Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Çarşamba 20 Aralık 2017 12 haber Dava Diyarbakır’dan alındı Demirtaş’ın davası Ankara’ya taşındı Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 9 Eylül 2015’te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve müdahillik talebinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “müşteki” olarak kabul edildiği davada bugüne kadar 5 celse yargılama yapıldı. Edirne’de tutuklu olan ve bugüne kadar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile de duruşmalara katılmayan Selahattin Demirtaş, duruşmada bizzat bulunarak savunma yapmak istediğini bildirdi. Mahkeme, 6 Temmuz günü yapılan duruşmada Demirtaş’ın savunmasının alınabilmesi için mahkemeye getirilmesine karar verdi. Daha sonra bu kararından vazgeçen mahkeme, davanın güvenlik gerekçesiyle başka ile nakledilmesi için dosyayı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. Gerekçe yine güvenlik Nakil talebinin ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Diyarbakır’da görülmesi durumunda kamu güvenliği için tehlike oluşturacağını gerekçe göstererek, davayı Ankara’ya nakletti. Kararda şu ifadelere yer verildi: Sanık Selahattin Demirtaş hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan kamu davasının, CMK’nin 19/2 maddesi (Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet Bakanı, Yargıtay’dan ister.) gereğince Asliye Ceza Mahkemesi’ne nakline, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin ilamı ile karar verilmiştir. İlam örneği ve dosya yazımız ekinde gönderilmiş olup keyfiyet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na duyurulmuştur.” HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı dava da güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya nakledilmişti. l DHA Demirtaş Demirtaş’a 2 fezleke daha Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, , A.C.Ç,’nin şikâyeti üzerine 24 Ocak 2016’da Ankara’da HDP olağan kongresinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ve öldürülen bazı PKK’lilerin resimlerinin gösterildiği belirtilerek “terör örgütü propagandası” gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı. Diyarbakır’da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı gece Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede “yargı organlarını aşağıladığı” gerekçesiyle Demirtaş hakkında ikinci bir fezleke daha hazırlandı. Fezlekeler dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, dokunulmazlık düzenlenmesinden önce müvekkili hakkında 96 fezleke hazırlandığını, düzenlemenin Meclis’ten geçmesinden sonra ise 17 fezleke daha hazırlandığını belirterek, “Bu fezlekeler hazırlanmadan önce yasama sorumsuzluğu incelemesi yapılmıyor. Yani bu kişi bunları daha önce Meclis’te dile getirmiş mi bakılmıyor. Aynı konuşma ile ilgili 23 fezleke ayrı ayrı hazırlanmış. Bununla ilgili de bir suç duyurusunda bulunacağız” dedi.l DHA DTK EşBaşkanı Güven Güven Demirtaş fotoğrafına hapis cezası Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 25 Kasım 2016’da Mardin’de yargılandığı davaya SEGBİS yoluyla katıldığı sırada fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla hakkında dava açılan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven’e “ses ve görüntülerin kayda alınması” suçundan 3 ay hapis cezası verildi. Kararda, “Sanığın sabıkalı kişiliği, suçun işleniş şekli” göz önüne alınarak, yararına cezayı hafifletecek takdiri neden olmadığı ifade edilerek cezada indirim yapılmadığı gibi erteleme kararı da vermedi. Leyla Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, Mardin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Gaziantep Bölge Adliyesi Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı Mardin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada Güven, fotoğrafı kendisinin çekmediğini, sosyal medyada görünce paylaştığını belirtmişti. l DHA T.C. GAZİANTEP 6. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/1015 Esas DAVALI: RAMAZAN AVGIN (Mernis Adresidir) Karataş Mah. 103424. Cad. No: 30 G İç Kapı No: 6 Şahinbey/ GAZİANTEP Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. TENSİP ZAPTI: 1 Yargılamanın H.M.K.nın 118. maddesi uyarınca yazılı yargılama usulüne göre yürütülmesine, 2 Dava dilekçesinin 6100 Sayılı H.M.K.nın 119. maddesi uyarınca bulunması gereken zorunlu unsurları taşıdığı, 3 Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya tebliğine, masrafın davacı tarafça yatırılan avanstan karşılanmasına, 4 Cevap süresinin, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta olduğunun davalıya ihtarına (m. 127) / (m. 317), 5 İlk itirazların hepsinin cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorunda olup; aksi halde dinlenmeyeceğinin davalıya ihtarına (m. 117), 6 Cevap dilekçesi ile birlikte, a) Mahkemenin adı, b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurtdışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurtiçinde göstereceği bir adres, c) Davalının T.C. kimlik numarası, ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, d) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, e) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, f) Dayanılan hukuki sebepler, g) Açık bir şekilde talep sonucu, ğ) Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası, h) Cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer almasının zorunlu olduğunun ihtarına, Tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan delillerini harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerini dilekçesine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek ayrıca masrafını karşılamak zorunda olduğunun davalıya ihtarına (m.318), 7 Tarafların, dayandıkları vakıaları, ispata elverişli şekilde somutlaştırmaları gerektiğinin, dayandıkları delilleri ve hangi delilin, hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmelerinin zorunlu olduğunun taraflara ihtarına (m. 194), 8 Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalının, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağının davalıya ihtarına (m. 128), 9 Delil bildirmesi ve toplanması için gerekli bilgilerin verilmesi halinde delillerin toplanması için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına, davacı delilleri için masrafın peşin avanstan karşılanmasına, davalı delilleri için masrafın davalı tarafından karşılanmasına, 10 Delil listesinde tanık gösteren tarafın, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı, T.C. vatandaşlık numarası ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunmasına, bu listede gösterilmemiş olan kimselerin tanık olarak dinlenemeyeceğine ve ikinci bir liste verilemeyeceğinin taraflara ihtarına (m.240), 11 Davalı tarafın cevap dilekçesinin davacı tarafa tebliğine, masrafın davacı tarafça yatırılan avanstan karşılanmasına, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde davacı tarafın cevaba cevap dilekçesini verebileceğinin ihtarına, 12 Davacı tarafın cevaba cevap dilekçesinin davalı tarafa tebliğine, masrafın davacı tarafça yatırılan avanstan karşılanmasına, 13 Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve avanstan karşılanarak taraflara bildirileceğine, 14 Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceğine, 15 Tarafların SED araştırmalarının yapılması için ilgili zabıtalara ayrı ayrı müzekkere yazılmasına, masrafın davacı tarafça yatırılan avanstan karşılanmasına, 16 Sunulan vekâletname uyarınca AV. MEHMET GÖKHAN SAYILIR’IN davacı vekili olarak kabulüne, 17 Davacı tarafın dilekçeleri ve ekinde ibraz ettiği tüm belgeler ile birlikte dosya kapsamı değerlendirildiğinde davacı tarafın hiçbir yerden gelirinin bulunmaması, yardıma muhtaç durumda bulunması, hususları dikkate alınarak açtığı boşanma davasında yargılama, harç ve dava masraflarını tamamen ödeme gücünden yoksun olduğu dava dilekçesi ekinde sunulan fakirlik belgesi, sunduğu anlaşıldığından adli yardım talebinin kabülüne, Dosyanın durumuna göre diğer hususlara yer verileceğine tensiben karar verilmesine dair, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 11/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 719929) T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2010/496 Esas Davacı GÜLAY AYDOĞAN tarafından Davacılar BAYRAM SARIKAYA, ERKAN DURMAZ, SABİR KARABULUT, GÜLPERİ SARIKAYA, MAHMUT SARIKAYA, FATMA GÜLDALI, MEHMET ALİ DİNÇER, HÜSEYİN ERGİN, ZÖHRE AYDIN, NEŞE KARGIN, SAMİ KAYA aleyhine açılan tarafından aleyhinize açılan Maddi ve Manevi Tazminat davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince dahili davalılar SongülDinçer ve Nazife Dinçer’e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; Davacı vekili 18/06/2010 tarihli dava dilekçesinde; müvekkili Gülay Aydoğan’ın 22.11.2008 tarihinde Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi No: 34/2 Kâğıthane/İSTANBUL adresindeki binanın önünde çocukları ile birlikte yürürken bu binanın çatısının kayarak müvekkilinin üzerine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandığını, olay nedeni ile Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2009/891 esas 2010/334 karar sayılı ilamıyla çatıyı bina sakinleri adına bulan ve işin bilfiil başında bulunup yaptıran Bayram Sarıkaya ve çatıyı yapan Erkan Durmaz’ın suçlu bulunduklarını ve cezalandırıldıklarını, binanın çatısının değiştirilmesinde çatıyı yaptıran Bayram Sarıkaya’nın %40, çatıyı yapan Erkan Durmaz’ın %60 nispetinde kusurlu olduğu, müvekkilinin kusursuz olduğunun tespit edildiğini, müvekkilinin bu olay nedeni ile uzun süre yoğun bakımda kaldığını ve hayati tehlike geçirdiğini, ayrıca vücut kemiklerinin ağır derecede oluştuğunu ve halen bacaklarında platin takılı olduğunu, yürürken aksayarak yürüdüğünü ve vücudunda ağrılar oluştuğunu, müvekkili ve ailesinin telafisi güç derin elem ve acı çektiklerini belirterek, fazlaya dair tüm talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminat, 1.000,00 TL iş kaybı tazminatı ve 65.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir. Yargılama sürerken davalılardan Mehmet Ali Dinçer’in vefatı üzerine mirasçıları davaya dahil edilmişler, dahil edilen davalılardan Nazife Dinçer’e çıkartılan dava dilekçesi ve dahili dava dilekçesinin adresine ulaşılamaması nedeni ile tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 27/02/2018 günü saat: 10:25’te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 722425) T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/397 Esas KARAR NO: 2017/482 Davacı KAZE KIZILTAŞ tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davanın KABULÜ ile; Iğdır ili, Tuzluca ilçesi, Sögütlü Mah/köyü Cilt No: 69, Hane No:33, BSN No: 56, T.C. Kimlik No: 20198843296’de kayıtlı, Kaze Kızıltaş’ın “KAZE”olan adının “GAMZE” olarak DÜZELTİLMESİNE, 20/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 722345) T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NDEN ESAS NO: 2017/320 Esas KARAR NO: 2017/441 Mahkememizin 2017/320 Esas 2017 441 Karar Sayılı, 20/10/2017 tarihli ilamı ile; DAVANIN KABULÜ İLE ; Kırklareli ili, Vize ilçesi, Kızılağaç Mah/köyü, Cilt No: 24, Aile Sıra No: 28 ve Sıra No: 67’de nüfusa kayıtlı Engin ve Canan olma 28/07/2009 Sultangazi doğumlu 58075615636 T.C. Kimlikli NİSAH ŞENOL’un nüfus kayıtlarında NİSAH isminin NİSA olarak TASHİHEN TESCİLİNE karar verilmiş olup, ilan olunur. 15/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 722422) T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait 2017 yılı Emlak Vergisi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamındaki alacaklarından borçlu mükelleflerin listesi 20/12/2017 ile 30/12/2017 tarihleri arasında Belediyemizin ilan tahtasında askıya çıkartılmıştır. Mükelleflere duyurulur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720228) T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/295 Esas Mahkememizce 07/11/2017 tarih ve 2017/295 esas, 2017/264 karar sayılı kararla, Hasan ve Ayşe’den olma 12/05/1990 doğumlu davacı ÜMMÜGÜLSÜM ÖZ GÖKTAŞ’ın nüfusta ÜMMÜGÜLSÜM olan ön adının KADER olarak DEĞİŞTİLMESİNE karar verildi. İlan olunur. 27/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 722518) T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NDEN Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, ADİL NEŞVAT, AYHAN ÖZTÜRK, ERDAL KILIÇ, ERSAN ÇEVLİK, HALİL ÇELEN, HASAN KOTAN, HİKMET ŞAHİN, MEHMET AYDINGÜLÜ, MEHMET HİKMET ERGÜR, MEHMET SAMİ ENSARİ, NURULLAH ÇELEBİ, OSMAN BARIŞ, ÖMER AKDENİZ, SERDAR AKDENİZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle; 1) Mahkeme Dosya Numarası: 2017/500 Esas 2) Kamulaştırılacak taşınmaz: dava konusu Sancaktepe, Paşaköy Köyü, 1410 ve 1414 parsel sayılı taşınmazlar 3) Taşınmaz maliki: Mehmet Aydıngülü, Mehmet Hikmet Ergür, Ersan Çevlik, Hikmet Şahin, Ömer Akdeniz, Nurullah Çelebi, Osman Barış, Halil Çelen, Erdal Kılıç, Adil Neşvat, Serdar Akdeniz, Ayhan Öztürk, Mehmet Sami Ensari, Hasan Kotan 4) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Karayolları Genel Müdürlüğü 5) Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir. 6) Açılacak davalarda husumet (Yukarıda 4 bendinde yazılı) idareye yöneltilmelidir. 7) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. 8) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Kartal/ Anadolu Adliyesi Şubesi’ne) yatırılacaktır. 9) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, davetiyenin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. 10)Keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5. fıkrası uyarınca DUYURULUR. 14/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 722860) T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Dosya No: 2017/318 391 E. K. Mahkememizce davacının davasının KABULÜ ile; Ordu İli, Altınordu İlçesi, Dedeli Mah./köy, 37 Cilt, 20 Hane, Kayhan ve Aysel oğlu, Şişli 02/04/1990 doğumlu, Durmuş Toptaş’ın DURMUŞ olan adının ALPER DURMUŞ olarak DÜZELTİLMESİNE, karar verildiği ilan olunur. 14.12.2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 722597) T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/237 Esas KARAR NO: 2017/282 Davacı GİZEM NUR HİNDİ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davanın kabulüne,Osmaniye ili, Düziçi ilçesi, Kurtbeyoğlu Mah., Cilt No: 47, Hane No: 45, BSN: 79’da kayıtlı, Ahmet ve Naciye’den olma,16/07/1992 doğumlu, 22346784062 T.C. kimlik No’lu davacı Gizem Nur Hindi’nin Hindi olan soy isminin ATAHAN olarak düzeltilmesine, dair karar Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 722522) T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Davacı SÜMMEYRA SARIOĞLU tarafından davalı BAKIRKÖY NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine açılan isim tashihi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 20/10/2017 tarih ve 2017/322 esas, 2017/432 karar sayılı kararı ile; Samsun İli, 19 Mayıs İlçesi, Cerekli Mahallesi/Köyü, Cilt No:13, Hane No: 8, BSN 79’da nüfusa kayıtlı, Recep ve Kıymet’ten olma, 02/02/1997 doğumlu, 46540237742 T.C. kimlik numaralı davacı Sümmeyra Sarıoğlu’nun NÜFUS KAYITLARINDA SÜMMEYRA YAZILI İSMİNİN SÜMEYRA OLARAK DÜZELTİLMESİNE, ilişkin karar ilan olunur. 24/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 722579) T.C. İSTANBUL ANADOLU 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/322 Esas Mahkememizin 15.11.2017 tarihli kararı ile davanın KABULÜNE, İstanbul, Kadıköy, Sahrayıcedit Mah, CN: 24 HN: 576’da kayıtlı 65050154522 T.C. No’lu Hilmi ve Nuran kızı Samsun 11/08/1988 doğumlu Sebahat İrem Ekşioğlu’nun nüfusta Sebahat İrem olan ismindeki “SEBAHAT” isminin iptal ile “İREM” olarak DÜZELTİL MESİNE, karar verilmekle, ilan olunur. 13.12.2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 722347) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog