Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 8 Aralık 2017 14 haber ÇocuğaAYM’den geç gelen karar ölçüsüz tutuklama HİLAL KÖSE Hırsızlık yaptığı iddiasıyla çocuk yaşta tutuklanan ve cezaevinde cinsel istismara maruz kalan F.O.,’ya haksız tutuklama nedeniyle 18 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklamaya karar verilirken F.O.’nun çocuk olduğunun dikkate alınmadığına, uluslararası sözleşme ve belgelerde yer alan ilkelere riayet edilmediğine hükmetti. İstismarcıyla aynı cezaevinde F.O., Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutukluyken, 17 Şubat 2014’te koğuştaki başka bir mahpusun cinsel istismarına maruz kaldı. 21 Mart 2014’te tahliye edildi. O’ya cinsel istismarda bulunan M.A., Ceyhan 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 10 Mart 2015’te 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Karar, Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nde onandı. F.O. ise tahliye olduktan yaklaşık altı ay sonra hırsızlığa teşebbüs suçundan tutuklanarak yeniden Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. 10 gün sonra, koğuşta daha önce cinsel istismara uğradığı için “psikolojisi bozulacağı düşüncesiyle” Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. F.O.’ya istismarda bulunan M.A. da aynı cezaevindeydi. M.A. 6 Ekim 2014’te Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. F.O. da 23 Ekim 2014’te tahliye edildi. Ceyhan 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yargılanan F.O., hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından toplam 9 bin 920 TL’ye mahkum edildi. Dosyası Yargıtay’da. F.O., kendisine cinsel istismarda bulunan kişiyle aynı cezaevine konulduğunu ve tutukluluğunun orantısız olduğunu belirterek, 17 Kasım 2014’te AYM’ye başvurdu. Adalet Bakanlığı, “Cinsel istismarda bulunan kişiyle bir hafta aynı kurumda kaldı. Hiçbir şekilde aynı ortamlarda bulunmadılar” diye savunma yaptı. F.O. ise “Yaşadığım kötü olaylar, çocuk olmam dikkate alınmadı. O kişiyle aynı cezaevinde kalıyor olmanın düşüncesi bile yeterince kötü bir durumdu” dedi. AYM’nin F.O.’nun başvurusuyla ilgili kararı dün Resmi Gazetede’de yayımlandı. Kararda, istismar edenle aynı kurumda kalmasına ilişkin “Başvurucu şikâyet ettiği hususa ilişkin, kaldığı kurum müdürlüğüne yazılı ya da sözlü olarak herhangi bir şikayette bulunmamıştır. Olay kurum müdürlüklerince tespit edilerek gerekli önlemler alınmıştır” denildi. İnfaz hâkimliği gibi yasal yolları tüketmeden bireysel başvuruda bulunduğu gerekçesiyle “kabul edilemezlik” kararı verdi. F.O.’ya tutuklama kararı ölçüsüz olduğu için 18 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. l İSTANBUL T.C. SELİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Davacı Botaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan ve aşağıda dava esas numaraları belirtilen Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarının yapılan tensiplerinde verilen ara kararlar gereğince: Davacı vekili dilekçelerinde özetle; İli, İlçesi, Mahallesi/köyü, ada ve parsel numaraları aşağıda belirtilen taşınmazlarda tesis edilecek TANAP boru hattına ilişkin mülkiyet/daimi irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile Botaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesini talep etmiştir. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Botaş Genel Müdürlüğü’ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Botaş Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesinin gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazlar için talep edilen irtifak ve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Selim Şubesi’ne yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dava dosyalarına sunulması ilanen tebliğ olunur. 1) Dava Esas No: 2017/184 Esas* Davalı: Gürbüz Topçu Taşınmaz: Kars, Selim, Yaylacık köyü, 102 ada 41 parsel Mülkiyet/İrtifak alanı: Blok Vana Yol hattı için 42.85 m² mülkiyet hakkı 2) Dava Esas No: 2017/185 Esas* Davalı: Nayıf Akgün Taşınmaz: Kars, Selim, Yaylacık köyü, 120 ada 34 parsel Mülkiyet/İrtifak alanı: Pilon yeri için 5.29 m² mülkiyet hakkı, Enerji Nakil Hattı için 1743,41 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Blok Vana Yol Hattı için 304.16 m² mülkiyet hakkı 3) Dava Esas No: 2017/186 Esas* Davalı: Erol Kılıç Taşınmaz: Kars, Selim, Yaylacık köyü, 120 ada 36 parsel Mülkiyet/İrtifak alanı: Blok Vana Sahası için 266.39 m² mülkiyet hakkı 4) Dava Esas No: 2017/187 Esas* Davalı: Yaşar Hali Taşınmaz: Kars, Selim, Yaylacık köyü, 120 ada 53 parsel Mülkiyet/İrtifak alanı: Blok Vana Sahası için 1211.05 m² 5) Dava Esas No: 2017/188 Esas* Davalı: Turgay Metin Taşınmaz: Kars, Selim, Yaylacık köyü, 120 ada 185 parsel Mülkiyet/İrtifak alanı: Enerji Nakil Hattı için 704.52 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Blok Vana Yol Hattı için 356.47 m² mülkiyet hakkı 6) Dava Esas No: 2017/189 Esas* Davalı: Levent Öztürk Taşınmaz: Kars, Selim, Yaylacık köyü, 120 ada 187 parsel Mülkiyet/İrtifak alanı: Enerji Nakil Hattı için 656.86 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Blok Vana Yol Hattı için 227.51 m² mülkiyet hakkı Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 715827) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/349 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 1 Esas No: 2017/349: Dava konusu Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Yusufça Mah. 186 parsel sayılı taşınmazın 308,38 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR:ZEYNEP DEMİR SÜLEYMAN ve ZEYNEP oğlu/kızı, 21/05/1963 doğumlu, BEKİR ERDOĞAN SÜLEYMAN ve ZEYNEP oğlu/kızı, doğumlu, ZEKERİYE ERDOĞAN SÜLEYMAN ve ZEYNEP oğlu/ kızı, 10/03/1961 doğumlu, SÜLEYMAN ERDOĞAN MEHMET ve UMMAHAN oğlu/kızı, 01/07/1933 doğumlu, MEHMET ERDOĞAN SÜLEYMAN ve ZEYNEP oğlu/kızı, 09/01/1955 doğumlu, YAKUP ERDOĞAN , SÜLEYMAN ve ZEYNEP oğlu/kızı, 23/06/1967 doğumlu, Duruşma günü: 23/03/2018 Duruşma saati: 09:50 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 713729) Cavit Orhan Tütengil Anıldı İktisat Fakültesi Mezunları Cemi yeti (İFMC), 7 Aralık 1979’da katledilen İs tanbul Üniversitesi İk tisat Fakültesi Sosyo loji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’i dün Zincirli kuyu’daki mezarı ba Cavit Orhan Tütengil şında andı. Törende konuşan önceki Tabip Odası baş kanlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir, bü yük saygı duyduğu Tütengil hocanın daha iyi bir Türkiye için çabalayan çok müstesna in sanlardan biri olduğunu söyleyerek, “Şimdi aydınların yargılandığı bu kaygı verici günle ri görmedi. Demokrasinin bugünkü gibi ters dönmediği çocukluğumuz ne güzelmiş” de di. Tütengil hocanın asistanlarından Prof. Dr. Nihat Falay ise “Bizi takdir ve tenkit eder, arkadaşlık eder, yönlendirip önümüzü açardı. Şimdi böyle bir üniversite görmüyo ruz” diyerek yaşarken kadrini yeterince bi lemedikleri o günlere özleminin kabardığını dile getirdi. Kızı Deniz, oğlu Kaya, törene ka tılan, İFMC Başkanı Sevil Usanmaz ve yöne tim kurulu üyelerine, meslektaşlarına, dost larına ve öğrencilerine eserleriyle yaşayan babalarını anarken onları yalnız bırakmadık ları için teşekkür ettiler. T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/301 Esas KARAR NO: 2017/666 Davacı MİNE YAŞAR tarafından davalı Beykoz Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: “Davanın KABULÜNE, Gümüşhane ili, Kürtün ilçesi, Araköy mah, cilt no: 5, hane no: 76, BSN: 26’de nüfusa kayıtlı 34921517002 TC. kimlik no’lu MİNE YAŞAR’ın nüfus kayıtlarında “MİNE” olan adının “MİNA” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, nüfus kütüğüne değiştirilmiş bu haliyle KAYIT VE TESCİLİNE” Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 716689) T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/78 Esas KARAR NO: 2017/336 Davacı ESER ÇAKMAKÇI tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere: 1 Davacı vekilinin müvekkilinin adının önüne Francesc adı eklenerek “Francesc Eser” olarak düzeltilmesine dair talebinden feragatı nedeniyle; isim değişikliği ile ilgili bu talebinin REDDİNE, 2 Davacının Çakmakçı olan soyadının “VEST” olarak değiştirilmesine dair kabulü ile; İstanbul ili, Fatih ilçesi, Mollahüsrev Mah, cilt no: 91, hane no: 793, BSN 48’de nüfusa kayıtlı 53056109470 TC no’lu davacının “Çakmakçı” olan soyadının “VEST” olarak düzeltilmesine, bu şekilde nüfusa kayıt ve tesciline, karar verilmiş olup iş bu karar ilan olunur. 28/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 716311) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2017/196 Karar No: 2017/186 HÜKÜM: Davanın kısmen kabulü kısmen reddi ile, Tunceli ili, Çemişgezek ilçesi Gedikler Köyü cilt 43, hane 376, BSN 62’de kayıtlı 12532973844 T.C. Kimlik no’lu Ayşe Pınar COŞKUN’un adının PINAR olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 716063) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/347 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 1 Esas No: 2017/347.: Dava konusu Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Yusufça Mah. 6228 parsel sayılı taşınmazın 598.81 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: MESUT YAĞCI SÜLEYMAN ve MEMNUNE oğlu/kızı, 18/05/1961 doğumlu, GÜROL YAĞCI SÜLEYMAN ve MEMNUNE oğlu/kızı, 03/01/1972 doğumlu, NERİMAN ERKAN MEHMET ve MERYEM oğlu/kızı, 24/04/1947 doğumlu, HANİFE OĞUZ SÜLEYMAN ve MEMNUNE oğlu/kızı, 18/02/1963 doğumlu, İSA YAĞCI MEHMET ve MERYEM oğlu/kızı, 22/11/1953 doğumlu, MEMNUNE YAĞCI HÜSEYİN ve GÜLSÜM oğlu/kızı, 08/02/1940 doğumlu, NİMET KIVANÇ MEHMET ve MERYEM oğlu/kızı, 15/03/1943 doğumlu, DUDU KIRBAŞ MEHMET ve MERYEM oğlu/kızı, 07/02/1940 doğumlu, Duruşma günü: 13/03/2018 Duruşma saati: 09:30 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 713727) T.C. İSKENDERUN İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2015/35319 ESAS Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: bi rinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirti len gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gi derlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başla mak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov. tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada is tekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün so nuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış be deli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği tak dirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi al mak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvur maları ilan olunur. 05/12/2017 1. İhale Tarihi: 12/01/2018 günü, saat 10:15 10:20 arası. 2. İhale Tarihi: 02/02/2018 günü, saat 10:15 10:20 arası. İhale Yeri: İSKENDERUN ADLİYESİOTOPARKI No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 135.000,00 TL 1 %1 31LF200 plakalı, 2014 model, BMW 3,20 İED marka, A015J792 Motor No’lu, WBA3J9104FP833147 Şasi No’lu, vites tipi otomatik, rengi beyaz, sunrooflu, sol arka çamurluk ta hafif ezik mevcut, lastikler orta durumda olan araç. (İİK. m. 114/1, 114/3) Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 716209) T.C. BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/355 Esas Davacı Mehmet ÖZGENÇ tarafından davalılar Bala Maliye Hazinesi, Bala Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine mahkememize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescil davasında verilen ara karar gereğince; Dava konusu Ankara ili, Bala ilçesi, Aşağıhacıbekir Mahallesi’nde bulunan 203 parsel sayılı taşınmazın batısında kalan ziraategayri salih arazide Bala Asliye Hukuk Mahkemesi’nce 21/03/2017 tarihinde yapılan keşif sonucunda düzenlenen 29/03/2017 havale tarihli teknik bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen 53.594,48 m²’lik ziraate gayri salih arazinin davacı Mehmet ÖZGENÇ adına tespit ve tescili talep edildiğinden, bu taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç ay) içerisinde mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacının iddialarının kanıtladığı takdirde davacı adına tespit ve tesciline karar verileceği İLAN OLUNUR. 27/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 715921) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/364 Esas KARAR NO: 2017/485 Davacı GÜLİSTAN GÜRELİ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda yazıldığı üzere; 1 Davanın KABULÜNE, 2 MALATYA ili, PÜTÜRGE ilçesi, TAŞMIŞ Mahallesi, cilt 58, Hane 137, bsn: 134’de nüfusa kayıtlı, CELAL ve GAZAL oğlu, 27/07/1981 doğumlu, 19817469184 TC kimlik numaralı davacı GÜLİSTAN GÜRELİ’nin, GÜLİSTAN olan ön isminin GÜLİZ olarak değiştirilip nüfusa kayıt ve tesciline, karar verildiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 715919) T.C. GÖLKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2013/58 Esas Davacı Selim Çoruh ile davalılar Gölköy Belediye Başkanlığı, Hazineyi Temsilen Gölköy Malmüdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle; Ordu ili, Gölköy ilçesi, Cihadiye Mahallesi’nde vaki aşağıda tapu kayıt bilgileri yazılı taşınmazlar hakkında TMK’nın 713. maddesi uyarınca hak iddia edenlerin 30 günlük süre içinde mahkememize başvurmaları ilan olunur. 05/12/2017 Taşınmaz bilgisi: Mülkiyeti Selim Çoruh’a ait 180 ada 1314153942 parsel sayılı taşınmazlar ve mülkiyeti Asiye Çoruh’a ait 180 ada 17 parsel sayılı taşınmaz bitişiğinde kadastro krokisinde yol olarak gösterilmiş alan. Niteliği = Yol Yüzölçümü: 1979,20m² Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 715617) T.C. PAZARCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA) ESAS NO: 2016/843 Esas Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Davalı ELFİ TEKSTİL TURİZM TAŞ. İNŞ. GIDA PET. ÜRN. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. adına çıkarılan dava dilekçesi ekli davetiye iade edildiğinden ve davalının açık adresi tespit edilemediğinden, davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın yayın tarihinden 7 gün sonra dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmiş sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya ilişkin diyeceklerini cevap dilekçesi şeklinde bildirmesi ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 715907) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog