Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 15 Aralık 2017 6 Arkadaş olmak var! Bilal Erdoğan’ın vakfı TÜRGEV’e bedelsiz arsa veren AKP’li Şahinbey Belediyesi şimdi de TÜGVA’nın il temsilcisini belediyeye memur yaptı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında Cumhurbaşka nı Tayyip Erdoğan’ın oğ lu Bilal Erdoğan’ın oldu ğu TÜGVA’nın (Türkiye Gençlik Vak fı) Gaziantep İl Temsilci si, AKP’li be lediyeye me mur olarak AYKUT KÜÇÜKKAYA atandı. CHP, sosyal med ya hesabın dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştirileriyle dikkat çeken 27 yaşındaki Mahmut Bu rak Kızılelma’nın ‘Şahinbey Belediyesi’nin özel kalemin de devlet memuru yapılaca ğını ve şimdilik işe göster melik gelerek imza atıp git tiğini” açıkladı. AKP’li Şa hinbey Belediyesi Başka nı Mehmet Tahmazoğlu ise eleştirileri “Kanunsuz bir iş lem söz konusu değil” diye rek yanıtladı. Skandal ata mayı Meclis’te gündeme getirdiğini belirten CHP’li Uğur Kalkan, “2014 ye rel seçimlerine kısa bir sü re kala TÜRGEV’e 25 yıllığı na bedelsiz arsa bağışlayan Şahinbey Belediyesi şimdi de TÜGVA’nın Gaziantep İl Temsilcisi’ni memur yaptı. TÜGVA’nın Yüksek İstişa re Kurulu’nda tanıdığı olan herkesi memur yapacak mısınız” diye sordu. Gözde vakıf... TÜGVA’nın (Türkiye Gençlik Vakfı) genel başkanlığını Bilal Erdoğan’ın arkadaşlarından İsmail Emanet yapıyor. Bilal Er kanı Tahmazoğlu’na sorular yöneltti. Kal kan, “Üniversite mezu nu dahi olmayan bu ki şiyi hangi özelliğe da yanarak memur olarak atadınız? Sizin değer li çalışma arkadaşla rınızdan gelen bilgiye göre; bu kişinin göster melik olarak geldiği ve imza atıp gittiği söyle niyor. Özel kalem kad rosunda gösterilip dev let memuru olarak ata yacakmışsınız. Resmi kayıtlarda devlet me muru olarak gözükü yor. Her talep edeni ve TÜGVA Yüksek İstişa Mahmut Burak Kızılelma, Gaziantep’teki bir etkinlikte Bilal Erdoğan’la yan yana. re heyetinde veya farklı yerde tanıdığı olan herkesi memur olarak atayacak mısınız” diye doğan da vakfın yüksek is sordu. Tahmazoğlu, bu tişare heyetinde yer alı sorulara kısaca, “Kurumun yor. Erdoğan ailesinin takdiri. Kanunsuz bir işlem TÜRGEV’den sonraki göz söz konusu değil” açıklama desi olan TÜGVA 2015’le sı yaptı. birlikte atağa geçti. Kanlı darbe girişimine kalkışan cemaatin etkin alan eKlıelışçtdirairoğlu’na larından biri olan Türk 1990 doğumlu olan Kızı çe Olimpiyatları’na kar lelma sigorta kayıtlarında li şı ‘Uluslararası Öğrenci se mezunu ve memur ola Buluşması’nı düzenlemişti. rak yer alıyor. Kendi sos Meclis’te tartışma yal medya profilinde ise üniversitede okuduğu bil TÜGVA’yla ilgili tartış gisi yer alıyor. Kızılelma, ma yaratacak bir geliş Kılıçdaroğlu’na istifa çağ me ise aralık ayı başın rısı yapılan kampanyaya, da Gaziantep’te yaşan “Türkiye’ye karşı ne kadar dı. TÜGVA Gaziantep İl yabancı devlet, örgüt, lobi Temsilcisi’nin Şahinbey varsa hükümetin yıpranma Belediyesi’ne memur olarak sı için onlarla aynı ağzı kul atanması CHP ile AKP ara lanacak kadar bataklıkta, iş sında krize neden oldu. Ola birliği yapacak kadar serkeş, yı Meclis’te gündeme geti ülkemizin itibarına kastede ren CHP’li Meclis Üyesi Kal cek kadar gayrı milli” sözle kan, Şahinbey Belediye Baş riyle katılmış... l İSTANBUL Arkadaşın yoksa! İŞ BULAMAYINCA TABELA TUTMAYA BAŞLADI Eskişehir’deki Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu, 25 yaşındaki Uğur Biber, günde 10 saat için 50 lira karşılığında sokakta üzerinde “WC Şadırvan” yazılı yön tabelasını gösteriyor. Biber, “Hemşirelik Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı üniversitede Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü’nü kazandım. Ancak, maddi yetersizliklerden dolayı bu bölümü bırakmak zorunda kaldım. Geçici olarak bir iş arıyordum. Bu işi buldum. Kız arkadaşım Eskişehir’de olduğu için burada kaldım. İnsan sevdiği olmadan nasıl yapar ki” dedi. Biber, “Arkadaşlarıma böyle bir işte çalıştığımı söyledim. Güldüler, eğlendiler. Arkadaşlarla gülüp eğleniyoruz işime. İlk başlarda yadırgadım. Sonradan umursamadım” dedi. l DHA haber EDİTÖR: ÖZGÜR ÖZKÜ TASARIM: İLKNUR FİLİZ Devleti Kim Dönüştürecek? Türkiye nereye gidiyor? İkinci bir soru daha var: Cumhuriyetin kazanımları tehlikede mi ya da artık “tehlikede” sözünün anlamı kalmadı, tümüyle yitirdik mi onları? Bu konuda farklı görüşler var. İyimser görüş; kazanımların henüz yitirilmediği, üstelik saldırıların başarı şansının olmadığı, büyük bir kitlenin Cumhuriyet değerlerine güçlenerek sahip çıktığı yönündedir. Kötümser görüş ise iktidar sahiplerinin bu konudaki sistemli çabasının sonuç verdiği, yasal düzeyde yapılanlara OHAL koşullarında “korumalı mahalle baskısı” ile aşağıdan yerleşiklik sağlandığı, karşı çıkışların güçle bastırıldığını söylüyor. HHH Kötümser tabloya, saldırılar karşısında geri çekilişleri, savruluşları da ne yazık ki eklemek durumundayız. Yükselen milliyetçilik dalgasının, kendini “Atatürkçü, sosyal demokrat, liberal” olarak tanımlayan çevrelerde de bir ölçüde etkili olduğu görülüyor. Özellikle dış saldırılara karşı tutarlı bir konumda yer almak yerine, “milli tutum almak”, “devleti savunmak” adı altında, karşı oldukları rejimi korumaya, kollamaya başlayabiliyorlar. İnandıkları, okudukları kimi yayın organlarının da bu eğilimi beslediği gözle görülüyor. Bu nedenle “devlet” meselesi üzerinde durmakta yarar var. HHH Teorik olarak “devleti dönüştürme” programına, yani iktidar hedefine sahip sosyalistlerin güncel politikası, polisjandarma, hapishane vb. araçların halka karşı kullanılmasına karşı çıkmaktan ibarettir. Sol genellikle devletin sınıfsal konumunu unutuyor, “devlet kimin” sorusunun yanıtını aramıyor ya da kapitalistlerin devletini bütünüyle onlara bırakabiliyor, o zeminde savaşma zahmetinden kolayca vazgeçiyor; süreci tahlil etmektense olduğu gibi kabul etme konformizmine teslim oluyor. Devleti dönüştürme amacı bir kenara bırakıldığı için de meydan, iktidarın sonraki adımlarına terk edilmiş oluyor. Özet olarak Türkiye’de devletin dönüştürülmesi, solun değil, sağın, “şeriat devletini” hedefleyen baskıcı rejimin gündeminde yer alıyor. HHH Yazının başında sözünü ettiğimiz devleti dönüştürmeyi, bir şeriat devleti kurmayı amaçlayan radikal adımlar, özellikle eğitim öğrenim alanında bire bir tepkiyle karşılaşıyor. Halk, tehlikeyi somut olarak gördüğü bu alanda tedirginliğini çeşitli yollarla yansıtmaya başladı. Aklın özgürlüğünü esas alan laik toplum yönündeki çabalar, muhalefet güçlerinin direnişi; Gezi, Adalet Yürüyüşü, MAN Adası skandalının deşifre edilmesi gibi başarılı adımlar da bu direnişin somut göstergeleri arasında sayılabilir. Aceleyle, korkuyla üstü kapatılmış, eski ortak FETÖ tarafından planlandığı bilinen 17/25 Aralık olayları bu kez “dışarının siyasi gündemi” nedeniyle tartışmaya açıldı. Rejimin sahipleri ise korkuları yaygınlaştırarak kitle desteğini artırmak için milliyetçiliğe sığındılar; devletin tehdit altında olduğunu bu nedenle sürekli yineliyorlar. HHH Sorumuza geri dönelim; devleti dönüştürmek isteyen kim? Yanıtı basittir; Sol henüz iktidar meselesini çözemedi, devleti dönüştürme fikrinden, amacından ne yazık ki uzaktır. Bir an önce teorik pratik konuya sahip çıkması gerekiyor. Şeriatçı baskıcı bir rejimin heveskârları ise, bağımlı kapitalist burjuva devletini ele geçirdiler; şeriat devletine dönüştürmek için altın bir fırsat elde ettiler. Hızla ilerliyorlar. Her geçen gün, hayatın karartıldığına, toplumsal bilincin ölümcül Tarantula’nın ağlarıyla sarıldığına tanık oluyoruz... Bu gidişi önlemek, önü açık, ufku geniş demokratik bir cumhuriyet kurmak için fazla zaman yoktur. AKP’nin destek verdiği iddia edilen çete için soruşturma açıldı Almanyalı Osmanlılar mercek altında AKP’li vekil Metin Külünk’ün para verdiği iddia edilen Al Türk Demokratlar Birliği (UETD) ile bağlantılarının olduğunu da sözle manyalı Osmanlılar çetesinin ola rine ekledi. UETD, Almanya İçişleri sı yurt dışı bağlantısına dair soruş Bakanlığı tarafından AKP’nin res turma açılırken FDP’li HansUlrich mi olmayan yurtdışı organizasyo Rülke, “Erdoğan, Almanya’da pa nu olarak kabul ediliyor. ramiliter destek birliği kuruyor” dedi. Rülke’den suçlama DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’nın Baden Württemberg eyaleti emniyet teşkilatı, “Almanyalı Osmanlılar” (Osmanen Germania) adlı çetenin siyasi olarak yurt dışından kontroledilip edilmediğini araştıracak. Baden Württemberg Emniyet Müdürü Klaus Ziwey, boks kulüpleri de olan “Almanyalı Osmanlılar” çetesinin yurtdışı bağlantısının araştırılacağını belirtti. Ziwey bu nedenle soruşturmaya ilk kez eyalet emniyet teşkilatı içinde yer alan uluslararası terörle mücadele biriminin de dahil edildiğini açıkladı. Ziwey, “Almanyalı Osmanlılar” adlı çetenin, Avrupalı Hür Demokrat Parti’nin (FDP) Baden Würrtemberg eyalet meclisi grup başkanı HansUlrich Rülke, UETD’nin eyaletin iç istihbarat birimi tarafından ve Almanya genelinde gözetim altına alınmasını talep etti. Rülke, Stuttgarter Nachrichten gazetesine yaptığı açıklamada, “Benim izlenimim, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hedeflerine ulaşmak için Almanya’da paramiliter bir destek birliği kurduğu yönünde” dedi. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise “Erdoğan’ın uzun kolunun Almanya’da işi yok” değerlendirmesini yaptı. ‘Külünk yardım etti’ Almanya’da Çete savaşları Baden Württenberg eyaletinde milliyetçi “Almanyalı Osmanlılar” ile Kürtlerin kurduğu “Bahoz” adındaki çete arasında sık sık kavgaların yaşandığı ve 2016 yılının son altı ayında şiddetlenen gerilimin daha sonra azaldığı belirtildi. Baden Württemberg Emniyet Müdürü Ziwey, söz konusu çete üyelerinin birçoğunun tutuklu yargılandıklarını belirtti. Bu kişiler arasında Almanyalı Osmanlılar çetesinin başındaki tüm isimler ve Bahoz’un da bazı üyelerinin olduğu bilgisi verildi. Geçen yıl Almanya’nın farklı eyaletlerinde birçok kez baskın düzenlenen Almanyalı Osmanlılar çetesine uyuşturucu, silah ticareti, kara para aklama, şantaj, belgede sahtecilik gibi suçlamalar yöneltiliyor. Alman devlet televizyonu ZDF’de ya lı Osmanlılar” çetesiyle yakın bağlantısının yınlanan “Frontal 21” olduğu iddia edildi. Al programı ve Stuttgar man güvenlik birimle ter Nachrichten gaze rinin dinleme ve göz tesinde salı günü yer alan haberlerde, AKP Metin Külünk lem tutanaklarına dayandırılan haberlerde, Dış İlişkiler Başkan Yardımcı Külünk’ün birçok kez Almanyalı sı ve AKP İstanbul milletveki Osmanlılar’ın ileri gelen isimle li Metin Külünk’ün “Almanya rine para verdiği ya da verdirdi ği öne sürüldü. Habere göre Almanya’daki soruşturma ekipleri bu parayla silah da satın alındığından yola çıkıyor. Külünk’ün irtibatta olduğu öne sürülen kişilerden “Almanyalı Osmanlılar”ın eski lideri Mehmet Bağcı halihazırda başka suçlamalar nedeniyle tutuklu bulunuyor. l Haber Merkezi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog