Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Perşembe 14 Aralık 2017 EDİTÖR: SERKAN OZAN / ASLAN YILDIZ TASARIM: ZARİFE SELÇUK Tutuksuz yargılayınAVRUPA KONSEYİ, TÜRKİYE’Yİ BİR KEZ DAHA UYARDI: Türkiye’de aralarında gazete ci, yazar, akade misyen, insan hak ları savunucularının da olduğu bin DUYGU GÜVENÇ lerce kişi hakla rında kesinleşmiş bir yargı hük mü olmadan cezaevinde tutuklu yargılanırken, Avrupa Konsey’i Ankara’yı “tutuklu yargılamala rın ancak bir istisna olduğu” ko nusunda bir kez daha uyardı. Adalet Bakanlığı ile Avrupa Konseyi arasında 2015’te oluştu rulan Çalışma Grubu geçen haf ta Strazburg’da “hükümsüz tu tuklamalarla” ilgili bir araya gel di. Konsey, Ankara’ya AİHS’nin 5’inci maddesi çerçevesinde öz gürlük ve güvenlik hakkının ihlal edilmemesi ve hükümsüz tutuk lamanın ancak istisnai olduğunu anımsattı. Türkiye’den özgürlük hakkına saygı duyulması istendi; “haksız ve uzun tutuklulukların” önlenmesi uyarısı yapıldı. Savcıların ve ilk derece hâkimlerinin aldığı kararların değerlendirildiği toplantıda, terörizm ile bağlantılı suç iddiasıyla verilen tutuklama kararları anımsatıldı ve bu karaların “ifade ve örgütlenme özgürlüğüne” aykırılığı ele alındı. Bu çerçevede hükümsüz tutuklamaya alternatif olabilecek kararlara hâkim ve savcıların öncelik vermesinin önemine işaret edildi. Başta gazetemiz yazar ve yöneticileri için yapılan başvuru olmak üzere, Türkiye’den AİHM’ye yapılan başvuruların temeli, hükümsüz tutuklamaya dayanıyor. Toplantıda özgürlükten mahrumiyetin, Avrupa İnsan Hakla rı Sözleşmesi’ne ve mahkeme içtihatına göre “istisnai” olduğuna işaret edilirken, bu çerçevede insan hakları ihlallerini önlemek için işbirliğinin sürdürülmesi benimsendi. Ayrıca Yargıtay’ın terörizmle ilgili suçlara dair verdiği kararlarla ilgili de ayrı bir toplantı yapıldığı duyuruldu. Brüksel de bekliyor Türkiye’nin tam üye olduğu Avrupa Konseyi’nin yanı sıra AB de 1 yılı aşkın süredir Ankara’nın Terörle Mücadele Kanunu’nda atacağı adımı bekliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceki gün Brüksel’e giderek vize serbestisinde esas görülen bu süreç için yol haritasını sunması bekleniyordu. Ancak Çavuşoğlu, Kudüs trafiği nedeniyle bu ziyareti gerçekleştirmedi. l ANKARA ‘Tutuklu gazetecide Türkiye birinci’ ABD merkezli bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) 2017 Basın Özgürlüğü Endeksi raporuna göre, en fazla gazeteciyi demir parmaklıklar arkasında tutan ülkeler sıralamasında Türkiye, bu yıl da birinci oldu. Rapora göre Türkiye’de halen 73 gazeteci tutuklu durumda. CPJ’nin editöryel direktörü Elana Beiser imzalı raporda Türkiye’yi 41 tutuklu gazeteci ile Çin takip ediyor. Mısır, 20 tutuklu gazeteci ile üçüncü sırada yer alıyor. Tutuklu toplam 262 gazetecinin yüzde 74’ü hükümet karşıtı eylemlerinden dolayı demir parmaklıklar arkasında tutuluyor. l Haber Merkezi Hükümetten AİHM’ye CHPMHP’li savunma Hükümetin tutuklu vekiller için AİHM’ye gönderdiği savunmada, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlıklarının kaldırılması ‘referans’ gösterildi Hükümetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve tutuklu HDP milletvekilleri hak kında gönderdiği savunmada, CHP Genel Başkanı Ke mal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Dev let Bahçeli’yi refe MAHMUT rans gösterildi. Sa LICALI vunmada kullanı lan bazı videolara ilişkin bağlantı adreslerinin FE TÖ gerekçesiyle kapatılan TV ka nallarının sosyal medya hesapla rına ait olması dikkat çekti. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından ha zırlanan hükümet savunmasında dikkat çeken başlıklar şöyle: n Kılıçdaroğlu ve Bah çeli savunmada: Hükümet savunmasında CHP ve MHP’nin tutumuna atıf yapılırken, “Doku nulmazlıkları kaldırılanlar ara sında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Baş kanı Devlet Bahçeli de bulun maktadır ve haklarında fezleke hazırlanmış olup her iki Genel Başkan da yetkili soruşturmacı lara yazılı veya sözlü ifadelerini vermişlerdir” ifadesi yer aldı. Sa vunmada, “Terör örgütlerinin si yasetçiler tarafından desteklen mesi ve siyasetçilerin dokunul mazlıklarına istinaden terör ör gütlerine destek vermesi nede niyle Hükümet ve muhalefet par tileri (CHP ve MHP) ortak hare ket edip milletvekillerinin, doku nulmazlıklarına yaslanarak terö rü desteklemesini önlemek için dokunulmazlıkları kaldırma ka rarı almışlardır” denildi. n ‘Süreç fiilen 22 Temmuz’da bitti’: Hüküme tin savunmasında çözüm süreci nin bitmesiyle ilgili kesin bir ta rihe yer verilmesi de dikkat çek ti. Savunmada, “Suruç ilçesinde sivillere karşı düzenlenen terör saldırıları sırasında 34 kişi haya tını kaybetmiş, 100’den fazla ki şi yaralanmıştır. ‘Çözüm Süreci’ bu saldırıdan iki gün sonra, 22 Temmuz 2015’te, iki polis memu runun Ceylanpınar’daki evlerin de terör örgütü PKK/KCK tarafın Mahkeme Demirtaş’ın getirilmesini istedi Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Şırnak’ın Cizre ilçesindeki sokağa çıkma yasağı sırasında 9 Eylül 2015’te yaptığı konuşma nedeniyle yargılandığı davada mahkeme Demirtaş’ın duruşmaya getirilmesini istedi. Demirtaş’ın “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya bakan Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi, bugün görülecek duruşma öncesinde, 11 Aralık’ta Demirtaş’ın tutuklu olduğu Edirne F Tipi Cezaevi’ne müzekkere yazarak, 14 Aralık günü görülecek davanın 2’nci duruşmasına getirilmesini istedi. Davanın görüldüğü Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 22 Haziran’da görülen davanın ilk duruşmasında, Demirtaş mahkemeye gelerek savunma yapmak istediği için SEGBİS’e çıkmamıştı. dan şehit edilmeleriyle gerçekleştirilen eylemler nedeniyle fiilen sona ermiştir” denildi. n Demirtaş sorgulamada ifade vermedi: Savunmada, Demirtaş hakkındaki suçlamalar sıralanırken, “Başvurucunun yasama dokunulmazlığının kaldırılması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı sürdürmüş ve ilgili soruşturma dosyalarını birleştirmiştir” görüşü belirtildi. Savunmada Demirtaş’ın kendisine yapılan ifade çağrısına uymadığı, 4 Kasım’da yapılan sorgulamada da ifade vermediği ve “suç işlemeye tahrik” ve “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlarından tutuklu yargılanmasına karar verildiği belirtildi. n DTK toplantılarına katıldı: Savunmada Demirtaş’ın 2011 ile 2014 yılları arasında pek çok kez Demokratik Toplum Kongresi’nin toplantısına katıldığı; toplantılar sırasında konuşmalar yaptığı belirtildi. DTK, 24. dönemde TBMM’ye çağrılarak yeni anayasa çalışmaları kapsamında görüş vermişti. n AYM’nin Yıldırım kararı: Savunmada, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Gülser Yıldırım hakkında verdiği karara da yer verilerek, “başvurucuya uygulanan tutukluluk tedbirinin yasal bir zemininin olduğu sonucuna varılmıştır” görüşüne yer verildi. n İç hukuk yolları tüketilmedi: Savunmada; AYM ve AİHM’ye başvurudan önce iç hukuk yollarının tüketilmesi gerektiği belirtilerek, “Doğrudan mahkemeye (AİHM) başvurulması “yerindelik” ilkesine ve bireysel koruma sistemine uygun değildir” görüşü ifade edildi. n ‘tutuklama demokratik toplum için’miş!: Savunmada, “HDP’nin Eşbakanı ve milletvekilleri olan başvurucuların toplumun kendi görüşlerini destekleyen belirli bir kısmı üzerinde bir etkiye sahip oldukları ka AKP’Lİ AHMET AYDIN: ‘Kelepçe’ sorusuna kaçak yanıt TBMM Başkanvekili ve AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, duruşmaya götürülmesi sırasında kendisine kelepçe takılmak istenen tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli’nin soru önergesine yanıt verdi. Aydın, “TBMM Başkanlığı olarak, soru önergenizde belirttiğiniz hususlarda, yasaların verdiği yetki ve imkânlar dâhilinde elimizden gelen gayreti ve hassasiyeti göstermekte olduğumuzu ve göstereceğimizi tekrar belirtiriz. Ayrıca, kelepçe uygulaması ile ilgili hususların Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimlerine yönlendirilmesi daha doğru olacaktır” dedi. l DHA bul edilmelidir. Söz konusu zamanda, başvurucular tutuklanmaya konu ve iddianamede işaret edilen eylemlerini sürdürmüşlerdir. Bu nedenle demokratik bir toplumda başvurucular hakkında soruşturma başlatılması uygun olmuştur” görüşü yer aldı. n ‘Tutukluluk engel değil’: Savunmada, başvuran kişilerin milletvekilliğinin tutuklulukları sırasında devam ettiği belirtilerek, “Hiçbir başvurucunun milletvekilliği tutukluluk nedeniyle sonlandırılmamıştır” denildi. Savunmada, “Başvurucular ya da herhangi bir milletvekili hakkında bir soruşturma başlatılması ya da yargılamalar yapılması parlamento çalışmaları önünde bir engel teşkil etmez. Tutuklama kararları, bağımsız yargı kararlarıdır. Yer, zaman ve maddi şartların aranmadığı yasal durumlarda, yasama ve denetim araçlarıyla milletvekilleri yasama ve denetim faaliyetlerine katılabilirler” görüşü ifade edildi. l ANKARA ‘İşimizi geri alacağız’ İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı ( TİHV), insan hakları haftası kapsamında 43 haftadır Bakırköy Meydanı’nda direnen KESK’lileri ziyaret etti. “İşimizi, ekmeğimizi geri alacağız” pankartının açıldığı meydanda konuşan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, “150 bine yakın ihraç edilen insanın hakları ihlal ediliyor. Bazı yerlerde direnme haklarının ellerinde alındığı ve şiddete maruz kaldıklarını biliyoruz. Ama onlar vazgeçmiyor. Direnme hakkını kullanan arkadaşlarımızı selamlıyoruz” dedi. TİHV Temsilcisi Ümit Efe ise “Muhalif kesimin üzerinin çizildiği bir dönemden geçiyoruz. Nuriye ve Semih ölümün sınırında onların bir an önce işlerine dönmelerini istiyoruz. Kamu emekçilerinin direnişi karşılık bulmalıdır” Konuşmaların ardından “Nuriye Semih onurumuzdur”, “ İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” sloganları atan kitle halay çekti. l İSTANBUL / Cumhuriyet haber 11 Kudüs’ü savunmak Söze şu soruyla başlayayım. Dün İstanbul’daki İslam İşbirliği bunu istiyorsa, arabulucu olabilecek mesafeyi korumalıdır. Yapması gereken, İsrail’le Teşkilatı’nda temsil edilen ve ABD’yle köprüleri atmak 48 Müslüman ülkeden kaç değil, tam tersine arkasına tanesi ABD Başkanı Donald Avrupa’yı da alarak bu iki Trump’ın Kudüs kararından ülkeyi barış planına ikna et dolayı Washington’la ilişkileri mektir. ni askıya alma yoluna gider? Dahası da var. Hamaset Peki, onu geçelim. 48 ülke işine girmeden Osmanlı’nın den kaç tanesi ABD’den silah Arap coğrafyasında yaşadı satın almaktan vazgeçmeye ğı hayal kırıklıklarından da razı olur? ders alınmalıdır. Falih Rıfkı Hadi diyelim 48 çok büyük Atay’ın “Zeytindağı” hatıra rakam... Dün İstanbul’da tına konu olan Osmanlı’nın devlet başkanı nezdinde Arap topraklarından geri hazır bulunan 16 ülkeden çekilme süreci, acı veren bir kaçını buna ikna edebilir duygusal kopuş hikâyesidir. siniz? İki taraf için de. Üst üste yapı Bu soruyu neden soruyo lan hatalar sonucunda Arap rum? Dünkü toplantının he lar, Osmanlı’yı reddetmiştir. yecanı ve Kudüs meselesinin Bugün, her biri birer ulus Türkiye kamuoyu ve iktidar devlet olan bu ülkelerden partisi için önemini asla red farklı bir dinamik beklemenin detmiyorum. anlamı yok. Zaten de dünkü Ancak Türkiye kendisini zirveye katılım ve Suudi ek ABD ve İsrail’e karşı direniş senli Arap dünyasının tutumu, cephesi lideri gibi konuşlan bize bunu göstermiyor mu? dırmadan önce, arkasında Kudüs, sadece bir din me kimler var, daha da önemlisi, selesi de değildir. Tam 100 kimler yok, bunun hesabını iyi yıl önce bu ay, Birinci Dünya yapmalıdır. Savaşı’nda İngiliz ve Osmanlı İsrail’le ‘normalleşme’ sü orduları Kudüs için savaşmış reci, iki ülke için de bir zaruret ve Kudüs, Osmanlı egemen haline geldiği için ve Türkiye liğinden çıkmıştır. O savaşın 2016 yılında hem içeride hem nasıl olduğu, kimin kimlerin de dış politikada inanılmaz sı yanında savaştığı, bolcana kıştığı için gerçekleşti. Bu du yazılıp çizildi. Unutmayın rum, değişmedi. Türkiye hâlâ Arap halkları hem Osmanlı, sıkışık bir dönem yaşıyor. hem de İngiliz cephesinde Haliyle Kudüs mesele savaşmıştır. Sadece Araplar sinde gösterilen tepkinin, değil, Batı Şeria bölgesindeki Türkiye’nin çıkarlarını ve zaru Yahudi milis grupları da Os ri ihtiyaçlarını tehlikeye atma manlıcılar ve İngiltere yanlıları yacak şekilde gerçekleşmesi, olarak ayrılmaktadır ve bizzat olmayan hayali bir direniş Osmanlı ordusuyla birlikte çar cephesi liderliği yerine daha pışan Yahudi milisler vardır. etkili bir diplomasi izlenmesi Bir başka gerçek de, İngiliz gerekir diye düşünüyorum. Kudüs cephesi komutanı Ed Kınamaksa mesele, herkes mund Allenby’nin 11 Aralık Trump’ın kararını gani gani 1917 sabahı, Arap ve Hıris kınar. Ancak gerçek anlamda tiyan halkın tezahüratlarıyla İslam ülkelerinden kaçının Yafa kapısından girdiğidir. ABD ve İsrail’e karşı tutum Hafta sonu Hürriyet gazete alacağını düşünüyorsunuz? sinde İlber Ortaylı’nın Kudüs Suudi Arabistan’ın, Mısır’ın, yazısında, o güne dair bil Körfez’deki Arap ülkelerinin mediğim bir detayı okudum. ve Asyalı Müslümanların için Ortaylı o dönem bazı Arap de olmayacağı bir inisiyatif, çevrelerin Allenby’ye ‘Al Nebi’ sadece Venezüella lideri Ma diyerek ‘peygamber’ lakabı duro ve İran Devlet Başkanı taktığını anlatıyor. Ruhani’nin iteklemesiyle dün 11 Aralık 1917 sabahı ya sahnesinde yankı bulmaz. Kudüs’ün Yafa kapısında çe Tam tersine, bizi bir tık daha kilen o fotoğraf karesi, hem bu dışlanmış ülkeler ligine iter. Osmanlı, hem de daha sonra Kudüs konusunda olması Cumhuriyet’i kuran liderlerin gereken, İsrail ve Filistin kulağına küpe olmuştur. Bi arasında yeni bir barış süre zim de olsun. ci ve iki devletli çözüm için Diyeceğim, bu kadar kar somut bir yol haritasıdır. maşık ve kaypak bir zeminde İhtiyaç, hamaset değil etkin Kudüs için adım atarken her ve nüfuzlu bir diplomasidir. şeyin başında Türkiye’nin çı Somut adımlardır. Türkiye, karlarını düşünmeniz gerekir. Şiddetsiz Yaşam Ödülleri dağıtıldı Uğur Mumcu’ya verilen ödülü kızı Özge Mumcu ve gazetemizin Ankara Temsilcisi Erdem Gül aldı. İlk ödül Mumcu’ya Şiddetsiz Toplum Derneği “Şiddetsiz Yaşam Ödülleri” kapsamında ilk ödülünü 1993 yılında katledilen gazetemiz yazarı Uğur Mumcu’ya armağan etti. Şiddetsiz Toplum Derneği’nin 7 farklı kategoride verdiği “Şiddetsiz Yaşam Ödülleri”, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. “İnsan Hakları Ödülü” kapsamında ilk ödül ise gazetemizin 24 Ocak 1993’te katledilen yazarı Uğur Mumcu’ya verildi. Mumcu adına ödülü kızı Özge Mumcu ile gazetemizin Ankara Temsilcisi Erdem Gül aldı. Dernek, insan hakları kategorisinde 2007’de katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 2015’te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, İtalya’nın Milano kentinden dünya barışına dikkat çekmek için ülke ülke gezen ve Türkiye’de öldürülen İtalyan sanatçı Giuseppina Pasqualino di Marineo ve Cumartesi Anneleri’ne ödül verdi. İzmir’de cinsel istismar olayını ortaya çıkarmak için verdiği mücadeleden dolayı öğretmen Saadet Özkan, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Tabipleri Birliği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, FOX TV’de yayımlanan “Kaybolan Çiçekler” programı, ATV’de yayımlanan “Tatlı Sert” programı, Hürriyet yazarı Ayşe Arman, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye görevlisi Erhan Görgülü de ödüle layık görüldü. Çevre dalında Cerattepe’de madene karşı direnişi ile tanınan Yeşil Artvin Derneği ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi ödül aldı. “Şiddetsiz Yaşam Spor Ödülleri” kapsamında Dr. Necmettin Erkan, eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ve Yrd. Doç. Dr. Recep Cengiz’e ödül verildi. Fenerbahçe TV sunucusu Şükrü Birand “iletişim ödülü”, İstanbul Kadın Orkestrası’nın “sanat ödülü”ne layık görüldüğü törende Ankara’dan Turan Uzer ve Fatih Kul’a da “örnek esnaf” ödülü verildi. l ANKARA / Cumhuriyet C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog