Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Kısa vadeli borç arttı Ekimde, uzun vadeli kredi borç 14.3 milyar dolar artarak 217.1 milyar dolara, kısa vadeli kredi EKONOMİ borçda3.8milyardolarartarak DOLAR 3.8670 18.2 milyar dolara yükseldi. 1.7 kuruş AVRO 4.5670 4.2 kuruş FAİZ 13.47 0.06 puan 8 ekonomi@cumhuriyet.com.tr TASARIM: SERPİL ÜNAY Kayıtlı işsiz sayısı fırladı BORSA 109.666 1.513 puan ALTIN CUMHURİYET ALTIN 24 AYAR 1050.36 15.53 lira 156.30 2.32 lira Cuma 15 Aralık 2017 İşkur, yılın 11 ayında kayıtlı işsiz sayısının 2 milyon 604 bin, başvuru sayısının da 4 milyon 206 bin kişi olduğunu açıkladı. Kayıtlı işsiz sayısı kuruma göre bir ayda 352 bin arttı Türkiye’de iş ya da daha iyi iş bulmak isteyenlerin başvurduğu İşkur, kasımda 982 bin kişinin işe yerleştiğini ancak kayıtlı işsiz sayısının da bir önceki aya göre 352 bin arttığını açıkladı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü kasım ayı istatistikleri, kurumun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, yılın ocakekim döneminde başvuru sayısı bir önceki yıl 3 milyon 22 binden 4 milyon 206 bine çıkarken, kayıtlı işsiz sayısı da 2016 yılı kasım ayında 2 milyon 252 bin iken bu yıl kasımda 2 milyon 604 bin kişiye yükseldi. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51’ini erkekler, yüzde 49’u kadınlar oluştururken, yüzde 36.4’ü 1524 yaş grubunda yer aldı. 11 ayda açık iş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33.4 artarak 2.4 milyon oldu. Bu dönemde işe yerleşen kişi sayısı 982 bin 758’e çıktı. Verilere göre, kasımda düzenlenen aktif işgücü piyasası prog ramlarından 39 bin 269 kişi yararlandı. Aylık açıklamaya göre kasımda İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 6 bin 731 programa 17 bin 877 kişi, Mesleki Eğitim Kursu kapsamında 544 programa 12.142 kişi, Girişimcilik Eğitim Programı kapsamında 358 programa 9 bin 250 kişi katıldı. Danışmanlık hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 319 bin 058 bireysel görüşme, 2 bin 297 okul ziyareti yapıldı. Ocakkasım döneminde bireysel görüşme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.0 oranında artışla 3 milyon 989 bine çıktı. 47 bin kişiye ödenek Kasımda 47 bin 712 kişi işsizlik ödeneği almayı hak ederken, ocakekim döneminde işsizlik ödeneği kapsamında 383 bin 757 kişiye 18.350.987 lira ödendi. 95 kişiye Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 75.078 lira, 1.676 kişiye de Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında 1.214.731 lira ödendi. l Ekonomi Servisi Mimar, mühendisin asgari ücreti 3 bin 750 lira Mühendisin asgari ücretine yüzde 7 zam MUSTAFA ÇAKIR İşçiler için 2018’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere komisyon toplantıları sürerken, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) işe yeni başlayacak mimar, mühendis ve şehir plancıları için geçerli olacak asgari ücreti belirledi. İşe yeni başlayan mimar, mühendis ve şehir plancıları için gelecek yıl geçerli olacak brüt asgari üret yüzde 7 zamla, 3 bin 750 liraya çıktı. TMMOB her yıl işe yeni başlayacak mimar, mühendis ve şehir plancıları için asgari ücret belirliyor. TMMOB ve SGK arasında kayıtdışı çalışmayı önlemek üzere 2012’de bu konuda protokol imzalanmıştı. Ancak geçen temmuzda SGK bu protokolü tek taraflı fesh etti. TMMOB, protokolün fesh edilmesi ile işverenlerin asgari ücreti diledikleri gibi belirleyebileceklerine dikkat çekerek karara karşı çıktı. Protokolün işverenlerin SGK’ya baskıları nedeniyle fesh edildiğini belirten TMMOB, kararın iptali istemiyle dava açtı. Dava halen devam ediyor. l ANKARA Komşuda genel grev Yunanistan’da kamu ve özel sektör çalışanlarının genel greve gitmesi hayatı felç etti. Doktorlar işbaşı yapmadı, okullar kapandı. TV’lerde haber yayınları iptal edildi, gazeteler basılmadı. Yunanistan’da kamu ve özel sektör çalışanlarının hükümeti kreditörleriyle “kemer sıkma” önlemlerine yönelik sağladıkları anlaşmayı protesto etmek üzere genel greve gitmesi hayatı durdurdu. Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği (PAME), toplusözleşmeler, grev hakları ve asgari ücretin artırılması çağrısıyla grev kararı alınmıştı. Greve bakanlıklardaki memurlar, sağlık çalışanları, öğretmenler, gazeteciler, noterler, avukatlar, ulaşım çalışanları katıldı. Ülkede, doktorların işbaşı yapmaması sebebiyle, hastanelerin sadece acil servisleri hizmet verirken, ilk ve orta seviyede okullar kapalı kaldı. l Ekonomi Servisi Maltepe’de çalışan güldü İstanbul’da memura 2018’in ilk zam müjdesini, Maltepe Belediyesi verdi. Tüm BelSen ile Maltepe Belediyesi arasında imzalanan ve yüzde 20.8 zam ile 6 maaş ikramiye getiren sözleşme, belediye memurların yüzünü güldürdü. Maltepe Belediyesi ile Kamu Emekçileri Sendikası’na (KESK) bağlı Tüm BelSen İstanbul 3 No’lu Şubesi arasında, belediye çalışanı 409 memuru kapsayan Toplu iş Sözleşmesi imzalandı. İmza törenine, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, işyeri sendika temsilcileri ve çok sayıda çalışan katıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bir köylü ve işçi çocuğu olarak, emeğin ne kadar yüce bir değer olduğunu çok iyi biliyorum. Sevdiklerinizle güzel bir yaşam kurmak gibi bir sorumluluğumuz var” dedi. Tüm BelSen Başkanı Erdal Bozkurt da “Bugünkü imza aslında, ülkedeki tüm hukuksuzluğa karşı bir demokrasi mücadelesidir. Bu kurumlar bizlerindir” diye konuştu. l İSTANBUL/Cumhuriyet T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 1. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait ilimiz Oniki Şubat İlçesi, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi, Alpaslan TÜRKEŞ Bulvarı üzerinde bulunan Oniki Şubat Kurtuluş Parkı içerisinde Maraş evine isabetli toplamda 2961 m²’lik alanlı zemin+giriş+1 kat kapalı alan+terastan oluşan fiilen restoran, lokanta tarzı çalıştırılan Maraş evi ile 2 adet kamelya ve 1 adet fiilen büfe ve çay bahçesi tarzıyla çalıştırılacak alanlar, 12 Aralık 2017 tarih ve 2017/926 sayılı Encümen Kararı ile 10 (On) yıllığına, 26/12/2017 tarihinde saat 14:00’te ihale ile kiraya verilecektir. 2. 1 yıllık muhammen bedel 90.000,00 TL + KDV olup, geçici teminat bedeli 10 (On) yıllık tahmini kira bedelinin %3’ü olan 27.000,00 TL’dir. 3. İhale İsmetpaşa Mahallesi, Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık teklif usulü yapılacaktır. 5. İhale ile ilgili şartname 250,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi BaşkanlığıEmlak Yönetimi Şube Müdürlüğü’nden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır. 6. İhaleye katılacaklar geçici teminatı nakit olarak ödeyecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı şubesindeki bulunan 00158007292361081 No’lu hesabına yatırılacaktır. 7. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: a) Tedavüldeki Türk parası; b) Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu; c) Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller; d) Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları; 8. İHALEYE KATILACAKLARIN İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER; a) İkametgâh belgesi, b) Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu; c) İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz; d) İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir. e) İhaleye katılacak şahıs veya firmanın güncel olarak SGK ve Vergi borcu olmadığına dair yazı f) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden güncel olarak borcu yok belgesi; g) 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı; h) Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin, noter tasdikli imza sirküleri; i) Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi; j) İhaleye katılacak şahıs veya firmanın mali durumunu göstermek üzere bankalardan temin edecekleri, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatına yönelik alınmış 1.000.000,00TL (Birmilyon TL) banka referans mektubunu ve teyit belgelerin aslını veya yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından 2016 yılına ait brüt ortalama cirosu en az 500.000,00 TL (Beşyüzbin TL) veya üzeri olduğunu teşvik eden bilanço, gelir gider tablosu getirmek zorundadır. k) İhaleye katılacak firma veya şahısların 5 (Beş) yıl bilfiil lokanta ve restoran işletmeciliği yaptığına dair ilgili odadan veya maliyeden belgenin aslını getirmek zorundadır. İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER: Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki maddelerdeki temin edecekleri belgeler istenecektir. ORTAK GİRİŞİMDE; Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 9) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. İlgililere ilanen duyurulur. Ramazan DEMİREL Büyükşehir Belediye Başkanı a. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720559) Her 100 TL’nin 25.5 TL’si batıksa TOA nedir, bilen elbette vardır. Batık kredinin kibar söylenişi TOA. Tahsili Olanaksız Alacak’ın ilk harflerinden oluşan kısa adı yani. Nurcan Gökdemir’in Bir Gün’deki haberinde okuduk. Halkbank’ın geçen yıl, yani 2016’da yakın izlemeye aldığı 100 hesaptan 10’unun ve her 100 liranın 25.5 TL’sinin tahsil imkânı kalmamış. Bu yılın başında, zerrece alakası olmadığı halde OHAL KHK’si fırsatçılığıyla Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilen Halkbank’ın Sayıştay denetim raporu TBMM’ye ulaştı. Rapora göre Halk Bankası’nın tahsil edilemeyen alacakları bir önceki yıla göre yüzde 34.1 oranında artarak, 4.5 milyar TL’ye ulaşmış. Bu, tahsilinden umut kesilen batık kredi tutarı. Sayıştay, bu oran ve tutarın yüksek olduğunu vurgulayarak önlem alınmasını istiyor. Tahsil edilemeyen alacakların yanı sıra takibe aktarılan tutarlarda da büyük artış olduğu Sayıştay raporunda vurgulanıyor. Dönem içinde takibe aktarılan tutar, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 53.5 oranında arttı. Takibe aktarılan alacaktan yapılan tahsilatta azalmalar kayda geçti. Bir yıl önceki verileri esas alan rapora göre, 2016 yıl sonunda takip edilen risk miktarı 5.1 milyar TL. Buna karşılık tahsil edilen tutar ise 423 milyon TL. TVF ‘yatırım kapısı’ olacak mı? TVF’ye devredilmesinin, Halkbank’a ve topluma nasıl bir fayda sağladığını henüz bilmiyoruz. Aslında bakarsanız TVF’nin ne yaptığını da biliyor değiliz. Üç yıllık stratejik planının yayımlanmasını beklerken, başkanı görevden alınan ve üç aydır yerine asaleten atama yapılmayan TVF, yabancı yatırımcılar için güçlü bir yatırım platformu sağlayarak Türkiye’nin “yatırım giriş kapısı” olacaktı. Yanı sıra milli şirketlerin küresel oyuncu olmalarına yardım olarak kamu varlıklarının da değerini artıracaktı. OHAL KHK’siyle devraldığı kamu şirketleri üzerinden, portföyünü 40 milyar dolar olarak açıklayan TVF’nin, şu ana dek herhangi bir raporlamasını okumadık. Keza, bankacılık, finans, telekomünikasyon, ulaştırma, madencilik alanlarında nasıl bir operasyon yaptığını da bilmiyoruz. TVF’nin milli şirketlerin küresel oyuncu olmalarına nasıl katkıda bulunacağı konusunda bilgilenmeye ihtiyaç var. Bu arada son iki yazıda denetim alanındaki gelişmeleri irdelediğimiz Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın (NGS), TVF’nin Ağustos 2016’daki yasama sürecinde TBMM’de anıldığını hatırlatalım. Kanun teklifi gerekçesinde, TVF’nin “mega” ölçekli altyapı yatırım projelerine finansman desteği sağlamak amacıyla kurulduğu kayda girmiş ve Akkuyu NGS bu projeler listesinde yer almıştı. Akkuyu NGS’nin yüzde 49’a kadar Türk şirketlerince finanse edilmesi, Rusya açısından yaşamsal önem taşıyor. TVF’nin bundan dokuz ay önce Rusya Yatırım Fonu ile ortak bir yatırım fonu kurmasına ilişkin bir protokol imzalandığı dikkate alınacak olursa, yakın bir gelecekte TVF ile Akkuyu NGS arasında kurulacak bir bağ sürpriz olmayacaktır. TarımÜFE kasım ayında yüzde 3 arttı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, 2017 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.97 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Tarım–ÜFE, 2017 yılı kasımda, ekim ayına göre yüzde 15.74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.79 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 11.72 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2.90, ormancılık ürünlerinde yüzde 2.48 ve balıkçılıkta yüzde 6.98 artış gerçekleşti. Aylık en fazla artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda görüldü. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7.61, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.71 arttı, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 3.42 azaldı. Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 17.76 arttı. l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog