Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Pazar 18 Haziran 2017 6 haber EDİTÖR: HAKAN AKARSU TASARIM: İLKNUR FİLİZ 231 gündür özgürlüğünden yoksun... Cumhuriyet’i susturma operasyonunda savcılardan Gizli bilirkişitarihegeçecekbuluş: Hukukumuza Ergenekon soruşturmalarıyla giren “gizli tanık”tan sonra, Cumhuriyet soruşturmasıyla şimdi de “gizli bilirkişi” girdi. Henüz yasal bir geçerliği yok. Ama yakında yasallığa da kavuşabilir. İddianame ve “iddianame ekleri” ile binlerce sayfaya ulaşan Cumhuriyet dosyasında soruşturmayı yürüten, FETÖ sanığı savcı Murat İnam, MASAK raporunu değerlendirmek üzere adı, sanı, kimliği açıklanmayan bir “bilirkişi” görevlendirdi. İddianame eklerinde “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından bilirkişi olarak görevlendirildim” diye başlayan ve “Bilirkişi Ön Raporu” başlığını taşıyan 28 sayfalık raporun her sayfasının altında okunmayan bir paraf bulunuyor. En sonunda ise sadece “BİLİRKİŞİ” yazıyor ve altında da yine okunması mümkün olmayan bir imza yer alıyor. Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde “gizli bilirkişi” raporunu irdeledi ve “eşi benzeri görülmeyen bir belge” olarak değerlendirdi. Akın Atalay’ın yazısının tam metni şöyle: Bilirkişinin adı yok ama imzası var. Hukuk tarihinde benzeri yok İddia ile söylüyorum: Cumhuriyet gazetesine yönelen soruşturmanın Türkiye’nin Osmanlı dönemi de imzalayıp rapor vermiş. Evlere şenlik bir rapor... Örnek olsun: Aydın Engin’in dahil hukuk tarihinde eşi benzeri yok 1960’larda kurucularından olduğu tur. Nereye el atsanız hukuk ve ada Halk Oyuncuları Tiyatrosu’nun, ayrıca let adına bir facia ile karşılaşıyorsu hiç çalışmadığı, herhangi bir ilgisinin nuz. Bizim soruşturmayı yapan, ha bulunmadığı, ne gibi bir bağlantısı ol ni şu FETÖ’cülükten Yargıtay’da da duğu da bilinmeyen bir inşaat malze vası süren Cumhuriyet (!) Savcısı var meleri şirketi ile bir ilaç fabri ya, müthiş, inanılması çok güç işle kasının ortaklarının kimler ol re imza atmış. duğunun FETÖ/PDY bağla Bir örnek: Hukukumuza Erge mında araştırılması gerekti nekon soruşturmasıyla giren “giz ğini; Hikmet Çetinkaya’nın li tanıklık”tan sonra bizim soruştur 19671991 yılları arasın mada “Gizli bilirkişilik” icat etmiş. da çalıştığı Cumhuri Henüz yasal zemini, dayana yet Gazetesi AŞ’nin ğı yok. Ama yakında ismini, ortaklarının tespitini cismini ehliyetini bilmedi ve aralarında terör ğimiz bilirkişiler konusun örgütleriyle irtibatı da yasal düzenleme, bel veya iltisakı olan ki de bir KHK gelir. Evet, ların incelenmesi bizim savcı MASAK’tan ni istemiş. aldığı ayrıntılı raporu bu Biz söyleye meçhul bilirkişiye ver lim: Nadir Na miş ve “Analiz yap, rapor di, Doğan Na yaz” demiş. Meçhul bi di, kız kardeşle lirkişimiz de adı sanı ol ri ve anneleriydi madan 20 Aralık 2016’da, bu kişiler!.. yalnızca “Bilirkişi” yazarak Akın Atalay Örnek olsun: Mayıs 2007’de kızımın kredi kartı borcu için 300 TL ödeme yapmamdan hareketle kızımla aramızdaki parasal ilişkiler ve nedenlerinin ortaya konmasının gerekli olduğunu yazmış. Şaka değil gerçek!.. Durun, bu daha başlangıç!.. Meçhul bilirkişi hızını alamamış ve Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının, onların anne ve babalarının, kardeşlerinin, eşlerinin, çocuklarının, torunlarının bugüne kadar kullandıkları bütün kredi kartlarının en eskisinden bugüne hesap dökümlerinin, bankalardaki hesap hareketlerinin, bugüne kadar düzenledikleri veya ciro yoluyla parçası oldukları tüm çeklerin ve senetlerin listesinin ciranta isimlerine varıncaya dek incelenmesini; aynı isimlerin PTT, Takasbank, Türkiye Aracı Kuruluşlar Birliği, Türkiye Sigorta Birliği ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ndeki bütün iş ve işlemlerinin doğumlarından bugüne dek incelenmesini istemiş. Savcı İnam’ın katkıları Peki, bu akıl dışı raporu alan savcı ne yapmış? Hepsine “Tamam” deyip ilgili, ilgisiz her yere, her kuruma bu incelemeler için talimat yazmış. Ama bununla da yetinmeyip araştırma yapılacak kişiler listesine eski eşleri de eklemiş. Diğerlerini örnek vermeyeyim, bir tane yeter: Bir arkadaşımızın 44 yıl (Yanlış okumadınız. Yazıyla: Kırk dört yıl) önce boşandığı eşini de, 26 yıl önce boşandığı ikinci eşini de incelenecek kişiler arasına katmış. Sözün bittiği yer demeyin; daha çok var. Ama onlar duruşmaya kalsın. Bilmem, bu yazıyı Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin yargıçları okur mu? Ama eğer korku iklimine esir olmayıp okurlarsa bir diyeceğim var: Yargıladıkları sanık Cumhuriyet Savcısı Murat İnam için FETÖ’ye üyelik suçlaması bakımından bizim soruşturma dosyamızda çok zengin ve işe yarar malzeme bulabilirler. Yalnızca “Nasıl böyle bir soruşturma yürütürsün? Maksadın nedir? FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmalarına gölge düşürmek, itibarsızlaştırmak mı istiyorsun” diye sorsalar yeter. Ha, bu arada bizim suçlandığımız ve tutuklandığımız suçu son anda iddianamede değiştirmişlerdi. Ancak biz halen o eski “suçlama”ya göre tutukluyuz. T.C. NAZİLLİ 1. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/444 TLMT. Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 09/06/2017 1.İhale Tarihi: 30/06/2017 günü, saat 14:15 14:20 arası. 2.İhale Tarihi: 17/07/2017 günü, saat 14:15 14:20 arası. İhale Yeri: AKTOLUN YEDİEMİN OTOPARKI DKY ÜZERİ DALLICA MEVKİİ İLÇE EMİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI NAZİLLİ NO:1 TAKDİR EDİLEN DEĞERİ TL.: 150.000,00 ADEDİ: 1 KDV: %18 CİNSİ (MAHİYETİ VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ): 1 Adet Ticari minibüs hattı SS Yeni Nazilli Minibüs, Midibüs, Otobüs ve Servis Araçları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde kayıtlı 09 M 1831 plakalı ticari minibüs hattı 1.İhale Tarihi: 30/06/2017 günü, saat 14:00 14:05 arası. 2.İhale Tarihi: 17/07/2017 günü, saat 14:00 14:05 arası. İHALE YERİ: AKTOLUN YEDİEMİN OTOPARKI DKY ÜZERİ DALLICA MEVKİİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI NAZİLLİ NO: 2 TAKDİR EDİLEN DEĞERİ TL.: 50.000,00 ADEDİ: 1 KDV: %18 CİNSİ (MAHİYETİ VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ): 09M1831 Plakalı, 2006 Model, MERCEDESBENZ Marka, SPRİNTER SP33 AKLM Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Rengi Beyaz, Ticari minibüs plakalı araç, plakası ve hattından ayrı olarak satılacak olup, anahtarı mevcut, ruhsatı yoktur. Genel olarak iyi durumda olan minibüsün muhtelif yerlerinde küçük çizikler mevcut. Plaka ticari olup, hattı ayrıca satılacaktır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 620108) T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/95 Esas Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı SEVDA KAYGISIZ aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmünce tensiben verilen karar gereğince davalının malik göründüğü dava konusu Antalya İli, Kepez İlçesi, Kirişçiler Mahallesi’nde bulunan 1 ada 13 No’lu parselin davacı idare tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için dava açıldığı, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 SK. gereğince saptanması müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Vakıflar Bankası Antalya Merkez Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi gereğince ilan olunur. 22/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 621068) T.C. ANKARA 11. AİLE MAHKEMESİ’NDEN İ L A N ESAS NO: 2009/202 KARAR NO:2013/74 Davacı Yücel İlgün vekilitarafından davalı Güldane İlgün aleyhine açılan tanımatenfiz davasının yapılan duruşması sonunda verilen karar gereğince; Davanın kabulü ile Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülpınar/Cumhuriyet mah/köyü, Cilt 12, hane 6 da nüfusa kayıtlı Avni ve Gülüzar’dan olma, 29/09/1969 Aksaray doğumlu, 15701945956 TC kimlik nolu Yücel İlgün ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Ömer ve Nazlı’dan olma, 20/04/1972 Aksaray doğumlu, 15695946106 TC kimlik No’lu Güldane İlgün’ün boşanmalarına ilişkin, Hollanda Haarlem Mahkemesi’nin 27/11/2006 tarihinde kesinleşen 20/12/2005 tarih ve 116241/20052714 sayılı kararının TANINMASINA, Davacı tarafından yapılan 797,68 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, Davacı vekilinin sarf ettiği emek ve mesaisi karşılığı takdir olunan 1.320,00 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, alınması gerekli 8,70 TL harcın davalıdan tahsiline, Davacı tarafından yatırılan gider avansından kullanılan ve karar tebliğ giderlerinden geriye kalan avansın karar kesinleştiğinde ve istek halinde davacıya iadesine, Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, HUMK.nun 432 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz için Yargıtay’a başvurma yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. Tebligat Kanunu’nun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 621080) T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/126 Esas Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından davalı Kibriye Palancıoğlu aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. Ile değişik 10. Maddesi hükmünce tensiben verilen karar gereğince Antalya İli, Kepez İlçesi, Kirişçiler Köyü/ 7 Ada 2 Parselde bulunan ve davalıların malikgöründüğü 7 ada 2 parsel sayılı 300,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 300,00 m2’lik bölümünün davacı idare tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için dava açıldığı,mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 SK. gereğince saptanması müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Vakıflar Bankası Antalya Merkez Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 S.K. Ile değişik 10. Maddesi gereğince ilan olunur. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/126 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 621076) T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2017/99 Esas KARAR NO: 2017/322 Davacı AYŞE YETKİN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın kabulü ile İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mah/Köy, C9, H928, BSN 2 de nüfusa kayıtlı bulunan Ceyhan 11/06/1972 doğumlu, 30562844798 TC Kimlik Numaralı Ayşe Yetkin’in nüfus kayıtlarında “Yetkin” olan soyisminin “Çılgı” olarak DÜZELTİLMESİNE, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 621041) Yargıya müdahale sadece Erdoğan’ın tartışılmaz hakkı! Cumhurbaşkanı “Adalet Yürüyüşü”ne sonunda cepheden saldırdı ve Anayasa’nın 138. maddesini anımsatarak, yargıya, “Yargı süreçlerine müdahale edilmez, yarın bir gün yargı sizi de çağırırsa şaşmayın” dedi. Bu şüphesiz ki hedef göstermektir. Son 10 yıl, hem kendisi hem de neredeyse tüm mensuplarının, yargı süreçlerini hallaç pamuğu gibi atan müdahalelerine sahne oldu. Hepsi kayıtlı. Cumhurbaşkanı’nın yargıya müdahale sicili dopdolu. Ama o iktidar, kendisi müdahale edebilir. Anayasa Mahkemesi dahil tüm mahkemeleri karar ve uygulamalarından dolayı eleştirebilir, FETÖ’cü mahkemeleri savunabilir, tüm bu konuda tek hak sahibidir. Adalet aramak da neymiş. Adaleti mahkemeler dağıtır; verdikleri kararlar dağıtılan adalettir, bunu olduğu gibi kabul edeceksin! Ama hangi mahkemeler? Eskileri değil.. onlar tu kakaydı, iktidarın istediği adaleti dağıtamıyor ve yerden yere vuruluyordu. Şimdi ise tüm yargı yapısını tepeden tırnağa yeniden kurdu, tüm yargı adeta tam “güven” altında. ‘Gel bakalım Kılıçdaroğlu!’ Bu mahkemelerin verdiği kararlar doğrudur, artık tartışılmaz. Yargıya müdahale edilemeyeceğine ilişkin, sık sık devreden çıkartılan Anayasa’nın 138. maddesi gündeme getirilebilir artık. İktidar yargısı kararlarına karşı hak ve adalet arayanlara “sizi de çağırırlar”, yani gelin bakalım yargı kararlarına nasıl müdahale edersin diye diye yargı sopasını gösterir. Bu çağrı bile asla müdahale sayılamaz, çünkü Reis’in doğal hakkıdır! Şimdi düşünün: Bir savcı soruşturma açıyor, polislerini gönderiyor, Kılıçdaroğlu yaka paça karakola ifade vermeye götürülüyor! Tehdit aslında bu! Bunu yapacak koşullar olsaydı keşke diye, yanıyor olabilirler... Ama Enis’in tutuklanmasıyla bu yolda bir adım atıldı. Adım adım kurguladıkları böyle bir ülke... Büyük Yürüyüş’le yeni süreç Kılıçdaroğlu, yapılabilecek en iyi eylem biçimini seçti. Mesele Enis Berberoğlu’nun mahkumiyeti konusunu, adalet konusunu bile çoktan geçti. Bu “Adalet Yürüyüşü” ile aslında, 2019 yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar devam edecek yeni bir süreç başladı. Eğer bu süreç bu şekilde görülmez ve planlanmazsa 2019 Kasımı’nda yüzüstü kalınır. İktidar mensupları şimdi sonuçlarını kestiremedikleri Büyük Yürüyüş konusunda ikircikli ve endişeliler. Cumhurbaşkanı’nın yargıya adeta davetiye çıkarmasının nedeni bu. Başbakan “hızlı trene binselerdi” diyerek aşağılamaya çalışıyor. “Adaletçilere”, hakkı hukuku mahkemede arayacaklar, sokakta değil, diyor. Sanki hak ve hukuk gözetecek bir mahkeme kalmış gibi! Bir başkası, bu işler Meclis’te halledilir, oraya gelin buyuruyor. Sanki Meclis’te halledilebilecek bir durum varmış ve olabilirmiş gibi... Bugüne kadar muhalefeti Meclis kapanına sokup sindirdiler. Meclis ile iktidar yapısı arasında zerre fark yok. En çok korktukları sokak. Barışçı bir şekilde, girilen dikta koşullarını halka anlatmak. Giderek “sosyal adalet”, eşitlik, eğitim vb çeşitli kanayan yaraları kapsayan temel sorunları doğrudan halka anlatan geniş konuları kapsamalı. Meclis’i terk etmeden, ama Meclis içine kapanmadan, daha çok sineyi milletle hareket etmeli. Ve 2019’a kadar ay ay planlanmış bir strateji dahilinde... KİTAP: MUSTAFA KEMAL’İN İSYAN MUHTIRASI Kerem Çalışkan çok başarılı bir kitapla karşımızda. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı öncesi, Osmanlı subayı olarak Birinci Dünya Savaşı’nda cephelerde savaşırken, bir yandan da İttihat Terakki’nin Alman ittifakıyla ülkeyi batıran politikalarına karşı duruşunu ve önerilerini ele alan süreci anlatıyor. Kitabın odağında 20 Eylül 1917’de Mustafa Kemal’in Doğu Cephesi’ndeyken İttihatçılara yazıp gönderdiği, adeta Muhtıra niteliğindeki mektubu var. Ata, zor koşullara isyan edip oradan bir Kurtuluş çıkarma çabası içinde ve Enver Paşa’ya ve hükümete meydan okuyor. Ata’nın Vahdettin ile Almanlarla ilişki ve değerlendirmeleri, Almanların nasıl kendi çıkarları için Enver’i kullandığı... Çok şey öğreneceksiniz. Tabii en önemlisi bir büyük lideri, bu Muhtıra ile Kurtuluş’a yürüyüşünü... C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog