Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

T.C. TATVAN İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2017/99 TLMT. Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 1. İhale Tarihi: 26/07/2017 günü, saat 14:0014:05 arası. 2. İhale Tarihi: 15/08/2017 günü, saat 14:0014:05 arası. İHALE YERİ: SAHİL MAH. SAHİL YEDİEMİN OTOPARKI TATVAN NO: 1 TAKDİR EDİLEN DEĞERİ TL.: 50.000,00 ADEDİ: 1 KDV: %18 CİNSİ (MAHİYETİ VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ): 65 LF 192 PLAKALI FORD TRANSİT TOURNEO COURİER 2015 MODEL JT8 TİPLİ BEYAZ RENKLİ KAMYONET(BB VAN) (ANAHTAR VE RUHSATI VARDIR. MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİKLER MEVCUTTUR.) “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 628119) T.C. DENİZLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/318 Esas Davacı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından Davalı İsa İntaş aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Gürcan Mah. 1614 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapu iptal ve tescili davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu, Kamulaştırılmasına karar verilen Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Gürcan Mah. 1614 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın tapu malikinin Celal oğlu Halil İbrihami Avşar olduğu, Kamulaştırmayı yapan idarenin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu, Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, Davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yöneltmesi gerektiği, Davalının idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesi’nde açtırılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 14/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 628562) Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. OSMAN KILIÇARSLAN T.C. TATVAN İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2017/89 TLMT. Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 1. İhale Tarihi: 31/07/2017 günü, saat 11:0011:05 arası. 2. İhale Tarihi: 22/08/2017 günü, saat 11:0011:05 arası. İHALE YERİ: BİTLİSTATVAN YOLU ÜZERİ OZİ YEDİEMİN OTOPARKI TATVAN NO: 1 TAKDİR EDİLEN DEĞERİ TL.: 70.000,00 ADEDİ: 1 KDV: %1 CİNSİ (MAHİYETİ VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ): 06 EZ 7390 PLAKALI TOYOTA COROLLA MARKA 2013 MODEL E15EJ TİPİ, BEYAZ (İNCİ) RENKTE SEDAN OTOMOBİL (ANAHTAR VE RUHSATI VARDIR. ÖN CAMI KIRIK, SOL ARKA KAPI DARBELİ VE MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİKLER MEVCUTTUR.) “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 628138) T.C. KARS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN/BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS NO: 2016/693 Esas Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Davalılardan SEBİYE ARTINAL’a tüm aramalara rağmen dava dilekçesi, duruşma günü tebliğ edilemediğinden dolayı ilanen tebliğine karar verilmiş adı geçen davalı SEBİYE ARTINAL’ın davaya karşı diyecekleri duruşmanın atılı bulunduğu 03.08.2017 günü saat 10.10’a kadar mahkememizin 2016/693 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri veya duruşmada hazır bulunmaları ya da kendilerini vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği İLANEN tebliğ olunur. 23.06.2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 628545) T.C. KARS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN/BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS NO: 2016/693 Esas Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Davalılardan SEBİYE ARTINAL’a tüm aramalara rağmen dava dilekçesi, duruşma günü tebliğ edilemediğinden dolayı ilanen tebliğine karar verilmiş adı geçen davalı SEBİYE ARTINAL’ın davaya karşı diyecekleri duruşmanın atılı bulunduğu 03.08.2017 günü saat 10.10’a kadar mahkememizin 2016/693 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri veya duruşmada hazır bulunmaları ya da kendilerini vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği İLANEN tebliğ olunur. 23.06.2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 628568) Cumartesi 1 Temmuz 2017 12 haber GUARDIAN, ADALET YÜRÜYÜŞÜ’NDE Demokrasiyi kaybettik geri kazanmak istiyoruz Guardian gazetesi 16’ncı gününde devam eden “Adalet Yürüyüşü”nü haber yaptı. Haberde, yürüyüşe katılanların “otoriter rejime, gazetecilerin ve politikacıların tutuklanmasına hatta emeklilik yasasına getirilen değişikliklere karşı yürüdüğü” belirtildi. “Demokrasiyi kaybettik: Adalet Yürüyüşü’ndekilerle Yolda” başlıklı yazıda, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın fotoğraflarının basılı olduğu bir tişört giyen Hıdır Aydur ile bir söyleşiye yer verildi. Aydur, “Ülkemizde demokrasiyi kaybettik, geri kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Guardian, Maltepe’de büyük bir miting planlandığını da aktardı. l Dış Haberler Adalet Yürüyüşü’nden AKPM’ye selam CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Parlamenter ler Meclisi üyesi Ha luk Koç, yaz oturumun daki genel kurul sırasın da “Adalet Yürüşü’nden selam getirdiğini” söy ledi. Koç, serbest tartış ma bölümünde yaptığı konuşmada HDP’li mil letvekillerinin ardından CHP’li Milletvekili Enis Haluk Koç Berberoğlu’nun da tutuklandığını anlattı. Koç, “CHP’nin 450 km’lik hak arama ama cıyla Adalet Yürüşü’nü başlattığını söy ledi. Koç’un, Sosyalist Grup ve Denetim Komisyonu’nda da AKPM üyesi vekillere yürüyüşü anlattığı öğrenildi. l ANKARA AB yakın takipte AB, Adalet Yürüyüşü’nü takibe aldı.Üst düzey bir AB yetkilisi, yürüyüşün Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da aralarında olduğu hükümet yetkililerinden yürüyüşe dair açıklamaları da takip ettiklerini belirten yetkili, yürüyüş için şu değerlendirmeyi yaptı: “Yürüyüş bizim ilgilendiğimiz bir konu. Tabii ki Türkiye’yi ilgilendiren bir konu, kamuoyunda da çok yansıyor ve biz de bu nedenle takip ediyoruz.” l ANKARA / Cumhuriyet LİMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN LİMAN VERGİ DAİRESİ İLAN MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SN Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad Adres Vergi Dönemi 1 0280022337 11663341218 AKKAN HÜSEYİN GAZİ MAH. GAZİMUSTAFA KEMAL BULVARI 201104201104 335 07 YENİŞEHİR MERSİN 2 0280022337 11663341218 AKKAN HÜSEYİN GAZİ MAH. GAZİMUSTAFA KEMAL BULVARI 201103201103 335 07 YENİŞEHİR MERSİN 3 1500550645 17131651162 BATUR REMZİ FATİH MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 201101201112 579 18 MEZİTLİ MERSİN 4 1500550645 17131651162 BATUR REMZİ FATİH MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 201106201106 579 18 MEZİTLİ MERSİN 5 1500550645 17131651162 BATUR REMZİ FATİH MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 201109201109 579 18 MEZİTLİ MERSİN 6 1500550645 17131651162 BATUR REMZİ FATİH MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 201108201108 579 18 MEZİTLİ MERSİN 7 1500550645 17131651162 BATUR REMZİ FATİH MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 201111201111 579 18 MEZİTLİ MERSİN 8 1500550645 17131651162 BATUR REMZİ FATİH MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 201112201112 579 18 MEZİTLİ MERSİN 9 1500550645 17131651162 BATUR REMZİ FATİH MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 201110201110 579 18 MEZİTLİ MERSİN 10 1500550645 17131651162 BATUR REMZİ FATİH MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 201107201107 579 18 MEZİTLİ MERSİN 11 2150035858 31567676438 CÖMERT BÜLENT P.REİS M. 1119 S. 6 3 MERSİN 000000 201004201004 12 2150035858 31567676438 CÖMERT BÜLENT P.REİS M. 1119 S. 6 3 MERSİN 000000 201003201003 13 2150035858 31567676438 CÖMERT BÜLENT P.REİS M. 1119 S. 6 3 MERSİN 000000 201007201007 14 2150035858 31567676438 CÖMERT BÜLENT P.REİS M. 1119 S. 6 3 MERSİN 000000 201006201006 15 4570342185 38023990756 HANÇER TEVFİK HALKKENT MAH. MURAT CAD. 5 P 7 201104201104 TOROSLAR MERSİN 16 4570342185 38023990756 HANÇER TEVFİK HALKKENT MAH. MURAT CAD. 5 P 7 201106201106 TOROSLAR MERSİN 17 4570342185 38023990756 HANÇER TEVFİK HALKKENT MAH. MURAT CAD. 5 P 7 201005201005 TOROSLAR MERSİN 18 5260609808 14341281554 KARTAL KANER PANORAMA OTİL ARKAS 11 201004201006 ALANYA ANTALYA 19 5260609808 14341281554 KARTAL KANER PANORAMA OTİL ARKAS 11 200901200912 ALANYA ANTALYA 20 6180398054 RN.TAR.NAK.PET.İTH.İ ÖZGÜRLÜK MH.T.ÖZAL 201301201301 MERSİN B MERTOÇ TOP.SİT.E BLOK 96 MERSİN 21 6180398054 RN.TAR.NAK.PET.İTH.İ ÖZGÜRLÜK MH.T.ÖZAL 201303201303 MERSİN B MERTOÇ TOP.SİT.E BLO 96 MERSİN 22 6180398054 RN.TAR.NAK.PET.İTH.İ ÖZGÜRLÜK MH.T.ÖZAL 201302201302 MERSİN B MERTOÇ TOP.SİT.E BLO 96 MERSİN 23 6180398054 RN.TAR.NAK.PET.İTH.İ ÖZGÜRLÜK MH.T.ÖZAL 201212201212 MERSİN B MERTOÇ TOP.SİT.E BLO 96 MERSİN 24 8830258348 58510546846 UCA ERDAL NUR M. YAFES S. 37 CİZRE ŞIRNAK 201511201511 25 9690612762 21289752916 YILMAZ ERÇİN CAMİ ŞERİF MAH.OĞUZLAR İŞHANI 201101201112 İSTİKLAL CD.5252 SK. 1 3 AKDENİZ MERSİN Ana Vergi Ana Takip Kodu Dosya No 0015 2017021066Euj0000040 0015 2017021066Euj0000040 0001 2017011266Euk0000245 0015 2017011266Euk0000245 0015 2017011266Euk0000245 0015 2017011266Euk0000245 0015 2017011266Euk0000245 0015 2017011266Euk0000245 0015 2017011266Euk0000245 0015 2017011266Euk0000245 0015 0015 0015 0015 0015 2016021866Eul0000010 2016021866Eul0000010 2016021866Eul0000010 2016021866Eul0000010 2017031466Eun0000426 0015 2017031466Eun0000426 0015 2016120966Eun0000311 0003 2017013166Euo0000007 0010 2017013166Euo0000007 0015 0015 2017031466Eup0000286 2017031466Eup0000286 0015 2017031466Eup0000286 0015 2017031466Eup0000286 0076 0001 2017011266Eur0000344 2016120966Eus0000327 Takip Vergi Aslı Dosya No Borcu Toplamı 2017020914Eux0000082 320.366,96 2017020914Eux0000083 459.114,45 2017011214Euy0000585 230.776,18 2017011214Euy0000582 367.282,08 2017011214Euy0000583 474.649,20 2017011214Euy0000572 479.300,76 2017011214Euy0000571 523.875,60 2017011214Euy0000562 778.373,10 2017011214Euy0000563 868.316,76 2017011214Euy0000564 1.042.288,56 2016021814Euz0000088 2016021814Euz0000087 2016021814Euz0000083 2016021814Euz0000092 2017031414Ev10000906 225.404,78 234.603,88 371.089,50 521.810,81 255.365,33 2017031414Ev10000893 435.427,08 2016120814Ev10000713 532.834,99 2017013114Ev20000057 230.553,38 2017013114Ev20000078 392.341,11 2017031414Ev30000559 2017031414Ev30000556 201.444,35 223.837,96 2017031414Ev30000555 255.558,17 2017031414Ev30000558 346.523,48 2017011214Ev50000287 1.872.070,56 2016120914Ev60000742 462.802,48 Yukarıda adı soyadı veya unvanı geçen mükelleflere ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. İlgililerin işbu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. (onbeşinci) gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafta adres bildirilmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. İLAN OLUNUR “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 626452) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog