANOĞLU sına göre, KHK ih raçları en çok yargı alanında tahribata yol açtı. 15 bin 899 yargı mensubunun yaklaşık yüzde 27’si ihraç edildi. İkinci sırada ise Mülkiye geldi. Mülki idare amirlerinin yüzde 18.5’i KHK’lerle ihraç edildi. lıkları da dahil TSK mensuplarının yüzde 4’ü ordudan atıldı. Din hizmetleri veren kamu görevlilerinin yüzde 2.5’i, sağlık hizmeti veren memurların da yüzde 1.8’i ihraç edildi. Mahalli idarelerin de yüzde 8.5’i belediyelerden çıkarıldı. Toplamda, Mayıs 2016 verilerine göre, 3 milyon 390 bin 738 kamu görevlisinin yüzde nun için komisyonun kuruluş KHK’sinde “Bu şekilde bildirilen personelin atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç olmak üzere daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski sta Böyle bir başlık atmak doğru olmayabilir.. Tek yapmaları gereken, şüphesiz ki hepsini serbest bırakmaktır. Ama bilmiyoruz, onları içeri tıkan siyasi karar vericilerin düşüncelerinde biçtikleri siyasi mahkumiyet süreleri doldu mu, tamam mı, bu kadar ceza kilere: Eğer yargıya hiçbir müda hale olmasa, yargıçlar, yasalar ve vicdanları doğrultusunda karar verirler mi, yoksa yine de ideolojik davranırlar mı? Aldığım yanıt hep şu olur: Yasalar çerçevesinde karar verme gayreti içinde olurlar. Bu şüphesiz ki sevindirici se bile ihraç edildiği kurumdan Emniyet Genel Müdürlüğü men 3.23’ü ihraç edildi. tülerine ve unvanlarına uygun onlara yeter diye düşünüyor bir şeydir. başka bir kuruma atayacak. Emekli Mülkiye Başmüfetti şi Mahmut Esen’in derlediği rakamlara göre 1 yıllık OHAL döneminde, ayda ortalama iki adet suplarının ise yüzde 8.84’ü teşkilattan çıkarıldı. Öğretim elemanlarının yüzde 4.3’ü, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim öğretim hizmetlerinde çalı OHAL Komisyonu, hakkında ihracına karar verilen memurun görevine iade edilmesine karar verirse, kararını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dev kadro ve pozisyonlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından ikamet ettikleri il dikkate alınarak on beş gün içinde yapılır” hükmü yer aldı. l ANKARA lar mı!.. Hukukun, adaletin hak ge tire olduğu bir ülkede böyle düşünmekten başka çaremiz yok. Eminim, siyaset davanın ‘bYaansaaluayra!’ uyma, İşte tam da bu nedenle, otoriter, tek adam, yaptığım doğrudur diye düşünen siya Vekiller nöbet tutacak içine girmemiş olsa, davanın takipçisiyim, bunlar terörist vb. diye kurduğu mahkemelere talimat verici pozisyonda olmasa iktidar başı, ne böyle hukuk garabeti bir iddianame set sahipleri, iktidarlar, yargının adaletin yasalara uygun davranmasını engellemek için müdahale ediyorlar. Yargının tümünü tepeden güdüleyerek kontrol ediyorlar. yazılabilirdi, ne de Cumhuri Bu da yetmiyor, gerektiğin HDP, Demirtaş ve pek çok vekilin tutuklandığı 4 Kasım’ın yıldönümüne kadar grup toplantılarını farklı illerde düzenleyeceği mitinglerle yapacak yet çalışanlarını bu kadar içeride tutmak mümkün olurdu. Hukuk okumuş, adalet kavramını içselleştirmiş, hakkaniyet vb. düşüncesiyle de el altından talimat gönderiyor sopa gösteriyorlar. Olmadı, medyadaki tetikçilerini harekete geçiriyorlar. Ama hiç kimsenin inanma MAHMUT LICALI tanışmış hiçbir savcının böy dığı şu sözleri de söyleyebi le bir iddianame yazmaya liyorlar: “Yargıya müdahale HDP, 4 Kasım’a kadar devam etmesi planlanan eylemler kapsamında ilk bir vicdanı, makamı ve bilgisinin elvermeyeceğini, hiçbir yargıcın da mahkumiyete karar edemeyiz yargı bağımsızdır..” Bunu ne zaman söylüyor lar? ay boyunca grup toplantılarını Diyarbakır, İstanbul, Van ve İzmir’de miting olarak ger veremeyeceğini düşünen bir insanım. Yargı üzerindeki kontrolü tamamlayıp, artık doğrudan çekleştirecek. Her kentte bir hafta boyunca tutuklu milletvekillerinin durumuna dikkat çekmek ve adalet talebiyle nöbet tutulacak. HDP, olağanüstü halin (OHAL) yıldönümünde açıkladığı ‘Demokrasi Mücadele Planı’ doğrultusunda Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu milletvekillerinin ilk tutuklandığı 4 Kasım’ın yıldönümüne kadar çeşitli eylemler yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak HDP önümüzdeki bir ay boyunca grup toplantılarını farklı kentlerde mitinge dönüştürme kararı aldı. Grup toplantılarının gerçekleştirileceği kentlerde ayrıca halkın katılımıyla çeşitli toplantı ve etkinlikler de yapılacak. Milletvekilleri ilgili kentlerde tutuklu milletvekillerinin durumuna dikkat çekmek ve adalet talebinde bulunmak amacıyla nöbet de tutacaklar. HDP, 4 Kasım’ın yıldönümüne kadar gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler kapsamında ilk bir aylık eylem takvimini de netleştirdi. Bu kapsamda, önümüzdeki hafta 25 Temmuz Salı günü Diyarbakır’da grup toplantısı gerçekleştirilecek ve bir hafta boyunca sivil toplum örgütlerinin ve halkın katılımıyla farklı etkinlikler yapılacak, bazı milletvekilleri de nöbet tutacak. Nöbet tutacak milletvekilleri ‘Herkes için adalet’ ve ‘Demokratik siyasete özgürlük’ mesajları verecek. Diyarbakır’da bir hafta sürecek etkinliklerin ardından sırasıyla İstanbul, Van ve İzmir’de de aynı etkinlikler sürecek. l ANKARA AKP, İçtüzük önerisini, AKP’ninbugün genel kurula getirmeyi ‘İçtüzük’planlıyor. CHP şerhinde ‘Meclis içi darbe’ ifadesini acelesikullandı AKP, geçen hafta TBMM Anayasa Komisyonu’nda CHP ve HDP’nin tüm itirazlarına rağmen kabul edilen İçtüzük de Kbuurktaurluaşr’luanrlamyeaşkaılledsıi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldı arasında yapılan Erzurum Kongresi, enkaz altında kalan milletimizin yeniden hayata dön ğı, ‘Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bü mesini sağlayarak, ulusumuzun ebedi varlığını tündür, parçalanamaz’ kararıyla Cumhuriyet’in tüm dünyaya göstermiştir. Kongrede alınan temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi’nin 98. kararlar milletimizin kurtuluşunu ve cumhuri yıldönümü Erzurum’da törenlerle kutlandı. yetimizin doğuşunu sağladı. 23 Temmuz Er Havuzbaşı semtindeki Atatürk Anıtı önünde zurum Kongresi’nde milletimizin kaderini de başlayan törenlerde anıta çelenklerin konul ğiştiren kararlarla milli iradenin temellerini at masının ardından şiirler okundu. tı” dedi. Protokol ve davetliler daha sonra ta Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Be rihi kongrenin yapıldığı binaya geçti. Kongre lediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Tam 98 yıl binasında Devlet Tiyatrosu Sanatçıları tarafın önce, 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri dan kongre canlandırıldı. l DHA Lozan’ın 94. Yılı Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olan Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923’te, İsviçre’nin Lozan kentinde imzalandı. Dünyanın Türkiye’yi tam bağımsız bir ülke olarak tanıdığını kabul eden antlaşma olması nedeniyle önem taşıyan Lozan Antlaşması görüşmeleri, taraflar arasındaki tartışmalar nedeniyle bir ara kesintiye uğradı. 20 Kasım 1922 4 Şubat 1923 tarihleri antlaşmanın ‘birinci dönemi’ni, 23 Nisan 24 Temmuz 1923 tarihleri de ‘ikinci dönemi’ni oluştururken, birinci toplantılarda İngiliz heyeti başkanı Lord Curzon, İsmet İnönü’nün her isteğine karşı çıktı. Ancak İnönü’nün gösterdiği direnç sonrasında Curzon, yenilgiyi kabul etti ve konferansın ikinci dönemine katılmadı. 24 Temmuz’da imzalanan antlaşma ile komşularımızla olan bugünkü sınırlar (Hatay hariç) belirlendi, kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı. Azınlık hakları güvence altına alındı, Boğazlar silahsızlandırıldı. Batı Trakya’daki Türklerle İstanbul’daki Rumlar dışında, Anadolu ve Doğu Trakya’daki Rumlar ile Yunanis tan’daki Türklerin mübadelesine karar verildi. Patrikhane ve yabancı okulların İstanbul’da kalması kabul edildi. Türkiye’nin tam bağımsızlığının ilanı kabul edilen Lozan Barış Antlaşması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2016 yılının eylül ayında, “Birileri bize Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştılar” demişti. ‘Büyük bir eserdir’ Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri (ADD) Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan yaptığı açıklamada, “Lozan Barış Antlaşması, Türk Milleti’nin hayati haklarını ve amaçlarını gerçekleştirdiği büyük bir eserdir. Sağduyu sahibi her Türk, bir taraftan Atatürk’lü günlerin yüksek diplomatik düzeyine ve ulaştığı başarıya bakmalıdır, diğer taraftan ise diplomasiyi kabadayılığa indirgeyenlerin bol olduğu günümüzü, akıl süzgecinden geçirerek değerlendirmelidir. Atatürk’ün ilkelerinden ve İnönü’nün sözlerinden ders alması gerekenlerin sayısı çoktur” ifadelerini kullandı. l ANKARA /Cumhuriyet Çok özür diliyorum, çünkü hâlâ öyle düşünüyorum! Yargıç güvencesi yoksa, adalet yok Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemi, işte tam da bunun için birinci derecede önemlidir: Adalet, insanlarının vicdanlarına, anayasaya, yasalara göre hareket etmelerini sağlayabilecek tek ölçü, bağımsız ve tarafsız hareket edebilmelerini sağlayacak ortamdır. Yargıç güvencesidir. Yargının tepesinde güdüleyici siyasi, ekonomik veya askeri bir gücün olmamasıdır. Bu güçlerin ellerinde tuttukları güçlü siyasi karar mekanizmasıyla, istedikleri yönde karar vermedikleri zaman, “sürülürsün, sicilin kötüleşir, liyakatına göre yükselemezsin” yargı mensuplarını baskı altında tutmamasıdır. Bu iddianame ve yargıç kararı, tam olmaması gereken bu baskının tecellisidir. Hatta dahasını biliyoruz ki, siyasi iradenin isteği yönünde karar vermeyenler görevden alınabileceklerini ve hatta haklarında dava bile açılabileceğini düşünüyor olabilirler. Haksız da sayılmazlar, çünkü örneklerini yaşıyoruz. Yargı sıradanlaşmamalı Fakat bir baskı, savcı ve yargıç vicdanını sıfırlayabilecek, sıradanlaştıracak bir noktaya düşürmemelidir, düşüremez. O zaman yargının kendisinden de bahsetmek mümkün değildir. Çok sık sorarım işin içinde müdahalelerine gerek kalmadığı, müdahale sisteminin kendi kendine işlerlik kazandığı zaman. Yoksa daha önce “ey Anayasa Mahkemesi, senin kararlarına saygı duymuyorum; ey mahkeme bu kararınla kime hizmet ediyorsan..” sözleriyle doğrudan müdahaleci olarak ortalıkta geziniyorlardı. Şimdi ise “yargı bağımsızdır...” Yani tam kontrolümüz altındadır... Vicdan işler bugün Evet ne olur bugün? Cumhuriyet çalışanları serbest bırakılmaya başlanır. Çünkü her şey bir yere kadar. Vicdansızlık da.. adaletsizlik de... hukuksuzluk da.. Her şey bir yere kadar. Bu ülkede adaletin en altlarda ezilse bile var olduğuna, yaşadığını inanmak istediğim için böyle diyorum. Siyasi baskı kararlarının bile ancak bir yere kadar olabileceğini, artık burada tamam demesi gerektiğine inandığım için böyle diyorum. Siyasi mekanizma, Almanya ile büyük siyasi çatışmada insan hakları savunucularına “casus” muamelesi yapmaya yöneldiği şu sırada, Türkiye’de adalet mekanizmasının haksızlıklarla dolu olsa bile, işleyebildiğini göstermek zorunda oluğunu düşündüğüm için, böyle yazıyorum. Haydi hayırlısı, hem adalet dağıtıcılarına hem Cumhuriyet çalışanlarına ve ailelerine. Unutmayın bugün 24 Temmuz, basın üzerinden sansürün kalkmasının kutlandığı bir gün üstelik. ğişikliği önerisini, bugün TBMM Genel Kuru lu gündemine getirmeyi planlıyor. AKP, bu hafta İçtüzük değişikliğinin geçmesi durumunda Meclis’i 1 Ekim’e kadar tatil edecek. CHP, Anayasa Komisyonu’na verdiği muhalefet şerhinde, “Teklif, İçtüzüğü düzenlemekten öteye, milletvekillerini hizaya getirmeyi, sadece milletvekillerini değil Meclis’i susturmayı amaçlamaktadır. ‘Meclis içi darbe’ niteliğinde olan bir İçtüzük değişikliyle karşı karşıyayız’ denildi. CHP muhalefet şerhinde, AKP’nin 2002 yılında iptal ettirdiği benzer İçtüzük değişiklikleri olduğuna dikkat çekildi. Şerhte, şu görüşlere yer verildi: “Özü itibarıyla bu teklif, İçtüzük değişikliği değil, OHAL KHK’si niteliğindedir. KHK gibi yürürlüğe konulmuyor olması, onun bu özelliğini ortadan kaldırmaz. Teklif, İçtüzüğü düzenlemekten öteye, milletvekillerini hizaya getirmeyi ve sadece KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN KİRALAMA İHALE İLANI Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Yeniköy mahallesi, G23C03C3A pafta, 496 ada, 1 parsel, 114 ada, 1 parsel ve tescil harici alan üzerinde bulunan toplam 28.858,00 m² kullanım alanlı taşınmaz “Spor Tesisi” faaliyetlerinde kullanılmak üzere Aylık 15.200,00TL+KDV kira bedeli üzerinden 10(on) yıl süre ile 02 Ağustos 2017 günü Saat 11:12’da KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale yasasının 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır. İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1 İhale şartname bedeline (1.000,00TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2 Geçici teminat (54.720,00TL) yatırdığına dair makbuz aslı, 3İştirak teminatı (50.000,00TL) yatırıldığına dair makbuz aslı, 4 KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5 Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6 Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1 Noter tasdikli imza beyannamesi, 2 Nüfus Kayıt Örneği, 3 İkametgâh Senedi,TÜZEL KİŞİLERDEN: T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2016/369 Esas Davacı MALİYE HAZİNESİ vekili tarafından davalı aleyhine açılan gaiplik davasının yapılan yargılaması nedeniyle; Dava konusu Şile İlçesi, Karakiraz Mahallesi 67 parsel sayılı taşınmaz malikleri ‘Ömer Kızı Şekure ve Halil oğlu Ahmet’in kim oldukları bilinemediğinden ve kendilerine ulaşılamadığından gaipliklerine karar verilmesi talep edilmekle; Ömer Kızı Şekure ve Halil oğlu Ahmet’i tanıyıp bilenlerin TMK 32 ve devamı maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları veya kendisini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve gaipliğe karar verileceği hususu ilanen ihtar olunur.12/01/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 640681) T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN milletvekillerini değil, Meclis’i susturmayı 1Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2 Şirketin Adres beyanı, 3 ESAS NO: 2017/161 Esas amaçlamaktadır. Düşük yoğunluklu demokrasilerde ve Orta Asya tipi otoriter rejimlerde örneği görülebilecek ve özü itibarıyla “Meclis içi darbe” niteliğinde olan bir İçtüzük değişikliğiyle karşı karşıyayız. Hepimiz biliyoruz ki suskun bir parlamentodan konuşan bir parlamentonun İçtüzüğü çıkmaz; suskun bir parlamentodan konuşan bir parlamentoya uygun uyum yasaları çıkmaz.” l ANKARA /Cumhuriyet Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi, * İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 01/08/2017 günü Saat: 12:30’a kadar K.B.B. Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl. ve Kar. Dai. Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler. * İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 640129) KARAR NO: 2017/235 Davacı, YASEMİN TARAKÇI ile Davalı, İSTANBUL NÜFUS İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Adın İptali İstemli) davası nedeniyle; DAVANIN KABULÜNE, 1 İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kaptanpaşa Mah/ köy, Cilt No: 23, Hane No: 395, BSN: 10’de nüfusa kayıtlı, 27664948264 T.C. Kimlik Numaralı davacı “Yasemin Tarakçı’nın” YASEMİN” olan adının “OANA” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verildiği ilan olunur. 22/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 640249) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog