Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 14 Temmuz 2017 EDİTÖR: ŞEHRİBAN KIRAÇ TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN yüzdeC6a8ri aarçtıtkıdkİaoldkyloanbrlaealığkrşlııdkabayaedçpliaıraks1ri6vzae.84çr.ıi6mklirışkmilıyeoialnylrdaur Türkiye ekonomisinin en yumuşak karnı olan cari açık, hız kesmeden artmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre mayıs ayında ödemeler dengesi 5.2 milyar dolar açık verdi. Bir önceki aya göre 2.1 milyar dolar artan cari açık, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68 arttı. 2016 yılının mayıs ayında ödemeler dengesi 3.1 milyar dolar, geçen yılın tamamında ise 32.6 milyar dolar açık vermişti. Geçen yılın ilk beş ayında 14 milyar dolar olan cari açık, bu yılın ilk beş ayı sonunda ise toplam 16.8 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık cari işlemler açığı da 35.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tahminleri aştı Ekonomistler mayıs ayı ayında cari açığın 4.9 milyar dolar çıkacağını tahmin ediyorlardı. Merkez Bankası’nın açıklamasında, “Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.8 milyar dolar artarak 5.6 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 521 milyon dolar artarak 956 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur” denildi. Ekonomistlerin tahminlerine göre cari açığın 2017 yılı sonunda 37 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Güncel OVP’ye göre cari açığın 2017 yılında GSYH’nin yüzde 4.2’sine denk gelecek şekilde 32 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kaynağı belirsiz Ödemeler dengesindeki bir diğer önemli kalem olan ve kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışlarını ifade eden net hata noksandan mayıs ayında 1.7 mil§yar dolarlık giriş oldu. 2017 yılının ilk dört ayında her ay kaynağı belirsiz para çıkışı yaşanırken, mayıs ayında bu kalem artıya döndü. İlk beş ay itibarıyla ise net hata noksan kaleminden 4.6 milyar dolarlık para çıkışı oldu. 2016 yılının ilk beş ayında ise bu kalemden 3.1 milyar doalrlık kaynağı belirsiz para girişi olmuştu. l Ekonomi Servisi Demokrasi şart TÜSİAD: Türkiye için önceliklerimiz; erkler arasında denetime, güçlü par lamentoya, bağımsız bir yargı sistemine dayalı çağdaş demokrasi düzenidir Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü ile ilgi li yayımladığı mesajda demokrasi vur gusu yaptı. TÜSİAD açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 4 Demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek ve hukukun üstünlüğünü güçlendire rek önlenebilir. Güvenlik ve özgürlük birbiri ile çelişkili değil, aksine birbi rini tamamlayan temel önceliklerdir.  4 Toplum olarak demokrasi için ver diğimiz mücadele önümüzdeki döneme de ışık tutmalıdır. Türkiye özgürlükler, Reform süreci başlatmalıyız adaletverefahülkesiolarakancaktoplumsal uzlaşma ve çoğulculuk içinde 15 Temmuz’un yarattığı sarsıntıyı ge Aralarında Türkİş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Memur Sen, Hak İş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Kamu Sen’in de olduğu sivil toplum kuruluşları 15 Temmuz’un yıldönümü için “15 Temmuz’u Asla Unutmayacağız, Unutturmayacağız” bildirisi yayımladı. Bildiride, “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. 15 Temmuz, İstiklal Harbi’nden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi” ifadeleri kullanıldı. Bildiride, “Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır. Yargı kurumları, darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır. 15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor. Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı. Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız” ifadeleri kullandı. l ANKARA/Cumhuriyet ride bırakabilir. 4 Darbe girişiminin arkasındaki karanlık emelleri engellemenin en etkili yolu Türkiye’nin bir an önce olağan bir döneme geçmesi ve milli menfaat konularımızı içeren reform gündemine yoğunlaşmasıdır. 4 Güçlü bir Türkiye için önceliklerimiz, erkler arasında denetime, güçlü parlamentoya, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemine dayalı çağdaş demokrasi düzenine ihtiyaç var. AB süreci kararlılıkla sürdürülmeli. 4 Düşünce ve ifade özgürlüğü, bireysel, kültürel, siyasal ve ekonomik alanlardaki özgürlüklerin uluslararası etki kaynağı olduğu bir Türkiye, 21. yüzyılda hızla yükselen bir ülke olacaktır. l Ekonomi Servisi Tarımdan giderek uzaklaşan bir ülke olduğumuz gerçeğini dillendirip duru Köylü cephesi böyle; bir de şu fosfat olayının ülke ekonomisine verdiği zarara bir bakalım.. Fosfa yor ama bunun nedenleri üzeri ta ve dolayısıyla gübrede ithala ne pek de kafa yormuyoruz. İş ta bağımlı hale gelmemizin önem te karşınızda onlardan biri. Üste li sebebi Mazıdağı işletmelerinin lik öyle bir hikâye ki, kurulan sis kapatılması. Son yıllara kadar Tu tematik peşkeş düzenini de göz nus, Fas, Ürdün ve İsrail’den her ler önüne seriyor. Herkes bilir, tarımın ana girdile rinden biri gübredir. Gübrenin ana hammaddesi ise fosfat. Türkiye de fosfat rezervine sahip ülkeler Fosfat... Gübre... Peşkeş ve yine Mehmet Cengiz yıl 40 milyon dolarlık fosfat hammaddesi ithal ettik. Dicle Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılında hazırladığı Mazıdağı Fosfatları raporuna baktım. Rapor yüksek ma den. Özellikle Mardin’in Mazıdağı sahibi Mehmet Cengiz. Cengiz’i bir liyet nedeniyle kapandığını söy ilçesinde 1970 yılında tespit edilen daha hatırlayalım. Cengiz Holding, lüyor ama GAP sulama sisteminin ve 1974 yılında Etibank tarafından RTE/AKP döneminde büyüyen, hat devreye girmesi ile maliyetin yarı ya Etibank Fosfat İşletmeleri adı altın ta uçan bir şirket. İhale şampiyonu. rıya düşeceğini de vurguluyor. Çı da faaliyet başlanan saha. Bu bölge Kazandığı 50’yi aşkın ihale var. 10 kan fosfatın sadece gübre hammad önemli çünkü Türkiye’nin 100 yıllık yıl öncesinde sadece bir inşaat şir desi olarak değil kanatlı yerlerde de gübre ihtiyacının üçte birini karşıla keti idi. Cengiz Holding adı en çok kullanılabileceği, hatta deterjan sek yacak rezerve sahip. Bu tesiste za 17/25 Aralık operasyonunda duyul töründe de kullanılabileceği belirti manında çok önemli yatırımlar yapıl du. Tapelere yansıyan konuşmalar liyor. Ki tüm bunların hepsi Türkiye mış, fosfat yatakları gün yüzüne çı da “milletin ….. koyacağız” sözleri için halen ithalat kalemleri. karılmış. Sosyal tesisler, baraj, gö çok tartışıldı. Rapor şu öneriyi de yapmış: Mazı let yapılmış, fırınlama sistemi ku İşte bu Cengiz Holding, trilyon dağı Fosfat Kayaları’nın dünyanın en rulmuş. O bölgeden 2 bin kişiye is dolarlık bir fosfat rezervinin sahibi. değerli fosfat zenginliklerinden biri tihdam sağlamış. Ancak gerek böl Ve peşkeş çekilen yine milletin malı. si olması, tesislerin GAP kapsamın gede yaşanan terör olayları gerek Konu bugünlerde yeniden gündeme da değerlendirilmesi gerekliliği, ya se 5 Nisan 1994 Kararları’nın alın geldi. Çünkü bu kez fosfat yatakla tırımın ve elde edilecek getirinin bü dığı ekonomik krizle birlikte, “zarar rının bulunduğu mevki Karataş köyü yüklüğü ile iyi bir üretim planlama ettiği” gerekçesiyle, 1994 yılında sınırları içinde ve köylüler, onlarca sı yapılması gerekliliği bu tesislerin kapatılmış ve atıl duruma getiril yıldır kullandıkları araziden, meradan işletilmesinin bir kamu kurumu ta miş. Ve 17 yıl kapalı kaldıktan son zorla dışarı atılıyorlar. Bir dönem Ka rafından yapılması ya da bu kurum ra 2011 yılında özelleştirme kapsa rataş köyünün muhtarlığını da yap ca denetiminin sağlanmasını zorun mında 3 kez ihaleye çıkmış. mış olan 2015 seçimlerinde Mardin lu kılmaktadır. 4. ihaleyi 2012 yılında Meh CHP aday adayı olan Muhittin Araç Bugün 2017 yılı ve bunların hiçbiri met Cengiz’in Etibakır ve Turgay sorunu şöyle özetliyor: “Bu bölge göz önüne alınmış değil. Ciner’in Park Holding ortaklığında lerde köylünün tapulu mülkü tapu Tarıma geri dönersek, son söz: ki TMC Enerji Yatırımları Sanayi ve suz mülkten çok daha az. Devletin Tarım Bakanlığı verilerine göre, Ticaret AŞ, 28 milyon dolar teklifle mera olarak gördüğü araziler bun Türkiye’de kullanılması gereken satın aldı. TMC’nin 27 Mart 2013’te lar. Ancak uyduruk bir yasa çıkartıldı gübre, ancak yüzde 40 oranında tü yapılan genel kurulunda şirketin bü ve fosfat şirketine orman arazisi diye ketiliyor. Bunun başlıca nedenleri tün hisseleri Cengiz Holding’e dev devir yaptılar. Kaymakamlık ve vali arasında, gübre fiyatlarının çok yük redildi. Yani 2013 yılından itibaren lik, köyü boşaltın, yoksa güç kullanı sek olması ve çiftçilerin gelir düzey Mazıdağı Fosfat Tesisleri’nin yeni rız demiş, köylü de direniyor.” lerinin düşüklüğü yer alıyor... ekonomi 9 Çeşme, Bodrum, Marmaris, Silivri, Antalya gibi yazlık bölgelere ilgi artıyor. Yazlık bereketi Yaz mevsimi geç gelmesine rağmen yazlık bölgelerde ciddi hareketlilik yaşanıyor. Bu yıl en çok talep gören yazlık bölgeler arasında Antalya, Didim, İzmir, Silivri ve Şile var Yaz sezonunun başlamasıyla beraber İstanbul’da şehir lesi olmak üzere; Boyalık, Reisdere, Dalyan, Altınkum ve son yıllarda çok rağbet gören bölgelerden. Aydın’da en uygun fiyatlı yer ise halen Didim. merkezine nispeten yakın ise Çiftlikköy mahalle Didim’de metrekare fi lokasyonlardaki yazlık si. Alaçatı’nın çarşısı ola yatları 1.890 TL ile 2 bin lar ile Ege ve Akdeniz sa rak bilinen kentsel sit ala 450 TL arasında değişiyor. hillerinde büyük bir hare nına yakın bölgelerde ve Didim’de yabancı yatırım ketlilik yaşanıyor. Son bir Alaçatı sörf yolu üzerin ların yüzde 70‘ini İngiliz kaç yılda Ege ve Akdeniz deki Alaçatıport bölgesin ler oluştururken, Belçika, kıyılarındaki birçok yerle de fiyatlar 7 bin TL/m2 ile Fransa, Hollanda ve Rus şim yeri, gerek yerli turist 12 bin TL/m2 aralığında ya onu takip ediyor. gerekse de ulaşım rahat değişiyor. Özellikle Çeş 4 ANTALYA bölgesin lıkları sebebiyle yaz sezo meUrla arasındaki yolun de gayrimenkule olan il nu boyunca artan hareket iyileştirilmesiyle bölgeye gi yükseldi. Bunun arka liliğe sahip duruma geldi. olan ilgi ve yoğunluk da sında 2015’ten itibaren Hatta İzmir’in başta Çeş ha arttı. düşen yazlık fiyatları et me ilçesi olmak üzere, Ur 4 MARMARİS’te şu an kili oldu. Metrekare fi la ve Seferihisar ilçelerin da bölgede 15 yıl ve üze yatlarının 1.000 TL ile 5 de de artık yazlık konutlar ri binalarda metrekare sa bin 000 TL arası değişti yazkış oturmak için ter tış fiyatı 3 bin TL ise 3 bin ği Antalya’da en çok talep cih ediliyor. 500 TL bandındayken sıfır gören bölgeler ise; Konya Ege’nin kuzey kısmın binalarda bu seviye 4 bin altı ve Lara bölgeleri ola da göze çarpan sahil yerle 500 TL civarında. şimleri olan Dikili ve Ay 4 BODRUM genelin rak ön plana çıkıyor. Özellikle iç turizm ve yaban valık yerleşimlerinde de de denize hâkim manzara cı yatırımcının ilgisinden sadece yaz mevsiminde sı bulunan, markalı konut kaynaklı olarak Alanya, kullanılan ikincil konut projelerinin 15 bin TL/m2 Manavgat Side, Kemer, tan tüm yıl boyunca kul ile 30 bin TL/m2 birim fi KaşKalkan bölgesindeki lanılan apartman daire yat arasında alıcı bulduğu turizm amaçlı gayrimen si tipinde birincil konu görülüyor. Bodrum’da bir kul satışları da artarak de ta kayılıyor. Özellikle Çeş gayrimenkulün değerini vam ediyor. meUrlaGüzelbahçe ilçe emlağın yaşı, kullanılan 4 SİLİVRİ İstanbul’da lerinde son bir yılda yüz malzemesi, denize uzaklı merkeze yakın olmak is de 20 civarında değer ar ğı gibi pek çok parametre teyenlerin yazlıktaki ilk tışı oldu. En gözde yaz belirliyor. tercihi oldu. Silivri’de ko lık mekânlarının gelişimi 4 AYDIN Türkiye’nin nutta 2016 Ocak ayında şöyle: 4 ÇEŞME’de en çok en köklü turizm merkezlerinden biri olan 1.750 TL olan metrekare satış fiyatları bugün ikinci rağbet gören bölgeler baş Kuşadası’nda Davutlar ve ellerde 1.900 TL seviyele ta Alaçatı ve Ilıca mahal Güzelçamlı bölgeleri en rinde seyrediyor. K1o2 nbuintbhaeşsvabuırnua bdYhBKytlyAkshseiyeçaaaiuauaenoiaıuişitrmlrnhbplrnkesriniiiaktkhntiıamacbuTb’tzattvaidnpauanaütiailaetr3alelşşydoşrıkddakhğcklvSlgıyerladiüeasamıg.udo’ıuvrnzreısnklEen,rasalaeablı1vdavbkdarn3ytmbntlmoeuoraueaasolyıf.kya.ninnaltaaupyüiköutdPhusyryalfrenkdaaoıitovüangnbnlcmşeelyıtrhaauiiaı.ttmbd1edol6koiüyAakdaasaloeağlmmğanblmüaankü6lkyubizaaanlnua0aaaesısr‘aknKthşdptlnıbim,naooıahramlkikaidynlesi5maolöl1aaayuıs22kçylndleoataid0ııbuleybrklonaHe1ıtiamb6ınnlvnelarioreana Borsa çalışmaları tamamlandı Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Uluslararası Gayrimenkul Borsası ile ilgili çalışmaların tamamlandığını söyledi. Uluslararası Gayrimenkul Borsası’nın, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) bünyesinde 57 ülkenin bütün gayrimenkul üreticileri ve tüketicilerini bir araya getirecek bir piyasa olacağını dile getiren Canikli, yasal mevzuatı yakında çıkaracaklarını, daha sonra 57 İSEDAK ülkesine teklif götüreceklerini, esnek bir modelle, hazır ülkelerle işe başlayabileceklerini aktardı. SEKTÖRDEN f5dİhtlisaay0aatraşi6aylırt,aneolbKMatlbreairtaunelarnaglsk’TytdeaaluüLıça,lğ’rzıid,AcıdrheiıtvelAaenebru5rknmubadplPTfeauaaıeşnenyşKlmşod,atioraeÖyna.nnsazvulniemtTru3mlre1lneGunLeel5na2akee’rnlGd0iişelatşskkierırmenrltymeaieenBs,ndokdbüeo2aeiifrbasaşörnsist.iyatbtrrrliymıDg,seeaenşiasntetrdtkalla’ıeEislstyeiala8atruemekionrırenl0rşnseıardmlid0pb.ueny5noaerearyuedfmieiborişznyaskyseilreeniasaül.mkntGeryodzGru3erıeadüneapr0rt7lgkeuureae7anBalsınMEOkDpsGraeysrHimaettnıküuzle’ün lpttiarürMrsıairıniylmmenonOaı2ndjıycneD0syeüı4nıulü1yazBhinz8onbdraaduar.iehytn.eyeyaç0Mo90süte.ral56ez.lifimdt09aePgreivreezTftolaçk,1aeLjiia6rer0zroi,rd0dheiliyimedniğaaf,udEiyikty3ğyiıaâa6unı sylndnBnBelnSbaaeuııearauğnautnrettbıbletıciit1stvacap1aseasaeB8cicnra.sskıh9roaa9fah’iisıPi5njbynrbip(eibbaoCt,0apirllHiiler“coenEoaeTuDoorarjOclşLeizTlmlnlameemid”)’lLnide’ariHM’iödaanerdzevkidteokdgneeenfedlisenhiddsiÜ‘bymsainPtme.iaabtsğnerneektştaliegylımyolaşyetYkfae‘ılornBoeöranıra. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog