Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Çarşamba 20 Aralık 2017 2 sibelbahcetepe@gmail.com Hülya Gürlü: Kontrollere Yanlış tedavisıkgitmeme rağmen kitleyi fark etmediler. kanseri yaydıÖlümden döndüm... Meme kanseri tanısı aldıktan sonra yanlış tedavi sonucunda kanserin karaciğerine, kemiğine, akciğerine ve pankreasına yayıldı ğını söyleyen moda tasarımcısı ve 2 çocuk annesi Hülya Gürlü (51), “Sık sık kontSİBEL rollere gitmeBAHÇETEPE me karşın kitleyi fark etmediler, kanser tüm vücuduma yayıldı. Ölümden döndüm. İyileşmek için çok mücadele ettim. Doktorumun uyguladığı tedavi ile tüm vücudum 6 ayda temizlendi ve ayağa kalktım” dedi. 2014 yılında kanserle tanışan Gürlü, sol memesinde çıkan kitleye kanser tanısının konulduğunu ve ameliyatla alındığını anlattı. Yapılan biyopsi sonucuna göre kemoterapi tedavisi uygulandığını söyleyen Gürlü, 8 kür kemoterapi aldığını ve bu sürecin çok ağır geçtiğini belirtti. Gürlü, “Ardından kontrollerim başadı. 3 aylık kontrollerin ardından karaciğerimde 1 cm’lik bir bağ dokusu olduğunu söyleyerek çok üstünde durmadılar. 2017’nin şubat ayında ise kontrole geldiğimde kanserin tüm vücuduma yayıldığını öğrendim, yıkıldım” diye konuştu. ‘Ömür biçtim’ Bu yılın başında vücudunda aşırı kaşınmaların başladığını anlatan Gürlü, şöyle devam etti: “Doktora gittim, testlerde sarılığım çok yük ‘Hastalık belirtisi kalmadı’ Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Üskent ise “Hasta bize geldiğinde gerçekten kötü du rumdaydı. Kanser karaciğer ve kemiklere yayılmıştı” dedi. Tedavilerin ardından Prof. Dr. Üskent Gürlü’nün klinik durumunun düzeldiğini anlatan Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Üskent “Şimdi hiçbir şikâyeti ve hastalık belirtisi yok. Ancak yakın takibimizde olacak” değerlendirmesini yaptı. sek çıktı ve doktor acilen karaciğer ultrasonu istedi. Karaciğerimde 13 tane kitle olduğu tespit edildi. Kitleler 345 ve 6 cm boyutlarındaydı. Bunu öğrenince yıkıldım. Sarılığım düşmeden tedavi alamayacağım için PTK taktılar. Bu yöntemde lokal anestezi ile ciltten geçilerek karaciğer içerisindeki safra kanallarına iğne ile giriliyor ve safra yollarının filmi çekiliyor. İnternetten araştırmalar yaparken bir yandan da kendime ömür biçtim. 2 küçük çocuğum var, biri 11, diğeri 9 yaşında... Ölürsem onları kime bırakacağımı düşündüm. Ancak daha sonra kendimi toparlamaya karar verdim. Araştırmalarım sonucu Prof. Dr. Necdet Üskent’e rastladım. Doktorum umut verici konuştu. Ben de yaşamak için direnmeye karar verdim. PET/CT çekildi ve kemiğimde, akciğerimde, pankreasımda ve karaciğerimde yani tüm vücudumda kanser olduğu görüldü. Bu zamana kadar kanserin fark edilmemesi tamamen doktor hatası ve yanlış tedavinin sonucuydu. Tedaviyi sürdürebilmek için önce karaciğerin kurtarılması gerekiyordu. Radyoembolizasyonda tıpkı anjiyoda olduğu gibi kasıktan vücuda girerek tümöre ulaşılıyor ve vücudun içinde Hülya Gürlü yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuştu. sadece tümöre ışın tedavisi uygulanıyor, aynı zamanda da tümörü besleyen damarlar tıkanıyor. Bu tedavi de zahmetliydi, ancak çok etkili oldu. 1 ayın sonunda karaciğerim toparlandı. Ardından kemoterapi sürecim başladı. Yeni biyopsi sonucuyla benim daha önce yanlış tedavi almış olduğum kesinleşmiş oldu.” Kitap yazacak İyileşmesini mucize olarak nitelendiren Gürlü, “Son evrede bir hastaydım. Şu an hayatta olmam benim için bir mucize. Bu hastalık bana çok şey öğretti. Şimdi hem hamilelik, hem de hastalık sürecimi kitap haline getiriyorum. Güçlü olmak, pes etmemek ve mücadele etmek önemli” ifadelerini kullandı. sağlık EDİTÖR: SİBEL BAHÇETEPE TASARIM: EMİNE BİLGET ‘Like’ bağımlısı olabilirsiniz Araştırmalar kendini yalnız hisseden insanların sosyal mecraları sık kullandığını gösteriyor. Sosyal medyadan gelen like’lar ‘değer görüyorum’ hissi yaratıyor Onlarca deneme ve düzeltmeden sonra heyecanla ke sayısına üzülüp beğeniler çoğaldıkça seviniyorsanız, ‘like’ ba sosyal medya hesaplarına yükle ğımlısı olabilirsiniz” dedi. İnter nen fotoğraflar…İlk like’ın ardın net ve sanal bağımlılığın dün dan beyne üşüşen “Kaç beğeni yada olduğu gibi Türkiye’de de alırım acaba” soruları…Eğer tüm ciddi boyutlara ulaştığını anlatan bunlar size de tanıdık geliyorsa Yavuz, birçok ülkenin bunun bir “Like bağımlısı” olabilirsiniz. ruhsal problem olduğunun far Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, kına vardığını ve sanal bağımlılık beğenilmek, onaylanmak, kabul tedavi klinikleri açtığını anlattı. görmek ve ilgi çekmenin insanların doğası gereği ihtiyaç duy Sahteleşiyoruz duğu duygular olduğunu belirte “Sosyal medyada daha faz rek, “İçinde bulunduğumuz diji la görünür olmak, daha fazla et tal çağın etkisiyle bu duyguların kileşim almak kısacası beğenil da evrimleştiğine tanıklık ediyo mek için kendi gerçekliğimizden ruz. Bu durum bizi sosyal med uzaklaşıyoruz. Like almanın be ya hesaplarından gelecek ‘like’ delini mükemmel ve kusursuz bildirimlerine bağımlı hale getiri olmak uğruna yaptığımız çaba yor. Şimdi kendinize dürüst olun larla ödüyor, sahte bir benlik ya ve sosyal medya hesaplarınıza yüklediğiniz bir fotoğ ÖNERİLER ratıyoruz. Hatta normal hayatta çekingen ve Yraftan sonra te lefonunuzu kaç kez kontrol ettiğiniz söyleyin. Eğer siz de bir fotoğraf yükledikten sonra defalarca telefonunuza bakıyor, az gelen li dynçncaoualiekeszlrızik.şiarabdBısnbnmooeuı.ozşsaBbsyblynuaıuunailrğkaatllığurlvlıuama2mlnıuazmrrl’dıyemzıdmlkıl,rueldıalıaelıasğ:ı,yğlonoeo“ıa1an’ıEallelrsnadddğşyabcaukdeaeaaaoğkünhylrkşanuşmlatgvesrütnrıuşoürerrcru.loırnmn”deımyşlddryeuodaeüeaanrodnöşhs4bilüiızanadlzaenysengusmüaaırerzaaitymerğıtboneyiaurıkezyuiatsraaâusdnnnllğbÖazeıgaül.hbiüamh”zşaşrtrieiçaür,üdyetysronfoelleoaoaeürlşçanrl,ryedkinoadyvoelköoeirn. Hekime yönelik Axess Mobil bir şiddet daha AXESS MOBİL’DEN +10KATILANA TL CHIPPARA Axess Mobil Axess Mobil İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan nöbetçi bir asistan hekim, hasta yakınının şiddetine maruz kaldı. Hekimler bu duruma tepki göstererek “Sağlıkta şiddetin normalleştirilmesine asla izin vermeyeceğiz” dediler. Olay geçen cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, nöbetçi asistan hekimin, serviste yatan diğer hasta ve hasta yakınlarının mahremiyetine saygı göstermemesi nedeniyle bir hasta yakınını uyardığı, bunun üzerine hasta yakınının doktoru darp ettiği belirtildi. Olaya tepki gösteren hekimler, “Arkadaşımız silahlı ol İstanbul Tabip Odası üyeleri de dün hastane önünde yaptıkları eylemle sağlıkta yaşanan şiddet olaylarını kınadı. duğu fark edilen hasta yakını tarafından ölümle tehdit edilmiştir. Ülkenin geleceğini oluşturacak çocuklarımız için bu kadar emek verip, gecemizi gündüzümüze katarak şiddete uğramak hepimizi üzmekte ve düşündürmekte” dediler. Yaşanan bu olayın sağlıkta şiddetin ilk örneği olmadığı vurgulanan açıklamada “Şiddeti uygulayanlar kadar önlem almayanların, caydırıcı cezalar vermeyenlerin, sağlık çalışanlarını halkın gözünde itibarsızlaştıranların da suçu var” ifadelerine yer verildi. Obezite ve ileri yaş, kanser riskini artırıyor Kanserlerin yüzde 20’sinin gastrointestinal (sindirim sistemi) kanserlerin oluşturduğu nu belirten uzmanlar, ileri yaş ve obezitenin sin dirim sistemi kanserlerinde riski artırdığına dik kat çekti. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC), Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitü sü ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği’nin desteği ile düzenlenen, 7’nci Ulus lararası Gastrointestinal Kanserler Konferan sı İstanbul’da yapıldı. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, “Ülke mizde en sık kolon kanse ri görülmekte dir, bunu mi de kanseri iz lemektedir. Prof. Yalçın İleri yaş ve obezite, riski artırmaktadır” diye konuştu. Sendikadan hukuk mücadelesi zaferi Genel Sağlıkİş Sendikası, sağlık raporuna karşın idarece mesai dışı çalış maya zorlanan ve aylıktan kesme cezası verilen üye si adına açtığı davayı ka zandı. Manisa’da görev ya pan sendika üyesi, sağlık sorunları nedeni ile uzun süre ayakta duramadığı, ağır kaldıramadığı ve ra poruna karşın idarece me sai dışı çalışmaya zorlandığını belirterek sendika Zekiye Bacaksız dan hukuki destek talep etti. Sendika, Manisa İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtı. Yapılan yargılama sonun da uygulama iptal edildi. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi de idare nin istinaf talebini yine oybirliği ile reddede rek kararı onadı. Sendika Genel Başkanı Ze kiye Bacaksız, “Kararın tüm sağlık camiası na örnek olması diliyor, birlikte mücadeleye çağırıyorum” dedi. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog