Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 17 Şubat 2017 haber ‘3 kuruşluk’ tasfiye10 EDİTÖR: SERKAN OZAN TASARIM: ZARİFE SELÇUK 110 gündür özgürlüğünden yoksun... l ANKARA BAROSU Mülkiye’de polis işgaline suç duyurusu Ankara Barosu, Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi’ndeki KHK protestosuna yönelik polis müdahalesi nedeniyle Ankara Valisi, Ankara Emniyet Müdürü ve müdahalede görev alan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Barosu Başkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Cebeci Yerleşkesi’nde kolluk tarafından yapılan işlemler herhangi bir kanun hükmüne dayanmadığından kolluğun meşru bir yetkisinden bahsedilemeyeceği ortadadır. Gözaltı işlemleri sırasında kullanılan fiziksel güç, yaralama suçunu; gözaltına alarak emniyete götürmek, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu ve nihayetinde eylemlerin tümü, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır” denildi. Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, yerleşke önünde toplanan kalabalığa mevzuatta tanınan yetkiler aşılarak müdahale edildiğini belirterek “Bu hukuksuzluğun, bu keyfiliğin sorumlularından hesap sorulmalı” diye konuştu. l ANKARA / Cumhuriyet l BURSA DEMOKRASİ GÜÇLERİ ‘Yargıladık’ dedikleri Evren’in yöntemleri Bursa Demokrasi Güçleri “AKP’nin 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilerek ilan ettiği OHAL ile birlikte kendisine dikensiz bir gül bahçesi, ölçüsüz bir iktidar gücü, muhlefetsiz bir siyasal gelecek hazırlamaya çalıştığını” belirtti. CHP Bursa İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın açıklamasını Bursa Demokrasi Güçleri Dönem Sözcüsü Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez okudu. Elitez, şunları söyledi. “İzledikleri bu yöntem darbecilerin, diktatörlerin yöntemidir. Yıllarca “yargıladık” diye övündükleri Kenan Evren’in yöntemidir. Tarih, kendi iktidarını baskı ve zulüm üzerine yükseltmeye çalışan diktatörlerin ibretlik öyküleriyle doludur. Eşitlik, özgürlük ve demokrasi ideallerine olan bağlılığımız ve ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızla tüm toplumsal kesimleri “Hayır” sloganı ve oyu etrafında birleşerek AKP’nin tek adam rejimine dur demeye çağırıyoruz. Boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz, inadına ‘Hayır’ diyeceğiz...” l BURSA/Cumhuriyet l ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Bilim emekçileri kapıkulu değildir Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Öğretim Üyeleri Yard. Doç. Dr. Esengül Ayyıldız, Yard. Doç. Dr. Taylan Koç ile Yard. Doç. Dr. Jale Özata’nın KHK ile ihraçlarına EğitimSen ve akademisyenler tepki gösterdi. Ç.Ü’de iletişim ve hukuk fakültelerinin önünde toplanan öğretim üyeleri, demokratik kitle örgütleri temsilcileri ve öğrenciler ihraçları protesto etti. EğitimSen Başkanı Ahmet Karagöz, “Görünen odur ki; iktidar, üniversiteleri, ‘AKP akademisine’, bilim emekçilerini ise ‘kapıkulu’ haline getirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitelerde özgür bilim, sanat ve felsefe yapmak bu aşamadan sonra mümkün görülmemektedir. Sistematik baskı ve yıldırma sürecini kendi iktidarının bekası için kullanacağı ise aşikârdır. Tüm bu antidemokratik ihraç kararlarına, baskılara karşın bu ülkenin onurlu ve mücadeleci akademisyenleri ve kamu emekçileri olarak boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha açıklıyoruz” diye konuştu. l ADANA / Cumhuriyet 886 milyon lira bütçesi olan Ankara Üniversitesi, saati 17 liraya ders veren Mülkiye’nin efsane hocalarının derslerine ‘bütçe yetersizliği’ nedeniyle son verdi Çok sayıda akademisyenin OHAL KHK’si ile ihraç edilmesinde sorumlu tutulan Türkiye genelindeki yükseköğretim kurumları arasında en yüksek bütçesi olan ikinici üniversi Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, te olan ve 2017 için merkezi büt Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yeni çeden 886 milyon 400 bin TL pay bir tasfiye süreci başlattı. Onlarca akademisyeni KHK’lerle ihraç edilen Ankara SİNAN TARTANOĞLU alan Ankara Üniversitesi’nin, saati 17 TL olan doktora derslerine bütçe yetersizliği gerekçesi ile Üniversitesi, bir yandan “hocasız kalan onay vermemesi tepki çekti. derslerin planlamasını yapmakla” uğraşırken, bir yandan da emekli profe ‘Sıkıyönetim bildirgesi gibi’ sörler ile ilgili yeni bir adım attı. Siya Derslerine son verilen emekli profe sal Bilgiler Fakültesi’ne yıllarca emek sörlerden Bilsay Kuruç, “Çok sembo vermiş, duayen hocaların, dışarıdan lik olan, benzin parası kadar ders üc ders vermesi engellendi. Emekli pro retinin ödenemeyecek duruma gelme fesörler Bilsay Kuruç, Cevat Geray, Si sine üzüldüm. İkinci olarak, eskiden na Akşin, Ruşen Keleş, Seyhan Erdoğ akademik bir nezaket vardı. Bu tip du, Gülay Toksöz ve Mesut Gülmez’in kararlar öğretim üyelerine açıklanır yüksek lisans ve doktora dersleri ip dı. Bölüm sekreterinin telefonu ile öğ tal edildi. Edilen bilgiye göre, yılları rendim. Adeta sıkıyönetim bildirisi gi nı Mülkiye için vermiş hocalar, bölüm bi, akademik nezaketin ortadan kalk sekreteri tarafından, önceki günler tığını görüyoruz” dedi. Pazartesi gü de telefonla arandı. Rektörlüğün Sos nü üniversiteye resmi bir yazı ile baş yal Bilimler Enstitüsü’ne yeterli büt vuracağını dile getiren Kuruç, “Hiçbir çe ayırmadığı gerekçesi ile derslerinin ücret almadan ders vermeye hazırım. programda yer almadığı bildirildi. Bunu bildireceğim” diye konuştu. DERSLER İHRAÇ EDİLMEYENLERE Ankara Üniversitesi KHK’ler ile ihraç edilen öğretim üyelerinin verdiği derslerin kimler tarafından verileceği sorunu karşısında da çözüm bulmaya çalışıyor. Edinilen bilgiye göre, rektörlük, fakülte ve bölüm yönetimlerinden, boş derslere, görevde bulunan akademisyenlerin girmesini, planlamanın buna göre yapılmasını isteyecek. Bu da henüz ihraç edilmeyen öğretim üyelerinin iş yüklerini daha da arttıracak. Yeni öğretim üyesi alımına da bölümler ve dekanlıklar karar verecek. Karara ilk tepki, en çok akademisyenini kaybeden İletişim Fakültesi’nden (İLEF) geldi. Fakülte Yönetim Kurulu, rektörlüğün bu planlamasının ardından, “Mevcut öğretim elemanları, yükleri daha çok artsa ve her koşulda daha çok özveriyle davranmak durumunda kalsalar da, İLEF’in varolması için her türlü gayreti gösterecektir. Bunu öncelikle, öğrencilerimiz ve her halükârda, buradan koparılmış olsa da, tekrar bu kuru ma döneceklerini düşündüğümüz meslektaşlarımız için yapacağız” kararı aldı. 25 hocanın ihraç edildiği İLEF’in yönetim kurulu kararında ayrıca, “Hangi gerekçeyle olursa olsun, bu karar öncelikli görevi düşünce ve ifade özgürlüğünün öğretilmesi ve savunulması olan bir öğretim kurumu için ziyadesiyle ağırdır. Kararnamelerle görevlerinden uzaklaştırılan arkadaşlarımızın, haklarında suç isnadına ilişkin açık deliller ve sonuçlanmış yargı süreci olmadan, savunma hakları kullandırılmadan, idari işlemlere dayandırılan KHK’lar ile ilişiğinin kesilmesi, İLEF camiasının olduğu kadar bütün toplumun nazarında haklı tepkiler doğurmaktadır. Bu nedenle meslektaşlarımızın, şu ana kadar eğitim öğretim faaliyetleri çerçevesinde kurumumuza verdikleri katkıları da göz önünde bulundurarak, yanlış olduğunu düşündüğümüz bu kararlardan acil şekilde dönülmesi gerektiğine olan inancımızı ifade etmek istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. l ANKARA Üniversite yargıyı tanımadı Mahkeme, kanun hükmünde kararname kapsamında üniversiteden atılan araştırma görevlisini haklı buldu, ancak Anadolu Üniversitesi mahkeme kararına uymak yerine sözleşmesini feshetti Fikirleri ayaklar altına alamazsınız KHK ile İ.Ü’den atılan atılan araştırma görevlisi Levent Dölek’e destek amacıyla dün kalabalık bir grup öğrenci, Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi’nin ana binasında toplanarak dış kapıya kadar yürüdü. Burada konuşan Levent Dölek, hiçbir şekilde üniversitelerii istibdata teslim etmeyeceklerini söyledi. AKP’lilerin halkı “İç savaş” sözleri ile tehdit ettiğini anlatan Dölek, “Biz kardeş kavgasına karşıyız. Kardeş kavgası çıkarmak isteyenler, emekçilerin birleşmesini ve mücadele etmesini istemeyenlerdir. Bizim kavgamız ezilenle, ezenin kavgasıdır. Bunun adı da sınıf mücadelesidir” dedi. Levent Dölek “Dün 6. Filo’ya karşı direnenle re saldıranlarla bugünkü düşünce aynıdır. Ancak halkın yürreğindeki hürriyet sevdası büyüyor. Safları sıklaştırın çocuklar kazanacağız” ifadelerini kullandı. Eski İ.Ü öğretim görevlisi Prof. İzzettin Önder de “100 tane de üniversite yapsanız fikirleri ayaklar altına alamazsınız”diye konuştu. Basın açıklamasının ardından Beyazıt Marşı’nın söyleyen öğrenciler dağılarak üniversite içine girdi. Dışarıda bekleyen bir grup öğrenciye ise üniversitenin özel güvenlik görevlileri müdahale ederek 1 kişi gözaltına almak istedi. Öğrencilerin arkadaşlarını vermemek için direnmesi üzerine polis müdahale ederek 1’i kadın 7 öğrenciyi gözaltına aldı. ‘Akademi biat etmeZ’ Öğrenci, işçi, asistan ve öğretim üyelerinden oluşan Koç Üniversiteliler Dayanışması, “Akademi biat etmez” sloganıyla akademideki ihraçları protesto etti. İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampusundaki eylem ile eşzamanlı düzenlenen eylemde, tüm üniversitelerdeki direnişlere dayanışma mesajı gönderildi. Yapılan açıklamada, “ifade özgürlüğünün olmadığı üniversite, düşüncenin yol edildiği içi boş binalardan ibarettir” denildi. Açıklamaların ardından KHK’ler ile Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve araştırma görevlisi Adem Yeşilyurt, akademiye yönelik baskılara ilişkin açık ders yaptı. Vedat ARIK Çiçekli uğurlama KHK ile Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden atılan barış imzacısı akademisyenler Prof.Dr. Yüksel Taşkın, Dr. Baran Alp Uncu, Ar.Gör. Canan Özbey ve Fırat Çapan öğrencileri ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşmak için Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı kampusunda bir araya geldiler. Burada konuşanTaşkın, “Bedel ödenecekse ben bu bedeli ödemeye hazırım. Demli bir çay koyun ve beni bekleyin, mutlaka döneceğim” dedi. Uncu da “Bu bir veda değil, kısa bir ara veriyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından öğrenciler hocalarına çiçek vererek kapıya kadar uğurladılar. ‘HUKUKA UYUN’ Galatasaray Üniversitesi akademisyenleri üniversitelerde KHK ile ihraç edilen akademisyenler için açıklama yaptı. Üniversitenin giriş kapısında yapılan eyleme cüppeleriyle katılan akademisyenler, “Binasız Üniversite Olur, Hocasız Üniversite Olmaz” diyerek akademide yapılan ihraçlara tepki gösterdi. Açıklamada, “Üniversitelerde öğretim ve araştırma faaliyetleri sürdürülebilir olmaktan hızla uzaklaşmakta ve Türkiye üniversitelerinin uluslararası saygınlığı gitgide azalmaktadır. Hükümeti meslekten ihraç edilen akademisyenleri görevlerine iade etmeye ve hukuk devletinin temel prensiplerine uymaya davet ediyoruz” denildi. ALİCAN ULUDAĞ Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Anadolu Üniversitesi’nde araştırma görevlisi Tuncay Dil’in 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevden uzaklaştırmasının hukuka aykırı olduğuna hükmederek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Üniversite ise mahkeme kararının uygulanmasını isteyen ve işe dönmek için dilekçe veren Dil’in sözleşmesini feshetti. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Tuncay Dil, üniversite yönetimi tarafından 667 sayılı KHK kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 137. maddesi uyarınca ihtiyati tedbir olarak 29 Eylül 2016’de görevden uzaklaştırıldı. İşlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açan Dil, görevden uzaklaştırmada hiçbir dayanak ve süre gösterilmediğine dikkat çekti. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’ne savunma gönderen üniversite yönetimi, Dil’in görevde kalmasının sakıncalı olduğunu öne sürdü. Dil hakkında Berkin Elvan protestosuna katıldığı için disiplin soruşturması sürdüren rektörlük, görevden uzaklaştırma kararının bu doğrultuda değil KHK kapsamında alındığını bildirdi. Görevden uzaklaştırma yok Davayı 3 Şubat 2017’de görüşen mahkeme, Dil’in görevden uzaklaştırılması işleminin yürütmesinin durdurdu. Söz konusu KHK’de ihtiyati tedbir olan “görevden uzaklaştırma” ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğine işaret eden mahkeme, uyuşmazlığın çözümünde 657 sayılı Devlet Memurları Yasası hükümlerinin uygulanması gerektiği sonucuna vardı. 657 sayılı yasanın 139. maddesinde görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanmasının şart olduğu hükmüne yer verildiğini anımsatan mahkeme, davacının 667 sayılı KHK kasamında görevden uzaklaştırıldığına ancak hakkında FETÖ ile ilgili idari soruşturma açılmadığına dikkat çekti. Aynı zamanda Adli mercilere FETÖ kapsamında herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadığını ifade eden mahkeme, davanın FETÖ ya da herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının olmadığının davalı idarece de kabul edildiğinin açık olduğunu vurguladı. Karar hukuka aykırı Kararda, 667 sayılı KHK’de usul ve esasları düzenlenmeyen görevden uzaklaştırma tedbirine dayanılarak ve 657 sayılı yasaya aykırı olarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi. Mahkeme, “Davacının hukuka aykırı bir işlem sonucu görevine devam edememesinin telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği de açıktır” diyerek, yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Rektörlük hukuka uymadı Tuncay Dil ise 16 Şubat’ta rektörlüğe dilekçe yazarak; hukuksuz idari işlemin durdurulmasını, özlük haklarında yapılan kesintilerin iade edilmesinı, işe başlatılmasını ve mahkeme kararının uygulanmasını istedi. Ancak rektörlük aynı gün Dil’e sözleşmesinin feshedildiğini sözlü olarak bildirdi. l ANKARA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog