Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Çarşamba 20 Aralık 2017 EDİTÖR: ŞEHRİBAN KIRAÇ TASARIM: BAHADIR AKTAŞ Tanıtım olmadan turist gelmez ekonomi 9 Türkiye artık dar gelirli turiste ev sahipliği yapıyor. TÜROB’a göre, turist çekmek istiyorsak 2018 yılının tanıtım planı acilen açıklanmalı Türkiye ekonomisinin önemli gelir kalemlerinden turizm Türkiye genelinde otel dolulukları 18.5 artışla yüzde 60.1 olarak ger bu yılı biraz toparlanma çekleşti. İlk 10 aylık dö ile bitirse de 2014’teki 36 nemde otel dolulukların milyon turist sayılasını yakalamak yakın gelecekte Şehriban Kıraç da en büyük artışı gösteren ülke de Türkiye ol mümkün görünmüyor. du. Bu artışı iyi tahlil et Türkiye’yi bu yılın 10 ayında mek lazım. Gelen müşteri profi ziyaret eden yabancıların sayısı, li artık daha farklı. Bunun fiyat geçen senenin aynı dönemine lara yansımasını da net bir şe göre yüzde 28 artarak, 29 mil kilde görüyoruz. 2017’nin 10 yon 53 bin 450 oldu. ayında oda fiyatlarında en bü Türkiye Otelciler Birliği (TÜ yük kaybı yaşayan ülke yüzde ROB) Başkanı Timur Bayındır, 13.1 düşüş ve 68.9 Avro ile Tür turizm sektörünün maalesef bü kiye oldu. Üzerinde önemle du yük ve uzun bir kriz yaşadığını, rulması gerek konu, “elimizde sektörün çok zor bir dönemden ki müşteriyi de kaybetmeden fi geçtiğini ve rakamların inebile yatlarımızı nasıl yükselişe geçi ceği son noktaya kadar geriledi rebiliriz” olmalı. ğini söyledi. Sektörde bir yükselme trendinin başlayacağını, Elimizdeki kaçmasın bu sürecin düzgün idare edilme n Turist sayısındaki artıştan si gerektiğine dikkat çeken Ba daha çok, fiyatlarda yükselme yındır, “2017’de küçük kıpır sağlamaya odaklanmak lazım. danmalar var. Turizmde her şey Elimizdeki müşteriyi de kay düzeldi, güllük gülistanlık oldu betmemeliyiz. Yeni yılın diyemeyiz. Ama iyiye doğru bir ilk ve en önemli çalışması gidiş söz konusu” dedi. bu olmalı. Turizmcilerin Az para harcıyorlar fiyat konusunda direnç göstermesi lazım. Özellikle Türkiye’nin Ekim 2017 otel İstanbul’da konaklama doluluklarının, 2016’nın aynı fiyatlarını yükselte dönemine göre yüzde 22.9 arta cek olan kongre tu rak yüzde 64.2’ye çıktığını anla rizmidir. Ancak bu tan Timur Bayındır ile sektörün konuda pek düzel sorunlarını ve geleceğini konuş me işareti yok. İşa tuk. Timur’un konuşmasının sa retler başlasa da tırbaşları şöyle: 2020’den önce mey n OcakEkim 2017 döneminde ve vermez. İstanbul otele doydu n Bu yıl yatak sayısında 2016’nın 10 aylık dönemine göre düşüş yaşanırken, yatırım tutarında artış gözlemleniyor. 2017’nin 10 aylık döneminde 46 ilde toplam 28 bin 73 yataklı 153 otel projesi 2 milyar 564 milyon TL’lik teşvik başvurusunda bulundu. Gelecek yıl herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa yatırımlardaki artış devam edebilir. n Artık İstanbul ve Antal ya yeni yatırımlara doydu. Yatıtrımların Anadolu’ya yayılması gerek. Ancak bunu yaparken de planlı yatırımlar yapılmasına dikkat etmek gerek. Ayrıca maalesf yenileme teşviklerinin yeterli deği. Mevcut yatırımların modernizasyonu ve renovasyonu yönünde düzenleme yapılmalı. TİMUR BAYINDIR: İstanbul’da konaklama ücretleri ancak kongre turizmi ile yükselir. Halka güveneceksin n 2018’de herhangi bir olumsuzluk ya şanmazsa turist sayısındaki yükseliş sürer. Yine de beklen ti çıtasını çok fazla yükseğe koymamak lazım. Maalesef 2018’in tanıtım planı henüz belli değil. Bir an önce tanıtımlar başlama lı ve tanıtım bütçesi artırılmalı. Yeni pazar şart n Türkiye’de çok önemli bir iç turizm potansiyeli var. Yerli tatilci sadece Türkiye’de değil, gittiği diğer ülkelerde de terci edilen, istenen bir profile sahip. İç pazarda da bunun değerini bilememiz ve ona göre uygulamaları hayata geçirmemiz lazım. İlk önce kendi halkına güveneceksin. n Tek pazara bağlılık her zaman risklidir. Ülkeleri çeşitlendirmemiz lazım. Ne kadar çok ülkeye, ne kadar çok kıtaya, ne kadar çok insana yayabilirsek dalgalanmalardan olumsuz etkilenmemiz o kadar az olur. Avrupa pazarlarında kan kaybı olması turizmde yaşanan sıkıntının ana sebebi oldu. Mevcut pazarlarımızı kesinlikle ihmal etmemek lazım. Potansiyeli artırmak istiyorsak mevcut müşteriniz kaybetmemeliyiz. Hiçbir müşteriyi kaybetme lüksümüz yok. Rusya pazarında canlanma başladı. Bu devam ederse 2018’de Rusya pazarı fiyat açısından değil ama turist sayısı açısından eski haline döner. Almanya’nın dönüşü şu an için zayıf görünüyor. Zaten gelenlerin çoğu da Alman pasaportlu Türkler. n Türkiye’nin mutlaka Hindistan, Çin ve diğer Uzakdoğu ülkelerine açılması lazım. Ne yapıp edip Çinli turist sayısını 1 milyona çıkarmamız lazım. Dolar 4 olmasın diye sanayi 4.0’a geçelim TÜSİAD Başkanı Bilecik, sanayi 4.0’a bir an önce adapte olunması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin, sanayi devrimlerinin üç aşamasında da geri kaldığını ifade eden Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, dördüncü sana kendi teknolojisi ile üretim yapmaya başlaması gerektiğine dikkat çeken Bilecik, “Sanayide dijital dönüşümü gerçekleştirebilmemizin yarısı, teknolojileri değer zincirine entegre etmekle ilgilidir; diğeri de yi devrimi olarak nitelendirilen sanayi 4.0’a bir an önce adapte olunması gerektiğini söyleyerek “Eğer dolar 4.0 olsun istemiyorsak, sanayinin 4.0 olması için dijitalleşmemiz gerek” dedi. Ancak bilgi ve teknoloji üretmeden gelişmenin ve kalkınmanın mümkün olamayacağına dikkat çeken Bilecik, Türkiye’nin küresel güç olabilmesi için gerekli üretimle birlikte, üretimin destekleneceği politikaların da olması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin bunu mümkün kılacak strateji ve politikaların hayata geçirilmesidir” dedi. Ders çıkarmalı Bilecik, dijitalleşme sürecinde Türkiye’nin önün de birçok ülke olduğuna değinerek, “Türk sanayisinin çıkarması gereken dersler var. Bu ülkelerin, bu süreçte yaptığı hatalardan ders çıkararak ilerleyebilmeliyiz” diye konuştu. Erol Bilecik Dördüncü devrim kaliteyi artıracak TÜSİAD’ın açıkladığı ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği Raporu, dijital teknolojilerin yüzde 27 oranında üretim verimliliğini artıracağını ortaya koydu. Rapora göre kaynak verimliliğini yüzde 18 oranında artıracak olan sanayi 4.0, ürün kalitesini de yüzde 17 oranında yükseltecek. Raporda şu tespitlere yer verildi: n Şirketlerin büyük çoğunluğu sanayide dijital dönüşüm konusunda bilgi ve ilgi seviyelerinin yüksek olduğunu belirtti. Dönüşüme hazır olduğunu düşünen şirketlerin oranı nispeten daha düşük. n Türkiye’deki sanayi şirketleri, dijital dönüşüm uygulama alanlarında henüz pi lot projeleri gerçekleştirme (44/100) aşamasında. n Şirketler, dijital dönüşümün önündeki en büyük engellerin yatırım maliyetlerinin yüksekliği ve yatırımın geri dönüş belirsizliği olduğunu belirtiyor. n Şirketlerin özellikle Strateji ve Yol Haritası ile Yönetişim yetkinliklerinin düşük olduğu görülüyor. n Teknoloji kullanıcısı şirketler yerli tedarikçilerin olmadığını/bulunamadığını belirtirken, teknoloji tedarikçisi şirketlerin talep düşüklüğünü önemli bir problem olarak göstermesi teknolojinin arz ve talebi arasında bir kopukluk olduğunu ortaya koymaktadır. l Ekonomi Servisi Gelir hedefi 26 milyar dolar Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017’yi 31.4 milyon turist ve 26 milyar dolar civarı turizm geliriyle tamamlamayı öngördüklerini söyledi. Güvenlik endişeleri ve Rusya ile yaşanan uçak krizinin en ağır etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, 2014 ve 2015’te 36.8 ve 36.2 milyon olarak gerçekleşen yabancı ziyaretçi sayısı, 2016’da 25.3 milyona geriledi. Türkiye ekonomisi Rusya etkisi ve güvenlik endişeleri ile 2016’da 11 milyon turist ve 8 milyar dolar gelir kaybetti. Kurtulmuş, verdikleri turizm teşviklerini 12 aya yayacaklarını anlattı. l Ekonomi Servisi 1.1 milyar kişi seyahate çıktı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) açıkladığı Turizm Barometresi’ne göre, 2017’nin 10 aylık diliminde 1 milyar 127 milyon kişi uluslararası seyahat gerçekleştirirken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 (70 milyon) daha fazla. Raporda, turizm sektöründeki söz konusu büyümenin aynı zamanda küresel ekonomik yükselişe işaret ettiği kaydedildi. Özellikle güney ve Akdeniz Avrupası, Kuzey Afrika ve Orta Doğu destinasyonlarının olağanüstü güçlü bir büyüme gösterdiği belirtilen UNWTO, Türkiye turizminde toparlanma, Güney Avrupa ve Akdeniz çanağındaki diğer destinasyonlarda ise çift haneli artışlar yaşandığına dikkat çekildi. l Ekonomi Servisi Kgüuvmenglüikneöşnedmeğliil Almanya’da BAT Gelecek Araştırmaları Vakfı tarafından GfK şirketine yaptırılan araştırma, Alman turistlerin Türkiye’de kendilerini güvende bulma oranlarının yüzde 5 olduğunu ortaya koydu. Türkiye, Almanlar için Mısır ve Tunus ile aynı kategoride yer aldı. Almanların kendi ülkeleri dışında güvenli tatil noktası olarak gördükleri dört ülke ya da bölgenin Avusturya, İsviçre, İtalya ve İskandinavya olduğuna işaret etti. Araştırmanın Koordinatörü Ulrich Reinhardt, “Seyahat eden insanlar için güneş, kum ve deniz yerine güvenlik en önemli faktör halini aldı” dedi. l Ekonomi Servisi En büyük risk ‘siyaset’ Bu yıl turizmi etkileyen en önemli sorun ‘dış politika’ oldu Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği’nin (AKTOB) turizm sektörüne yö nelik yaptığı ‘2017 nasıl geçti, 2018’den ne bekleniyor’ başlıklı ankete göre Türk turizmi için 2018’de, en önemli risklerin başında yüzde 57 ile bölgedeki siyasi gelişmeler gösterildi. Yüzde 13’e göre düErkan Yağcı şen fiyatlar ve kalifiye personel sıkıntısı, yüzde 8’e göre enflasyon artışı ve güvenlik endişesi, yüzde 1’e göre de rakip destinasyonlar diğer riskler olarak sıralandı. Bu yıl Türk turizmini etkileyen en önemli sorunun ne olduğuna yönelik soruya, katılımcıların yüzde 61’i, ‘dış politika’, yüzde 17’si bölgedeki siyasi gelişmeler yanıtını verdi. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, sektör temsilcilerinin ‘en büyük tehditler’ olarak üzerinde durduğu konuların dış politika ve siyasi konulardaki gerginlikler olduğunu vurguladı. Bu yılın doluluk oranlarının 2016’ya göre değişiminin sorulduğu otelcilerin yüzde 82’si, artış olduğunu söyledi. Sektör temsilcilerinin yüzde 88’i 2017’de giderlerin arttığı cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 86’sı, 2018’in 2017’den daha iyi olacağı yönünde yanıt verdi. 2018 ortalama Avro tahminleri sorulan turizmcilerin yüzde 47’si 5 5.20 TL tahmininde bulundu. Sektör temsilcilerine, geleceğin Türk turizminin öncelikli ihtiyaçları da soruldu. Yüzde 46’sı, turizmin devlet politikası olmasını istedi. l Ekonomi Servisi İhtiyaç kredisi faizi zirvede Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre 8 Aralık haftası itibarıyla ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 19.27 ile Şubat 2012 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye ekonomisinde büyüme rakamlarında hane halkı tüketiminin büyük paya sahip olması nedeniyle, ihtiyaç kredi faizlerindeki yükseliş risk yaratıyor. İhtiyaç kredisi faizleri 2017 yılında Kredi Garanti Fonu kredilerinin yoğun olarak kullandırıldığı martnisan döneminde gerileme eğilimine girmiş ve yüzde 16’ları görmüştü. l Ekonomi Servisi Kadınlara 120 bin TL destekürkiye’nin, yeni nesil sos Tyal girişimcileri destekle me platformu “imece”nin ikinci destek programı için başvurular 28 Aralık 2017’de sona erecek. Atölye ve Zorlu Holding’in kurucu ortaklığı ile S360’ın stratejik partnerliğinde hayata geçen “imece” platformu, “kadınların ekonomik hayata eşit katılımı”, “kadınların sağlıklı ve iyi olmalarının sağlanması”, “eğitim modelleri ve içeriklerinin yeniden tasarlanması” ve “kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişimi” başlıklarındaki meselelere yönelik ürün, hizmet, sistem tasarlayan proje sahipleri ve girişimcilere toplam 120 bin liralık destek sağlayacak. l Ekonomi Servisi Beyaz eşyada satışlar düştü Eylül ayında beyaz eşyaya uygulanan vergi indiriminin sona ermesiyle iç pazardaki satışlarda daralma hızlanıyor. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, kasım ayında beyaz eşya iç pazar satışı yüzde 16 düşüşle 555 bin 546 olarak gerçekleşti. Ekim ayında iç pazardaki daralma yüzde 5 olmuştu. Vergi indirimi sonrasında beyaz eşya satışlarında yaşanan gerilemenin hızlandığı görüldü. Ocakkasım döneminde, iç satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17’lik artışla 8.08 milyon adede ulaşıldığı belirtildi. İhracatta ise, kasımda sınırlı da olsa yükseliş var. İhracat kasımda yüzde 2 yükselişle 1.96 milyon adet oldu. Ocakkasım döneminde ise ihracat yüzde 6 yükselişle 18.9 milyon adede yükseldi. Kasımda iç satışlarda gerileme hızlanırken, üretim tarafında da daralma görüldü. Kasımda Türkiye’de beyaz eşya üretimi yüzde 5 düşüşle 2.39 milyon adet oldu. Ocakkasım döneminde üretimde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 büyüme kaydedildi. l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog