Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

2018’de halka arz vurgusu DOLAR Bu yıl halka arzların yüzde 44 arttığını aktaran Ak Yatırım’a EKONOMİ göre,halkaarzların2018’de 3.7820 daha da artması bekleniyor. 3.9 kuruş AVRO 4.5170 2.9 kuruş FAİZ BORSA 13.34 0.06 puan 114.480 2.331 puan Büyüme kalıcı olsun8 EDİTÖR:EMREDEVECİ TASARIM:SERPİLÜNAY ALTIN CUMHURİYET ALTIN 24 AYAR 1055.07 6.87 lira 157.00 1.03 lira Cuma 29 Aralık 2017 Jeopolitik etkilerin ekonomik ve sosyal olarak hissediliğini ancak 2017’de olumlu gelişmelerin de yaşandığını belirten Güler Sabancı, ülkenin önünde bulunan üç fırsatı teknoloji, dijitalleşme ve eğitim olarak sıraladı Geçen yılı gerek küresel gerek bölgesel ölçekte gerginliklerin yaşandığı, ancak ekonomide umut ve Güler Sabancı’nın mesajında öne çıkan unsurlar özetle şöyle: 4 2017’de, küresel ve bölgesel ölçekte siyasi ve toplumsal gerginlikler devam ederken, ekono Hedef yeni neslin Sabancı’sı olmak 2017 yılını Sabancı Toplulu tiği yere ulaştıracak katma değu için “dönüşüm yılı” ola ğerli üretimin öncüsü olma ren gelişmelerin de olduğu bir yıl olarak tanımlayan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Top mide umut verici gelişmeler yaşandı. Dünyanın yeniden toparlanması ve büyüme trendine geçmesi küresel ekonomide en dikkat çekici gelişme oldu. Büyüme umut verici 4 Ülkeye bakıldığında da, jeopolitik etkileri politik, ekonomik rak tanımlayan Güler Sabancı, 90 yılı aşan topluluk hikayesinde yeni bir başlık açtıklarını dile getirdi. Üst yöneticileri (CEO) Mehmet Göçmen’in liderliğinde, yeni yönetim ekibimizle birlikte koşulmaya başlanan bu yeni etapla birlikte, Sabancı’nın artık sadece “Türkiye’nin Sabancı’sı” değil, ya, dijital dönüşümün dokunduğu her alanda değişime liderlik etmeye, teknoloji odaklı yatırımlarımızla ülkemizin geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu noktada da Sabancı Topluluğu’na düşen, “örnek” ve “öncü” olmaktır. Ortaya koyduğumuz yeni vizyona katkıda bulunacak sana luluğu çalışanlarına yönelik ya yımladı ve sosyal olarak derinden hissedilen bir yıl oldu. 4 Ancak olumsuzluklara rağmen, dünyadaki büyümenin ülkeye de yansımış olması memnu “Yeni Neslin Sabancı’sı” olunacağını belirten Güler Sabancı, “Yeni Neslin Sabancı’sı” olarak önümüzdeki dönemde de ekonomimizi dünyada hak et yi 4.0 uygulamalarından, kompozit gibi yeni işkollarına her türlü fırsatı önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz” diye konuştu. ğı yeni niyet verici. yıl me 4 Türkiye ekonomisi üçüncü yansıyarak sürdürülebilir bir ze görüyoruz: teknoloji, dijitalleş sajında çeyrekte bir önceki yılın aynı dö mine oturması hepimizin önceli me ve eğitim. Dünyanın içinden Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı 2017 değerlendirmelerini ve 2018’den beklentilerini paylaştı. ülkenin önündeki öncelikleri sıraladı. nemine göre yüzde 11.1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini kaydetti. Bu rakam hepimiz için umut verici ancak tüm göstergelere ği olmalı. 4 Bu noktada, küresel reka bette öne geçmek için ülke olarak önümüzde üç önemli fırsat geçtiği ve iç içe geçen bu süreçte tüm ülkeler bu üç temel konuda yolunu bulmaya çalışıyor. l Ekonomi Servisi Gözler enflasyonda Kozalak kadın eliyle dönüştü Antalya’nın Kaş Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Gömbe ve Sütleğen orman bölge şeflikleri sınırlarında çalışan kadın işçiler, nesli tükenme tehlikesi altındaki sedir ağaçlarının kozalaklarından elde ettikleri tohumları dağlık arazilere saçarak, yeni sedir filizlerine dönüştürüyor. Kovalara konan sedir tohumlarının, kadınlar tarafından araziye serpilerek bir yıl sonra fidan olarak gün ışığına çıktığı belirtildi. Toroslar’ın yamaçlarında çalışan kadınlar, günlük 60 TL kazanarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyleyerek, 2017’de bahsedilen bölgeden 30 ton sedir kozalağı toplandıklarını anlattı. Kadın işçilerden Medine Karakoyun, “Sedir kozalaklarını dağlardan topluyoruz. Eritip, tohum haline getiriyoruz. Gereken yerlere ekiyoruz. Toprakla buluşturup, sedir ağacına dönüştürüyoruz” dedi. l Ekonomi Servisi Ülker, Gözde Girişim’den çıktı Murat Ülker, Gözde Girişim Sermayesi’ndeki hisselerini Yıldız Holding’e sattı. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre hissedarlarından Murat Ülker, elindeki 45.8 milyon adet hisse senedini 27 Aralık’da, 26 Aralık’taki kapanış fiyatı üzerinden sattı. Yine KAP’a yapılan bildirime göre Murat Ülker’in Gözde Girişim Sermayesi’ndeki hisseleri Yıldız Holding tarafından satın alındı ve Yıldız Holding’in payı yüzde 17.73’e yüksedi. l Ekonomi Servisi Kasap Döner’de Bitcoin’le ödeme Kasap Döner, dijital para birimi olan Bitcoin ile ödeme uygulamasını 2018 yılında tüm şubelerinde kullanıma açıyor. Kasap Döner’in genel müdürü Bahar Özürün, “Enflasyon riski düşük, kullanımı basit, para transferi işlemlerinde güvenilir, hiçbir aracı olmadan direkt iki kişi arasında çalışan ve küçük bir hafıza kartında bile taşınabilen bu uygulamaya geçmekten dolayı çok mutluyuz” açıklamasını yaptı. Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor. Bu sanal cüzdan cep telefonu ya da bilgisayarda oluşturulabileceği gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden yararlanarak da oluşturulabiliyor. l Ekonomi Servisi Kurumsal yatırımcıların gelecek yıl takip edecekleri göstergelerin başında yüzde 58 ile enflasyon ilk, yüzde 26 ile döviz kuru ikinci sırada yer aldı ÇİN’DEN REKOR Kurumsal yatırımcılarla yapılan ankete göre 2018 yılının ilk çeyreğinde yatırım aracı tercihleri arasında hisse senedi ön plana çıkarken, yatırımcıların en fazla takip edeceği makro gösterge ise enflasyon olacak. Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) üyelerinden oluşan 19 fon yöneticisinin katılımıyla 2027 Aralık 2017 arasında yapılan Üç Aylık Beklenti 2018 birinci çeyrek anketi sonuçlarına göre, yatırımcıların yüzde 48’inin ilk çeyrekte yatırım aracı tercihi hisse senedi oldu. İkincisi döviz kuru Hisse senedinden sonra 1 milyar ton kargo taşındı gelen yatırım aracı tercihi ise yüzde 21 ile özel sektör tahvili. Fon yöneticilerinin takip edeceği en önemli eko nomik gösterge ise yüzde 58 Çin’in doğu eyaletlerinden Zhejiang’daki dığı Kuşak ve Yol projesi güzergâhındaki deniz ta ne göre Türkiye’deki tüm limanların kargo kapasitesi ile enflasyon olacak. Enflasyonu yüzde 26 ile döviz ku NingboZhoushan Limanı, şıma şirketleri ve limanla ise 276 milyon ton. ru takip edecek. 2017’de 1 milyar tonluk kar rıyla işbirliğini geliştirdi İpek Yolu projesinde de Ankete göre ilk çeyrekte go transferiyle rekor kır ği, bu yıl deniz rotalarını önemli bir konumda olan fon yöneticilerinin borsada dı. Limanın yöneticisi Mao 81’den 86’ya çıkardığı açık ve dünya genelinde 600 sektör tercihlerinin başında Jianhong, bu rakama dün landı. Türkiye’nin en bü limana kargo taşıyan Ning ise bankacılık sektörü hisse yada ilk kendilerinin ulaş yük limanlarından Haydar boZhoushan Limanı’ndan leri yer alıyor. Anket sonuç tığını söyledi. Söz konu paşa Limanı’nın yıllık kar Çin’in 14 eyaletine bağlı 36 larına göre bankacılık his su limanın, Pekin yöneti go transfer kapasitesi ise kente demiryolu bağlantı selerini perakende ve petro minin büyük kaynak ayır 6 milyon ton. 2014 verileri sı bulunuyor. kimya takip ediyor. Madende de arıtma yoklEkonomiServisi Madende 146 milyon m3’lük atıksuyun sadece 2.4 milyon m3’üne, yani yüzde 1.6’sına gelişmiş arıtma uygulandı. Atıksu denizlere aktı İmalat sanayiinin ardından madende de atıksu verileri başta denizler olmak üzere su kaynaklarının nasıl büyük bir kirlilikle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Madende 2016’da 146 milyon m3’lük atık suyun sadece 20 milyon m3’ü arıtıldı. Arıtılan kısmın da sadece yüzde 12’sine, yani 2.4 milyon m3’e gelişmiş arıtma uygulandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı 2016 yılına ilişkin Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre maden işletmeleri 2016 yılında 241 milyon m3 su çekti. Çekilen suyun yüzde 54.4’ü kuyudan, yüzde 22.9’u deniz ve Sanayide de madende de arıtma çok düşük düzeyde. kaynaktan, yüzde 5.4’ü ocak içi sudan, yüzde 4.1’i akarsudan, yüzde 3.4’ü gölgöletten ve yüzde 9.8’i diğer su kaynaklarından temin edildi. Maden işletmeleri tarafından 2016 yılında deşarj edi len toplam 146 milyon m3 atık suyun yüzde 79.7’si denize, göle, akarsuya veya araziye, yüzde 12.1’i atık barajına, yüzde 1.6’sı ocak içine, yüzde 1.5’i foseptiğe, yüzde 5.1’i ise diğer alıcı or tamlara deşarj edildi. Maden işletmeleri tara fından 2016 yılında toplam sadece 20 milyon m3 atık su arıtıldı. Arıtılan atık suyun yüzde 88’ine fiziksel ya da kimyasal arıtma, yüzde 12’sine ise biyolojik ya da gelişmiş arıtma uygulandı. Maden işletmelerinde ayrıca 811 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın yüzde 70.4’ü pasa sahalarında veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi, yüzde 15.9’u ocak içine geri dolduruldu, yüzde 13’ü maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması amacıyla kullanıldı, yüzde 0.7’si ise diğer yöntemlerle geri kazanıldı ya da bertaraf edildi. l Ekonomi Servisi Bartın’da zeytinin gözyaşları Yıkımı restorasyon, kesimi budama kelimesiyle sunarak, gerçek maksadı gizlemek; bunu yaparken de şirket/iktidar ortaklığının çıkarlarını değil, kültürü ve doğayı düşünüyormuş gibi “rafine” davranış tarzları geliştirmek, bu dönemin tescilli iki riyakârlığı olarak kökleşiyor. Neredeyse her gün, azgın rant iştahı ve onunla kol kola giren yöneticilerin, aslına uygun restorasyon ve/veya budama yalanlarına maruz kalıyoruz. İki gün önce Bartın’ın güzelim Amasra’sında zeytin ağaçları sökülüp kesildi. Söküm sonrası zeytinlikte, özü capcanlı dalları kameraya gösteren derin üzüntüyle sarsılmış kadınlar, devletin kendilerine sahip çıkmasını istiyordu, feryat ede ede. O kesim için yol verenlerin bizatihi devletin kurumları olduğunu bilmeyişleri onların kusuru değil şüphesiz. HHH Hattat Holding’in Amasra’da yıllardır kurmak istediği termik santralla ilgili bir gelişmeyi geçenlerde paylaşmıştık. 19 Kasım 2017 tarihli yazımızda Bartın milletvekili Rıza Yalçınkaya’nın TBMM Genel Kurulu’nda aktardığı bilgileri anımsatalım. TTK’ye bağlı Amasra B Sahası’nı 2005 yılında alan ve 20 yılda 56 milyon ton kömür çıkarma taahhüdüne karşın, bu taahhüde uymayan firmadan söz ediyordu Yalçınkaya. Amasra’nın Gömü ve Tarlaağzı köylerindeki yurttaşların taşınmazları kamulaştırılmış, “mezarlığın dahi dahil olduğu” bu kamulaştırma kamu yararı olduğu gerekçesiyle onaylanmıştı. Yalçınkaya sordu: “Vatandaşın elinden taşınmazını almak kime yarayacak? TTK’ye mi, yoksa termik santral kuracak firmaya mı?” HHH Söz konusu iki köy arasındaki 20 dönümlük zeytin bahçesindeki 200 ağaç dün kamu görevlilerinin gözetiminde söküldü. Bu alan, Hattat’ın kurmak istediği termik santrala birkaç yüz metre mesafede. Oysa bu konuda özel olarak çıkarılmış, yürürlükte bir yasa var. Zeytinciliğin Islahı Kanunu’na göre zeytinlik alanların 3 km yakınına bu tip tesisler yapılamıyor. Köylüler, ağaçların kesimi için izin alıp alınmadığını soruyor. İşin belki de hiç şaşırtıcı olmayan kısmı ise zeytin ağaçlarının “taşınması” için bakanlığa 18 Aralık’ta yapılan izin başvurusunun 19 Aralık’ta olumlu sonuçlanması. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başvuruyu bir günde sonuçlandırması çok etkileyici. Muhtemelen bu süratın Hattat Holding ile özel bir ilgisi yoktur. Yalçınkaya, son gelişme üzerine kapsamlı bir soru önergesi vererek, termik santral aleyhine açılmış çok sayıdaki davanın sürdüğünü anımsatıyor. Önergede, Hattat’ın tıpkı Soma’daki Yırca gibi devletçe nasıl korunduğunu vurgulayan bölüm şöyle: “25.12.2017 tarihinde söz konusu arazide henüz kim oldukları bilinmeyen kişiler tarafından arazide bulunan yaklaşık 200 ağaç sözde ‘budama’ gerekçesiyle; kesilmiş ve yerlerinden kaldırılmıştır. Ağaçların kesileceğini fark eden ve bu durumu engellemek isteyen bazı vatandaşlar, arazinin Hattat Holding’in özel mülkiyetinde olduğu ve kesim için gerekli izinleri aldığı gerekçesiyle jandarma zoruyla alandan uzaklaştırılmışlardır.” Sayıştay’ın TTK denetim raporlarında Hattat’ın AmasraB sahasındaki faaliyetlerine yıllardır geniş yer veriliyor. Rödovans yoluyla 12 yıl önce Hattat bünyesindeki Hema’ya devredilen kömür sahasında, çok sayıda uzatma alınmasına karşın üretimin halen başlamadığı vurgulandı. Sayıştay, ancak olağanüstü hallerde böyle üst üste süre uzatımları verilebileceğini belirterek, bu olmadan ek süre verilmesinin ihale koşullarına aykırı olduğunu kaydetmişti. Bugün ise gerçek bir OHAL döneminde, şirket çıkarlarının zeytin aleyhine nasıl gözetildiğine tanık oluyoruz. Küresel satın almalarda rekor: 3 trilyon dolar Dünya çapındaki satın alma ve birleşme işlemleri dördüncü yılda da 3 trilyon dolar seviyesini aşarak, 2018 için hızlanma sinyali verdi. 2017’nin son ayı, küresel birleşme ve satın alma işlemleri açısından dikkat çekici gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu. Bazı şirketler kendi kategorilerini sürükleyen Amazon, Facebook ve Netflix karşısında durabilmek için iddialı satın alma ve birleşme işlemlerine imza attı. Bunlardan biri Amazon’un ilaç sektörüne girmesiyle bu sektörde yaşandı. ABD’nin en büyük eczacılık zinciri CVS Health, sağlık sigorta şirketi Aetna’yı 69 milyar dolara satın aldı. Ardından, Avustralyalı milyarder Lowy ailesi, küresel alışveriş merkezi işi Westfield’i Fransız UnibailRodamco grubuna 24.7 milyar dolara sattı. l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog