Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumartesi 10 Haziran 2017 2 eğitim EDİTÖR: Figen atalay TASARIM: ilknur filiz Suriyeli çocukların karne heyecanı Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü Orient Geçici Eğitim Merkezlerinde karne heyecanı yaşandı. 506 öğrenci karne alırken başarılı öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Kilis’te de 16 bini aşkın Suriyeli öğrenci karnelerini aldı. Validen bisiklet Babasının karıştığı bir kavgadan dolayı geçen ay cezaevine girmesi sonrası hayali olan karne hediyesine kavuşamayacağı için üzülen 11 yaşındaki Eslem Ilıcak, durumu mektupla Amasya Vali Salih Işık’a iletti. Vali Işık, bir okulda yapılan karne töreninin ardından valiliğe davet ettiği Yeşilmak Ortaokulu öğrencisi Ilıcak’a sürpriz yapıp bisikletini verdi. Yaşasın tatil başladı! Öğrenci ve öğretmenler yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline girdi Okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile açıköğretimde okuyan 17 milyon 532 bin 661 öğrenci dün karnelerini alırken 1 milyon 21 bin 578 öğretmen de çocuklarla birlikte 3 ay sürecek yaz tatiline başladı. İstanbul’da yaklaşık 2 milyon 700 bin öğrenci karne heyecanı yaşarken, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Küçükçekmece Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu’nda öğrencilere karne dağıttı. ‘71 bin derslik lazım’ Ankara’da Cebeci Ortaokulu’ndaki törene katılan Başbakan Binali Yıldırım, 2019 yılına kadar tamamen tekli eğitime geçileceğini açıkladı. Yıldırım şöyle konuştu; “Türkiye’nin her yerinde artık sabahçıöğlenci olamayacak. Öğrenci sabah gelecek, akşam çok karanlığa kalmadan gidecek. Daha rahat. Analar, babalar da çocuklarını merak etmeyecek. 2019’a kadar 71 bin derslik yapmamız gerekiyor, sadece Ankara 7 binden fazla derslik yapıyor. En fazla 10 şehirde problemimiz var, diğerlerinde sorun yok, diğerleri hazır.” ‘Babam sokağa attı’ Kendi öğrencilik yıllarıyla ilgili anılarını da anlatan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: “O zaman internet, bilgisayar yoktu, ben ilkokulda okurken elektrik de yoktu. Fiske derdik veya idare lambasıyla yer sofrasının üzerinde, o azıcık ışık, okuyup ödev gayret ederdim. Kitap da yok. Babam rahmetli Erzincan’a gitmişti, oradan lisede okuyanların kitaplarından bir tanesini almış gelmiş, ba na soru soruyordu. Havuz problemi, şu kadar musluktan bu kadar su akıyor, şu kadar delikten de şu kadar su çıkıyor, iki saat sonra havuzda ne kadar su kalır? İlkokul üçüncü sınıf öğrencisiyim. Soru bana bakıyor, ben soruya bakıyorum. Daha yeni yeni okumasını öğreniyorum. Yapamadım diye babam da kızdı, attı beni sokağa. ‘Karın, kışın ortasında bu kadar emek veriyorum, yazıklar olsun hâlâ bunu yapamadın’ diye. Zavallı anam tabii ana yüreği, dışarıda kar yağıyor, babam yatınca hemen geldi, aldı beni içeri. Şimdi niçin bunu anlattım, hepimizin, her ananın, her babanın en önemli hedefi, çocuklarının kendilerinden daha iyi yetişmesi, kendilerinin elde edemediği fırsatları yemezler içmezler, yavruları için harcarlar, hasrederler. Çünkü onları geleceğe hazırlamak, OKUL yerine tarla Milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşarken kimi çocuklar tarlalarda tarım işçisi olarak çalışıyor. Adana’da patates tarlasında çalışan 16 yaşındaki Saime Çolak, “Ben 9 sene okudum Çalışmak zorunda kalınca okula gidemedim. 8 kardeşiz annem ev hanımı babam hasta çalışamıyor. Günlük 49 lira para kazanıyorum. İmkânım olsaydı okuyup, anaokulu öğretmeni olmak isterdim” dedi. onlar için parlak bir gelecek hazırlamak en önemli hedefleridir.” Samsun Ondokuz Mayıs Üniversites Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören hasta çocuklar iftihar belgelerini hastanede aldılar. ‘Öğretmen Strateji Belgesi’ ile güvencesizlik, zorunlu performans sistemi geliyor Öğretmenlikten köleliğe Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 yılını hedef alan “Öğretmen Strateji Belgesi”ne göre, öğretmenlik mesleğinin temel taşları önümüzde ki altı yılda yerinden oynatılacak. Bü tün öğretmenler dört yılda bir sınava tabi tutulacak ve öğretmenlerin çalış malarının düzenli takip edildiği “zo runlu performans sis temi” getirilecek. Kad roluluk yerine KHK ile getirilen sözleşmeli öğ retmenlik modeli kalıcı OZAN ÇEPNİ hale getirilecek. Resmi Gazete’de ya yımlanan “Öğretmen Strateji Belgesi”ne göre yeni sistem de öğretmenlik mesleği eğitim fakül telerinden itibaren yeniden inşa edi lecek. Öğretmen adayı sayısının bir milyona dayandığını belirten MEB, eğitim fakülteleri kontenjanların da düzenlemeye gidecek. Üniversite deki belirli öğretmenlik bölümlerin de alan tercihi fakülteye girişten son ra yapılabilecek. Önümüzdeki yıl so nuna kadar oluşturulacak komisyon larla denetlenecek öğrenciler, öğret menlik mesleğine uygun olmadığı yö nünde değerledirilmeleri halinde ele nerek, diğer fakülte ve bölümlere ge çiş imkânı sağlanacak. Öğretmenliğe baraj Eğitim fakültelerini bitirebilen öğretmen adayları ise artık daha fazla değerlendirmeden geçirilecek. Bu kapsamda MEB’in “Öğretmen Yeterlilikleri” çerçevesinde seçme sınavları, mülakat, ‘ürün seçki dosyası’, öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi gibi çoklu değerlendirmelerle yeni bir istihdam sistemi oluşturulacak. Atama için gerçekleştirilecek sınavlarda taban puan belirlenecek. Zorunlu performans MEB belirli periyotlarla güncellenecek yeterlilik kriterleri çerçevesinde önümüzdeki yıl sonuna kadar yapılacak hukuki düzenlemelerle bütün öğretmenler için zorunlu bir performans değerlendirme sistemi getirilecek. Bütün öğretmenler her dört yılda bir “Öğretmen Yeterlilikleri” çerçevesinde yapılacak olan sınava girecekler. Sınav sonucu performans sistemi gibi öğretmenin terfi ve hizmet puanının hesaplanmasında da kullanılacak. l ANKARA poliAsetKoiğPkni’antuliicamnruı:nın Çocuk işçiliğin önü açıldı MEB istatistikleri, son yıllarda sermayenin kalifiye ve ucuz işgücü ihtiyacına bağlı olarak meslek liselerinin sayısında da artış olduğunu ortaya koy du. Türkiye genelindeki toplam 10 bin 596 lisenin 4 bin 36’sı mesleki ve teknik lise. 20112012 eğitim öğretim yılında Türkiye’de sadece 45 özel meslek lisesi varken, son dört yıl içinde kamu kaynaklarıyla yapılan doğrudan destek ve teşvikler sonucunda özel meslek li sesi sayısı ise 368’e çıktı. 1.5 milyon öğrenci ‘Açık’ta Eğitimİş’in yayımladığı 2016 2017 öğretim yı yıllara göre az da olsa düşmekle birlikte, özellikle göç alan il lına ait değerlendirme rapo lerde hâlâ ortalamanın üstünde runda eğitimle ilgili çarpıcı ra bulunuyor. Resmi okullara ba kamlar ortaya çıktı. Buna gö kıldığında, ilkokullarda derslik re okullulaşma oranı düşerken çocuk işçiliğinin önü açıl DENİZ ÜLKÜTEKİN dı, lise çağında örgün eğitim başına düşen öğrenci sayısı ortalama 21, ortaokullarda 25, liselerde ise 22 olarak görülse de den kopuş hızlandı. Rapordan öne çı birkaç öğrencili köy okulları, göç ve kan başlıklar şöyle: ren birçok şehirde boşalan sınıflarda n Okullulaşma düşüşte: İlkokul ve ki az öğrenci sayıları istatistiği aşağı ortaokulda okullaşma oranlarında be ya çekiyor, gerçekte birçok okulda sı lirgin bir düşüş yaşandı. 20132014 nıf mevcutlarının yüksek olduğu, ikili öğretim yılında okullaşma oranı ilko eğitime devam edildiği görülüyor. kullarda yüzde 99.57 iken, bu yıl bu n Öğrenci açık liseye mahkum: oran yüzde 98.13’e düştü. 20132014 Mesleki açık öğretim lisesi de dahil öğretim yılında yüzde 99.61 olarak olmak üzere açık öğretim lisesinde gerçekleşen kız çocuklarının okullaş okuyan toplam öğrenci sayısı 1 mil ma oranı ise geçen yıl yüzde 98.90’a yon 287 bin 249. bu yıl ise yüzde 98.19’a geriledi. Bu sayı 20112012 öğretim yılın n Bir dersliğe 25 öğrenci: Ders da 940 bin 268’di. 4+4+4 düzenleme lik başına düşen öğrenci sayısı geçen sinin ardından açık lisede okuyan öğ renci sayısı yüzde 73 oranında arttı. Açık öğretim ortaokulunda kayıtlı 142 bin 557 öğrenci sayısı da dikkate alınınca, toplam 1 milyon 429 bin 806 öğrencinin örgün eğitimden koptuğu ortaya çıktı. n İmam hatip çok, talep yok: Darbe girişiminin ardından cemaate ait kapatılan 1061 okulun yüzde 80’i, en fazla kontenjan açığı imam hatiplerde olmasına rağmen, imam hatip okuluna dönüştürüldü. n Bütçede eğitim yok: MEB bütçesi, okul, derslik, öğretmen ihtiyacı ve altyapı sorunlarına rağmen 2017 yılı için sadece 85 milyar 49 milyon TL olarak belirlendi. MEB bütçesinin büyük bölümü personel giderlerine (yüzde 79) ayrıldı. Mal ve hizmet alım giderlerinin payı yüzde 10, cari transferler yüzde 3, diğer giderler ise yüzde 8 oldu. 09.45’e dikkat LYS maratonu bugün başlıyor. YGS’de sorunlara neden olan “09.45 kuralı” bu sınavlarda da uygulanacak. 1milyon 506 bin 479 adayın katılma hakkının olduğu Lisans Yerleştirme Sınavları bugün yapılacak sosyal bilimler (LYS4) oturumu ile başlıyor. Saat 10.00’da başlayacak sınav 135 dakika sürecek. YGS’de çok sayıda adayın geç kalarak sınava girememesine sebep olan 09.45 kuralı LYS’de de uygulanacak. LYS1 2 bin 594, LYS 2 bin 490, LYS 3 2 bin 582, LYS 4 bin 714, LYS 5 ise 429 sınav merkezinde uygulanacak. LYS4’te adaylara tarih, coğrafya2 ve felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testinden oluşan sorular sorulacak. Tarih Testinde 44 soru bulunacak ve adaylara 65 dakika cevaplama süresi verilecek. Coğrafya2 Testinde 14 soru bulunacak ve 20 dakika cevaplama süresi verilecek. Felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testinde ise 32 soru bulunacak ve 50 dakika cevaplama süresi verilecek. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacak. Tarih testi ve coğrafya2 testinin her birinde 1’er soru, felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru, kısa cevaplı olacak. En çok 10 karakter Bu yıl LYS’de ilk defa uygulanacak olan açık uçlu soru, öğrencinin daha alt düzey özelliklerini ölçmek için kullanılan bir soru yöntemi. Açık uçlu sorularda, eğer aday cevabı bilmiyorsa, çoktan seçmeli sorunun aksine soruyu yanıtlaması imkânsız. LYS’de çıkacak açık uçlu sorular sözel ve sayısal içerikli. Sözel içerikli soruların cevapları kısa. Yani cevap en çok 10 karakterden oluşan bir kelime olacak. Bu nedenle sözel içerikli sorularda yanıtın cevap kâğıdına yazılması ve sonra da bunun dikkatli bir şekilde kodlanması gerekiyor. LYS Takvimi Tarih Sınav Saat Süre 10 Haziran LYS4 10.00 135 dk (Sosyal Bilimler) 11 Haziran LYS1 10.00 135 dk (Matematik) 17 Haziran LYS2 10.00 135 dk (Fen Bilimleri) 17 Haziran LYS5 14.30 120 dk (Yabancı Dil) 18 Haziran LYS3 10.00 120 dk (EdebiyatCoğrafya) Başbakan’ın akıllı tahta ile imtihanı! Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’da Cebeci Ortaokulu’nda 20162017 eğitimöğretim yılı dönem sonu karne dağıtım törenine katıldı. Yıldırım’ın akıllı tahta ile imtihanı kameralara yansıdı. Bir cümle yazmak için uzun süre çabalayan Yıldırım’ın görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. l ANKARA/Cumhuriyet Erzincan’da çocuklar bilimle buluştu Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile Bayer’in birlikte yürüttüğü Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi’nin gezici birimi olan Bilim Tohumları Ekibi, Erzincan’da çocuklarla buluştu. Munzur ve Yaylabaşı İlkokul ve Ortaokulu’nda çocuklarla bir araya gelen ekip, özellikle 912 yaş grubu çocuklarla eğlenceli bilim etkinlikleri gerçekleştirdi. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog