Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Çarşamba 27 Aralık 2017 4 Fidan’a Danıştay zırhı AKP’den milletvekili adayı olmak için 2015’te istifa eden, ancak Cumhurbaşkanı ALİCAN Tayyip Erdoğan’ın ULUDAĞ tepkisi üzerine başvurusunu geri çekerek tekrar MİT’in başına getirilen Hakan Fidan’ın atama işleminin iptali talebiyle açılan davada sürpriz bir gelişme yaşandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, MGK’de görüşülmediği gerekçesiyle atamanın iptalini isteyen emekli Yargıç Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun bu işleme karşı dava açma hakkının olduğuna hükmederek başvurunun esastan görüşülmesine karar vermişti. Başbakanlık’ın yaptığı “karar düzeltme” talebi üzerine yeniden toplanan İdari Dava Daireleri Kurulu, bu kez fikir değiştirdi. Eminağaoğlu’nun atama işlemine karşı dava açma ehliyetinin bulunmadığını savunan kurul, davayı tümden reddetti. Bu kararda, daha önce Eminağaoğlu lehine el kaldıran bir üyenin oyunu değiştirmesi, bir üyenin de toplantıya katılmaması etkili oldu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 7 Haziran 2015 tarihindeki milletvekili genel seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı olabilmek için 10 Şubat 2015’te görevinden istifa etti. AKP Genel Merkezi’ne Eminağaoğlu’nun başvurusuyla Fidan’ın atama işleminin iptali talebinin esastan görüşülmesine karar veren Danıştay, Başbakanlık’ın başvurusuyla davayı usulden reddetti giderek adaylık dilekçesi veren yeterliliğine sahip olduğunu, yine Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ MİT tarafından hakkında dinleme ın karşı çıkması üzerine adaylık kararları olduğunu gerekçe gös başvurusunu geri çekti. Başba terdi. Ancak Danıştay 16. Daire, kan Binali Yıldırım, bunun üzeri Eminağaoğlu’nun dava açma sı ne 9 Mart 2015 tarihinde Fidan’ı fatı olmadığı gerekçesiyle 2 Tem yeniden Müsteşar olarak atadı. muz 2015 tarihinde davanın red O dönem yargıç olan Eminağa dine karar verdi. Eminağaoğlu, oğlu, 2937 sayılı Milli İstihbarat kararı üst mercii olan İdari Dava Teşkilat Yasası’nın 13/1 madde Daireleri Kurulu’na temyiz etti. sinde “MİT Müsteşarı, MGK görü Danıştay İdari Dava Daireleri şü alındıktan sonra, Başbakan’ın Kurulu, 20 Ekim 2016 tarihinde inhası ve Cumhurbaşkanı’nın oy çokluğu ile (6/5 oy ile) almış onayı ile atanır” hükmü oldu olduğu kararda, Eminağa ğunu, buna rağmen Fidan’ın oğlu’nun dava açma sıfa MGK görüşü alınmadan tının bulunduğu ve söz aynı göreve atanması konusu işlemden et nın yasaya aykırı olduğu kilendiğini ifade ede nu vurguladı ve atamayı rek, 16. Daire’nin kara Danıştay’a taşıdı. rını bozdu. Gerekçede, Daire reddetti Eminağaoğlu’nun “bu atama işleminde meşru, Bu atamadan doğ kişisel ve güncel men rudan etkilendiği faatının etkilendiği” ni belirten Emi belirtilerek, anayasal nağaoğlu, da bir ilke olarak devle vanın tara tin tüm faaliyetleri fı olduğunu, nin yargısal deneti çünkü MİT me açık olmasının Müsteşarlı hukuk devletinin ğı’na huku vazgeçilmez niteliği ken atanma Hakan Fidan olduğu kaydedildi. Bu karardan sonra 16. Daire’nin Fidan’ın atamasının iptal istemini esastan görüşmesi gerekiyordu. Ancak bu süreçte Başbakanlık, karar düzeltme talebinde bulundu. Bunun üzerine davayı 2 Kasım 2017’de yeniden görüşen İdari Dava Daireleri Kurulu, Eminağaoğlu’nun bu atama işlemine ilişkin dava açma ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle 16. Daire’nin ret kararını oy çokluğuyla onadı. Böylece dava, atama işlemi esastan görüşülmeden reddedilmiş oldu. 13 üyenin katıldığı oylamada, 8 üyenin onama kararına 5 üye muhalefet etti. Daha önce atamanın esastan görüşülmesi yönünde oy kullanan üye Hasan Odabaşı bu kez ret oyu kullandı. İlk kararda lehte karar veren bir üye de toplantıya katılmayınca, karar değişmiş oldu. ‘Ne için var?’ Danıştay’ın ararını değiştirmesini değerlendiren Eminağaoğlu, “Bu davada konu hükümet ve MİT Müsteşarı. Verilen karar ortada. İdari yargı, idarenin, iktidarın işlemlerini denetleyemiyorsa ne için var” dedi. l ANKARA AÖF’DEN SKANDAL ŞIKLARDA CHP’Yİ STK sayDILAR! İKLİM ÖNGEL Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nde zorunlu olarak okutulan Sağlık Sigortacılığı ders kitabında yer alan sorulardan birinin yanıtında skandal bir şık yer aldı. “Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasına en fazla karşı çıkan STK aşağıdakilerden hangisidir” sorusunda şıklardan birinin “CHP” olması dikkat çekti. CHP Edirne Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, “Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Yük sek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile üniversiteler AKP zihniyetine teslim edilmiştir” dedi. Sağlık Sigortacılığı ders kitabında özet sonrası sorular içerisinde yer alan “Türkiye’de GSS uygulamasına en fazla karşı çıkan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?” sorusu için şu şıkların bulunduğu yanıtlar sıralandı: “a. ABSAM, b. Türk Hemşeriler Derneği, c. SağlıkSen, d. CHP, e. TTB”. Gaytancıoğlu, CHP’nin STK olarak ifade edildiğini belirterek, “Bir parti nasıl sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilebiliyor. CHP’nin soruda STK olarak tanımlanması AKP iktidarının yürüttüğü algı operasyonunun bir parçasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu için kullandığı çirkin, siyasi adaba sığmayan ‘Genel Müdür’ ifadesinin bir yansımasıdır” diye konuştu. AKP’nin CHP’nin politikasını öğrencilere yanlış aktardığını söyleyen Gaytancıoğlu, “Sınav sorularında CHP, bir STK olarak ifade ediliyorsa, ders anlatımında CHP politikaları öğrencilere nasıl aktarılıyor? Tipik AKP kurnazlığıyla, öğrencilerin zihninde toplumdan ve kültürden uzak bir CHP algısı yaratılmaya çalışılıyor” dedi. l ANKARA haber EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: ZARİFE SELÇUK REKTÖR İbiş saltanatı KHK ile atılan akademisyeni öğrenci olarak Ankara ÜniErkan İbiş versitesi’ne almayan Rektör Erkan İbiş, yatay geçişte kontenjanı 8’e çıkarınca öğrenci oğlu Ankara Tıp’a geçti. ALİCAN ULUDAĞ Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev’in, dekan olmasının ardından erkek kardeşi, oğlu ve eşini aynı üniversitede işe almasının bir benzeri Ankara’da yaşandı. Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Erkan İbiş’in Başkent Tıp Fakültesi 3. sınıfta okuyan oğlu Can İbiş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. KHK ile ihraç edilen ve LYS’ye girerek AÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü kazanan Cenk Yiğiter, rektörlüğün değiştirdiği bir yönetmelik nedeniyle üniversiteye öğrenci olarak kayıt yaptıramamıştı. Yiğiter’in yaptığı suç duyurusu üzerine YÖK tarafından hakkında soruşturma başlatılan AÜ Rektörü Erkan İbiş’in oğlu Can İbiş, okuduğu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden AÜ Tıp Fakültesi’ne geçiş yaptı. Önceki yılda Yatay Geçiş Kontenjanı 4 olan AÜ’de bu yıl kontenjan, bizzat Rektör İbiş’in içinde olduğu üniversite senatosu tarafından 8’e çıkarıldı. Temmuz 2016’da yatay geçiş için gerekli not ortalaması da düşürüldü. Bu sayede Can İbiş, babasının rektör olduğu üniversiteye bu yıl yatay geçiş yaptı ve AÜ Tıp Fakültesi’nde okumaya başladı. Can İbiş, Yatay Geçiş Sınavı’nda 97.3 puan aldı. İbiş’in puanının yüksek olmasına karşın kontenjan 4 olarak kalsaydı, AÜ’ye geçiş yapamayacaktı. l ANKARA torpilli rektör eşi görevden alındı Murat Türk YÖK, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Murat Türk’ün aynı üniversiteye dekan vekili yaptığı eşini görevden aldı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Murat Türk’ün görev yaptığı 2014’ten bu yana eşi Zeynep Türk’ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dekan vekili, akrabası Sabri Ulukanlı’yı rektör yardımcısı, Ulukanlı’nın biyolog eşi Zeynep Ulukanlı’yı Mimarlık Fakültesi dekan vekili, yine akrabası Bülent Öz’ü Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü, Öz’ün eşi Ayşe Tülin Öz’ü Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü olarak atadığı, ayrıca eşinin maliyede çalışan dayısı Savaş Dündar’ın Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, kuzeni Behçet Dündar’ın da Erzin Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptığı iddia edildi. Bu iddiaları değerlendiren YÖK Başkanlığı, Zeynep Türk’ün dekan vekilliği görevine son verdi. l DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog