Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 14 Temmuz 2017 6 haber TASARIM: EMİNE BİLGET 257 gündür özgürlüğünden yoksun... Damada çalışacakİBB’den Erdoğan’ın damadının başkanı olduğu vakıfla 10 yıllık protokol İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ensar, TÜRGEV gibi vakıfla rın ardından Cumhurbaşka nı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın HAZAL mütevelli heyeti başkanlı OCAK ğını yaptığı Türkiye Tek noloji Takımı Vakfı’na da ay rıcalık tanımaya başladı. İBB Meclisi’nde oyçokluğuyla alı nan karara göre İBB ile vakıf arasında protokol yapılacak. İBB, kültür merkezleri kulla nımından eğitim merkezi in şasına kadar pek çok alan da vakıf için çalışacak. Üste lik bazı merkezlerin bütün masraflarını da karşılayacak. CHP’li meclis üyesi Mesut Kö sedağı, protokole tepki göste Sümeyye Erdoğan ile evli Selçuk Bayraktar, insansız hava aracı üreten şirketin de başında görev yapıyor. l DHA rerek “İstanbul halkının parası boşa gidiyor” dedi. 4 merkezi kullanacak “Teknobüs” olarak kullanılmak üzere 2 adet İETT otobüsünün içi interaktif araç gereçlerle do olarak yeni teknoloji atölyeleri açılmasına herhangi bir protokole gerek olmadan karar ve Teklif CHP’li meclis üyelerinin ret oylarına karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla ka İBB’nin önceki günkü meclis toplantısına tartışma yaratacak bir teklif geldi. Teklifte İBB ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında protokol yapılabilmesi için yetki istendi. Ortak hizmet projesi hazırlanması ve uygulanması için yapılacağı belirtilen protokolde İBB’nin yapacağı işler bölümünde özetle şu ifadeler yer aldı: “Vakıf tarafından kullanımı sağlanacak taşınmazlar: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, Esenler Prof. Dr Adem Baştürk Kültür Merkezi.” İBB, protokol kapsamında natılmış bir şekilde “teknoloji otobüsü” olarak hazırlayacak. Ayrıca Maltepe Şehir Parkı’nda teknoloji atölyeleri olarak kullanılacak 400 metrekarelik bir eğitim merkezi inşa edecek. Sarıyer’deki bir binanın Çocuk Üniversitesi ve Teknoloji Kampusu olarak kullanılmak üzere bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını yapacak. İBB ayrıca Teknoloji Atölyeleri ile Çocuk Üniversitesi ve Teknoloji Kampusu’nun personel, genel gider, malzemeler, ilk kurulum, teknolojik araç gereç ekipman, inşaat, bakım, onarım ve tadilat giderlerini karşılayacak. Bütün bunlara ek rebilecek. Vakıf yönetecek Protokole göre vakfın yapacağı işler ise özetle şöyle: “İBB’nin teknolojik konularda yapacağı çalışmaları destekleyecek. Bu kapsamda Haliç Tersanesi’nde kurulması planlanan Bilim Teknoloji Merkezi’ne ilişkin çalışmalarda İBB ile ortaklaşa ArGe çalışmaları yürütecek. Çalıştaylar ve atölye çalışmaları düzenleyecek. Teknoloji Atölyeleri, Çocuk Üniversitesi ve Teknoloji Kampusu ve teknobüsler için eğitim içerikleri hazırlayacak ve bu merkezleri yönetecek.” bul edildi. Protokol yürürlülük tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olacak. Protokole tepki gösteren CHP’li meclis üyesi Mesut Kösedağı, “İBB’ye yeni bir katalog vakıf eklendi. Cumhurbaşkanımızın yeni damadı vakfın başkanı. Anneni babanı seçemezsin ama kayınpederini seçebilirsin. Bu kadar tahsisi de aynı anda doğru bulmuyoruz. İstanbul halkının parası boşa gidiyor” diye konuştu. CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Vakfın sitesine de girdiğinizde işbirliklerimiz kısmında THY gibi birçok kurum var. Bu kadar desteklenen bir vakıf daha yoktur” dedi. l İSTANBUL MARTI PROJESİ ‘Çakma kuş’ davası HAZAL OCAK Kabataş İskelesi’nde inşa edilen Martı Projesi’nin mimarı Hakan Kıran’ın, Kent Savunması aktivisti Cihan Uzunçarşılı Baysal’a açtığı 1000 TL’lik manevi tazminat davası dün başladı. Kıran, dava dilekçesinde projesine “Çakma kuş” gibi denildiğini, kişilik haklarının zedelen diğini öne sürdü. Dava, tanıkların dinlenmesi amacıyla 28 Kasım’a ertelendi. Yazıya karşı dava Kıran, Baysal’ın bir internet sitesinde yayımlanan “Kabataş Martı Projesi: İstanbul’un Dubaileştirilmesi ve Mimarın Etiği” başlıklı yazısında, eleştirinin ötesine geçildiğini, rant peşinde olan biri gibi gösterildiğini savundu. Kıran, projesinin, İstanbul’a ve Boğaz siluetine ciddi zararlar vereceğinin savunulduğunu aktararak şöyle devam etti: “Yazıda, Kabataş’tan görünen tarihi yarımada manzarasına devasa martı kanatları çakılacağı, İstanbul için idam fermanı olan projelerden biri olduğu öne sürülmektedir. Dubai modeli, kentleri ele ge çirdi ifadesi yer almaktadır...” Emsal olacak dava İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında mahkemeye cevap dilekçesi sunan aktivist Baysal ise “Benzerine rastlanmayan bu dava önemli bir emsal de olacaktır” diye konuştu. l İSTANBUL Dinbaz, ‘Belam’ın yanında hafif kaldı! Bir iftar yemeğinde kendisini “Meral Kılıçdaroğlu” şeklinde “tesmiye ettiği”ni duyduğu Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a yönelik Meral Akşener’in oturaklı sözlerini iki gündür konuşmaktayız. Akşener bunu hep yapmıştır. Referandum öncesinde “Hayır” kampanyası yürütürken Bahçeli yanlıları Bolu’da ona topuklu ayakkabı ve etek fırlattıklarında da bu “cinsiyetçi” saldırganlığın altında kalmamıştı. Hatırlayalım ne dediğini: “Annesi, ablası, kız kardeşinin eteğini o çocukların eline verenler, size hiçbir şey söylemiyorum. Size bu talimatı verenlere yazıklar olsun! Evet, ben eteklik giyiyorum. Ben kadınım, kadın! Utanın!..” HHH Dün Meclis Başkanlığı tarafından yapılan bir yazılı açıklamayla “masum bir teşbih” olarak tasnif ve tashih edilen bu “Meral Kılıçdaroğlu” ifadesine de Akşener hiç acımayıp aynı yetkinlik ve ağırlıkta cevabı oturtmuş. Referandum sürecinde Kılıçdaroğlu gibi canla başla “Hayır”a çalışmasına, sonrasında da AKP müttefiği Bahçeli karşısında yeni bir parti kurma çabasına binaen olsa gerek, kabasaba bir ataerkilliğin ağzından sözüm ona espri mahiyetinde çıkmış bu “masum teşbih”e şöyle karşılık vermekte o: “İslami bilgilere vakıf olmak, aileden dinî terbiye almış olmak, hukuk öğrenimi, en yüksek makamlarda görev yapmak ve geride bıraktığınız yetmiş yedi yıllık ömür görülüyor ki size hiçbir şey kazandırmamış. Mübarek ramazan ayında iftar sofrasında bile böyle bir yakıştırma yapabildiğinize göre İslam sizin üzerinizde sadece bir gömlek. Oruçlu geçirilen uzun bir günün ardından evli barklı, babaanne olan bir kadına yapılan nasıl bir yakıştırmadır bu? Siz, kutsallarınızı ne zaman, nerede ve ne karşılığında bıraktınız?” HHH Kanımca Akşener’in Kahraman’a böyle seslendiği mektubunda bir de “merkezi” önem ve “ağırlık” taşıyan bir sözcük var: “Belam”. “Bana böylesi bir yakıştırmayı ancak bir Belam yapabilir” diyor o... Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde “Bel’am (b. Bâurâ)”, Tevrat’ta ve İslami kaynaklarda, önceleri iyi bir mümin iken daha sonra Hz. Musa ve kavmi aleyhine hile tertiplediği için cezalandırıldığı rivayet edilen kişi olarak tanımlanıyor. Müteakiben, müfessirlerin (Kur’an yorumcularının) çoğuna göre A’raf suresinin 175176’ncı âyetlerinde ismi zikredilmeksizin söz edilen kişinin “Bel’am” olduğu da kaydedilmekte. Belirtilen âyetler, “Onlara şu adamın kıssasını anlat: Ona âyetlerimiz hakkında bilgiler verdik ve o bunlara önce uyduğu halde daha sonra bunlardan tamamen sıyrılıp uzaklaştı; şeytan onu peşine taktı ve bu suretle azgınlardan biri haline geldi” diye başlıyor. Ve “Biz dileseydik o kişiyi âyetlerimizle yüceltirdik; fakat o, dünyaya sımsıkı sarıldı, ihtiraslarına uydu. Allah’ın âyetleriyle bilgilendirdiği, fakat tabiatının kötülüğü yüzünden bu bilgileri daima dünya menfaatlerine âlet eden bu adamın durumu...” diye giderek ağırlaşan ifadelerle devam ediyor. HHH Akşener’in Kahraman üzerinden işlerliğe soktuğu bu “Belam” sözcüğü, benim AKP’nin ekonomipolitik pratiğini İslamcılıktan da, dindarlıktan da ayırt etmek üzere hanidir kullanıma soktuğum “dinbaz” tâbiriyle inanılmaz örtüşüm ve özdeşim arz ediyor. Sadece “Belam”, hem “ıstılahî”, yani İslami terminolojiye içkin, hem de çok daha okkalı ve ağır bir tâbir... Dinbaz, dini iyi bilse de dünyevi çıkarlar peşinde, iktidar arzusunda dini oyuncak eden, “dinle oynayan” demek. “Belam” da yukarıda, Ansiklopedi’mizden öğrendiğimiz üzere, Allah’ın bilgilendirdiği, ama bilgisini dünya menfaatlerine âlet eden demek... Dindarda din, kalpte hassasiyetle üzerine titrenilen bir kıymettir. Dinbazda ise din, Akşener’in de vurguladığı şekilde, sırtta hoyratça yıpratılıp tüketilen, örselenen bir “gömlek”tir. Fakat Akşener, dinbazı değil, “Belam”ı kullanıma sokmayı yeğlemekte. Yani öyle bizim yaptığımız gibi dinbaz diye (hani hep birilerinin bizi eleştirdiği üzere) türedi ya da “uydurma” bir sözcükten yürümemekte. Dosdoğru, arif olanın anlayacağı dilden konuşmakta!.. CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN SUÇ DUYURUSU İSPARK vurgunu yargıya taşınıyor Cumhuriyet’in kamuoyuna duyurduğu “İSPARK’taki fiş vurgunu” yargıya taşınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grubu, İBB Nİ e olmuştu?SPARK’ta “otopark ücreti ödeyen yurttaşlara ve ldBPBiuAsaakşyRükuayKanrenulylıeısğeurKtıi’kn,naidSdaliaaildreybarTıuşiotlhpuaaybnkaavkşceıavnMked.aaİMSlisyeuceç dCgriluıuennmdnyahfnaiuşprleiıyldreiİınSoğtiş’PtısinoAbialipkehRndaalKmirribnklyeeeiönsgnrilnömyefeerlreietişsn”ivthmiivlne.isiuda“irni2rli1nGÜNDÜRÖzgyüOrLKüSKULneLrAinrDen rbSnİBaaaecBşr’daavbekçukih.niaa ISPArK vurg2u43 n hattı dleğiçğrııneiknıa”id”raıavlçaveınak“l4aabçduoııl.takoİcişşatie nigBöBr’edeyoklis‘ufizşluvğuurgnuynapuı’ldkuığrıuemltetramrainfıanlldearinçodğouğnrluuklalanAdıv.rDupoasyyaaykaasındaCUMA30HAZİRAN2017 93. yIL SAYI: 33504 KURUCUSU yUnUS nADi (19241945) BAŞYAZARLARI nADir nADi (19451991) iLHAn SeLÇUK (19922010) Ahmet Şık y. emre iper FiyAtI 2 tL (KDV içinde) KKTC’DE 2.5 TL AAtkaılnay SMabuurantcu tguürhnaany MKuasrat gKaüdrsrei l güÖrazy HKakaaran 82GtUÜtNUDKÜLRU ÖÇnedleikr BUülteknut Mg. üKnegmöarl 85GtÜUNtUDKÜLRU sı önün plearykagpötırğeıvmliısziygöCHP MeCLiS’e tAŞIDIioSnnrVPratdanaauAlagğyolrsöeragkatrrnkurtieçaon’ıçSlvtkaöoahuAırnğryaruaükbogtynturuivıı.lnlnevuuySduuknoAoanrllrutaguEaüyyuşAkmsoanttörvpuiüu.ynrır,nlumödABpndıteağaüreşıidt,yiuaekoMamyltskaltayaaeşgçarsrkisKımıbınaai,idÇa.ı CPidulAsihıoşm.RaİknASkKhiePnçl’latbuAıiaknrİiRrSkınlnaiPKiişTdmyAf’aaLiaeşaRk.dtgdKv>ia>öta’u’ilvr,AtenraeaşyrgniKiyduamnUoüdçnitdlınanuslKiau”yüafdcezeçÇsuaslıükğkuykhKaıuakleKnaddrdAmmddauiylauryAaidlkğu2ıi4ynğtur1’ataiauer“ppvlıİdıeeSl8ur1.9 yamCrkaHazPdla’alir3ş”cB,ayda“kırBelıdşdöyaüiyy.yz7lCaedı0rlHlekb0ıkPai1rmd’’cldyiaiireMolşoynl,eosssauucnkzlnzdiaslukaunânnüğdryuaafeaelrnıadzstüşleiaBtztnıMecraışirrlMrimiıonrk’kdyayBeeseaatınptilonyaıataşisnuslııordtaadenın.ad3i. CldyiaesHgbüPeiy’rlleiealmnerraeic gerçKeağnidgırödrılüanr Dünya Türkiye’yi rç“üıEkşsamarıseladvneui;rsgiişmutneleunrC‘evSHvieCPeSDtLLA’ieÇDnnieLDIreniirAiniSPArK’takiyolsuzlukortayaçıkınca21personeliştençıkarıldı. SdAoasyyyaaAnlıişsLmtAea:niÖtçeinrznggaaszüyeotrneLamlüigzKiezLniyeealrrSeeKtkeIrSetttIite. rLiALunisIyAyOalra, yaaGnCçdaoHrılıukkınP,tbla’aa“luilİmbaSBmarPaadsesAsıacınıRnnlniıKsuSo,üzökoayzukecgylüsuaaisrşnTüumarİvBırdşeıBk,uİbyBCBauBHazllıaPn dşKuiüyânsetrBkyakyuyaygöoğıvynnlamüueuizrtlzguişyiomutrdruuni .enibşaaibzr1iitez’uaityşnteaaurtpl”ammmdilaşuitydtşeıiı.tknrue. rdk” atCbve“HidiKötcrrüsPmnosdaişölÖnğnaelüeyil”nndydunlrııdeee,üonrdcritılnayileediDı..ekrKyusB>öeelo“ğ>ıerulsEruiğüırKlsnçvieLnubdleinyMainiatdLodrr”ruÖeıkioünoğzğnA”ğly,igiktnllduaDeueeiearLr,vtddböAi1“ı0seiarekT.’trüdlLleeeKeibardernftuıtaiöillentknılerrçalureeednikgnraieni BhaâKrlıâoş rbiusetmedayeseılnnöı luednrüuytoturlargBCAaHşanzAklPknedyeanetanaüzAntnNd’entadlnısiılöanğeatyiİbakıldkaFCheli“eşyatKaAeaitaitnvmomLdubKniaeBtunauyoAlgudierŞknaçhüğteaıilymndkunNlitataÇu’”yaöıeAıgçyntbülbtdİyaothict1liruene5ŞüzınAçKıcmü,tdse..rıeİyaıuinykklü.l“otgiCe”ılağç.ç.eüiBdAtd’nşthküA.kHıeadcu>şıaniüed>ibnlŞrldiüaaPşsm.lm1anüeı1arşe’ı’kBnddcontlaıroekeüiadiğdresltnöğa1elakid5uydapnvıe’zlnateenüuAD.rAaIdtKgyDeLezoksualdTinteyiiüeUylnasa9kneelRrAS’yeGtidHoçyeatee9siaAYmeykntnnylsatüneNaieiayeitLTkrt,ieyldlseiPe.üüiüimG”CiSuplsAnbyryrutoerüLzkÜüueeyöuklmEaOiddlşanNmyrrylbnüuilaheaeeayeAÜtFu’y.Ötğtu’end,oeyinYPa.mrrm“rebereniinrn,T”DilüvyeoiiVaünd1eentferösür.Orte2id’nt“snDd.iBeiaLiirtKtgm.kMTuve.geüdeaAsAdCeerdsıidliruyçe>ğöeuI,aeRB>eeBkrezmıküğçMmniEungçOaizzhiAılemüelTeyiÖgaroesstsrrğeHüieüuzrnöyiÇliDrtüınnmn’yediazrAdŞLskÜdlniıikedseeğme,UledninLaeyai“on“yüinÜ”drdhe‘şlgeüAniiemneabdat’LöNzyecmnvlierUfeAa7arenaEuaaüd’oynddylbrzAilyçkaBAaeı.eagaluınvcarrn>ulkDDiçk>aaaırraladnuusO,alğAaUğrüaikybpıdzhdlYgzrzgAuaarıeaıy”u.ım’n.rldı>yüDmbÜl>Çaai1gne5UnlsüdeP’ıitznnvçiereie’i1rrs2di’idie tsKaüaynatseruıbiilnnzkdoeimiığlni.iiylnaKsubende,aie’rl4bunangonraiüığanuynlnltuadömeünanninunlcdeüöşeePn!‘yivür>eşa>olnsmeşfHiit.azivl,LDdi’AekıaarLrok.snkKr.iİÖaautbHedySmredeaearaem6h’ndşipimaesoylii ibrahim Kaboğlu iççkaıktliımdşmaışra,phaaalratttniasliaknreiınnnddkaioinİçBtinrBod’nleüinnbdaveen biBlgailvyealbı,e“lBgeizleimre eglöimreizydoelskui zyürüyenlere SzIiCrAvKeLyIKABPUAgCAüKn AMLiMtiAnngyiAzn:eiryDOOKğAn’AEğİTİmBİRSEN’LİBAŞKAN kvzGrrmriaııaeesnenrytcilınloeeehlımdrlksradliielen’ıuoinşrnkdğtdadiiıauyeerkaçyrke‘lİlçuamaStienekrPmıtltaşAeteatüolşçRıerdmbrıaşK.kaamfeİk,trıSıneblioğPışkdaı’nAiazçbKgonıRirçkarkKukedtaşpakuiiiryliçrraşae lglkdbssuuıüueanİkzdtzlSa,leiüMTu.olszAkAriiderltNçlearkaeıiyByukdntaverUledauetsçeLmkmetı.ekit/İalmukaSiyCnnPOviauşlAehnaCmrdRerudHuırhrKnirPs.un’uakt roİamlaisk yAttytdaeaovdantleı”tehdit savurduazsteDıiknmaıdnlBöeaikrtrüdSYlımenünder’aüsdbnindyeulımavınüslh.rYmeiş4uiMztüazüekzaekiNvhi”yuglüuçdodlırüdaemzan’şilezğt,tr!uuiedeı“gnBenrtrGiŞeeıd.ügsrubüle>ât,day>ıbbürhMbria1ie0r.naızkre’nİakdı.BısünlanauBıtatylıaeymetşEezenpakklğoaerelairiı’ryyyioi KdmualezgveassyiımyAlnafroTirkümar’kadlialyenertb’üigrdbnaeğneePuilrnılhenaeneeghirknçnaçüla6löbınveçdeksl1oaortıitszş0cekkkısıia.aikcradıslDkkvcaaıkeireaekünthrıknknlneiçyaaetlcedgvatınreeğkeeöpıatnıtnihsüasliıtaic.osneiyal>ktk>oiar3ks.’tae HGCkaA2suog0AmılmmrenmEtullZdibmrhiaamktidauurinlaMoknaveryrnğiglrbeeaayagiskarnyraniikşr’ı’ali’D’niknedeıpzanaaıleaEmç’bniiıktkrnsyükıaadtaaaylklEesotmeapümöırğbdilıdzyusaaliıeacotonc.nyyeücğra>iaey>a.asakrn5ekaüArne’natç,d’neııdnk et üÇ ŞeHiDi On BinLer UğUrLADIHöslatüziğKikeoMtÇaKkBildllDAuaiaâagivhscendnüvrhrleö’aunigtauına’Arr.Pzdelımöudişemdy>lsiked>ylkekaaat’Öimd5ialâsrşnlş.aki’emdttkueel’mDradaeıebhpdznveSüraeaaıioeaarnUytMmtydmllÇzuooiPaaaelŞmeğisypilnvyaseşukruraontaeıvaenrcannhkl’ayadeiyntato l ŞehaiğtaDbüenydiapro’ınliscinenteazriensi isnidldei. C MY B C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog