Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Pazartesi 12 Haziran 2017 ‘I.ki soru iptal olsun’2 eğitim EDİTÖR: figen atalay TASARIM: zarife selçuk Halhal çıktı sınava girdi 4 Antalya’da sınava kapıların kapanmasına kısa süre kalan gelen bir adayın ayağındaki halhalı çıkarması istendi. Bina önünde arkadaşının yardımıyla halhalı çıkaran aday koşarak binaya girdi. Adayın girişi sırasında bina önünde bekleyen veliler de çabuk olması yönünde tezahürat yaparak adaya destek verdi. 4 İstanbul’da Bahçelievler Çobançeşme İmam Hatip Lisesi’nde yapılacak oturuma geç kalan bir öğrenci okulun demir parmaklıklarına tırmandı. Elinde sınava giriş kâğıdı ile bekleyen öğrenci bütün ısrarlarına rağmen sınava alınmadı. 4 Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde yapılacak sınava giden adaylar, yolda trafiğin sıkışması üzerine araçlardan indi ve yürüyerek sınava yetişmeye çalıştı. Adaylar son dakikada sınav merkezine girmeyi başardı. 4 Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan 1994’de emekliye ayrılan 63 yaşındaki Yusuf Demir de sınava girdi. Demir, sınavı kazanması durumunda Antropoloji Bölümü okumak istediğini söyledi. LYS’nin ikinci oturumu olan matematik sınavında yer alan uzay analitiği ile ilgili iki soru tartışma yarattı. Öğrenciler, soruların iptalı için ÖSYM’ye başvuracaklar Lisans Yerleştirme Sınavları’nın ikinci oturumu olan matematik (LYS1) sınavına hatalı soru id diası damga vurdu. Uzmanlar geometri testindeki uzay analitiği ile DENİZ ÜLKÜTEKİN ilgili iki sorunun müfredattan çıkarıl dığını bu yüzden sınavda sorulmama sı gerektiğini kaydetti. LYS’ye katılma hakkı bulunan 1 milyon 506 bin 479 üniversite adayın dan 839 bin 124’in katılmak için baş vurduğu LYS 1 sınavı dün yapıldı. Sa bah saat 10.00’da başlayan sınav 135 dakika sürerken öğrenciler tek oturum da matematik ve geometri testinde olu şan 80 soruyu yanıtlamaya çalıştı. Sı navda üç açık uçlu soru da yer aldı. Ön ceki gün yapılan LYS 4’te olduğu gi bi saat 09.45’ten sonra sınav merkezle Twitter’da gündem Pelinrine gelen adaylar, salonlara alınma dı. LYS’nin kalan 3 oturumu önümüz deki hafta cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Adaylar, 17 Haziran saat 10.00’da fen bilimleri (LYS 2) sı Mnavına girecek, sınav 135 daki ka sürecek. Aynı gün yapılacak olan yabancı dil (LYS 5) sınavı 14.30’da başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. LYS2017’nin son sınavı ise 18 Haziran pazar günü yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak olan edebiyat coğrafya (LYS 3) sınavında süre, 120 dakika olacak. LYS 2017’nin ikinci sınavı olan matematik oturumu için İstanbul Üni nbnkaişnAnPçleaeardkysllYıiaaşnaiGndannnvigSnnaeasoia’şrtsdoPülls,dikeeçrsaakuuaeelktyuidttyknnnruüıelaiçaard,lğişamtnmabLi“surnınlYPkeaeoiaaielbe,rSgntmsrtmeoi’laçiyykdiinbenşkzeaieiçs,’nuanulnibnıdtüsktmdnğiiıeoatzdmabhereuinpasveeiıydbrsştkıhns’nkiı’ayoinanealecsceazdepssüiPadurpaıimğşmeyakgPapaılorezleiaahşenmir.şdlleıdusi.rnaasvtimi.kymaieolil.epnralaamardmnseıaıkykiemşisüonrsüuauylkçyaolraörutnudsstmaaeohymr.aıuÇsilmnıoayikraneıtnanbgtniiıedrkrsaeleeıznkçodsmaliauzzeharlo.alitlAıddklçeumoıvğlkaaaulymuın.çsuAleoutdçrsıüek versitesi Beyazıt Yerleşkesi’ne gelen daha iyi olur. adaylar oldukça heyecanlı görüldü. Safa Yıldız: Bence çok kolaydı. Adayların çoğu aileleriyle birlikte sa 50 soruyu yanıtladım, 45 doğru bekli bahın erken saatlerinden itibaren bi ların sınavla ilgili görüşleri şöyle: yorum. Matematik ve geometrinin ay nanın önüne gelirken, 09.45’ten sonra adayların içeri alınmaması kura Açık uçlu olmasın! nı oturumda olması daha iyi. Çünkü geometriden zaman kazanıyoruz. Açık lı sebebiyle, bazı adaylar sınava gi İlkem Gedikli: Çok zor bir sınav uçlu sorunun bir katkısı yok bence. remedi. Adaylardan biri salonların değildi. Eşit ağırlık öğrencisiydim. Ma Sorulmasa da olur. kapanmasından yaklaşık iki dakika tematiğim çok iyi değildir ama çok sayı Salih Işık: Sınavın zorluğu orta sonra binaya girerken daha sonra sı da soruyu yapabildim. Matematik ve ge seviyedeydi. Çok fazla belirleyici so nava alınmadığı öğrenildi. Bahçede en ometrinin aynı oturumda sorulması da ru yoktu. İntegral konusunda biraz zor dişe içinde kendisini bekleyen ailesini ha iyi olmuş. İki geometri, bir integral landım. ise çevredeki vatandaşlar teselli etme sorusu açık uçluydu. Gül İlter: Çok çalışmadım, ama ça ye çalıştı. Aday uzun süre binadan çık Şevval Uzun: Ne zor, ne kolaydı. lışan birinin kolay yapabileceği bir sı mayınca, annesi güvenlikçiler tara Ben TM öğrencisiyim. Matematik bek navdı. Matematik ve geometrinin ay fından bina içinde ağladığı öğrenilen lediğim gibiydi. Özellikle YGS kısmın nı oturumda sorulması daha iyi olmuş. adayın yanına götürüldü. Bazı aday da hiç zorlanmadım. Bence geometrinin Açık uçlu sorulardan ikisini yaptım. eğitimciler sınavı değerlendirdi Fen Bilimleri Eğitim Kurumları öğretmenleri, müfredatta olmayan Uzay Analitiği konusundan 2 soru sorulduğunu belirterek, ‘’Adayların 1 hafta sonra girecekleri sınavlarda psikolojik olarak etkilenmemeleri için bir an önce ÖSYM yetkilileri tarafından bu soruların iptal edileceği ile ilgili açıklama yapılması gerekiyor’’ dediler. Matematik ve Geometri bölüm başkanlarının sınavla ilgili yorumları şöyle: Matematik: Matematik soruları genel anlamda normaldi. Eleyici olan 45 soru vardı ve iyi hazırlanmış olan sorulardan oluşuyordu. Kolay olan sorular rahat yapılabilecek düzeydeyken, zor olan sorular gerçekten zorluk düzeyi çok yüksekti. Zorluk derecesi yüksek olan 45 sorunun daha çok üst gruptaki adayları sıralamaya yönelik olduğu yorumu yapılabilir. Ayrıca öğrenciler Matematik’teki açık uçlu kısa cevaplı sorularda genel anlamda zorlandıklarını ve boş bırakabildiklerini de belirttiler. Geometri: ÖSYM; bu yılın değil, ge çen yılın müfredat programına bakarak sınavı hazırlamış. 4 yıl önce yenilenen ve bu yıl üniversite sınavına giren öğrencilerin okuduğu müfredatta olmayan Uzay Analitiği konusundan 2 soru sorulmuş. Adayların 1 hafta sonra girecekleri sınavlarda psikolojik olarak etkilenmemeleri için bir an önce ÖSYM yetkilileri tarafından bu soruların iptal edileceği ile ilgili açıklama yapılması gerekiyor. Ayrıca çok sayıda öğrencimiz müfredat dışı bu 2 sorunun iptali ile ilgili ÖSYM’ye başvuru yapacaklarını da söylüyorlar. Ortalama düşecek Doğa Koleji Akademik Direktörü Salih Akbay, “2017 LYS 1 sınavı 2016 LYS1’den daha zor, daha ayırt edici ve seçici bir sınav olduğu söylenebilir. Ancak müfredat dışı soruların olması sınavın içeriğinden çok kapsamının tartışılmasına sebep olacaktır. 2017 LYS1 in üniversiteye yerleştirme sıralamalarında en etkili sınav olacağı şimdiden söylenebilir” dedi. Matematik Bölüm Başkan Yardımcısı Arzu Uz, açık uçlu son üç sorunun üçgende açı, integral ve bölünebilme kuralından geldiğine dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu: . ‘’Matematik testinde soruların bazıları ayırt edici düzeyde, yorum gücüne dayalı ve fazla işlem gerektiren sorulardı. Geometride müfredat dışı (uzay analitiği) 2 soru olduğu görüldü. Katı cisim sorularının da zorluğu dikkat çekti. Geometri bu sene zorlayan alan oldu. Bu sebeple Türkiye matematik ortalamasının ciddi oranda düşeceğini tahmin ediyoruz”. Oyun iki ödül getirdi Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Psikoloji bölümleri öğrencilerinin, otizmli çocukların dikkat dağınıklığına çözüme katkı için geliştirdikleri proje, “Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Fikir Yarışması”nda iki ödül kazandı. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği ve Psikoloji bölümleri öğrencileri Can Yıldız, Mehmet Cengiz, Didem Ergül, Ateş Gül Ergun ve Melda Taçyıldız’ın “Otizmli çocukların EEG başlık ve oyunlar vasıtasıyla dikkatinin ölçülmesi” projesiyle, Sağlık ve Yaşam kategorisinde birinci olurken Bilgisayar Mühendisleri Odası Toplum için Mühendislik Kategorisi Özel Ödülü’nü de kazandı. Proje ekibinden Can Yıldız kuzeninin de otizmli olduğunu belirterek, “Dikkat dağınıklığı yaşayan otizmli çocukların en çok odaklanma sürelerini, EEG cihazı kullanıp beyin dalgaları ve sanal gerçeklik teknolojisiyle ha zırladığımız oyun aracılığı ile ölçümlemek istedik” dedi. Hazırladıkları oyunun, çocuğun dikkatini çekecek renk, ses ve nesnelerden oluştuğunu belirten Yıldız, “Çocuğun, oyun sırasında hangi nesneye ne kadar süre baktığı ve o anda beyin dalgalarından odaklanmasının ne seviyede olduğu gözlemlenebiliyor. Düzenli aralıklarla yapılacak bu testler sonucunda otizmli bir bireyin dikkat süresindeki değişimlerin istatistiği de çıkartılmış olacak” diye konuştu. Çocuklara yaz kampı Engineering For Kids’in (EFK) yaz kampında 512 yaş arası çocuklar, kimyadan uzay ve havacılığa, makineden inşaata kadar 6 farklı mühendislik dalında yapacakları deneylerle ‘neden’ sorusuna yanıt arayacak, yaşama ilişkin konularda sorular ve sorunlar arasındaki bağlantıları eğlenceli tekniklerle öğrenecek. Koç Hemşirelik’e akreditasyon Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, ‘’Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon Komisyonu’’ (ACEN) tarafından akredite edildi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı, akreditasyonla birlikte, lisansüstü eğitimi hedefleyen öğrencilerin uluslararası alanda söz sahibi okullar tarafından kabul edilme şansının artacağını belirtti. Oçatotilczamuktlielraarpai Giresun’da açılan Bozatlıoğlu Atlı Spor Kulübü, otizmli çocukların umudu oldu. At Çiftliğine gelen zihinsel engelli, bedensel engelli ve otizmli çocuklar burada uzman eğiticiler ve öğretmenler eşliğinde atlara binerek rehabilite ediliyor. ‘Hipoterapi’ olarak bilinen at terapisi için Giresun’da bulunan Özel Eğitim Merkezlerindeki öğrenciler çiftliğe getirilerek burada atlara bindiriliyor. Hipoterapinin çocuklar üzerinde zihinsel ve bedensel destek sağladığını belirten Şehit İsmail Bay Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Hasan Hüseyin Akdeniz, şöy le devam etti: “Hipoterapi at eşliğinde terapi programı. Hipoterapide çok yönlü ve ritmik hareketliliği kullanıyoruz. Bu çok yönlü ve ritmik hareketleri, bedensel duygusal ve zihinsel engellilerde uyguluyoruz. Terapide çocuklarımız denge kontrolünü sağlıyor. Dikkat artışı ve kas gelişimi de sağlanıyor. 2008 yılında yapılan bir araştırmada, otizm tanısı olan çocuklara hipoterapinin iyi geldiği, bilgi ve becerilerini daha iyi yöne doğru ilerlettiği tespit edilmiş. Hipoterapi çocuklarımıza zihinsel ve bedensel destek sağlayan uygulamalardan bir tanesi.” l İHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog