Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Perşembe 15 Haziran 2017 4 haber EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN ‘Yıldıramazsınız’ ‘İmamın ordusu’ size de yâr olmaz Saygı Öztürk olayların can alıcı noktasını yakalayıp çok önemli ve ilginç haberleri ulaştırmakta mahir bir usta gazeteci. Son olarak patlattığı haber de Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Lisesi ile ilgili. Bu imam hatip lisesi yeni öğretim yılında, öğrencilerin daha büyük ölçüde kendilerine yönelmesini sağlamak üzere şu müjdeyi veriyor: İmam hatip liseliler askeri yüksekokullar ve polis okullarına girişte tercihen ayrıcalıklara sahip olacaklardır. Son yıllarda sayıları hızla artmış olan imam hatip okulları “dindar ve kindar nesiller” yetiştirmek amacını iftiharla ilan eden AKP iktidarı tarafından kendi “arka bahçesi” olarak görülmekte ve laik eğitimi tasfiye edip hızla dinselleştirme yolunda bu okulların sıçrama tahtası olarak kullanıldığı gerçeği açıkça ilan edilmektedir. Laik eğitimi Cumhuriyetin temeli olarak görenlerin imam hatip okullarının meslek lisesi işleviyle sınırlı kalmasını istemelerinin nedeni, bunların laik eğitimin tasfiyesinde kullanılacak arka bahçe konumlarına doğru tanı koymuş olmalarıydı. “Dindar ve kindar” nesiller aracılığıyla yalnız laik eğitimi tasfiye etmekle yetinmek niyetinde olmayan, buna bir de laik Cumhuriyetin laik ordusunu “imamın ordusu” haline getirmek hedefini ekleyen AKP iktidarı şimdi arka bahçe imam hatip okullarını bu hedefe ulaşmakta da bir araç olarak kullanmaya hazırlanmaktadır. HHH TSK, “imamın ordusu”na dönüştürülme tehlikesini görmüş, zamanında buna karşı tedbirler almıştı. Ama AKP’nin iktidar olmasıyla birlikte yürütmenin YAŞ içindeki etkisiyle bu önlemler geçersizleştirilmiş, “imamın ordusu”na giden yolun önü açılmış, Ergenekon ve Balyoz ile benzeri davalar yoluyla yapılan tasfiyelerin de eklenmesiyle, TSK’nin, içinde Fethullahçıların at oynatmalarının önündeki bütün engelleri kaldıracak şekilde, dizginleri ellerinde tuttukları örgüt haline gelmesi sağlanmıştır. TSK mensuplarının Mustafa Kemal’in askerleri olmalarından (oysa Mustafa Kemal’in askerleri o üniformalılardan çok, Cumhuriyetin sivil irfan ordusunun neferleri öğretmenlerdi) korkanlar, Mustafa Kemal’in askerlerinin önünü tıkıyoruz derken Fethullah Gülen’in askerlerinin, dolayısıyla da “imamın ordusu”nun yolunu açmışlardır. 15 Temmuz girişimini sağlayan da bu gelişme olmuştur. Kimi kaynaklara göre şu anda bunca tasfiyeye rağmen FETÖ en etkin güç konumunda olup bunların temizlenmesi bir türlü mümkün olmamakta veya olamamaktadır. Burada tek tartışma konusu olan iktidarın bu tasfiyeyi, isteyerek mi yapmadığı, yoksa elinde olmadan mı yapamadığı hususudur. Aynı durumun yargı bünyesinde de geçerli olması, olayın TSK açısından önemini ortadan kaldırmıyor. HHH Prof. Dr. Süheyl Batum’un parlamento üyesiyken yaptığı “Meğerse ordu kâğıttan kaplanmış” saptamasını sevinçle karşılayanların öngöremedikleri husus ise “imamın ordusu” konumuna sokulmuş Silahlı Kuvvetler örgütünün kendilerine de yâr olmayacağıdır. Arkasındaki tetikleyiciler kim olursa olsun, 15 Temmuz girişimi “imamın ordusu”nun bütün iktidarlar gibi AKP iktidarı için de tehlike oluşturduğunu tereddüde yer bırakmayacak açıklıkla göstermiş bulunuyor. İşbaşında hangi iktidar olursa olsun, güvenliği için, Cumhuriyetin ordusuna ihtiyaç duyacaktır. Bu gerçeği görmemekte ısrarla direnenleri şimdiden uyaralım: Her türlü maceracı etkiye açık “imamın ordusu” size de yâr olmaz. CHP’li Barış Yarkadaş: 59 günde, 59 şehit CHP İstanbul Milletvekili çıkarsa terör örgütlerinin Barış Yarkadaş, hiçbirinin sesi AKP’nin anayasa çıkmayacak diye referandumu vatandaşa söz verip kampanyalarında oy istediler. Bu sıklıkla kullandığı anayasa değişikliği “Başkanlık gelirse geçerse terör terör bitecek” kesin bitecek söylemlerinin Yarkadaş dediler. Gelinen ardından geçen 59 noktada bunun günde 59 şehit verildiğini bir palavradan öteye söyledi. Yarkadaş, geçmediğini görüyoruz” dedi. “Referandumdan ‘Evet’ l İSTANBUL/ Cumhuriyet Hükümet, TMMOB Yasası’nı değiştirmek için yine düğmeye bastı. Başkan Emin Koramaz, birliğin baskıya boyun eğmeyeceğini söyledi Hükümet, denetim izni vermeyen Türk Mühendis ve Mimar Odala rı Birliği’ne (TMMOB) bağlı oda ların yönetim kurullarının gö revden alınma sı için dava açar ken, TMMOB Yasası’nda deği şiklik için de ça MUSTAFA ÇAKIR lışma başlatıldığı ortaya çıktı. TMMOB’nin ulaştığı yasa taslağına göre, TMMOB’de seçimlerden, dene timlere kadar birçok değişiklik öngörülüyor. Açılan davaya tep ki gösteren TMMOB Yönetim Ku rulu Başkanı Emin Koramaz da, “TMMOB susturulamaz” dedi. TMMOB’nin ulaştığı yasa tasla ğı, TMMOB Yasası’nda değişiklik yapıyor. Taslakta, TMMOB’nin, meslek üyelerinin ürettikleri iş ler ile ilgili olarak içerik bakı mından herhangi bir denetim ya pamayacağı ifade ediliyor. Bir KMO’YA AÇILAN DAVA BUGÜN GÖRÜLECEK Bilim, Sanayi ve Teknolo ğanüstü koşullarında birlik yasa ji Bakanlığı’nın bakanlık mü sına eklenen “TMMOB üzerinde, sel temelde eleştirdiği ve gerektiğinde hukuki mücadele yürüttü fettişlerine denetim izni vermeyen Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca; ğü için rant çevrelerinin hedefi ol Kimya Mühendisleri Odası (KMO) ihtisas dallarına göre odalar üze duklarını vurguladı. Koramaz, “Bi Yönetim Kurulu’nun görevine son rinde ise, ilgili bakanlıklarca idari linmelidir ki; aklın ve bilimin ışığı verilmesi istemiyle açtığı dava bu ve mali denetim yapılır” hükmünü na inanmış ve bu ülkenin emek gün görülecek. TMMOB Yöne gerekçe göstererek, KMO’yu de ten ve halktan yana olan mühen tim Kurulu Başkanı Emin Koramaz netlemek istediğini bildirdi. Kora dis ve mimarları ve onların örgüt dün yaptığı açıklamada, “TMMOB maz, TMMOB ve bağlı odalarının, lülüğü hiçbir şekilde sindirilemez, susturulamaz” dedi. Koramaz, ba meslek uygulama alanlarıyla ilgili yıldırılamaz. Bu ülkenin TMMOB kanlığın 12 Eylül döneminin ola ülke politikalarını mesleki bilim ve odalarına ihtiyacı vardır” dedi. lik Genel Kurulu’nun seçim sistemi değiştiriliyor. Genel kurulun iki yılda bir oda genel kurullarında meslekte en az 10 yıl kıdemli olan üyeler arasından seçilecek bin delegeden oluşması öngörülüyor. Birlik genel kuruluna delege seçiminde, her oda 10 delege ile temsil edildikten sonra, kalan delegelerin odaların üye sayısı oranında dağıtılacağı belirtiliyor. Seçimlerde üyelerin oluşturacakları grup listelerinden veya bağım sız olarak aday olabilecekleri ifade ediliyor. Taslağa göre, TMMOB Yönetim Kurulu’na genel kurulda odaları temsil eden delegeler de aday olabilecek. Odalar adına en fazla oy alan delegeler, yönetim kurulunun asil ve yedek üyesi seçilecek. Sonrasında da aralarından başkan seçimi yapılacak. Taslakta TMMOB’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, odaların da ilgili bakanlıklar tarafından idari ve mali denetiminin yapılma sı öngörülüyor. Bakanlıkların iki yılda bir periyodik denetimlerin yanı sıra ihbar ya da şikâyet üzerine de denetim gerçekleştirecekleri belirtiliyor. Mevcut düzenlemede TMMOB Yasası’nın Birlik Umumi Heyeti tarafından onaylanacak bir talimatname ile uygulanması öngörülüyor. Hazırlanan taslakta ise Birlik Umumi Heyeti’nin yanı sıra ilgili bakanlık tarafından onay şartı da getiriliyor. l ANKARA Sert muhalefet talimatı CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘İçtüzük’ görüşmeleri için taktiğini netleştirdi te‘Çmgeaikzziekntaeelelclmielerlirenirniizni den’ CHP MYK’nin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan basın toplantısı düzenledi. 15 yıllık AKP iktidarının terör ürettiğini söyleyen Tezcan, AKP’nin terörü bir siyaset stratejisi olarak kullandığını kaydetti. AKP’nin devleti yönetilecek bir alan olarak değil ele geçirilecek bir alan olarak gördüğünü dile getiren Tezcan, bu anlayışın devlet ve Cumhuriyetle husumeti olan terör örgütleriyle ittifak yapmakta beis görmediğini savundu. Bu çerçevede belli başlı terör örgütleriyle “Cumhuriyet husumeti ekseni”nde bir temel ittifak oluştuğunu belirten Tezcan, “FETÖ ile Cumhuriyeti yıkma, bölücü terörle de federasyon anlaşması yaptılar. Bölücü terörün ve FETÖ’nün kendi geleceğiyle ilgili hedefi vardı. AKP’nin tek hedefi ise ihvan merkezli tek adam rejimi kurmaktı. Bunların sonucunda FETÖ devleti ele ge Bülent Tezcan çirdi. Bölücü terör örgütü de alan hâkimiyeti kazandı” dedi. Sözcü gazetesine yapılan operasyona değinen Tezcan “Anlaşılır gibi değil. Mediha, Gökmen tutuklu, Cumhuriyet yazarları tutuklu ama FETÖ’ye övgü düzenler serbest. Türkiye’de bir kayınpederdamat hukuku oluşturuldu. Çekin kirli ellerinizi gazetecilerin kaleminden” dedi. İKLİM ÖNGEL CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun İçtüzük görüşmelerinde ‘sert muhalefet yapın’ talimatı verdiği öğrenildi. Genel merkezde basına kapalı olarak yaklaşık 3 saat süren toplantıda, refererandumun ardından hayır cephesine yönelik yapılan ziyaretler, Katar ve darbe komisyonuna CHP’nin hazırladığı rapor niteliğindeki şerh yazısı masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Meclis çalışsın’ talimatı gündeme geldi ve ‘yazın çatışmalı bir Meclis mi çatışmasız bir Meclis mi istiyoruz’ konusu ele alındı. Bazı kurmaylar İçtüzüğü ekim ayına ertelemek gerektiğini dile getirirken Kılıçdaroğlu ise yazın Meclis’in çalışması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Kapalı grup toplantılarında milletvekillerinin 5 dakika konuşma süresinde “Meclis’te sert muhalefet yapalım” dediklerini ancak bu görüşlerini Meclis’e yansıtmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına “Kapalı grupta sert muhalefet yapalım diyenlere söyleyin Meclis kürsüsünde bu dediklerini yapsınlar” talimatı verdiği öğrenildi. l ANKARA Eski İl Başkanı Bölük törenlerle anıldı. Bölük’ün adı CHP’nin yeni binasına verilecek CHP eski İl Başkanı Mehmet Bölük, ölümünün 10. yılında düzenlenen törenlerle anıldı. Bölük için ilk tören Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirildi. Büyakada’daki Mehmet Bölük Kültür ve Sanat Parkı’nda düzenlenen ikinci törende konuşan Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Bölük’ün hem mesleğinde hem de siyasette daima ilkeli ve dürüst olduğunu vurguladı. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da konuşmasında “Mehmet Bölük’ün o dönem yürüttüğü mücadeleyi yürütmüş olsaydık, bugün AKP iktidarda olmazdı. Mehmet yolsuzluklara karşı mücadele etti, belgeledi ve mahkum etti. Mücadelesinde dönem dönem tek başına kaldı. Ama onu yalnız bırakmayan arkadaşları, yoldaşları hep vardı. O’nu örnek alarak, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz” dedi ve yeni yapılan CHP il binasına Mehmet Bölük adını vereceklerini söyledi. l İSTANBUL / Cumhuriyet C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog