Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

Yellen, Fed’e veda edecek Wall Street Journal’ın 63 ekonomistle yaptığı ankete göre, finans ve akademi dünyası, Fed Başkanı Ja EKONOMİ netYellen’ınikincikezatanmasına yüzde 20.8 ihtimal veriyor. 8 EDİTÖR: OLCAY BÜYÜKTAŞ TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN Sabiha Gökçen’in yolcu sayısı arttı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yılın ilk 6 ayında yolcu sayısını yüzde 2 artırarak 14.4 milyon yolcu ta şıdığını açıkladı. Geçen yıl ocakhaziran döneminde 9 milyon 656 bin 317 olan iç hat yolcu sayısı ise 2017’nin ocakhaziran döneminde 9 milyon 741 bin 570 olarak gerçekleşti. Pazar 16 Temmuz 2017 Sivil ölüler ülkesi Hükümetmahkeme gibi davranıyor 1Temmuz 2016 gecesi. Meclis’in, TSK’ye ait savaş uçaklarıyla bombalandığı o dehşet verici anları çıplak gözle ve yakın mesafeden izlemiştim. Gün ağarır ağarmaz gittiğim Meclis’teki manzara, TSK’de örgütlenmiş Fethullahçı darbecilerin barbarlığını, iktidar ihtirasının gözü dönmüşlüğünü olanca çıplaklığıyla yansıtıyordu. Paramparça olmuş cam ve yıkılmış duvar molozlarının, temizlik işçilerince saat ler süren süpürülüş sesi, kulağımdadır. O günden bu yana geçen bir yılda, Meclis’te çok şey oldu. Çok şey. Önce OHAL ilan edildi. Hemen sonra da Türkiye Varlık Fonu kuruldu. Memleketin tüm varlıklarını satma yetkisiyle donatıldı. Referandum kararı alındı, anayasa değişti. Ama darbenin siyasi ayağı hâlâ ortada yok. (Belki de “ama” yerine “bu nedenle” denmelidir.) Dokuz aydır mahkeme önüne çıkmamış duvarlar ardındaki arkadaşlarım dahil 170 meslektaşım, siyasi liderler, milletvekilleri, binlerce hâkim ve savcı, kamu görevlisi, aylardır “FETÖ’cülükten” tutukluyken Türkiye’nin dört bir yanından memurlar ihraç edilirken 15 Temmuz’un siyasi ayağı hâlâ ortaya çıkarılmadı. Sebebi, herkesin bildiği sır. “Ne istediniz de vermedik” sorusunda, “aynı menzile yürümek” ifadesinde apaçık sergilenen gayri resmi koalisyon hamasetle savuşturulurken Meclis özel oturumunda demokrasi ve kardeşlik denildi daha dün. O zaman bize de bu “demokrasi ve kardeşlik” bahsinin güncel verilerini paylaşmak düşsün. Bir daha hiçbir görevde istihdam edilemeyecek insanlara dair, yani güzel ülkemizin “sivil ölüler mezarlığına” dönüştüğünü sergileyen veriler. Son ihraçlar: 7395 kişi Belki fark ettiniz. Kamu ihraçlarında net rakam öğrenmek, OHAL’in ilk zamanlarındaki kadar kolay değil. “Binlerce”, “on binlerce” gibi bir şey duyuyoruz ama o kadar. Konuyu yakından izleyen medya dahi kesin veri sunmakta zorlanıyor. Bunun birkaç nedeni var. Resmi Gazete’ye eklenen listeler sayıca kabarık ve karışık. Onlarca farklı kurumun, farklı yazım formatında hazırladığı listeler öylece “takılıyor” kararnameye. Buna bir de ihraç KHK’lerinin hep gece yarısı çıkarıldığını ekleyin. (Mükerrer değil de sabah yayımlanan normal Resmi Gazete’de yayımlanacak bir ihraç kararna mesinin daha büyük “gürültü koparacağı” dahi hesaplanıyor.) İşte böyle bir dağınıklıktan düzenli bir toplam çıkarmak sanıldığınca olay olmu yor. Herkesin kendi hayatını Resmi Gazete’de kendisi arar hale geldi. Bu kargaşayı bir nebze düzenleme ihtiyacıyla Resmi Gazete üzerinden hesaplama yaptım. Son OHAL KHK’sinde ihraç edilen kamu personelinin ekli olduğu sayfa sayısı 192. Yazıyla yüz doksan iki. İhraç edilen kamu personeli sayısı ise: Farklı bakanlık ve kuruluşlardan olmak üzere toplam 7395. Yazıyla yedi bin üç yüz doksan beş. Maaş gününden bir gün önce 692 sayılı KHK, 15 Temmuz’un birinci yıldönümünden bir yıl sonra ve maaş ödeme gününden bir gün önce çıkarıldı. Maaş gününden bir gün önce... (insan tabii, bu durumda zamanlamanın Maliye açısından bir bütçe denge aracı olarak da görüldüğünü düşünmeden edemiyor. Düşünün 7395 kişinin maaşı, kadrolar yeniden dolduruluncaya dek Hazine kasasında kalacak.) 7395 kişi aileleriyle 30 bin kişiye yakın bir nüfusa etki eder. Hafta başı mutfak alışverişi yapamayacak, çocuklarına belki yemek çıkarmakta zorlanacak, kamuyla bütün bağları kesildiği için hastalık halinde doktora gidemeyecek on binlerden söz ediyoruz. Öncesiyle birlikte düşündüğünüzde 110 bine yakın ihraç, yarım milyon nüfus demek. Önceki ihraçları yaşayan on binlerce kişinin aylardır iş bulamadığını unutmayalım. OHAL KHK’leriyle yapılan ihraçlarda Bakanlar Kurulu kendisini mahkeme yerine koyuyor. İdari/cezai soruşturma yok. Somut delil hak getire. Tek ölçü: “Terör örgütlerine veya MGK’ce devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara mensubiyet, iltisak ve irtibatı olmak.” Buna sınır koymadan karar veren de Bakanlar Kurulu. Yani TBMM Başkanı İsma il Kahraman’ın dünkü özel oturumda söz ettiği demokrasinin unsurlarından biri. Demokrasinin Bakanlar Kurulu, demokrasi olduğu için soruşturma yapmadan, delil göstermeden on binlerce hayatla oynama hakkını kendisinde görüyor. Eğer Türkiye, Kahraman’ın yine dün ifade ettiği gibi bir hukuk devleti olsaydı, somut delil olmaksızın ihraç edilen Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın işlerine geri dönmesi için sağlıklarını yitirmesine seyirci kalınmazdı. Emniyet, adalet, Diyanet Lütfen “şaşırdık mı” sorusunun yaygınlaşmasına aldırmayın. Şaşırın. Bol bol şaşırmaya devam edin lütfen. Şaşırma duygusunu kaybetmek; artık sorgulamamak, kabullenmek anlamına gelir ki, güç sahiplerinin istediği de bundan başkası değil. Onun için mesela ben Resmi Gazete’deki listelere bakınca bayağı şaşırdım. “Terör örgütleriyle” bağlantılı binlerce kamu çalışanının darbeden bir yıl sonra dahi hâlâ bu kadar çok olmasına mı, Kudretli yönetenlerin bu durumu yeni fark etmesine mi, Yoksa, “iltisaklı” kamu personelinin yoğunlaştığı kurumlara mı? “Terör örgütleri”yle bağlantılı olduğuna “karar verilen” kamu personelinin en çok yoğunlaştığı kurumlar mı? Emniyet, adalet, Diyanet, sağlık. Ve sayılar Kamu görevlileri arasında en yüksek ihracın gerçekleştiği kurum, 2303 kişiyle (çoğu polis memuru) Emniyet Genel Müdürlüğü’nde. Onu 1486 ile Mahalli İdareler (yani belediyeler), 789 ile Sağlık Bakanlığı, 551 ile Diyanet İşleri Başkanlığı, 418 kişiyle de Adalet Bakanlığı izliyor. Adalet Bakanlığı’ndan sonra ihraç rekoru sıralaması askeri komutanlıklarda. Jandarma Genel Komutanlığı 235, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 185, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 181, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 180 kişi ihraç edildi. YÖK’ün biri 302, diğeri 54 olmak üzere iki ayrı liste halinde kararnamesi var. Sadece bakanlıklar olarak baktığınızda ise son kararnameyle kamu personeli ihraç edilen bakanlıklar şunlar: Başbakanlık (2), Sağlık (bağlı kurumlarla) (789), Adalet (bağlı kurumlarla) (418), İçişleri (42), Maliye (47), Dışişleri (45), Gençlik ve Spor (25), Gümrük ve Ticaret (21), Aile ve Sosyal Politikalar (19), Çevre ve Şehircilik (9), Kültür ve Turizm (5), Enerji ve Tabii Kaynaklar (4), Bilim Sanayi ve Teknoloji (2), Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme (1), Çalışma ve Sosyal Güvenlik (1). KIRMIZI KUTU, ASETATLI VE BEYAZ İÇ KUTU SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI İhale Kayıt Numarası: 2017/336657 52 Kalem Kırmızı Kutu, Asetatlı ve Beyaz İç Kutu Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 İdarenin a) Adresi : Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Sarayı 34347 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 2122369000 2122590326 c) Elektronik Posta Adresi : idari.mali@tbmm.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 52 kalem Kırmızı kutu, asetatlı ve beyaz iç kutu mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartna meden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Yıldız Porselen fabrikası ambarı c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içinde teslim edilecektir. 3 İhalenin a) Yapılacağı yer : İdari Ve Mali İşler Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşik taş/İstanbul b) Tarihi ve saati : 04.08.2017 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzelkişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son du rumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali işler) Dolmabahçe Sarayı Kız larağası Binası Beşiktaş/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari Ve Mali İşler Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İsteklilerin teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale dokümanı satın almak isteyenlerin TBMM İdari Teşkilatı’nın Ziraat Bankası TBMM Şu besi TR87 0001 0009 0303 2984 6760 01 no’lu hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 637170) T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NDEN Dosya No: 2017/179 Esas Davacı TEİAŞ vekili Av. Asiye Bayram tarafından davalılar Yahya Güder, Aynur Güder, Servet Güder, Haydar Güder ve Hilmi Güder aleyhine açılan Kamulaştırma davasında verilen tensip kararı uyarınca; Davacı vekili dava dilekçesiyle; Kamu yararı uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanan Çanakkale ili Ezine ilçesi, Üvecik Köyü, Harman Mevkii, 140 parselde kayıtlı tarla vasfındaki 10680,99 m2 irtifak ve 38,63 m2 pilon yeri ve Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Üvecik Köyü, Harman Mevkii, 148 parsel tarla vasfındaki 160,10 m2 irtifak üzerinde kamulaştırma yolu ile davacı kuruluş lehine daimi irtifak hakkı tescili için 4650 sayılı kanunun 3. maddesi ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedelle pazarlıkla satın almak için yukarıda kaydı yazılı gayrimenkulün malikine pazarlığa çağrı yapıldığını ancak maliklerin yapılan çağrıya rağmen uzlaşmaya gelmediklerini belirterek Çanakkale ili Ezine ilçesi, Üvecik Köyü, Harman Mevkiinde kain 147 parselde kayıtlı tarla vasfındaki 1162,49 m2 irtifak ve (100,00 m2) pilon yeri üzerinde kamulaştırma yolu ile davacı TEİAŞ kuruluşu lehine kamulaştırma bedelinin tespiti ile işbu tespit edilen bedel mukabilinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile tapuya tesciline karar verilmesi için 26/05/2017 tarihinde mahkememizde dava açmış olup, 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. maddesinn 4. fıkrası gereğince ilan olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 636249) T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/219 Esas KARAR NO: 2017/782 İstanbul, Üsküdar, Selimiye, 38 cilt, 1670 aile, 2 sırada nüfusa kayıtlı bulunan Hasan kızı Fatma’dan olma 01/07/1921 doğumlu 45823388270 T.C. kimlik no’lu HAVVA ERKAL’ın VESAYET ALTINA ALINMASINA, kendisine re’sen ve takdiren kızı, İstanbul, Üsküdar, Mimarsinan, 51 cilt, 1304 aile, 21 sırada nüfusa kayıtlı bulunan Rahmi kızı Havva’dan olma 15/10/1951 olma doğumlu 51400202532 T.C. kimlik no’lu GÜZİDE ÖĞRÜNÇ VASİ OLARAKATANMIŞTIR. İlan olunur. 07/07/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 636036) ArkasDiane Arcas Lojistik’ten 30 araçlık filo yatırımı Arkas Lojistik, Renault Trucks’tan 2.5 milyon Avro’luk değerinde 30 T460 çekici satın aldı. Renault Trucks ve Arkas Lojistik arasındaki araç teslim töreni, Orhanlı’daki Arkas Lojistik binasında düzenlendi. Teslim töreni öncesi Renault Trucks ve Arkas Lojistik’in üst düzey yöneticilerin katıldığı basın toplantısında, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas, 15 Temmuz darbe girişimini kınadıktan sonra, ‘‘Büyük bir filo olunca seçtiğimiz aracın özellikleri ve birlikte çalıştığımız marka önemli. 1999’dan beri Renault Trucks ile memnuniyetle çalışıyoruz ve filomuzun yüzde 89’u Renault Trucks çekicilerden oluşuyor. Böyle olunca filomuzu Renault Trucks’la güçlendirmekten memnunuz” dedi. Yeni çekiciler ile Arkas filosu araç sayısı 500’e yaklaştırken, alınan 30 Renault Trucks T460 çekici, filonun ilk Euro 6 normundaki araçlarını oluşturuyor. l Ekonomi Servisi Güngör Hoca’dan sanayileşmeme öyküsü Milliyet ve Dünya gibi günlük gazetelerde ekonomi yazıları yazan Güngör Uras’ın ‘Sanayileşecektik Büyüyecektik N’oldu Bize?’ adlı yeni kitabı çıktı. Ekonominin en karışık meselelerini herkesin anlayacağı yalın bir dille anlatan Uras, yeni kitabını da “Ayşe teyze soruyor, Güngör hoca anlatıyor” konseptiyle çıkardı. Türkiye üretiminin her dönem sıkıntılı süreçlerden geçtiğinin söylenildiği kitapta, “Bir türlü silkinerek kendimize gelemiyoruz” deniyor. “Üretmek yerine ithal etmenin kolaylığı var. İçeride ithalatçı ile sanayicinin kavgası var” cümlelerine yer verilen kitabın tanıtım bülteninde Uras,”Hele hele şimdilerde üretmekten vazgeçtik. Tüketiyoruz. Sanayi sektörüne, tarıma, üretime yatırım yapacak yerde dış ve iç kaynakları inşaata, konuta, AVM’lere harcar olduk. Bu kısırdöngüden kurtulmak zorundayız” diyor. l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog