Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

T.C. ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2017/535, 2017/537, 2017/543, 2017/545, 2017/551, 2017/553, 2017/565, 2017/567, 2017/575, 2017/577, 2017/579, 2017/585, 2017/587, 2017/589, 2017/591, 2017/593, 2017/595 Esas Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup; Mahkememizin 2017/535 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Gültekin Korukcu, Leyli Korukcu, Mehmet Korukcu, dava konusu; Aziziye ilçesi Rizekent Köyü 102 ada 80 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/537 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Süleyman Yaylalı, dava konusu; Aziziye ilçesi Rizekent Köyü 114 ada 29 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/543 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Süleyman Yaylalı, Adnan Yaylalı, dava konusu; Aziziye ilçesi Rizekent Köyü 101 ada 373 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/545 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Emine Geyik, Adnan Yaylalı, dava konusu; Aziziye ilçesi Rizekent Köyü 104 ada 157 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/551 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Selami Karakuş, dava konusu; Aziziye ilçesi Üçköse Köyü 1361 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/553 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Naim Cangöz, dava konusu; Aziziye ilçesi Karakale Köyü 163 ada 59 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/565 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Hüseyin Gökburun, İbrahim Eroğlu, Firdevs Fırtına, dava konusu; Aziziye ilçesi Toprakkale Köyü 114 ada 319 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/567 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Firdevs Fırtına, dava konusu; Aziziye ilçesi Toprakkale Köyü 115 ada 33 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/575 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Salih Etyemez, Sait Etyemez, Süleyman Etyemez, dava konusu; Aziziye ilçesi Toprakkale Köyü 110 ada 76 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/577 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Ayşe Güzelbaba, dava konusu; Aziziye ilçesi Toprakkale Köyü 116 ada 22 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/579 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Sefer Küçük, Mehmet Küçük, Ali Küçük, Faruk Küçük, Veli Küçük, Hatice Yalçın, Emriye Duman, Vahide Yazıcı, dava konusu; Aziziye ilçesi Toprakkale Köyü 110 ada 90 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/585 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Ali Koza, Gülay Açıkgöz, Hasan Koza, Hatice Öksüz, Hüseyin Koza, Kadir Koza, Netice Ünğan, Nigar Ersoy, Sebahattin Koza, Süleyman Koza, dava konusu; Aziziye ilçesi Yeşilvadi Köyü 113 ada 12 ve 13 parsel sayılı taşınmazlar, Mahkememizin 2017/587 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Hatice Aydemir, Fatma Güzelbaba, dava konusu; Aziziye ilçesi Toprakkale Köyü 109 ada 8 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/589 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Mail Yuca, Hasan Yuca, Şaban Yuca, dava konusu; Aziziye ilçesi Yeşilvadi Köyü 104 ada 230 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/591 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Paşabey Yuca, dava konusu; Aziziye ilçesi Yeşilvadi Köyü 104 ada 228 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/593 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Alaattin Tosun, dava konusu; Aziziye ilçesi Yeşilvadi Köyü 102 ada 294 parsel sayılı taşınmaz, Mahkememizin 2017/595 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Bilal Doğan, Salim Doğan, Ali Doğan, Ekrem Doğan, Cemal Doğan, Yosma Doğan, dava konusu; Aziziye ilçesi Yeşilvadi Köyü 105 ada 35 parsel sayılı taşınmazın bedelinin tespiti ve taşınmazların davacı kurum adına tescili talep edilmiştir. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı dosyalarına sunulması, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 10/4 Maddesi gereğince ilan olunur. 21/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 726124) T.C. ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/177 Esas İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında aşağıda ismi, mevkii, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10. maddesinin 4. Fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak; 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 15/04/2016 günlü olurları ile kamulaştırma kararı verildiği, 2 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından taşınmazlar için değer tespiti yapıldığı, 3 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılan taşınmazlar malikleri ile uzlaşma sağlanamadığına dair tutunak düzenlendiği, 4 Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (Otuz) gün içinde İdari Yargıda İptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 5 Açılacak davaların İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tevcih edileceği, 6 Davalı tarafça 30 (Otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların kamulaştırma yapan İZSU adına tescil edileceği, 7 Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C. Vakıfbank Çeşme Şubesi’ne hak sahibi/sahipleri adına yatırılacağı, 8 İlgililerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Hususları 2942 Sayılı Yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca ilan olunur. 18/12/2017 KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER; İZMİR İLİ, ÇEŞME İLÇESİ, GERMİYAN MAHALLESİ ZEYTİNCİK MEVKİİNDE KAİN 123 ADA, 66 PARSEL, MALİKİ, HASAN MUTLU (MEHMET Oğlu)206,62 m2’lik kısmı daimi irtifak kamulaştırma alanı. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 726402) T.C. ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Esas No: 2017/175 İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında aşağıda ismi, mevkii, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10. maddesinin 4. Fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak; 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 15/04/2016 günlü olurları ile kamulaştırma kararı verildiği, 2 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından taşınmazlar için değer tespiti yapıldığı, 3 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılan taşınmazlar malikleri ile uzlaşma sağlanamadığına dair tutunak düzenlendiği, 4 Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (Otuz) gün içinde İdari Yargıda İptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 5 Açılacak davaların İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tevcih edileceği, 6 Davalı tarafça 30 (Otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların kamulaştırma yapan İZSU adına tescil edileceği, 7 Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C. Vakıfbank Çeşme Şubesine hak sahibi/sahipleri adına yatırılacağı, 8 İlgililerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Hususları 2942 Sayılı Yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca ilan olunur. 21/12//2017 KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER; İZMİR İLİ, ÇEŞME İLÇESİ, ILDIR MAHALLESİ KÖY CİVARI MEVKİİNDE KAİN 133 ADA, 3 PARSEL, MALİKİ, KAYA TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 160,47 m2’lik kısmı daimi irtifak kamulaştırma alanı. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 726405) T.C. BİLECİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Davacı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü’ne yöneltilecektir. 30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T. C Vakıflar Bankası Bilecik Şube Müdürlüğü’ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 10 günlük süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. ESAS NO: DAVACI 2017/442 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİ TESİ REKTÖRLÜĞÜ MALİKİ/DAVALI İLİ İLÇESİ KÖYÜ MEVKİ PAFTA ADA PARSEL D.GÜNÜ VE SAATİ KAMULAŞTIRILAN MİKTARI (M2) ALANIN LÜTFÜ GÜZEY BİLECİK MERKEZ GÜLÜMBE KÖYÜ 41 PAFTA 3076 PARSEL 01/02/201810:05 5.400,00 m2 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 726252) T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/514 Davacı, KARAYOLLARI MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, KERME ULUSLARARASI NAKLİYAT VE ANTREPO İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle; dava konusu İstanbul ili, Pendik ilçesi, Kurna mahallesi, 1456 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerindeki 3194 sayılı kanunun 18. Maddesi hükmü gereği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Ve 19. Maddeleri uyarınca kamulaştırma işlemi yapılacak olması nedeniyle,k amulaştırmayı yapan idare tarafından açılan kamulaştırma davası mahkememizin 2017/514 Esasına kaydedilmiş olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şube Müdürlüğünde davalılar adına açılacak hesaba yatırılacağı, davanın duruşmasının 23/01/2018 günü saat 10:40’da İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 20/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 726350) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/282 Esas KARAR NO: 2017/483 Davacı CEMİLE KÖSE aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 49399550598 kimlik No’lu, Haşim ve Güler’den olma 22/04/1993 Afşin doğumlu Cemile Köse’nin nüfusta “Cemile” olan adının “Cemre” olarak değiştirilmesine, karar verildi. 13/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 726284) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/413 Esas KARAR NO: 2017/487 Davacı GÜLSEREN KORKMAZ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;10001788432 kimlik No’lu Ahmet Turan ve Aysel kızı, 01/01/1987 Malatya doğumlu, Gülseren Korkmaz’ın nüfusta “Gülseren” olan adının “Seren” olarak değiştirilmesine,karar verildi. 13/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 726280) T.C. SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BAŞKANLIĞI KONYA SOSYAL GÜVENLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN S. No Borçlunun AdıUnvanı İcra Takip No İşyeri Sicil Kimlik No Borcun Türü Borcun Dönemi Borç Miktarı (TL) 1 TASFİYE HALİNDE GARANTİ KONUT 2017/11950 1076513.42 Sigorta Primi 2007/9 den 2013/7 1,541,725.28 TL YAPI KOOPERATİFİ 2 KOÇOĞLU İNŞAAT SANAYİTARIM VE 2017/12982 1156234.42 Sigorta Primi 2016/2 den 2016/10 242,272.03 TL HAYVANCILIK TİC. AŞ. Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı işyeri iş verenlerinden / sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 sayılı V.U.K göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması ne deniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sa yılacağından ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 726156) Çarşamba 27 Aralık 2017 12 haber Gezi’de yaralanan Aydoğan: Aydın Aydoğan Yalan ifade imzalatmak istediler Gezi Parkı eylemleri sırasında gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından gözaltına alınmasına ilişkin, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması yaptı. Aydoğan, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” iddiasıyla Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, ardından da kendisine kumpas kurulduğunu belirtti. Aydoğan, gözaltına alınma sürecini şöyle anlattı: “Saat 12.30 sıralarında sivil polis aracı tarafından durduruldum. İsmimle hitap ederek, hakkımda şikâyet olduğunu söyleyerek, kendilerini takip etmemi söylediler. 150 metre gittikten sonra, bir kalabalığın bulunduğu alana gittik. Polis olduğunu iddia eden şahıslar biraz ilerde durdular. Polis şeridiyle çevrili olan bu alanda bomba ihbarı yapılmış bir araç olduğunu o anda öğrendim. Beni buraya getiren polislerin fotoğrafını çekmek isterken bir polis, telsizi ile başıma vurarak beni yere düşürdü. Darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alındım. Olay yerinde bir araca bindirip orada da darp ettiler.” Yalan ifade baskısı Sağlık problemleri olduğunu belirtmesine rağmen iki gün boyunca darp ve tehditlere maruz kaldığını belirten Aydoğan, polisin, kendisine, bomba ihbarı yapılmış aracın alana kendisi tarafından getirildiğine dair yazılan yalan ifadeyi zorla imzalatmak istediğini söyledi. l İSTANBUL/Cumhuriyet Ebru Timtik Savcı odasında ayağa kalkmayan avukata dava ALİCAN ULUDAĞ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli olarak getirildiği savcının odasında koltuğa oturan ve ayağa kalkma talebini “Siz cunta mısınız? Ben askeri personel değilim. Siz de benim komutanım değilsiniz” diye reddeden avukat Ebru Timtik hakkında hakaret suçundan dava açtı. Avukat Ebru Timtik, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle 27 Temmuz’da mevcutlu şekilde Ankara Adliyesi’ne getirildi. Savcı Mustafa Gökçe’nin karşısına çıkarılan Timtik, boş olan bir koltuğa oturdu. Bunun üzerine savcı, herhangi bir rahatsızlığı yoksa Timtik’ten ayağa kalkmasını istedi. Şüpheli avukat Timtik, “Ben kalkmayacağım. Oturarak ifade vereceğim. Siz cunta mısınız? Ben askeri personel değilim. Siz de benim komutanım değilsiniz” karşılığını verdi. Savcının şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın 20 Eylül’de tutuklanan 14 avukatı arasında yer alan Ebru Timtik hakkında hakaret suçundan dava açtı. Timtik, asliye ceza mahkemesinde bu nedenle yargılanacak. l ANKARA Üç akademisyen beraat etti Sakarya’da geçen yıl eylül ayında DHKPC’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, tutuksuz yargılanan Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde görevli Yrd. Doç. Dr. Hatice Senem Doyduk, araştırma görevlileri Emre Demirtaş ve Serhat Ulubay hakkındaki davada Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi karar verildi. Mahkeme heyeti, Hatice Senem Doyduk, Emre Demirtaş ve Serhat Ulubay için beraat kararı verdi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, üç akademisyen hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan ise 7.5 15 yıl hapis cezası isteniyordu. l DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog