Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

T.C. KAYSERİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/30 Esas Davacı, MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar, AHMET KEMAL KARACAGİL, AHMET NAFİZ BODUROĞLU, AHMET OĞUZ HAYMANALI, AHSEN KAVAFOĞLU, AKGÜL ULUSOY, ALİ BEĞENDİK, AYŞEGÜL RANAALTINTAŞ, ÇİĞDEM KUŞ, DEĞER BİLEN, ESRA TÜRK, FATMA ÜLKER, FATMA ZÜHAL CANBULUT, GÜLDEM YILDIZ, GÜLTEN ÖZBAKIR, HAKAN ÖZER, HANDAN EGE, HASAN MARAŞLI, HASAN ÖZGÜ, HATİCE KARABÖCÜOĞLU, HATİCE TETİKER, HAYRİ ÖZGÜÇ, HİKMET YARGIÇ, İREM KEMULA, KADİR ALPAY, KEMAL ARAYDİN, MUSTAFA ARAYDİN, MUSTAFA BODUROĞLU, MÜZEYYEN GÜDER, NECİP HAYMANALI, NİMET ERTENCAN, NİMET SATOĞLU, NUH HAYMANALI, NURAY ÖZMUTLU, OZAN KARACAGİL, PİRAYE ÖLÇER, RIDVAN AZMİ KARACAGİL, RUKİYE GENGEÇ, SABRİ ŞEN, SEMA AYDOĞAN, ZEYNEP BİLEN aleyhine Mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tesbiti ile taşınmazın MELİKGAZİ BELEDİYESİ adına tescili (Kayseri ili Melikgazi ilçesi 1.Eskişehir Mahallesi 1793 ada, 13 parsel de 432 m2 yüzölçümlü taşınmazın 84,49 m2’lik kısmının) davasından dolayı ile davalılar, AHMET KEMAL KARACAGİL, AHMET NAFİZ BODUROĞLU, AHMET OĞUZ HAYMANALI, AHSEN KAVAFOĞLU, AKGÜL ULUSOY, ALİ BEĞENDİK, AYŞEGÜL RANA ALTINTAŞ, ÇİĞDEM KUŞ, DEĞER BİLEN, ESRA TÜRK, FATMA ÜLKER, FATMA ZÜHAL CANBULUT, GÜLDEM YILDIZ, GÜLTEN ÖZBAKIR, HAKAN ÖZER, HANDAN EGE, HASAN MARAŞLI, HASAN ÖZGÜ, HATİCE KARABÖCÜOĞLU, HATİCE TETİKER, HAYRİ ÖZGÜÇ, HİKMET YARGIÇ, İREM KEMULA, KADİR ALPAY, KEMAL ARAYDİN, MUSTAFA ARAYDİN, MUSTAFA BODUROĞLU, MÜZEYYEN GÜDER, NECİP HAYMANALI, NİMET ERTENCAN, NİMET SATOĞLU, NUH HAYMANALI, NURAY ÖZMUTLU, OZAN KARACAGİL, PİRAYE ÖLÇER, RIDVAN AZMİ KARACAGİL, RUKİYE GENGEÇ, SABRİ ŞEN, SEMA AYDOĞAN, ZEYNEP BİLEN’a duruşma günü ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Yukarıda numarası belirtilen esas sayılı davanın duruşmasının 08/05/2017 günü saat 09:02 olduğunun ile davalılar AHMET KEMAL KARACAGİL, AHMET NAFİZ BODUROĞLU, AHMET OĞUZ HAYMANALI, AHSEN KAVAFOĞLU, AKGÜL ULUSOY, ALİ BEĞENDİK, AYŞEGÜL RANA ALTINTAŞ, ÇİĞDEM KUŞ, DEĞER BİLEN, ESRA TÜRK, FATMA ÜLKER, FATMA ZÜHAL CANBULUT, GÜLDEM YILDIZ, GÜLTEN ÖZBAKIR, HAKAN ÖZER, HANDAN EGE, HASAN MARAŞLI, HASAN ÖZGÜ, HATİCE KARABÖCÜOĞLU, HATİCE TETİKER, HAYRİ ÖZGÜÇ, HİKMET YARGIÇ, İREM KEMULA, KADİR ALPAY, KEMAL ARAYDİN, MUSTAFA ARAYDİN, MUSTAFA BODUROĞLU, MÜZEYYEN GÜDER, NECİP HAYMANALI, NİMET ERTENCAN, NİMET SATOĞLU, NUH HAYMANALI, NURAY ÖZMUTLU, OZAN KARACAGİL, PİRAYE ÖLÇER, RIDVAN AZMİ KARACAGİL, RUKİYE GENGEÇ, SABRİ ŞEN, SEMA AYDOĞAN, ZEYNEP BİLEN’e ilanen tebliği ile, Kamulaştırmayı yapan idarenin MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI olduğu, Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y. ile değ. 14. maddesi gereğince bu tebligatın yapıldığı, tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası yada adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak iş bu davalarda husumetin yöneltileceği ve adresinin MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞIKAYSERİ olduğu, Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların açtıkları dava ile yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin TC Ziraat Bankası Kayseri Merkez şubesine hak sahibi adına yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmelerinin gerektiği duruşmaya gelmediği veya bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yokluklarında duruşmaların yapılacağı ve karar verileceği hususunun Kamulaştırma kanunun 10. maddesi ve H.M.K.147/2 maddesi uyarı ile davalılar; AHMET KEMAL KARACAGİL, AHMET NAFİZ BODUROĞLU, AHMET OĞUZ HAYMANALI, AHSEN KAVAFOĞLU, AKGÜL ULUSOY, ALİ BEĞENDİK, AYŞEGÜL RANA ALTINTAŞ, ÇİĞDEM KUŞ, DEĞER BİLEN, ESRA TÜRK, FATMA ÜLKER, FATMA ZÜHAL CANBULUT, GÜLDEM YILDIZ, GÜLTEN ÖZBAKIR, HAKAN ÖZER, HANDAN EGE, HASAN MARAŞLI, HASAN ÖZGÜ, HATİCE KARABÖCÜOĞLU, HATİCE TETİKER, HAYRİ ÖZGÜÇ, HİKMET YARGIÇ, İREM KEMULA, KADİR ALPAY, KEMAL ARAYDİN, MUSTAFA ARAYDİN, MUSTAFA BODUROĞLU, MÜZEYYEN GÜDER, NECİP HAYMANALI, NİMET ERTENCAN, NİMET SATOĞLU, NUH HAYMANALI, NURAY ÖZMUTLU, OZAN KARACAGİL, PİRAYE ÖLÇER, RIDVAN AZMİ KARACAGİL, RUKİYE GENGEÇ, SABRİ ŞEN, SEMA AYDOĞAN, ZEYNEP BİLEN’e ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtaren ilan tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 546041) T.C. ANKARA BATI 2. AİLE MAHKEMESİ’NDEN BASIN İLAN KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’NE ESAS NO: 2016/800 Esas Davacı FATMA ÇOMAK ile Davalı SAİT ÇOMAK arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Yardım nafakası) davası nedeniyle; Davalı İbrahim ve Hanife’den olma, 10/05/1939 doğumlu SAİT ÇOMAK’ın tebligata elverişli açık adresine ulaşılamadığından, yapılan araştırmalarda da tebligata yarar açık adresi tespit edilemeyen davalıya, dava dilekçesi ve tensip zaptı ilan yoluyla tebliğ edilmiş olup, bu nedenle ön inceleme duruşma gününün de ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, duruşma günü olan 28/03/2017 günü saat 09.30’da mahkememizde hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550528) İSKELE VE GEMİLERE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSKELE VE GEMİLERE DESTEK HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2017/55131İdarenin a) Adresi: BEDRETTİN MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. NO: 63A 34440 KASIMPAŞA BEYOĞLU/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2123138041 2122565799 c) Elektronik Posta Adresi: nihalyolcu@sehirhatlari.com.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik. gov.tr/EKAP/ 2İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı: İskele ve Gemilere muhtelif miktarlarda 11 kalem destek hizmeti alımıdır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: İdare’nin tasarrufunda olan tüm Yolcu Gemi ve Motorları, Dubaları ve İskeleleri c) Süresi: İşe başlama tarihi 13.04.2017, işin bitiş tarihi 12.04.2018 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 09.03.2017 11: 00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. 1 Gemiler, pilot botlar ve römorkörler ile yapılan hizmetler, 2 Dalgıçlık hizmetleri, 3 İskele ve limanların bakım onarım hizmetleri, 4 Kılavuzluk hizmetleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası Yazı İşleri Birimi Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 549051) T.C. MARDİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDEN HÜKÜM ÖZETİ DOSYA NO: 2007/19 KARAR NO: 2012/63 (C.SAVCILIĞI ESAS NO): 2007/44 DAVACI: K.H. KATILAN: GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜMARDİN VEKİLİ: AV. HÜLYA ÖZDABAN SANIKLAR 1 HÜSEYİN ALİ ZEKİ, Zeki ve Sadiye oğlu, 1981 KAMIŞLI doğumlu, Suriye vatandaşı, HALARİYE KÖYÜ SURİYE adresinde oturur. 2 SAMR CUMA, Cuma ve Cımra oğlu, 1984 KAMIŞLI doğumlu, Suriye vatandaşı, Suriye Ülkesi Kamışlı Şehri Haliliye köyü adresinde oturur. 3 ABDULSAMET HALİL, Halil ve Neyule oğlu, 1974 KAMIŞLI doğumlu, Suriye vatandaşı, Suriye ülkesi kamışlı şehri Hırbiye Mah. adresinde oturur. 4 RIDVAN HÜSEYİN, Hüseyin ve Fehruze oğlu, 1967 KAMIŞLI doğumlu, Suriye vatandaşı, Halariye köyü Suriye adresinde oturur. 5 ABDURREZZAK ABDULBAKİ, Abdulbaki ve Sude oğlu, 1977 SURİYE doğumlu, Suriye vatandaşı, kamışlı şehri halariye köyü adresinde oturur. 6 RİYAT YUSUF ŞEHMUZ, Şehmuz ve Şerife oğlu, 1968 SURİYE doğumlu, Suriye vatandaşı,. Kamışlı şehri Halariye köyü Suriye adresinde oturur. 7 SUAT ABDURRAHMAN, Abdurrahman ve Hatice oğlu, 1984 SURİYE doğumlu, Suriye vatandaşı, Kamışlı şehri Halariye köyü Suriye adresinde oturur. 8 MUHAMMED YUSUF ŞEHMUZ, Şehmuz ve Şerife oğlu, 1975 SURİYE doğumlu, Suriye vatandaşı, Kamışlı şehri Halariye köyü Suriye adresinde oturur. 9 FERHAT MUHAMMED, Hasan ve Türkiye oğlu, 1982 SURİYE doğumlu, Suriye vatandaşı, Kamışlı şehri Halariye köyü Suriye adresinde oturur. 10 ABDURRAHİM HASAN, Salih ve Rakiye oğlu, 1981 SURİYE doğumlu, Suriye vatandaşı, Kamışlı şehri Halariye köyü Suriye adresinde oturur. 11 ABDULHAMİT MUHAMMET, Abruhman ve Hatice oğlu, 1978 SURİYE doğumlu, Suriye vatandaşı, Kamışlı şehri Halariye köyü Suriye adresinde oturur. 12 ABDULSELAM MUHAMMED, Hüseyin ve Feruza oğlu, 1976 SURİYE doğumlu, Suriye vatandaşı, Kamışlı şehri Halariye köyü Suriye adresinde oturur. SUÇ: Gümrük kapısı harici mal ithali (mülga), SUÇ TARİHİ / SAATİ: 13/05/2006 SUÇ YERİ: MARDİN/MERKEZ KARAR TARİHİ: 03/02/2012 1 Sanıkların sabit bulan eylemlerine uyan 4926 S.Y.’nın 3/a4.maddesi delaletiyle aynı yasanın 4/a2. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi suç konusunun önem ve değeri dikkate alınarak, sanıkların kastının yoğunluğu suça konu kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin 3 katı olan (547.756,90 X 3 = 1.643.270,70 ) TL GÜMRÜK ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, 2 Sanıkların suça konu kaçak eşyaların değeri Mahkememizde pek fahiş kabul edildiğinden 4926 sayılı yasanın 4/3 maddesi uyarınca ½ oranında artırılarak neticeten 2.464.906,05 GÜMRÜK ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, 3 Sanıkların toplu kaçakçılık yaptıkları anlaşıldığından 4926 sayılı yasanın 5/son maddesi uyarınca cezaları iki kat artırılarak neticeten 4.929.812.10 TL GÜMRÜK ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, 4 Sanıkların hükmedilen para cezalarını ödemede aczi halinde 4926 S.Y.’nın 28/2. maddesi gereğince para cezasının infaz tarihinde yürürlükte bulunan miktar üzerinden 5275 S.Y. uyarınca hapse çevrilerek infaz edilmesine, 5 Kaçak eşya tespit varakasında belirtilen suça konu puroların 4926 S.Y.’nın 4/4. maddesi ve 5607 sayılı yasanın 13 maddesi delaleti ile TCK 54 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, 6 Katılan kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 1.200 TL ücreti vekâletin sanıklardan eşit olarak tahsili ile katılan idaye verilmesine, 7 Resmi ödenekten yapılan Ptt gideri 11.90 TL, bilirkişi gideri 540 TL olmak üzere toplam 551.90 TL’nin sanıklardan eşit olarak tahsili ile hazineye irat kaydına, 8 Sanıkların katılan idarenin zararını gidermedikleri ve bir daha suç işlemeyeceklerine ilişkin Mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezalarının ertelenmesine yer olmadığına, Dair, Katılan idare vekili ile sanıkların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da tutatan katibine tutturulacak bir tutanak ile Yargıtay Temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 03/02/2012 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 549496) T.C İSTANBUL ANADOLU 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/779 KARAR NO: 2016/1295 Mahkememizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı kararıyla. Yeter Dörtyol’un (T.C. NO: 18167757934) TMK.’nun 405. maddesi gereğince VESAYET ALTINA ALINMASINA; Kendisine TMK.’nun 413. vd. maddeleri gereğince: Kenan Dörtyol’un (T.C. NO: 18149758508), vasi tayin edilmesine, karar verilmiştir. İlan olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550430) T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2016/246 Esas Davacı, EMRAH MOTOR ile Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında Mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; HÜKÜM: Sabit görülen davacının davasının kabulüne, Malatya ili Arapgir ilçesi nüfusuna kayıtlı Bedri oğlu 1987 doğumlu 28670158760 TC No’lu Emrah Motor’un, MOTOR olan soyadının AVŞAROĞLU olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, nüfusa bu şekilde tesciline karar verilmiş olduğu ilan olunur. 13/01/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550432) İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDAN İLANEN TEBLİĞ SoyadıAdı (Unvanı) Vergi K. No Adres Vergi Dönemi Verginin Nevi Cezanın Nevi Verginin Miktarı Cezanın Miktarı GÖKSU İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ 4050015671 Kayışdağı Mh. Atilla Cad. Ceylan Sk. No: 66/6 Ataşehir/İSTANBUL 01/2011/01/2011 KDV VZCZ 47.340,00TL 47.340,00TL GÖKSU İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ 4050015671 Kayışdağı Mh. Atilla Cad. Ceylan Sk. No: 66/6 Ataşehir/İSTANBUL 02/2011/02/2011 KDV VZCZ 71.280,00 TL 71.280,00TL GÖKSU İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ 4050015671 Kayışdağı Mh. Atilla Cad. Ceylan Sk. No: 66/6 Ataşehir/İSTANBUL 03/2011/03/2011 KDV VZCZ 71.100,00TL 71.100,00TL GÖKSU İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ 4050015671 Kayışdağı Mh. Atilla Cad. Ceylan Sk. No: 66/6 Ataşehir/İSTANBUL 04/2011/04/2011 KDV VZCZ 35.100,00TL 35.100,00TL GÖKSU İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ 4050015671 Kayışdağı Mh. Atilla Cad. Ceylan Sk. No: 66/6 Ataşehir/İSTANBUL 08/2011/08/2011 KDV VZCZ 14.920,20 TL 14.920,20 TL GÖKSU İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ 4050015671 Kayışdağı Mh. Atilla Cad. Ceylan Sk. No: 66/6 Ataşehir/İSTANBUL 09/2011/09/2011 KDV VZCZ 102.240,00TL 102.240,00TL GÖKSU İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ 4050015671 Kayışdağı Mh. Atilla Cad. Ceylan Sk. No: 66/6 Ataşehir/İSTANBUL 10/2011/10/2011 KDV VZCZ 27.360,00TL 27.360,00TL GÖKSU İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ 4050015671 Kayışdağı Mh. Atilla Cad. Ceylan Sk. No: 66/6 Ataşehir/İSTANBUL 11/2011/11/2011 KDV VZCZ 37.800,00TL 37.800,00TL GÖKSU İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ 4050015671 Kayışdağı Mh. Atilla Cad. Ceylan Sk. No: 66/6 Ataşehir/İSTANBUL 12/2011/12/2011 KDV VZCZ 21.960,00 TL 21.960,00 TL İSKA HARFİYAT NAKL.İNŞ. MADEN.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 4800400516 Atatürk Mh.Girne Cd.Erenler İşM.No:16/6 Kadıköy/İSTANBUL 05/2011/05/2011 KDV VZCZ 27.900,00TL 27.900,00TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 01/2011/01/2011 KDV VZCZ 76,46TL 229,38TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 02/2011/02/2011 KDV VZCZ 879,00 TL 2.637,00 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 03/2011/03/2011 KDV VZCZ 1.350,90 TL 4.052,70 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 04/2011/04/2011 KDV VZCZ 561,75 TL 1.685,25 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 05/2011/05/2011 KDV VZCZ 2.035,55 TL 6.106,65 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 06/2011/06/2011 KDV VZCZ 740,23 TL 2.220,69 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 07/2011/07/2011 KDV VZCZ 1.905,31 TL 5.715,93 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 08/2011/08/2011 KDV VZCZ 764,64 TL 2.293,92 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 09/2011/09/2011 KDV VZCZ 682,86 TL 2.048,58 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 10/2011/10/2011 KDV VZCZ 1.348,31 TL 4.044,93 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 11/2011/11/2011 KDV VZCZ 922,23 TL 2.766,69 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 12/2011/12/2011 KDV VZCZ 2.181,35 TL 6.544,05 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 01/2011/12/2011 KV VZCZ 14.942,87 TL 44.828,61 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 04/2011/06/2011 KGV VZCZ 3.708,37 TL 11.125,11 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 07/2011/09/2011 KGV VZCZ 3.725,34 TL 11.176,02 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 10/2011/12/2011 KGV VZCZ 4.946,54 TL 14.839,62 TL TASF.HAL.HEDEF EMPRİME BASKI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4610364715 Yeniçamlıca Mh.Kıbrıs Cd. No:4 Ataşehir/İSTANBUL 01/2011/03/2011 KGV VZCZ 2.562,62 TL 7.687,86 TL “Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nede niyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’nin 103106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.” “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550584) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog