Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Perşembe 15 Haziran 2017 2 haber EDİTÖR: ÖZGÜR ÖZKÜ TASARIM: BAHADIR AKTAŞ Toplantıya katılanlar bursiyerlerle birlikte fotoğraf Amaç çağdaş gençlikçektirdi. Ömer M. Koç, Türk Eğitim Vakfı’nın yurtdışı bursiyerlerinin tanıtıldığı toplantıda ‘Cumhuriyet değerlerine bağlı gençler yetiştireceğiz’ dedi Türk Eğitim Vakfı (TEV) 20172018 öğretim yılında Yurtdı şı Yüksek Lisans ve Üst İhti sas Bursu almaya hak kaza nan 86 yeni bursiyerini ba sına tanıttı. Toplantıda ko nuşan TEV Mütevelli He yeti ve Koç Holding Yö netim Kurulu Başkanı Ömer DENİZ ÜLKÜTEKİN M. Koç, amaçlarının Cum huriyetin te mel değerlerine bağlı genç ler yetiştirmek olduğunu söyledi. Koç şöyle konuştu: “Bu gün sizlerle tanıştırdığımız 86 bursiyerimiz dünyanın 9 farklı ülkesinde ülkemizi temsil edecek ve hiç şüphe siz bizleri gururlandıracak lardır. TEV, gençlerin gele ceklerinde umut ışığı yak ma hedefini gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştı. 50. yı lımızı kutladığımız bu dö nemde, TEV’in, gençlerimi zin eğitim fırsatlarına erişi mi konusunda oynadığı rol ve eğitim kalitesinin artırıl ması amacıyla aldığı sorum luluk, kuruluş günlerinde saptanan bu hedefe vardığı mızı gösteriyor. Bizler, bu Ömer M. Koç, törende yaptığı konuşmada 86 bursiyerin 9 farklı ülkede eğitim göreceğini söyledi. günden aldığımız motivasyonla faaliyetlerimizi gelecek yıllara daha güçlü bir şekilde taşımak için çalışıyoruz. Amacımız; gençlerimizin Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, özgüven sahibi, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim desteğini sağlamaktır.” Vakfın 50. yılında çalışmalarını “umut” teması altında birleştirdiklerine değinen Koç, geniş kapsamlı bir iletişim kampanyası ile geniş kitlelere ulaşacaklarını ve Türkiye’nin vakfı olduklarının altını çizeceklerini de sözlerine ekledi. 3 ilde kız yurdu Koç’un ardından söz alan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise vakıf olarak yaklaşık 1 milyon dolar tutarında bir fonu bursiyerlere ayırdıklarını söyledi. Katkı veren diğer fonlarla birlikte bu rakamın 4 milyon dolara kadar çıktığını belirten Yırcalı kız yurtları na da önem vermeye başladıklarını şu sözlerle belirtti: “Son zamanlarda önem verdiğimiz kız yurtları var. Türkiye’nin şartlarını da göz önüne alarak 3 ilimizde bu yurtları açtık. Ve bunun için de daha fazlalaştırmak, kendi imkânlarımız içinde fazlalaştırmak için çabalıyoruz.” Cem Yılmaz’dan destek Toplantıda burs kazanan gençlerden bazıları sahnede hikâyelerini vakfın bağışçıları ve izleyicilerle paylaştı. ‘Türkler Almanya’yı tercih ediyor’ Toplantıda konuşan bir başka isim olan Almanya İstanbul Başkonsolosu George Birgelen TEV’in bursiyerlerinin birçoğunun Almanya’yı tercih etmesinden mutluluk duyduğunu belirterek “Almanya’daki üniversiteler uluslararası arenada araştırmacı kimlikleri ile tanınıyorlar, en güçlü üçüncü ülke konumunda. Türkiye Avrupa Birliği’nin Erasmus programına dahil olduğundan beri, Almanya, Türkiye’den öğrenciler arasında en çok tercih edilen ülke” dedi. Ayrıca Cem Yılmaz’ın da gönüllü olarak seslendirdiği ve bursiyerlerle çekilen tanıtım filmi de seyircilere izletildi. Türkiye çapında 40 farklı ilden 412 öğrencinin başvurduğu yurtdışı burslarını almaya 46 kız, 40 erkek öğrenci hak kazanırken, mühendislik alanından 48, sosyal bilimlerden 28, ekonomi ve işletmeden 6, tıptan 3 ve sanat alanında 1 öğrenci eğitimine yurt dışında devam edecek. l İSTANBUL OP. DR. BOLAT: İNSAN HAYATI TEHLİKEYE ATILIYOR Sanal hastane zinciri ile haksız kazanç ALİ AÇAR İnternet sitesi üzerinden kliniklere gönderilen hastalar üzerinden bazı doktorların aylık 500 bin liraya varan haksız kazanç elde ettiği ve vergi kaydı dahi olmadığı iddia edildi. Op. Dr. Mustafa Bolat, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikâyet dilekçesinde “İdeaklinik” adı altında internet üzerinden kurulan sanal hastane zinciri ile Doktor A.K’nin aylık yaklaşık 500 bin lira haksız kazanç elde ettiğini belirtti. Çeşitli illerde bulunan ve yeterli donanımlara sahip olmayan kliniklere gönderilen hastalar üzerinden haksız prim alındığına dikkat çeken Bolat, “İdeaklinik adıyla bir hastane zinciri ya da poliklinik bulunmadığı gibi resmi bir şirket veya vergi açılışı dahi yok. Sanal hastane üzerinden insan hayatı tehlikeye atılıyor” dedi. Op. Dr. Bolat tarafından 25 Ma Op. Bolat’ın savcılığa verdiği belgeler arasında İdeaklinik’in sahibi olduğu belirtilen Doktor A.K ile hasta gönderilen doktorların arasındaki WhatsApp yazışmalarındaki komisyon oranları da yer alıyor. ıs tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet dilekçesi verdi. Aynı şikâyet dilekçesini 8 Mayıs tarihinde İstanbul Vergi Dairesi’ne ve Sağlık Bakanlığı’na da veren Bolat, bu zamana kadar bir sonuç alınamadığı ve insanların hayatının tehlikeye atılmaya devam ettiğini söyledi. Söz konusu kliniğin bir hastane, tıp merkezi veya poliklinik olarak vergi veren bir şirket olmadığını ve vergi açılışı dahi bulunmadığını belirten Bolat dilekçesinde, “www.ideaklinik.com sitesinin domain adresi Aralık 2016’da alınmasına rağmen sitesinde ‘20 yıllık deneyime sahip’ ibaresi kullanılarak hastalara köklü bir kurum algısı yaratılıyor. Böyle bir kurum bulunmadığı gibi Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı olan hastaneler, poliklinikler ve tıp merkezleri incelendiğinde böyle bir kurum karşınıza çıkmıyor” ifadelerini kullandı. Muayene ücretsiz! Şikâyete konu olan internet sitesinde ücretsiz muayene vaat edilirken randevu sonrasında doktor muayenesinin ardından tedavinin uygulanacağı belirtilirken, hastalara SGK anlaşması olması durumunda yüzde 50 indirim uygulandığına dikkat çekiliyor. İnternet sitesinde bazı tedavilerin de ücretlerine de yer verilirken bunun hangi kıstasa göre belirlendiği ise bilinmiyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Op. Dr. Mustafa Bolat, “Sağlık Bakanlığı’ndan izni olmayan bu oluşum, denetimler sırasında sadece pansuman yapabildiği bilgisini yetkililere aktararak yalanlarını sürdürmeye devam ediyor. Sitesinde varis, hemanjiom, hemoroid, kıldönmesi, ben tedavisi, nasır sökülmesi gibi denetime tabi tutulmayan bir muayenehanede yapan oluşumun feshedilmesi sağlık sektörü için çok önemlidir” dedi. l İSTANBUL 16 Nisan sonuçları ‘Yetmez ama evet’ ürünüdür Gerek felsefi ve siyasal açıdan meşruiyeti, gerekse mevcut kanuna aykırı olduğu için yasallığı tartışmalı olan 16 Nisan 2017 Halkoylamasının ilan edilen resmi sonuçları, ne yazık ki “Yetmez Ama ‘Evet’” kampanyası ile 12 Eylül 2010 yılında kabul edilen Anayasa değişikliğine bağlıdır. HHH Amacım ne “Yetmez ama ‘Evet’çilerle” polemik yapmak... Ne onları suçlayıp dışlamak... Ne de, hâlâ aymazlıklarını sürdüren, “Bugün de olsa ‘Yetmez ama Evet’ derdim” diyen birkaç “Demokrasi cahili”ne yanıt vermek: Amacım, 16 Nisan resmi sonuçlarını “imal eden” yapının arkasındaki mekanizmayı açıklamaya çalışmak! “İmal eden” diyorum, çünkü bu sonuçların asla toplumun gerçek tercihlerini yansıttığını düşünmüyorum. HHH Parlamenter Demokrasi’yi sonlandıran, ülkeyi Tek Adam Rejimi’ne geçiren 16 Nisan 2017 Halkoylamasının resmi sonuçlarının nasıl imal edildiğine yakından bakmak, bu süreci, kaba hatlarıyla anımsamayı gerektiriyor. 1) Halkoylaması, 15 Temmuz 2016 kalkışmasından sonra askıya alınan demokratik ortamda, baskı altında yapılmıştır. Bu baskı ortamı, Olağanüstü Hal, OHAL ilan edilerek sağlanmıştır. Temel Hak ve Özgürlükler, iktidar tarafından yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle, KHK’lerle sınırlanmış ve kısıtlanmıştır. OHAL koşullarında çıkarılan KHK’leri, konularına bakmaksızın yargı denetimi dışında tutma kararını, eski içtihatlarını bile bozarak, Anayasa Mahkemesi, AYM vermiştir. Bu baskı yetmiyormuş gibi, o sırada yürürlükte olan Anayasa’ya göre tarafsızlık yemini etmiş bulunan ve tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı, AKP iktidarı ile birlikte, fiilen bütün devlet ve hükümet olanaklarını kullanarak, çok yoğun bir biçimde propaganda kampanyası yürütmüştür. Cumhurbaşkanı’nın, propaganda dönemlerindeki eylem ve söylemlerinin denetim dışında olduğu kararı ise Yüksek Seçim Kurulu, YSK tarafından verilmiştir. 2) Halkoylaması sürecinde kurallar ve uygulamalar, örneğin, sandık kurulları, medyadaki propaganda koşulları, Yüksek Seçim Kurulu, YSK, tarafından belirlenmiş, oy sayımının seçim yasasının açık hükümlerine karşın, yasaya aykırı olarak mühürsüzlerle yapılması kararı YSK tarafından verilmiş, sonuçlar, itirazlar ve sayımlar kesinleşmeden yine YSK tarafından resmen açıklanmıştır. Bu süreçten de açıkça görüldüğü gibi, 16 Nisan 2017 Halkoylamasının resmen ilan edilen tartışmalı sonuçları hem AYM, hem YSK tarafından düzenlenen bir üretim süreciyle imal edilmiştir. HHH Şimdi başlıktaki ifadenin sağlamasını yapalım: 16 Nisan 2017 halkoylamasının tartışmalı sonuçlarını üreten baskı ortamını ve yasaya aykırı kuralları empoze eden AYM ve YSK, ne zaman, nasıl, kimler tarafından, siyasal iktidara kurban edilmişti? 12 Eylül 2010 halkoylamasıyla, “Yetmez ama ‘Evet’çiler” tarafından değil mi! DİREN HUKUK DEVLETİ... DİREN DEMOKRASİ! Özel okullar taban puanlarını açıkladı DENİZ ÜLKÜTEKİN Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında yapılan merkezi ortak sınavların tamamı veya bir kısmını kullanarak oluşturdukları kayıt kabul puanı ile (KKP) öğrenci alan özel okulların taban puanları ve kontenjan sayıları açıklandı. Yabancı okullarda taban puanlar yaklaşık 10 puan civarında yükseldi. Merkezi ortak sınav puanları 30 Mayıs’ta açıklanan öğrenciler, özel okullar için ilk kayıt başvurularına 30 Haziran’da başlayacak. l İSTANBUL C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog