Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Pazar 10 Aralık 2017 EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: İLKNUR FİLİZ Sarraf’a KHK zırhı Sarraf’ın ABD’deki ifadeleri, Türkiye’de kapatılan dosyanın yeniden açılması tartışmasına yol açtı. Ancak 680 sayılı KHK ile bu zorlaştırıldı ABD’deki Hakan Atilla davasının tanığı İranlı işadamı Rıza Sarraf’ın duruşmalardaki ifadeleri, 17/25 Aralık yolsuzluk ve rüş vet operasyo nunun ardın dan Türkiye’yi çalkalayan id diaları yeniden gündeme getir di. 17/25 Ara SİNAN lık dönemi ya TARTANOĞLU şanan tartışma ların yeniden siyasetin gündemine oturma sı, daha önce takipsizlik kararı verilen dosyanın da Sarraf’ın verdiği ifadelerin yeni delil ka bul edilerek yeniden açılabile ceğini tezini doğurdu. Erdoğan ön aldı Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin ‘yeniden yargılama’ talebini daha yüksek sesle dile getirmesi ve Erdoğan’ın isminin ABD’deki mahkeme salonunda yankılanması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı harekete geçirdi. Erdoğan, verilen takipsizlik kararını anımsatarak, “Amerika’daki mahkemede dile getirilen iddiaların değerlendirilmesini bizim yargımız yapmıştır, hükmünü de vermiştir” dedi. Yeni belge koşulu TBMM Anayasa Komisyonu Manidar zamanlama Bu düzenlemeyi içeren 680 No’lu KHK’nin karar ve yayım tarihi dikkat çekti. KHK, 2 Ocak 2017’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı, 6 Ocak 2017 tarihinde de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Takvimin, ABD’de tutuklanan Sarraf için açılan da vanın takvimine paralel olması dikkat çekti. Sarraf, KHK’den yaklaşık 1 ay önce, Kasım 2016’da hâkim karşısına çıktı. Daha önce 23 Ocak 2017’de jürili olarak başlaması planlanan dava, Sarraf’ın avukatlarının talebi ile 16 Ekim 2017’ye ertelendi. Söz konusu KHK, erteleme kararı verilmemiş olsaydı, Sarraf’ın jürili duruşmada ifadelerine başlamasından yaklaşık iki hafta önce yayımlanmış olacaktı. KHK’de yer alan düzenleme ile ilgili gerekçede, “Salt yeni delil elde edildiği gerekçesiyle kişilerin defalarca adli soruşturma tehdidinden kurtarılması ve hukuki güvenli içinde yaşamalarının temini amaçlanmaktadır” denildi. Başkanı AKP’li Mustafa Şentop ise yeniden yargılama talebine karşı, “Biz, Sarraf’ın yargılanmasını, daha doğrusu tanık olarak, onun kendisine öğretilmiş üzerine iş mi yapacağız?” sorusunu sordu, ancak “Ortaya yeni birtakım bilgiler, deliller çıkarsa, o zaman bu değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı. KHK ile önlem Ancak hükümet, OHAL döneminde aldığı yetkiyle çıkardığı KHK’ler üzerinden Sarraf’ın tanık ifadeleri üzerinden Türkiye’de yeniden soruşturma açılması ve soruşturmanın kamu davasına dö Sarraf nüşmesinin koşullarını ağırlaştırdı. “Yargı hükmünü vermiştir” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun onayladığı KHK ile Ceza Muhakemesi Yasası’nın “kovuşturmaya yer olmadığına da ir kararları” düzenleyen maddesinde değişiklik yapıldı. Daha önce “Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni delil meydana çıkmadıkça, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz” hükmü, “Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildik ten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluştaracak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza Hâkimliğince bir karar karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz” hükmüne dönüştü. Böylece daha önce takipsizlik kararı verilmiş dosyanın tekrar açılması için gerekli olan yeni delil koşulu, hem “yeterli şüphe oluşturma”, hem de sulh ceza Hâkimliği kararı koşulu ile ağırlaştırılmış oldu. Sulh ceza hâkimlikleri, hem 17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra kuruldu, hem de bu dosya üzerinde verilen takipsizlik kararına karşı itirazları reddeden mahkemeler oldu. l ANKARA Cohen: 2013’te şüphelendik ABD’de süren davada eski CIA direktör yardımcısına Halkbank da soruldu ŞEBNEM ARSU ABD’nin İran’a yaptırımlarının ihlal edilmesine ilişkin davada Rıza Sarraf’ın ardından eski CIA Direktör Yardımcısı David Cohen önce ki gün ifade verdi. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın savunma avukatı Victor Rocco son derece sakin ancak ısrar lı soruları ile eski CIA Direk tör Yardımcısı David Cohen’in Halk Bankası’nın İran’a yaptı olduğunu tekrarladı. rım gereklerini yerine getire Türkiye ve İran arasında sı bilmesi için yeterli rehberliği nır komşuluğundan kaynak sağlayıp sağlamadığını lı tarihi işbirliği göz sorguladı. önünde bulunduruldu Halk Bankası’nın ol ğunda Halk Bankası’na dukça karmaşık ve sık OFAC tarafından özel ça kapsamı değiştiri bir önem atfedilmiş ol len düzenlemelere da ması gerektiğini dile ge ir sorularını kime ilet tiren Rocco’nun iki ülke tikleri, ilettikleri zaman arasındaki ortak özel yardım alıp almadıkları gündeme geldi, Cohen David Cohen likleri sıralarken yaptığı gafı Cohen düzeltti. istenildiği zaman soru sorula “Ortak sınır, ortak kültür bilecek bir iletişimin mevcut ve ortak dine sahip iki ülke, değil mi?” diye soran avukata, Cohen’in “Evet, ortak sınır, ortak kültür ama ortak din diyebilir miyiz, emin değilim” cevabı salonda gülüşmelere neden oldu. Cohen ifadesinde özellikle 2013 yılı ilkbaharından sonra Halk Bankası’nın yaptırımlara uymadığı konusunda şüphelerinin arttığını dile getirmişti. Halk Bankası’nın İran’la iş yapan müşterileri nasıl bir sistemle kontrol ettikleri konusunda OFAC’In bir in celemesinin olmadığını netleştiren Rocco, “OFAC, Halk Bankası’na bir şeyleri yanlış yaptığını hiç iletti mi?” diye sordu. Savcılık soruya itiraz etti, yargıç kabul etti. Rocco sorgusunda, bir bankanın direkt İran hükümeti ile değil de ticaret yaptığı şirketin yasaklı İranlı kurumlarıyla ilişkisi yüzünden yaptırımları ikinci dereceden ihlal ettiği takdirde haklarında hangi cezai işlemlerin uygulandığı hakkında Halk Bankası’na yeterli bilgi verilmediği vurguladı. Cohen’in Sarraf hakkında altın ticareti yapan bir iş adamı olmasından öte babasına ait Al Nafeez döviz bürosuna OFAC tarafından ceza kesildiğine dair bir bilgisi olmaması dikkat çekti. Eski CIA Direktör Yardımcısı’nın çapraz sorgusuna ve diğer tanıkların dinlenmesine önümüzdeki hafta devam edilecek. l NEW YORK Bahçeli, Lozan için de Erdoğan’a destek verdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kanı Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’dan başlattı dün partisinin belediye ğı Lozan tartışması için, başkanlarını Antalya’da “Lozan Antlaşması’nın bir araya getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin Bugün sona ere kuruluş ve hukuki sene cek olan toplantı di olduğunu kabul eder, ya 134 MHP’li bele fes takan (Kadir Mısı diye başkanı katıldı. Bahçeli, burada yap Bahçeli roğlu) takmayan ucubelerin haksız, hayâsız it tığı konuşmada Cumhurbaş hamlarını reddederiz. Ancak Lozan’ı hak ettiği şekilde, muhtevasına sadık kalarak yeniden anlamlandırıp, kenara koyulan hükümlerinin uygulamaya geçilmesine de sıcak bakar, buna tamam deriz. Lozan’ın, şu günkü ihtiyaç ve beklentilere uygun değerlendirmesinin mutlaka yapılması lazımdır” değerlendirmesini yaptı. l SELDA GÜNEYSU/ANTALYA haber 5 üzere küçük bir pusula yazarak çay tepsisini almaya gelen bir çocuğa verir. “Hoca”ya gizlice vermesini rica eder. Bu pusulayla Lâtife, kocadan mallarını geri vermesini ister. Bu pusulaya “Esselamüna Fethullah Hoca leyküm ve rahmetullahi ve berakatihi, muhterem efendim” hitabıyla baş öyküsü (2)... layıp “Devlethanenizde hakarete maruz kalan (hatıra maruz konuk ola rak kalan şeklinde olması Tarihe not düşmek için 7 gerektiği kanısındayım. “Fethullah Hoca Öyküsü”ne bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz: (A.C.) ehli delalet (dalalet olması gerektiği kanısındayım. A.C.) tarafından adım adım takip O gün bağlık arazide yapılan edilen yersiz yurtsuz, çok mücrim operasyonda ele geçirilen malların ve müflis biçare Fethullah” şeklin cins ve miktarları şöyledir: de biten tarihsiz, Arap harfleriyle 1 Manisa Merkez Yarhasanlar yazılı bir mektup gelir. İmza da Mahallesi Paspant Sokak’ta kain, konmamıştır. Ancak Fethullah tapunun kütük: 317, pafta: 25, ada: Hoca’dan geldiği aşikârdır. Buna 210, parsel: 37’de kayıtlı 524m² rağmen Fethullah Hoca, İzmir 5. büyüklüğündeki kâgir ev. (Bu evin Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Ta yerinde şimdi beş katlı bir apart limat: 1987/186 sayılı dosyasıyla man vardır ve öğrenci yurdu olarak evinde alınabilen ifadesinde “Bu öteden beri kullanılagelmektedir.) mektup hakkında fazla bilgim yok 2 Manisa Merkez Atıcı Ma tur” diyebilmiştir. hallesi Borsa Caddesi’nde kain, Lâtife Uygur, kocasının ölümü tapunun kütük: 389, pafta: 52, ada: üzerine, taşınmazlarını geri alabil 378, parsel: 39’da kayıtlı 886m² mek için tapu iptali ve tescili davası büyüklüğündeki mağaza yerine açmak üzere bana vekâlet verdi. yapılan apartmanın 2/48 arsa paylı Akyazılı Vakfı’na karşı Manisa 2. üçüncü kattaki dairesi. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Esas: 3 Manisa Merkez Aşağıçobani 1986/514 sayılı dosyasıyla tapu sa kasabası Kulakbaşı mevkiinde iptali ve tescili davası açtım. Vakfın kain, tapunun parsel: 913’te kayıtlı avukatlığını da yine hocanın tekzip 15 bin 937m² büyüklüğündeki çilerinden avukat Feti Ün yaptı. Bu tarla. (Bu tarla, ovanın en verimli sayın meslektaşımız, gayrimenku ve sulak yerlerinden birinde bulun lün aynına ilişkin mahkeme ilamını maktadır.) kesinleşmeden icraya koyarak pa 4 Yine Manisa Merkez Aşağıço raya karşı nedenli duyarlı olduğunu banisa kasabası Kulakbaşı mevki kanıtlamıştır. inde kain, tapunun parsel: 921’de Mahkeme yargıcı sayın Ali İh kayıtlı 16.000m² büyüklüğündeki san Özuğur da olaydan haberdar tarla. (Aynı vasıfta olan bu iki tarla olan herkes gibi Lâtife Uygur’un toplulaştırma sonucu birleştirilip düşürüldüğü duruma çok üzüldü. 2429 parselde 31.600m² olarak Davacı Lâtife’nin haklı olduğunu, Akyazılı Vakfı’na tescil edilmiştir.) evinde bizzat kendisini dinleyip an 5 Manisa Merkez Sakarya Ma latımını aldıktan sonra keşif dönü hallesi Uzunyol Bulvarı’nda kain, şü arabada ifade etmekten kendini tapunun kütük: 5, pafta: 62, ada: alamadığını, bugün gibi anımsıyo 868, parsel: 15’te kayıtlı 195 bin rum. Fakat sayın yargıç daha sonra 50m² büyüklüğündeki mağaza ve davamızı reddetmiştir. Namazında ev. (Zemin kattaki bağımsız mağa niyazında olan ve “Allah ıslah et zanın eklentileri olarak 1. 2, 3 ve 4 sin” sözünü ağzından düşürmeyen No’lu depolarçatı katı.) bu sayın yargıç, daha sonra Allah Fethullah Hoca ve adamları. tarafından ıslah edilmiş olacak ki, Lâtife Uygur’un peşini bırak yüce Yargıtay’a üye olarak seçilip mazlar. Sıra, onun geride kalan Ankara’ya gitmiştir. tek taşınmazı olan bir apartman Yerel mahkemenin aleyhimize dairesindedir. Operasyon da kent olan kararı, Yargıtay aşamalarından merkezine kaydırılmıştır. da geçerek kesinleşti. HHH Lâtife Uygur’un yaşam seyrini Yer: Manisa Tapu Sicil Muhafız artık tahmin etmek pek güç olmasa lığı. gerek. Hızlı bir çöküş, bunama ile Tarih: 1978 yılı Ekim ayının üçün ihtiyaç görememe gibi durumlara cü salı günüdür. düşme hali, her şeye rağmen anne Yine Akyazılı Vakfı’ndan Ah sine bakmayı ihmal etmeyen kızının met Naci Şençekicer ile Yusuf çektiği sıkıntıların boyutunu anlat Pekmezci, işi bitirmek üzere işba maya yeter kanısındayım. şındadırlar. O gün tek olarak ele Kızının ricası üzerine, Akyazılı geçirilen taşınmazın tapu kaydı Vakfı’nın avukatlığını yapan Sayın şöyledir: Feti Ün’e bizzat telefon ederek bu Manisa Merkez 2. Anafartalar kadına hiç olmazsa ömrünün son Mahallesi İstasyon Caddesi’nde yıllarında vakıfça sahip çıkılmasını kain, tapunun kütük: 168, pafta: rica ettim. İlgilenmediler. Daha son 34, ada: 233, parsel: 48’de kayıtlı ra Lâtife Uygur’un cenazesine bile apartmanın 4/18 arsa paylı. birinci gelmediklerini öğrendim. kat 2 No’lu dairesi. Şimdi, “Ben Müslümanım” diyen Ata yadigârı bütün bu taşınmazların herkese sormak gerekir: birer birer elden çıkmasına dayana 1 Yaşlı ve çaresiz bir kadının mayan Lâtife Uygur, bir ara isyan tüm taşınmazlarını almak Müslü edecek olur. Kocası bu isyanı ölüm manlık mıdır? tehdidiyle bastırır. Ancak bu tehdit, 2 Böyle bir hareket, mertlik mi kocasının ölümüne dek sürer. dir? Ve Türk erkeğine yakışır mı? Bir ara, İhsan Uygur’u 3 Yetim hakkı yemenin Müslü Manisa’da ziyarete gelen vakıf manlıkla bağdaşır bir yanı var mıdır? mensuplarına çay yapan Lâtife Uygur, Fethullah Hoca’ya iletilmek (Cumhuriyet, 8 Nisan 1996) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog