Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Sahte plakaya düzenleme DOLAR Sahte plakalarda rastlanılan hırsız lık ve terörü engellemek için yeni mühür sistemi getiriliyor. Sistem, EKONOMİ1Ocak2018’dehayatageçirilecek. 3.8390 2,3 kuruş AVRO 4.5280 2.4 kuruş FAİZ 13.47 917 puan 8 ekonomi@cumhuriyet.comt.r TASARIM: BAHADIR AKTAŞ Işçı tam kadro ıstıyor BORSA 110.247 917 puan ALTIN CUMHURİYET ALTIN 24 AYAR 1044.65 8.3 lira 155.45 1.24 lira Salı 19 Aralık 2017 Taşeronda KİT’lerin yanı sıra geçici işçilerde de sıkıntı var. Düzenleme henüz netleşmedi. İşçi, ‘9 ay 29 gün’ kabul etmiyor. Emekçi ya kadro ya 12 ay iş istiyor Taşeron işçilerine kadro düzenlemesinde “KİT”lerin” yanı sıra “mevsimlik işçilerde” de so run var. Hükümet bu işçile rin çalışma sürelerinin 5 ay 29 günden, 9 ay 29 güne çı karılacağını açıkladı ancak sendikaları ikna edemedi. Sendikalar ve mevsimlik işçi ler ya tam kad ro ya da 12 ay lık iş istiyor. Taşeron işçile ri ayrıca, yeni modele geçiş MUSTAFA te izin ve taz ÇAKIR minatta da be lirleyici olacak olan kıdemlerinin aynen ko runmasını talep ediyor. Ta sarı Meclis’e sunulmadığı ve kamuoyuna da açıklanmadı ğı için “kıdemin” düzenlenip düzenlenmediği ya da nasıl düzenlendiği ise şimdilik bi linmiyor. Kamuda mevsimlik, geçici işçiler hemen hemen birçok kurumda çalışıyor. Özellik le, çay işletmelerinde, orman işlerinde, şeker fabrikaların da, demiryollarında, tarım iş letmelerinde çok sayıda mev simlik, geçici işçi görev ya pıyor. Yaklaşık 25 bin mev simlik işçi, yılın 5 ay 29 gü nü çalıştırılıyor. Yılın geri ka lanında ise taşeron şirketle re girerek oralarda çalışmaya Kıdemde yalnız söz var Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, daha önce taşeron işçilerin kıdemleriyle birlikte geçişlerinin sağlanacağını açıklamıştı. İşçilerin yıllık izin, tazminat gibi hakları da buna göre hesaplanacak. Ancak tasarı henüz Meclis’e sunulmadığı için önceki yıllara ait kıdemlerin nasıl düzenlendiği bilinmiyor. Taşeron işçileri ise şimdiye kadarki kıdemleriyle kadro istiyor. Bu arada KİT’lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin durumuyla ilgili çalışmalar da sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım dün KİT’lerdeki taşeron işçilerinin kapsama alınıp alınmayacağı konusundaki sorulara, “Taşeronların devlette daimi kadroya alınması ile ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacaktır. Onun için şu anda söylenenlere itibar etmeyin” yanıtını vermekle yetindi. devam ediyorlar. Yılın tamamında çalıştırılmadıkları için de kıdem, izin gibi haklarını da alamıyor. Bu işçiler yıllardır kadro istiyor. Sınır 9 ay 29 gün Hükümet, taşeron düzenlemesi ile birlikte bu işçilerin çalışma sürelerinin de 4 ay uzatılacağını açıkladı. İşçilerin çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne çıkarılacağı bildirildi. Ancak buradada 9 ay 29 günün üst sınır olması bekleniyor. Yani bütün mevsimlik işçilerin çalışma süresi 9 ay 29 gün olmayacak. İşe göre çalışma süresi de daha kı sa olabilecek. Oysa işçiler ve sendikalar tam kadro istiyorlardı. Hükümetin kadro yerine süreyi 9 ay 29 güne kadar uzatması işçileri de sendikaları da ikna etmedi. Süre uzatımı sendikaların beklentilerini karşılamadı. Sendikalar mevsimlik işçilere tam kadro verilmesi talebini hükümete iletirken, tasarının bu halde Meclis’e gönderilmesi halinde ise görüşmeler sırasında taleplerini bir kez daha dile getirecek. 3 işçi konfederasyonu da mevsimlik işçiye kadro istiyor. Türkİş, geçici işçilerin kadroya alınmasını talep ediyor. Kad ro verilmiyorsa da geçici işçilerin kurumlarında 12 ay üzerinden çalışmalarını istiyor. Hakİş Genel Başkanı Mahmut Arslan da, “Düzenlemenin eksik tarafları olabilir... Gönlümüz geçici ve mevsimlik işçilerin 1 tam yıl çalışabilmesiydi. Kanun tasarısı görüşülürken bu süreçte daha aktif çaba göstereceğiz. Taşeron düzenlemesinin bizim taleplerimiz doğrultusunda tamamlanması için çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi. DİSK de tüm taşeron işçilere ayrımsız, koşulsul kadro verilmesini istiyor. l ANKARA Binali YılDırım: Asgari ücretli ‘ezilmeyecek’ Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretin ülkenin şartlarının göz önüne alınarak sonuçlanacağını ifade etti. Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş’in başkenti Dakka’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Asgari ücretlinin, enflasyona ezdirilmeyeceğini anlatan Yıldırım, “Asgari ücret yeni sene girmeden önce işçiişveren ve hükümet ilgili bakanlığımız arasında yapılan müzakerelerle belirleniyor. Bu noktada TÜRKİŞ teklifini sundu, DİSK de teklifini sunacak daha sonra taraflar bir araya gelecekler, en uygun şekilde tarafları bakanlığımız bir araya getirecek. En iyi şartlardan ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandıracak” diye konuştu. l Ekonomi Servisi İş’ten teknolojiye yatırım Tamer Saka Kibar dışarıya odaklandı Kibar Holding ABD ve Avrupa’da yatırıma yönelecek; Türkiye’de sektörel sadeleşme ile yatırımlara devam edecek. Hyundai, Posco ve Daewoo gibi uluslararası ortaklıkları bulunan Kibar Holding yeni büyüme platformunu yurtdışı olarak belirlerken; gelecek dönemde tek başına ya da yeni ortaklıklarla ABD, Avrupa ve Afrika’da yatırımlara yönelecek. Holding, Türkiye’de 800 milyon dolarlık alüminyum yatırımına, Hyundai Assan bünyesinde de önce SUV ardından hatchback olmak üzere yeni model yatırımlarına hazırlanıyor. Kibar Holding’in Üst Yöneticisi (CEO) Tamer Saka, “Türkiye içerisindeki büyüme imkânları bizi sınırlıyor. Yakın zamanda alüminyum için Amerika ve Avrupa, gıda için Almanya, İspanya ve İngiltere, ambalaj için de Almanya’da yatırım imkânlarını araştırıyoruz” dedi. l Ekonomi Servisi İTO’da başkan belirlenecek İbrahim Çağlar’ın vefatı nedeniyle boşalan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralacak ismin, 20 Aralık’ta belirlenmesi bekleniyor. İTO’da yeni başkan belirlenene kadar mevcut başkan yardımcıları arasında en yaşlı isim olan Dursun Topçu başkanlık makamına vekâlet edecek. İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, yönetmeliğe göre yönetim kurulunun en geç bir ay içinde toplanmak durumunda olduğunu belirterek “Ben adaylığımı açıkladım” dedi. l Ekonomi Servisi Banka 2014’te başlattığı dijitalleşmeye 500 milyon TL yatırım yaptı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün tahminlerine göre küresel olarak üretilen tüm yiyeceklerin üçte birinin kaybedildiği veya atıldığı bir dünyada, Fransa bu tür kayıpları önleme konusunda uyguladığı politikalar ve aldığı tedbirlerle dünyaya öncülük ediyor. Guido Barilla Türkiye’ye beslenmede kötü not Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı’nın (BCFN), The Economist Intelligence Unit işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi’nin 2017 verilerine göre Türkiye 34 ülke arasında 15. oldu. Dünya nüfusunun üçte ikisini ve gayrisafi küresel hasılanın yüzde 85’ten fazlasını temsil eden endeks, gıda ve beslenme sürdürülebilirliğini ölçtü. Endekste ilk sırayı Fransa alırken, Birleşik Arap Emirlikleri sonuncu oldu. Bu yılki endeksin yüksek performanslı ülkeleri arasında Japonya, Al manya, İspanya, İsveç, Portekiz, İtalya, Güney Kore ve Macaristan gösterildi. Geçen yılki endekste 25 ülke arasında 55 puan ile 19’uncu sırada bulunan Türkiye, sürdürülebilir tarım, su yönetimi, su çekilmesinin sürdürülebilirliği ve hava kategorilerinde geçen yıla kıyasla altı puan kazandı ve bu yıl 15’inci sırada yer aldı. Türkiye, bu yılki endekste en yüksek puanı sürdürülebilir tarım kategorisinde elde etti. Su yönetimi ve su çekilmesinin sürdürülebilirliği ve hava kategorilerinde yüksek puan alan Tür kiye, dağıtım seviyesindeki kayıplara yönelik çözüm başlığında zayıf kaldı. Endeksin ‘beslenme sorunları’ başlığında ise Türkiye ‘aşırı beslenme ve fast food restoranı başına düşen insan sayısındaki artış’ nedeniyle ancak orta düzeyde puan alabildi. BCFN Başkanı Guido Barilla; “Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi, uzmanların, politika yapıcıların araştırmalara ve kararlarına nasıl yön verebilecekleri konusunda daha iyi fikir edinmesi de sağlanıyor” dedi. l Ekonomi Servisi İş Bankası her yıl teknolojiye 500 milyon TL’lik yatırım yapıyor. Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, İş Bankası Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi’nde (TUTOM) düzenlediği toplantıda, dijital dönüşüm programını 2014’te başlattıklarını, 15 milyon civarında müşterisi bulunan bankada 1.364 şube ve 25 bine yakın çalışan ile hizmet verildiğini söyledi. Günde ortalama 100 milyon işlemin gerçekleştirildiğini belirten Aran, bilişim teknolojileri alanında 1.600 kişilik kadroyla çalıştıklarını söyledi. 32 bin metrekare Aynı program çerçevesinde Atlas Veri Merkezi için 155 milyon dolarlık yatırım yapıldı. İş Bankası tarihinin en büyük dijital altyapı dönüşüm projesi olan Atlas Veri Merkezi ile yine bankanın en büyük ve en önemli dönüşüm projelerinden biri olan TUTOM’u anlatan Aran, 32 bin metrekarelik alana kurulan ve bankayı gelecek yıllarda teknoloji açısından olumlu yönde ayrıştıracak olan Atlas Veri Merkezi ile bankanın kesintisiz, güvenli veri akışı sağlamasının hedeflendiğini aktardı. l Ekonomi Servisi Hakan Aran Tüketici güveni tekrar yükselişte Ağustostan bu yana gerileyen Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi, iç talep ve büyüme oranında önceki çeyreklere göre yavaşlama olduğunu gösterse de aralık ayında yükseldi. Buna göre Endeks, aralıkta bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 6.63 artarak 61.12 değerini aldı. Endeksi hazırlayan Piri Reis Üniver sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ve ekibinin değerlendirmelerine göre, siyasi ve jeopolitik gündemin bir miktar soğuması ile beraber özellikle döviz kurları ve faizlerdeki yükselişin durması tüketici güvenini olumlu etkiledi. l Ekonomi Servisi Makinecilerden akademik işbirliği Deutsche Messe Technology’nin kurucusu olduğu Teknoloji Akademisi ile anlaşma imzalayan Makine İhracatçıları Birliği, anlaşma kapsamında Hannover’de bulunan akademide Endüstri 4.0 uygulamaları vb. alanlardaki tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde ücretsiz danışmanlık alacak. Sanayinin nitelikli işgücü bulmasını zorlaştıran orta gelir tuzağını aşmanın yolunun, teknolojik gelişim ve yatırımları sürekli kılacak sistemi oluşturmak olduğunu belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, “Dün yada Sanayi Rönesansı yaşanırken, iyi modelleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Teknoloji Akademisi ile işbirliğimiz bu alanda önemli bir adım olacak” dedi. l Ekonomi Servisi İGA’dan 3. Havalimanı’na devasa kaynak Sermaye 4.5 milyar TL’ye çıktı Sıcak bir haber vereceğim bugün. Ticaret Sicili gazetesinde dün yayımlanan önemli bir karara dair. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, önümüzdeki sene doğum günü 26 Şubat’ta açılması hedeflenen, yetişmeyeceği anlaşıldığında 29 Ekim 2018’e ertelenen 3. Havalimanı’nın şirketi İGA Havalimanı A.Ş’den. (Tabii bu takvim ötelemesi Gayrettepe3. Havalimanı metro hattının tamamlanmasıyla da ilintili.) Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon şirketlerinin, yüzde 20’şer eşit hisseyle ortak olduğu şirket, 7 Aralık’ta olağanüstü genel kurula gitmiş; ana sözleşme değişikliği için. Daha sekiz ay önce, nisan ayında sermayesini 1 milyar 250 milyon TL’den 2.5 milyar TL’ye yükselten İGA Havalimanı A.Ş, ciddi bir artırım daha yaptı. Ve şirket sermayesini 4 milyar 450 milyon TL’ye çıkardı. Evet İGA Havalimanı A.Ş’nin yeni sermayesi 4 milyar 450 milyon TL. Böylece, düne kadar payı 500’er milyon TL olan ortakların her birinin yeni hissesi 890 milyon TL’ye yükseldi. Yeni sermaye artırımıyla her bir şirket, 3. Havalimanı için 390’ar milyon TL ek sermaye koymuş oluyor. Şirketin ana sözleşmesine göre taahhüt edilen sermayenin en az yüzde 25’inin tescilden önce ödenmiş olması; kalan sermayenin ise gerçekleşen yatırım yüzde 20 özkaynak olmasını sağlayacak biçimde 24 ayda ödenmesi gerekiyor. 100 milyon TL ile kuruldu İGA Havalimanı 2013 Ekim ayında 100 milyon TL ile kuruldu. Sermayesini Ocak 2015’te 250 milyon TL’ye çıkardı. Aynı yıl biterken, yani Aralık 2015’te 1 milyar 250 milyon TL’ye yükseltti. Bu tarihten kısa bir süre önce Ekim 2015’te de 3.5 milyar Avro’su kamu, 1.1 milyar Avro’su özel bankalar olmak üzere toplam 4.6 milyar Avro kredi finansmanının imza töreni yapılmıştı. Bu kredinin; üç pist ve 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etap için sağlandığı duyurulmuştu. Hatırlatalım; YapİşletDevret modeliyle yaptırılan 3. Havalimanı, Borç Üstlenim Yönetmeliği kapsamında. Yani kredi finansmanı DHMİ’nin borç üstlenim taahhüdüyle mümkün oldu. DHMİ’nin o dönemki genel müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım “Alınacak kredinin 5 milyar Avro’luk kısmına kefil olmuş oluyoruz” demişti. Sermaye artırımlarının bir nedeninin fon ihtiyacını gidermek, büyük projelere finansman sağlamaya yönelik olduğunu biliyoruz. 3. Havalimanı’nda inşaat hızlı ilerliyor. İlerleme sağlandıkça yatırım ihtiyacının arttığı anlaşılıyor. 18 Aralık tarihli Sicil Gazetesi’nde yayımlanan kararda, artırılan tutar olan 1 milyar 950 milyon TL’yi beş ortak şirketin nakden ödediği belirtilmiş. Beş ortağın, bu tutardaki sermaye artırımında şirket başına 390’ar milyon TL nakit ödeme kabiliyetlerinin dikkat çekici olduğunu not düşelim. Bravo işçileri Zara’dan parasını istedi Daha önce İspanyol hazır giyim devi Zara’yı alacakları ödenmediği için protesto eden Bravo işçileri, eylemlerini bu kez Nişantaşı’nda sürdürdü. Zara, Next ve Mango ürünlerini üretip, maaşlarını alamayan işçiler, “Zara, Next ve Mango’dan alacağınız ürünleri ben yaptım ve paramı alamadım” etiketi ile üç şirkete de çağrıda bulundu. Paralarını alana kadar eylemlerini dünya çapında sürdüreceklerini duyuran işçiler, ‘Lütfen söyleyin, paramız ödensin’, ‘İşçilere ödeme yapın’ yazılı etiketler taşıdı. Son 3 ayda paralarının hiç ödenmediğini söyleyen Bravo işçileri, yetkililere durumu sorduklarında “Şirket zor günlerden geçiyor, sabredin her şey düzelecek” yanıtını aldıklarını anlattı. İşçiler, imza kampanyası düzenlediklerini ancak Zara’nın ikna olmadığını belirterek, halktan yardım istedi. İşçiler, Zara’nın ikna olması için tüketicileri https://www.change.org/p/bravoiscileri kampanyasına destek olmaya çağırıyor. l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog