Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Pazar 16 Temmuz 2017 EDİTÖR: OLCAY BÜYÜKTAŞ TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN Atıktan servet çıktı ekonomi 9 Çoğu küçük ve orta ölçekli 11 bin civarında üretici şirketin faaliyet gösterdiği alan, tam kapasite değerlendirilemese de 250 bin kişiye istihdam sağlıyor Türkiye’deki atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörün her geçen yıl hızlı bir şekilde büyü mesi dikkatleri bu alana çekti. Ülkede geri dönüştürülen 2.5 milyon ton atı ğın ekonomiye katkısı 8.6 milyar lira. 2016’da miktarda 8.9 milyon ton, de ğerde ise 33.8 milyar dolarlık plastik mamul üretimi gerçek leştiren sektörün, eko nomiye potansiyel kat sısı 14 milyar dolar. Ço ğu küçük ve orta ölçekli Gamze Bal 11 bin civarında üretici firmanın faaliyet gös terdiği plastik sek töründe yaklaşık 250 bin kişi ye istihdam sağlanıyor. Yal nızca Türk Plastik Sanayi cileri Araştırma, Geliş tirme ve Eğitim Vak fı Geri Dönüşüm İkti sadi İşletmesi (PAG ÇEV), son 3 yılda dö nüştürdüğü 430 bin ton ambalaj atıkla yak laşık 1 milyar 494 milyon li rayı ekonomiye yeniden kazan dırdığını açıkladı. 2.5 ton atık 8.6 milyar lira Kâğıt tüketiminin yarısıPAGÇEV Yönetim Kurulu Başka nı Yavuz Eroğlu, PAGÇEV olarak 2016’da geri dönüştürdükleri 170 bin 8 milyon hektara eşitton atık ile ekonomiye 590 milyon li ra katkı sağladıklarını belirten Eroğ lu, bu yıl ki geri dönüşüm hedeflerinin ise 250 bin ton ambalaj atık oldu Geri dönüşümün en büyük avantajının doğal kaynakları koruması olduğunu ifade eden Eroğlu, kullanılan metaller, plastikler, kâğıtlar ve cam türevi mal ğunu söyledi. Son 3 yılda toplam 430 zemelerin uzun yıllar doğada kalıp toprağın verimini düşürebildiğini söyledi. Ge bin ton ambalaj atığını dönüştüre ri dönüşümde hem doğanın korunduğunu hem de sektörel açıdan hammadde ma rek yaklaşık 1 milyar 494 milyon lira liyetlerinin düşürülmüş olduğunu belirten Eroğlu, geri dönüşümün çevreyi korudu yı ülke ekonomisine yeniden kazan ğunu ileri sürerek, “Bir ton cam atığın geri dönüşümü ile 100 litre petrol tasarrufu dırdıklarını söyleyen Eroğlu, “Tüm sağlanmaktadır. Dünya kâğıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa, her yıl 8 milyon hek Türkiye’de geri dönüştürülen 2.5 tar orman alanı korunabilmektedir ve bir ton kâğıt/karton atığın geri dönü milyon ton atığın ekonomiye kat şümü ile 17 ağacın kesilmesini önlemek mümkündür” dedi. kısı ise 8.6 milyar lira oldu” di ye konuştu. rın yaklaşık 3 milyon 900 bin da yüzde 3.5, değer bazında ise yüz 2014’ten sonra arttı tonu ambalaj atığı. Yani geri dönüşüm için kullanılabi de 3 arttığını dile getiren Eroğlu, sektörün direkt ihracatının 4.1 milyar do Plastik sektörü 2016’da lecek değerli atık. 2016’da bu larının plastik mamul; 919 milyon do toplam 1 milyon 54 atıkların sadece yaklaşık larının ise plastik hammadde olmak bin ton pet ambalaj 2.5 milyon tonu geri dö üzere toplam 5 milyar dolar olduğu üretti. Plastik am nüşüme kazandırılabil nu belirtti. 2016 sonu itibarıyla yurt balaj malzemele di. 2010’a kadar yüz içi satışların yüzde 4 artarak 7.9 mil ri içinde PET ora Yavuz Eroğlu de 37 olan ambalajla yon tona yükseldiğini aktaran Eroğlu, nı ise yüzde 34 ol rın geri dönüşüm ora “İç tüketimin yaklaşık 3.9 milyon to du. Türkiye’de yıl nı ise 2014’ten sonra nu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elekt lık yaklaşık 31 mil yüzde 61’e yüksel ronik gibi sektörler kanalıyla dolaylı yon ton atık üretil di” dedi. olarak dış pazarlara satıldı. Kalan 3.9 diğini aktaran Eroğ Üretimin 2015’e milyon tonluk kısım iç pazarda doğru lu, “Üretilen mikta kıyasla miktar bazın dan tüketicilere ulaştı” diye konuştu. ABtıkgliarerbmiildire!mizeyckvkçyoidesekaearıelrnsşkedıvpşııiırintenoğayilıibidlreybatiasllieairteiamlreniırndlyrskıçbıalkneioliezsağelıbarraliripeza.elnıreanKşlrıiyepnkiıdımagyöyrloleaanloenıeinrzrlarbrtaıludi.beettdimzdBıeuamked”öuknllnaaaeldinektEnirnbezürııürd,kiladşozekçalılüalriıığüek.kyıtrmllkırdolıunalddaıpt,trşğeeraı“lalyııanAannnüninireadtzlaıeakn Geri dönüşüm artıları 414ir40gtl4tgueai0e1krf1rDytur1ult.toioi0übüotesknrrzn5unaapmedy0cğzeslepaaaaalialadmndesnk9dnteteıâa5leiaırsnkyğloettaaooııa6lntdğgrhrttıaiıt.ekaılnekğiünsiryrşogıkıiaonniykreelrdirurıagkrt.luanizie8mbdfaueruiömnyiirnnsnıdooleiiamlünörytrğ.şjunoıyişlüaürnatmmnpşarhııüslüasyaeamıosikrlerü. Eksileri 4ş4üBmYialişnnalçınşssidzı ceoeplmoyalaazpm.ılaıryslaa geri dönüatıklar deni ze karışır. KTaörtnocne gpellaisytoikrtentdy5tatgmışüo4e.le,ıznGkrakirdilyieo5aetedoet3mrkgıiörü3s8ğâ.pkeir0nsığGakanoçüiıimil;tizçlyaşaceyienüevbrtiaapnme’fabdvksallleayöeakıaatnsıjalşleladüçitaryıtshiektmatkoeioşıvs7kiptüaülnrik4eplbrtf;da6üaosieneloknaiıplaasrilgllnaculidaenayedcaşnreme1limta7sitytsualy0ye,ıiırgsramvaüdrabeökeyzuadielsndıal.rae Neler yapılıyor? 4 Bin 50 adet geri kazanılmış plastik tepsiden 6 kişilik bir oturma grubu 4 2.5 litrelik bir plastik şişeden 6 saatlik 60 watt’lık elektrik enerjisi 4 25 adet 2 litrelik içecek şişesi geri kazanılsa bu maddeden bir plastik süveter elde edilebilir. 4 35 adet 2.5 litrelik kullanılmış PET şişeden bir uyku tulumu yapılabiliyor. KHK ihracından KESK başkanlığına Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) 79 Temmuz’da gerçekleştirdiği genel kurulun ardından yeni yönetimde görev dağılımı belirlendi. OHAL KHK’si ile görevlerinden ihraç edilen Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik KESK’in yeni eş başkanları oldu. KESK 9. Olağan Genel Kurulu’nda belirlenen 7 kişilik yürütme kurulunda görev dağılımı açıklandı. KESK’in 7 kişilik yeni Merkez Yürütme Kurulu’nun 3’ü KHK ile kamudan ihraç edilen isimlerden oluştu. Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Aysun Gezen ve öğretmenlikten ihraç edilen Mehmet Bozgeyik KESK’in yeni eş başkanları olarak belirlendi. Önceki MYK’de yer alan Gülistan Atasoy, KHK ile ihraç edilmesinin ardından yeniden KESK yönetiminde Kadın Sekreteri olarak görevine devam edecek. Yapılan görev dağılımının ardından Ramazan Gürbüz KESK’te Genel Sekreter, Elif Çuhadar Mali Sekreter, İlham Yiğit Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri, Yusuf Şenol da Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri görevine getirildi. l ANKARA / Cumhuriyet SPK’den foreks sitelerine ceza Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 tüzel ve bir gerçek kişi hakkında toplam 3 milyon 427 bin 468 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi. SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 6 internet sitesi; “fbsturk.com”, “turkeyfbs.com”, “klasfx2.com”, “klasfx3.com”, “ufx.com” ve “ufxmarkets.com” internet sitelerine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı. fıÇnodıckuykalsaarağı Ordu’da yaklaşan fındık hasadı öncesinde, Valilik tarafından fındık bahçelerinde 16 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaklandı. Fındık toplama işlerinde 16 yaş ve altı çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılması yasaklandı. Yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince, çalıştırıldığı tespit edilen her çocuk için 227 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Fındık toplama işlerinde çalışacak işçilere yaş ve cinsiyet ayrımı yaplımaksızın günlük 60 TL (yemek işçiye ait) belirlendi. l Ekonomi Servisi Vekilden buğday tepkisi Buğday fiyatının yüzde 10.9 enflasyona karşın yüzde 3.3 artırılmasına CHP ve HDP’li milletvekillerinden eleştiri geldi. Tarım Bakanlığı tarafında açıklanan buğday fiyatları üreticilerin yanı sıra milletvekillerinin de tepkisine yol açtı. CHP Milletvekili Sarıbal, söz konusu fiyatın, üreticiye ‘sen üretme ithal et’ demek olduğunu savunurken, HDP Milletvekili Baydemir de soru önergesi verdi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal yazılı açıklamasında “2016’da fiyat 910 lira idi. Böylelikle buğday alım fiyatındaki artış oranı yüzde 3.3’de kaldı; oysa enflasyon oranı (tüfe) yüzde 10.9. Buğdaya verilen ton başına 50 liralık destekleme priminde tam 9 yıldır artış yapılmadı” diyerek, üreticinin ton başına 160 lira zarar ettiğini dile getirdi. HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, buğday fiyatlarını TBMM gündemine taşıdı. Baydemir, Top rak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2017 buğday alım fiyatını Anadolu ekmeklik kırmızı sert buğdayını ton başına 940 lira, makarnalık buğdayın fiyatını ise ton başına 1.000 lira olarak açıkladığını anımsattı. Baydemir, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e şu soruları sordu: “2002’den 2017’ye buğday üretiminde girdi fiyatları ile buğday fiyatları oranı nedir? Aynı yıllar içerisinde üre tici geliri tablosu nedir? l 20022017 yılları arası buğday ekim alanlarında meydana gelen değişiklik oranı ile buğday ekimi yapan üretici sayısının yıllara göre dağılımı tablosu nasıldır?” l Yurt Haberleri İkinci el satış zarar veriyor İnternet aracılığıyla yapılan ikinci el kıyafet satışlarının, yardımlaşma kültürüne zarar verdiğini savunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günde 200 bin TL değerinde ikinci el ürün internet siteleri üzerinden satılıyor. Giyilmeyenler veya eski ama hâlâ giyilebilecek olanlar para şeklinde değerlendirilmemeli, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalı” dedi. İkinci el kıyafetlerin sistem üzerindeki değerinin 400 milyon liraya ulaştığını belirten Palandöken, en çok alışverişi 2545 yaş arası kadınların yaptığını da belirtti. l Ekonomi Servisi Ali Koç Koç: Demokrasi varsa hepimiz varız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin bir açıklama yapan Koç Holding, Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel yapı taşının demokrasi olduğunu belirterek milletin geleceğinin en önemli garantisini, ‘Demokratik bir hukuk devleti çatısı altında bir arada yaşamak’ olarak tanımladı. Koç Holding’den yapılan açıklamada, kurucu Vehbi Koç’un şu sözlerinin geleceğe ışık tuttuğu hatırlatırılarak, “Benim anayasam şudur: Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi yerleşir, dünyadaki itibarımız artar” ifadeleri yer aldı. l Ekonomi Servisi Bernanke’den çelik yasağı için mektup ABD Başkanı Do nald Trump’ın ‘Section 232’ yasasını kullanarak çelik ithalatını kısıtlama planına ünlü ABD’li ekonomistler de karşı çıktı. Fed başkanları Ben Bernanke ile Alan Greenspan’ın Ben Bernanke da bulunduğu 15 ABD’li ekonomist, Başkan Donald Trump’a mektup yazarak, “İthal çelik üzerine kısıtlamalar getirme” uyarısı yaptı. Washington Post’un da geniş yer verdiği mektupta dünyanın ve ABD’nin en prestijli 15 ekonomisti olarak kabul edilen Martin Baily, Ben Bernanke, Michael J. Boskin, Martin Feldstein, Jason Furman, Austan Goolsbee, Alan Greenspan, Alan B. Krueger, Joseph Stiglitz ve Laura Tyson gibi isimlerin imzası bulunuyor. Ekonomistler, çelik ithalatına yönelik kısıtlamaların diplomatik ve ekonomik faturasının çok ağır olacağı, bu hatadan kaçınılması gerektiğini belirttiler. l Ekonomi Servisi Mercedes, 16 bin aracını çağıracak MercedesBenz’in, fren aksamlarında ki sorunlar nedeniyle Çin’deki 16 bin 301 aracını geri çağıracağı belirtildi. Çin Kalite Denetleme, Teftiş ve Karantina İdaresi, geri çağrılacak araçların, Şubat 2012 Nisan 2013’de Çin’in ithal ettiği Mercedes A, B ve CLA sınıfı 16 bin 301 otomobili kapsadığını duyurdu. Araçların, fren aksamlarındaki hattın kopmaya ya da aşınmaya eğilimli olması nedeniyle güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı. MercedesBenz, otomobillerdeki arızaları ücretsiz onaracak. l Ekonomi Servisi Volkswagen’in gözü Çin pazarında Volkswagen 2025’e kadar geliştirdi ği dört elektrikli otomobil ile gözünü Çin pazarına dikti. Volkswagen Binek Araçlarının Global Satış ve Pazarlama Sorumlusu Jürgen Stackmann, South China Morning Post’a verdiği röportajda, 2025’e kadar dört elektrikli otomobil geliştireceklerini, Çin’in en büyük pazar olacağını açıkladı. Volkswagen’in, 2020’ye kadar ilk elektrikli otomobilini teslim etmesi bekleniyor. Öte yandan, hükümetin tüm desteklerine rağmen, Çin’de yeni enerji araçlarının piyasaya sürülme oranı 2017’de yalnızca yüzde 2 seviyesindeyken, pille çalışan elektrikli arabaların piyasaya sürülme oranı yüzde 1’den daha az. l Ekonomi Servisi Mısır kredisinin ikinci kısmına onay Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Mısır’a vereceği 12 milyar dolarlık kredinin 1.25 milyar dolarlık ikinci kısmının ödenmesini onayladı. Mısır Maliye Bakanı Amr elCarihi’nin ülkede yayımlanan bir gazetede yer alan açıklamasında, IMF Yönetim Kurulunun 1,25 milyar dolarlık yeni kredi diliminin ödenmesini onayladığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi. Mısır Haber Ajansı MENA’nın Merkez Bankasından yetkililere dayandırdığı haberde ise Mısır’ın yeni krediyi dün teslim alacağı ifade edildi. l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog