Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 8 Aralık 2017 12 haber Din savaşları her zaman kocaman bir yalandır Her savaşta, bir iyiler vardır bir de kötüler. Filistin’de olup bitenlere kimlikleri umursamadan üzülenler ve o hiç bitmeyen savaşın mahvettiği hayatlar için dertlenenler ister Müslüman olsunlar ister Yahudi... İyidirler. Ve o gerilimden beslenenler; İktidarlarını o gerilim dili üzerine inşa edenler... Kimlikler üzerinden kurdukları dünyalarda düşmanlığı bileyenler... Hangi dinden olurlarsa olsunlar dibine kadar kötüdürler. Paylaşılamayan topraklar ve kutsallıklar... İnsana insanın ne olduğunu çok net anlatırlar. Tüm dünya görüyor... O topraklarda tüm çocuklar gözlerini savaşa açıyor. O topraklarda tüm çocuklar doğar doğmaz bir diğerinin düşman olduğunu öğreniyor. Yaşadığı coğrafyada “öteki”ne huzur göstermemiş... Ve “öteki”nden huzur görmemiş iki halk... Nesillerdir aslında aynı acıdan farklı paylar alıyor. Eziyet edilenin acısını tarif etmek kolay... Ama eziyet eden de korkunç bir düşmanlık mirasıyla damgalı doğuyor. Birbirini sevmemeyi doğar doğmaz öğrenen çocuklar.... O topraklarda bitmeyen bir laneti nesillerden nesillere genetik bir miras gibi taşıyor. Tanrı kavramının ne anlam taşıdığını çoktan unutan... Ve kara bir inanç mirasına doğan halklar, tüm siyasilerin kendi çıkarları için ortaklaşa onayladığı bir şiddetin kozasında yaşıyorlar. Savaşın haklılığına çoktan ikna olmuş kalabalıklar... Dünyanın bu alçak ahlakı temelden değişmedikçe o toprakları asla paylaşamayacaklar. Bir arada huzur içinde yaşamanın hayalini zinhar kuramayacaklar. Kudüs hiçbir zaman hiçbir yerin başkenti olamayacak; içi devamlı düşmanlıkla dolan lanetli bir mezar olarak kalacak. Dini kimlikler üzerinden hak talep ederek kendinden olmayana kan kusturan iktidarlara imkân veren; Bu zalim gerçeklikten sonuna kadar yararlanan; Filistin’de bunca zamandır olanlardan hem Doğu’da hem de Batı’da nemalananlar... Aslen savaşın ne olduğunu, neye yaradığını tüm dünyaya anlatmaktalar. Ama kimse anlamanın peşinde değil. Orada yaşayanların kim olduğu aslında kimsenin umurunda değil. Burada siyasi fişekler atıldıkça gaza gelip sokaklara dökülenler... Küçük hesaplarla tehlikeli ve büyük çıkışlar yapmayı marifet sayanlar... O toprakların kanını emerek semiriyorlar. Bu ağır hayatları o çocukların, o halkların sırtına yükleyenler; Ve bu kutsal toprak savaşlarını onaylayarak düşmanlıkları besleyenler; Savaşlardan nemalanan çokuluslu iradeler; Müslümanların ve Yahudilerin paylaşamadıkları manevi bir değer üzerinden büyük maddi değerler yaratıyorlar. Güçler savaşının görkemine kapılıp gerektiğinde ateş püsküren; Ama gerekirse de her şeyi sineye çekmeyi beceren bir iktidarın hükmettiği bu ülkede de... Kimse gerçek bir haklılığın peşinde koşmuyor. Gerekirse İsrail’le el sıkışan, gerekirse “One minute” diye şahlanan dengesizlik... Oradaki savaşı durdurmaya, Filistin halkını korumaya, bölgede etkili bir politika oluşturmaya değil... Aksine savaşı ve o savaşın kan emicilerini beslemeye yarıyor. Din savaşları her zaman kocaman bir yalandır. Savaşı çıkaran ve savaştan nemalanan... Tarif ettiği Allah’a gerçekte hiç inanmayandır. Rize’de taşkın duvarlarına tepki Türkiye’nin en çok yağış alan ve her şiddetli yağmurda sel ve heyelanların meydana geldiği Rize’de, dere yataklarına yapılan taşkın koruma duvarlarının yüksekliği eleştirilere neden oldu. Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, derelerin kontrol altına alınması için yapılan tahkimat duvarlarının vatandaşların derelerle irtibatını kestiğini söyledi. Dere yataklarından fazlalık kum ve taşın alınamadığını belirten Yazıcı, “Yapılan HES’lerle ekonomik kaygılardan dolayı dere yataklarında maalesef su kalmadı. Derelerin aşırı yağmurlarda getirdiği rüsubat dere yataklarında birikiyor ve temizlenmiyor. Sonuçta yapılan bu yanlış uygulamalar, hem arazi hem can hem de mal kaybına yol açıyor” dedi. Duvarların yüksekliğinin yaban hayvanları için de sorun oluşturduğunu söyleyen Yazıcı, “Bu yüksek beton duvarları yabani hayvanlar nasıl aşıp dere yataklarına inecek ve su içecek? Dere kenarında yapılan yüksek duvarlar yarın yaşanabilecek olası bir kazaya nasıl müdahale imkânı verecek” dedi. l RİZE/DHA T.C. ÇATALCA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/135 Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından isim ve hisseleri gösterilen davalı aleyhine açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil talepli davada, davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Kaleiçi Mah., 5 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırılmasına karar verilip, Kamulaştırma Kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 1) Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, yüzölçümü, vasfı: İstanbul ili, Çatalca ilçesi Kaleiçi Mah. 5 ada 7 parsel sayılı taşınmazlar. 2) Taşınmaz maliki (DAVALI): 1 METİN KÖSE 3) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 Davalılar 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler. 5) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6) 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davaşı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi keşinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. 7) Mahkemizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıfbank Çatalca Şubesi’ne yatırılacaktır. 8) Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ÇOK ACELE mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur. 20/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 715913) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/357 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yöneltilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/2017 1 Esas No: 2017/357: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 1017 parsel sayılı taşınmazın 127,38 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: MERYEM ÖZTURGUT MEHMET ve HATİCE oğlu/ kızı, 18/01/1957 doğumlu, HATİCE ERBİL İSMAİL ve AYŞE oğlu/kızı, 11/07/1958 doğumlu, NURAY ERKAN İSMAİL ve AYŞE oğlu/kızı, 02/01/1967 doğumlu, NURİYE YILMAZ İSMAİL ve AYŞE oğlu/kızı, 13/12/1962 doğumlu, FATMA ÖZER MEHMET ve HATİCE oğlu/kızı, 19/11/1960 doğumlu, AYŞE ERBİL HÜSEYİN ve HATİCE oğlu/kızı, 01/07/1929 doğumlu, HETİKE TUĞRUL HÜSEYİN ve HATİCE oğlu/kızı, 01/07/1932 doğumlu OSMAN ÖZTURGUT MEHMET ve HATİCE oğlu/kızı, 17/12/1953 doğumlu, SÜLEYMAN GÜLMEZ 3, HÜSEYİN ve HANIM oğlu/kızı, 01/01/1944 doğumlu, Duruşma günü: 05/01/2018 Duruşma saati: 10:00 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 713722) BİRECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (AİLE MAHKEMESİ SIFATI İLE) ESAS NO: 2016/752 Esas Davacı, SANİYE KAYA tarafından davalı ÖMER ARSLAN aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sırasında; Davacı mahkememize sunmuş olduğu 04/11/2016 tarihli dava dilekçesi ile davalı Ömer Arslan da boşanmak istediğini başka bir talebinin bulunmadığını, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesini talep etmiş ve davalının dava dilekçesinde belirtilen adresinize ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamayıp, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 2016/752 E sayılı dosyasının 21/02/2018 günü saat 09:30’da duruşması olduğuna ilişkin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizin 2016/752 E sayılı dosyasının 21/02/2018 günü saat 09:30’da duruşması olduğu, TK 31 maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra duruşma tarihi tebliğ edilmiş sayılacağı ve 2 hafta içerisinde mahkememize cevap vermediğiniz takdirde duruşmanın yokluğunuzda yapılarak karar verileceği ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 716146) T.C. SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/259 Esas KARAR NO: 2017/457 Davacı YUNUS ÖĞMEN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1. Davanın KABULÜ ile; Bitlis ili, Adilcevaz ilçesi, Aşağısuphanköyü, cilt no: 8, hane no: 5, birey sıra no: 52’de nüfusa kayıtlı Selahattin ve Vesile oğlu, 19.01.1990 Manisa doğumlu (TC.No: 10987852684) YUNUS ÖĞMEN’in nüfustaki YUNUS olan adının RIDVAN olarak TASHİHİNE ve tashih edilmiş şekli ile nüfusa kayıt ve TESCİLİNE, Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir temyiz dilekçesi ile başka yer mahkemesine mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile bağlı olduğu İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nce istinaf yolu açık olmak üzere davacı ve davalı nüfus müdürlüğü temsilcisinin yüzüne karşı verilen karar, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 716070) T.C. GEYVE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) ESAS NO: 2017/145 Esas KARAR NO: 2017/521 Davacı KENAN ÖZBAĞ tarafından davalı Emine ÖZBAĞ aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Açılan davanın KABULÜ İLE, Sakarya ili, Geyve ilçesi, Bağlarbaşı mah. cilt no: 13 hane no: 20’de nüfusa kayıtlı Adnan ve Firdes oğlu, 06.09.1943 d.lu, 53743510244 T.C. kimlik No’lu Kenan ÖZBAĞ ile aynı yer aynı cilt ve aynı hanede nüfusa kayıtlı Hüsnü ve Fatma kızı, 13.09.1965 doğumlu, 69703197844 T.C. kimlik No’lu Emine ÖZBAĞ’ın T.M.K. 166/3 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, Karar verildiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 716285) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/350 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yöneltilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 1 Esas No: 2017/350: Dava konusu Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Yusufça Mah. 64 parsel sayılı taşınmazın 263,03m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: ALİ KARAYEL BEKİR ve GÜLSÜM oğlu/kızı, 15/01/1949 doğumlu, SÜLEYMAN KARAYEL , BEKİR ve GÜLSÜM oğlu/kızı, 25/05/1955 doğumlu, HÜSEYİN KARAYEL BEKİR ve GÜLSÜM oğlu/ kızı, 05/12/1946 doğumlu, HÜSAMETTİN KARAYEL BEKİR ve GÜLSÜM oğlu/kızı, doğumlu, İLYAS KARAYEL MEHMET ve GÜLSEREN oğlu/kızı, 01/01/1988 doğumlu, ZEYNEP KARAYEL BEKİR ve GÜLSÜM oğlu/kızı, 11/11/1956 doğumlu, NALAN KARAYEL MEHMET ve GÜLSEREN oğlu/kızı, 02/05/1990 doğumlu, Duruşma günü: 13/03/2018 Duruşma saati: 09:45 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 713725) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/354 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yöneltilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/2017 1 Esas No: 2017/354: Dava konusu Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Yusufça Mah. 6227 parsel sayılı taşınmazın 1110,95 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: MUSTAFA ÖZKAÇAR EMİN ve GÜRSEL oğlu/kızı, 01/01/1994 doğumlu, TUĞRAN ARUNTAŞ ABDULLAH ve FEDİME oğlu/kızı, 27/12/1964 doğumlu, GÜRSEL ÖZKAÇAR MUSTAFA ve AYŞE oğlu/kızı, 01/11/1960 doğumlu, SEVGİ GÜVEN EMİN ve ZEKİYE oğlu/kızı, 06/03/1974 doğumlu, EMİNE HANIM ERGİN EMİN ve ZEKİYE oğlu/kızı, 26/10/1971 doğumlu, GÜLHAN ERDEM EMİN ve ZEKİYE oğlu/kızı, 14/08/1970 doğumlu,YAŞAR YILDIZ AHMET HİLMİ ve UMMAHAN oğlu/kızı, 16/12/1962 doğumlu, HAVVA DEMİR AHMET HİLMİ ve UMMAHAN oğlu/kızı, 26/11/1952 doğumlu, RAMAZAN ÖZKAÇAR EMİN ve ZEKİYE oğlu/kızı, 21/03/1963 doğumlu, KADRİYE YILDIRAN AHMET HİLMİ ve UMMAHAN oğlu/kızı, 15/12/1948 doğumlu, Duruşma günü: 20/03/2018 Duruşma saati: 09:30 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 713723) T.C. BEYKOZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/190 Esas KARAR NO: 2017/436 Davacı NECATTİN DELİ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Davanın KABULÜNE; 1 Ardahan ili, Merkez ilçesi, Gölgeli Mahalle/Köyü C: 53, Hane No. 36, BSN: 25’de nüfusa kayıtlı, 73921048048 T.C kimlik numaralı Necattin Deli’nin nüfus kayıtlarında “DELİ” olan soyadının “YILDIZ” olarak TASHİHİNE, Tebliğ yerine geçmek üzere TMK 27. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 04/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 715253) T.C. GÖLKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/1022 Esas Davacı Kenan Atik ile Davalılar Gölköy Belediye Başkanlığı, Hazineyi Temsilen Gölköy Malmüdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle; Ordu ili, Gölköy ilçesi, Haruniye Mahallesi’nde vaki aşağıda tapu kayıt bilgileri yazılı taşınmazlar hakkında TMK’nın 713. maddesi uyarınca hak iddia edenlerin 30 günlük süre içinde mahkememize başvurmaları ilan olunur. 05/12/2017 Taşınmaz bilgisi: Mülkiyeti Hasan Atik’e ait 202 ada 10 parsel ve mülkiyeti Kenan Atik’e ait 202 ada 14 parsel sayılı taşınmazlar bitişiğinde kadastro krokisinde yol olarak gösterilmiş üzerinde kullanımı Kenan Atik’e ait bir katlı garaj bulunan alan. Niteliği = Yol Yüzölçümü: 38,81 m² Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 715604) T.C. GÖLKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/1129 Esas Davacı Ismail Uykun ile Davalılar Gölköy Belediye Başkanlığı, Hazineyi Temsilen Gölköy Malmüdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle; Ordu ili, Gölköy ilçesi, Süleymaniye Mahallesi’nde vaki aşağıda tapu kayıt bilgileri yazılı taşınmazlar hakkında TMK’nın 713. maddesi uyarınca hak iddia edenlerin 30 günlük süre içinde mahkememize başvurmaları ilan olunur. 05/12/2017 Taşınmaz bilgisi: Mülkiyeti İsmail Uykun’a ait 179 ada 7 parsel ile mülkiyeti Sabri Uykun, İsmail Uykun ve İlhan Uykun’a ait 132 ada 4 parsel sayılı taşınmazlar bitişiğinde kadastro krokisinde yol olarak gösterilmiş alan. Niteliği = Yol Yüzölçümü: 84,16 m² Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 715609) T.C. GÖLKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/1124 Esas Davacılar Aygül Çevik, Hanife Kuş ile Davalılar Gölköy Belediye Başkanlığı, Hazineyi Temsilen Gölköy Malmüdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle; Ordu ili, Gölköy ilçesi, Süleymaniye Mahallesi’nde vaki aşağıda tapu kayıt bilgileri yazılı taşınmazlar hakkında TMK’nın 713. maddesi uyarınca hak iddia edenlerin 30 günlük süre içinde mahkememize başvurmaları ilan olunur. 05/12/2017 Taşınmaz bilgisi: MülkiyetiAygül Çevik’e 179 ada 2 parsel ve mülkiyeti Hanife Kuş’a 132 ada 10 parsel sayılı taşınmazlar bitişiğinde kadastro krokisinde yol olarak gösterilmiş alan. Niteliği = Yol Yüzölçümü: 198,35 m² Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 715614) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog