Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Pazartesi 12 Haziran 2017 EDİTÖR: HAKAN AKARSU TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN ‘Reformlar istop etti’ haber 5 ŞİDDETE SON VERİN GRECO’nun 2012’den bu yana tavsiyelere uymada “küresel ölçekte yetersiz” bulduğu Türkiye’ye uyarı düzeyinin de yükseltilmesi kararlaştırıldı Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu CO Başkanı’nın Türk heyetine yaptığı çağrı yerine bu defa (GRECO) Türkiye ile ilgili üçün Avrupa Konseyi Genel Sekrete cü ara uyum raporunda yolsuz ri Jagland’dan Dışişleri Bakanı lukla mücadele alanında baş Mevlüt Çavuşoğlu’na, “tavsiye lanan reform sürecinin ‘istop ettiği’ni belirtti. GRECO’nun 2012’den bu yana tavsiyelere DUYGU GÜVENÇ lere uyumsuzluk konusuna ve en kısa zamanda somut ilerleme kaydetme amacıyla kararlı uymada “küresel ölçekte yetersiz” bul bir şekilde harekete geçmenin gerekli duğu Türkiye’ye uyarı düzeyinin de liğine” işaret eden bir mektup yazma yükseltilmesi kararlaştırıldı. Önceki sı istenecek. raporlarında adım atılması için GRE Bugün açıklanacak raporda, Türkiye’nin “suç haline getirme” ve “Parti Finansmanında Şeffaflık” alanlarında atmadığı adımların tekrar sıralandı: “Türkiye, 3’üncü Değerlendirme raporu Mart 2010’da, neredeyse 7 yıl önce kabul edilmişti. Özel sektörde rüşveti ve etkin pişmanlığın etkili savunmasını suç haline getirmeye ilişkin 2 tavsiyeyle ilgili yeni bir plan ilan edilmemiştir. Reform süreci bu anlamda istop etmiştir. Parti Finansmanında şeffaflıkla ilgili Türkiye, bir çok yıl geçmesine karşın siyasi finansmandaki tavsiyeleri uygulamamıştır. GRECO, ülkenin içinden geçtiği zor zamanlara duyarsız değildir ve elbette tavsiyeleri uygulama konusunda taahhüdünü yinelemesini takdirle karşılar. Ancak, bu seviyede güncel sonuçlar açıkça bir hayalkırıklığıdır. GRECO, birkez daha yetkilileri başlanan reformlar için çabalarını artırmaya ve planlanan önlemlerin etkili olması için özel önem göstermeye çağırır”. Bütün bireysel bağışlar kalem kalem açıklanmalı Raporda yer alan diğer tespit ve tavsiyeler ise şöyle: 4 Türkiye, önceki raporda yer alan uygulanmamış ya da kısmen uygulanmış 11 tavsiye ile ilgili somut bir ilerleme sağlamamıştır. Bu nedenle durum değişmemiştir ve toplam 17 tavsiyeden, 6’sı tatmin edici olarak uygulanmış , 7 tavsiye kısmen uygulanmış ve 4’ü de uygulanmamıştır. 4 Tavsiyelerin uygulanmasına yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin 30 Eylül 2017 tarihine kadar bir rapor sunulmalı. 4 Bu raporun en kısa zamanda yayımlanması, Türkçeye çevrilmesi ve çevrisinin kamuya açık hale getirilmesine onay verilmesi. Siyasi şeffaflık için beklenen adımlar 4 Siyasi partilerin yıllık hesaplarının; siyasi partilerin seçilmiş temsilcileri ve adaylarının seçim kampanyaları da dahil partileri adına yerine getirdikleri siyasi faaliyetleri için bireysel olarak elde ettikleri gelir ve yaptıkları harcamayı ve uygun görüldüğünde, siyasi partilerle ilişkili veya kontrolleri altında bulunan teşekküllerin hesaplarını içermesinin sağlanması. 4 Siyasi partilerin yıllık hesaplarının, izleme organı tarafından rehberlik sağlanması ve ortak muhasebe ilkeleriyle desteklenmiş standart bir şeklin oluşturulması da dahil olmak üzere gelir ve gider hakkında daha ayrıntılı ve kapsamlı bilgiler içermesini sağlamak için uygun tedbirlerin alınması. 4 Kamunun, kanunla belirlenecek zaman çerçevesinde, siyasi partilerin yıllık hesaplarına ve denetim organının izleme raporlarına, kolayca erişebilmesinin sağlanması. 4 Siyasi partiler ve adayların parlamenter, cumhurbaşkanlığı ve yerel seçim kampanyalarının finansmanında şeffaflığın düzenlenmesini ve özellikle üçüncü kişilerin yaptığı katkılarda şeffaflığın artırılması yollarının bulunması. Raporda, siyasi partiler ve adayların parlamenter, cumhurbaşkanlığı ve yerel seçim kampanyalarının finansmanında şeffaflığın düzenlenmesini ve özellikle üçüncü kişilerin yaptığı katkılarda şeffaflığın artırılması yollarının bulunması isteniyor. 4 Siyasi partiler ve seçimlere katılan adayların seçim kampanyası dönemindekiler de dahil olmak üzere, belirli bir değerin üstünde aldıkları bütün bireysel bağışları (nakdi olmayanlar da dahil), her bağışın türü ve değeri ile birlikte bağış sahibinin kimliğini de gösterir şekilde düzenli olarak açıklamalarının zorunlu kılınması. 4 Parti hesaplarının lisanslı uzmanlar tarafından bağımsız olarak denetlenmesi. 4 Parti hesaplarının denetiminin partilerin ve adayların kampanyalarının finansmanının cumhurbaşkanlığı, parlamenter ya da mahalli seçimler sırasında ve/veya hemen sonrasında özel olarak izlenmesiyle desteklenmesi. 4 Finansman konusundaki aykırılıkların soruşturulması ve kolluk kuvvetleriyle daha yakın işbirliği de dahil olmak üzere siyasetin finansmanın daha kapsamlı, et kin ve hızlı bir şekilde izlenmesinin sağlanması ve siyasetin finansmanın denetimine ayrılmış mali ve personel kaynaklarının artırılması; 4 Siyasi partilerin ve adayların seçim kampanyalarının finansmanı konusunda henüz oluşturulmamış düzenlemelerin ihlalleri ile ilgili olarak etkin, orantılı ve caydırıcı yaptırımların getirilmesi. 4 “Seçimlerin Finansmanında Şeffaflığın Sağlanması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmıştı ancak bu taslak, Parlamentoya sunulmadan önce Bakanlar Kurulu’nda onaya sunulmadı. 4 Sayıştay Başkanlığı’nın siyasi partilerin mali denetimini sağlamak için özel 24. Grup Başkanlığı birimini kurmasına karşın, hazırlık ve parti hesaplarının denetleme sürecinin tamamlanamamasından üzüntü duyar. Beklenen diğer adımlar 4 GRECO Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi’ne göre, özel sektör teşekküllerinde her görevde çalışan ya da bu teşekkülleri yöneten her kişiye uygulanabilir şekilde özel sektörde rüşvet almayı ve vermeyi cezalandırma. 4 Özel sektör rüşvetine ilişkin TCK 252’de yapılan değişiklikler tavsiyenin birçok yönünü içermektedir. Bunun kapsadığı teşekkül listesinin hâlâ kamu katılımlı veya kamu yararına çalışan belirli sayıda teşekkülle sınırlı olduğuna ilişkin GRECO’nun endişelerinde ilerleme sağlanmamış ve tavsiye kısmen yerine getirilmiş sayılmıştır.Özel sektörde aktif ve pasif rüşvet ve gereksiz avantaj sağlama TCK 155 ile suç haline getirilse de bu verilen tavsiye ile ilgili değildir. 4 GRECO “etkin pişmanlık” durumlarında kamu sektöründe rüşvet alma ve verme suçunu işleyenlere verilen cezadan otomatik ve bütünüyle emredici muaf olma durumunu analiz etmeyi ve buna göre gözden geçirmeyi, ve bu tür durumlarda rüşveti verene verdiği rüşvetin tazminini ortadan kaldırmayı kanunu uygulayan uygulayıcılar dahil herkese ön soruşturmanın başlamasından sonra “etkin pişmanlık”ın kullanılması durumlarında cezadan muaf tutulmanın uygulanmadığını açıklamalı. 4 Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan çalışma grubu, savunmanın mevcut haliyle yolsuzlukla mücadelede etkin bir araç olduğunu belirtse de, etkin pişmanlık hükümleri, rüşvetin rüşvet verene iadesini kaldıran ve rüşvet fiilinin resmi makamlarca öğrenildiği durumlarda bu savunmanın kullanılmasını engelleyecek ve otomatik ve bütünüyle emredici niteliğine ilişkin herhangi bir değişiklik getirmiyor. ‘Tünelin ucunda ışık yoktur’‘şu an Yarı başkanlık sistemi yaşıyoruz’ diyen Hüsamettin Cindoruk: Kılıçdaroğlu’na Kadıköy Kitap Fuarı’nda büyük ilgi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 9. Geleneksel Kadıköy Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na fuarın ziyaretçileri tarafından ilgi gösterildi. Kılıçdaroğlu, yanına gelenlerle fotoğraf çektirdi. Stantları gezen Kılıçdaroğlu’na bazı yazarlar kitaplarını imzalayarak hediye etti. Kılıçdaroğlu daha sonra partisinin Sancaktepe İlçe teşkilatının düzenlediği iftara katıldı. Samandıra Saat Kulesi Meydanı’ndaki iftarın ardından davetlilere seslenen Kılıçdaroğlu, “Sizlerle beraber olmaktan, aynı sofrayı paylaşmaktan onur ve gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Biz bu ülkede huzur, barış ve kardeşlik istiyoruz. İnşallah bu ramazan huzura, barışa vesile olur ve daim olur” dedi. Kılıçdaroğlu, önceki gün de sahurda Atatürk Havalimanı’nda taksicilerle bir araya geldi. l DHA Kılıçdaroğlu, gazetemiz yazarı Emre Kongar’ın standını ziyaret ederek sohbet etti. KAMUOYUNA DUYURULUR T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Başkanlığı’nca, Kavacık Mah. Mutlu Sok. No: 45 D: 2 Beykoz adresinde faaliyet gösteren Ametis İlaç Uluslararası Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti. adlı firma tarafından piyasaya arz edilen 8680512360018 barkod numaralı Nasosoft Sınus Rınse adlı ürünün 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında güvensiz ürün olarak tespit edilmesi nedeniyle piyasaya arzı durdurulmuş ve piyasadan toplatılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, bahsi geçen barkoda sahip ürünlerin ivedilikle yukarıda belirtilen adrese iade edilmesi gerekmektedir. İletişim: (tel) 0216 576 29 46 ya da (email) info@ametisilac. com.tr Tüm kamuoyuna önemle duyurulur. ÖZLEMLE ANIYORUZ 1980 öncesi CHP Gençlik Kolları’ndan arkadaşımız, MEHMET BÖLÜK’ü özlemle anıyoruz. 13 Haziran 2017 Salı günü saat 14.00’te Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılacak törenin ardından Büyükada’ya geçerek Mehmet Bölük Anıtı önünde düzenlenecek törenle arkadaşımızı anacağız. Arkadaşları: Abdullah Aydın, Ahmet Yoldar, Engin Öztan, Ertuğrul Gülsever, Faik Özeney, Gürbüz Kara, Halil Sarıca, Haluk Akpek, İbrahim Yener, Kenan Özüdoğru, Kudret Kitapçı, Miyase İlknur, Tahir Çelik, Turhan Tuna Şen, Ziya Çıkıt ALİ AÇAR Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’u ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sorunlarının azalması yerine giderek artan bir ülke haline geldiğini ve bunun toplumda ciddi kaygılara neden olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’u Nişantaşı’ndaki evinde ziyaret etti. CHP Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İl Başkanı Cemal Canpolat ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün de eşlik ettiği basına kapalı görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Cindoruk gazetecilerin karşısına çıktı. Siyaset dünyasının deneyimli ve birikimli isimlerinden Cindoruk’un bazı konularda düşüncesini almak için ziyaret ettiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Hem Türkiye’nin sorunlarını, hem de dış politikaya dair konuları konuştuk. Birikimlerinden yararlanıyoruz”dedi. Hüsamettin Cindoruk ise “Yarı başkanlık sistemini’ yaşıyoruz. Bir süre sonra başkanlık sistemine geçeceğiz. O sadece başkanlık sistemi değil tek parti sistemidir. Tünelin ucunda ışık yoktur. O ışığı yakmak için de Kılıçdaroğluna ve CHP’ye büyük görev düşüyor” dedi. Eski Türkiye’de siyaset yapmış ve o deneyimleri yaşamış siyasetçilerin bir görevi olduğunu söyleyen Cindoruk şunları söyledi: “Bizim görevimiz sayın Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye destek vermek. Bu destekle tek parti iktidarı kurmalarını önleyebiliriz. Tek parti ile Türkiye’yi idare edebilecek ehliyete ve kabiliyete sahip bir kişi görmüyorum. Bazıları kendileri bunu yapabileceklerini zannederler ama sonu hüsrandır. Ben o hüsranı yaşadım. Herşeyi çok iyi bildiğini bilen bir kişi siyasette yoktur. Ama Kılıçdaroğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum, O demokrasinin erdemini, çok taraflı olduğunu gören devlet adamı niteliğini taşıyor.” ç‘Saoğl rdısuıyu’ Türkiye Komünist Parti (TKP) adının kullanımı konusundaki anlaşmazlıkların yol açtığı gerilimin karşılıklı şiddete dönüşmesinin ardından HDK, Halkevleri, ÖDP, EMEP, EHP ve KÖZ ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, KP ve HTKP’ye şiddete son verme çağrısı yapıldı. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Faşizmin işçi ve emekçilere, devrimci, ilerici ve yurtseverlere karşı azgınca saldırdığı koşullar altında ilerici, devrimci saflarda birbirine karşı şiddet uygulanması kabul edilemez. Aynı gelenekten gelen KP ve HTKP arasındaki tartışma ve sorunlar karşılıklı şiddet uygulama boyutuna ulaşmıştır. Faşizmin işçi ve emekçilere, devrimci, ilerici ve yurtseverlere karşı azgınca saldırdığı koşullar altında ilerici, devrimci saflarda birbirine karşı şiddet uygulanması kabul edilemez. Türkiye’de ilerici, devrimci hareketin kendi arasındaki siyasi anlaşmazlıkları şiddet yoluyla çözme yaklaşımı tek adam rejimine karşı demokrasi mücadelesi verenlere zarar vermekten başka bir sonuç yaratmaz. İlerici güçler arasındaki sorunların tartışarak, konuşarak, eleştiri ve özeleştiri yöntemiyle çözülebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle tarafların sorumluluk duygusuyla hareket edeceklerine inanıyor, bunun gereğini yapmaya çağırıyoruz. Faşizme karşı yan yana gelmeye, omuz omuza mücadele etmeye en fazla ihtiyacımız olduğu böylesi bir dönemde, ortak mücadele zeminini zedeleyen bu tutumdan vazgeçmeye ve ‘sol duyuya’ davet ediyoruz.” l İSTANBUL/Cumhuriyet CHP iftara gitmeyecek Kahraman’ın davetine ret İKLİM ÖNGEL Parti grup başkanlarına içtüzüğü görüşmek üzere toplantıya davet eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın davetine grup başkanvekili gönderen CHP, bu kez de Kahraman’ın iftar davetini reddetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, iftar davetine katılmayacağına ilişkin Kahraman’a yazdığı mektupta kamu kurumları tarafından vatandaşın alın teriyle kurulan iftar sofralarının “israf ve parti siyaseti zemini” haline getirildiğini belirterek gerekçelerini, “Davetiyeler de israfın boyutlarına bir örnektir. Onur konuğu olarak davet ettiğiniz AKP Genel Başkanı da ramazanın birleştirici ruhuna zıt şekilde, şiddet yüklü diliyle iftar sofralarında parti siyaseti yapmaktadır. Vereceğiniz iftarda benzer olumsuzlukların tekrarlanacağını tahmin etmek güç değil” ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Kahraman, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eski ve yeni tüm miletvekillerine iftar daveti gönderdi. Davetiyede 14 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek iftar yemeğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar’ın katılımıyla gerçekleşeceği belirtildi. ‘Davetiye, israfa örnek’ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Budak, Kahraman’ın davetine katılmayacağını Kahraman’a gönderdiği bir mektupla bildirdi. Mektubunda; ramazan ayının, mağfiret, barış ve kardeşlik ayı, iftar sofralarının ise paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği sofralar olduğuna dikkat çeken Budak, şunları kaydetti: “Ancak üzülerek izlemekteyiz ki; kamu kurumları tarafından tüm vatandaşlarımızın alın teriyle kurulan iftar sofraları; bir yandan israfın, bir yandan da parti siyasetinin zemini haline getirilmektedir. 14 Haziran günü vereceğiniz iftarda benzer olumsuzlukların tekrarlanacağını tahmin etmek hiç de güç değildir. Bu gerekçelerle 14 Haziran günü için yaptığınız davete katılmayacağımı bildirir, esenlik dilerim.” C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog