Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Hazine borçlanacak DOLAR Hazine, aralık, ocak ve şubat aylarında toplam 32.6 milyar TL iç EKONOMİ borç servisine karşılık, içeriye 3.9370 36 milyar TL borçlanacak. 2.2 kuruş AVRO 4.6700 1.5 kuruş FAİZ BORSA 13.73 0.13 puan 103.984 1.643 puan 8 EDİTÖR: ŞEHRİBAN KIRAÇ TASARIM: SERPİL ÜNAY Kriz söylentileri arttı ALTIN CUMHURİYET ALTIN 24 AYAR 1087.63 14.61 lira 161.86 2.16 lira Cuma 1 Aralık 2017 Başta döviz kurundaki artış, jeopolitik riskler ve siyasi gelişmeler, perakendede işleri olumsuz etkiliyor. Sektör için 2018 daha zor geçecek, kur daha da artacak Vakko Üst Yöneticisi (CEO) Jaklin Güner, özellikle döviz kurlarında son 2 yılda yaşanan artışın sektör de kriz söylentilerine yol açtığı nı vurguladı. Kâr marjlarının da raldığını ve maliyetlerin arttığı nı kaydeden Güner, “Biz sabah işe gel diğimizde acaba fa turamız hangi kur lardan gelecek diye ŞEHRİBAN KIRAÇ konuşuyoruz. Kriz söyleminden kriz bakışından çıkmak lazım. Şu an yaşanan durumu ge çici bir durum olarak görmek çok sığ bir bakış açısı” dedi. Perakende Günleri’17’nin ikin ci gününde konuşan Güner, “Özellikle 2016 TÜFE’nin yüz de 8.5 olduğu bir ortamda metre kareye düşen satışlar Türk Lira sı bazında yüzde 4.4 artmış. Ya ni aslına baktığınızda reel olarak büyümüyoruz. Bu tip durumlar da giderleri kontrol altına almak çok önemli” diye konuştu. Kıpırdayacak yer yok Özay Hukuk Bürosu kurucu su Av. Merter Özay, 2018’in pera kende sektöründe çok fazla satın alma birleşme işlemi ger çekleşeceğini vurgula yarak, “AVM ile pe rakendecileri, karşı karşıya gelmesi ile fesih hukuku ve iş ten çıkarmalar ne deniyle çalışan hak ları konusun da iş hukuku önem kaza nacak” di ye ko nuştu. Jaklin Güner Sinan Öncel Suat Soysal Hulusi Belgü 2018 daha zor olacak Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ve Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, sektördeki kira tartışmasında kozlarını ve çözüm önerilerini ortaya koydu. ‘İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız’ şarkısıyla sahneye çıkan başkanlar omuz omuza verme zamanı olduğunu dile getirdiler. BMD Başkanı Öncel, “Biz ekonomimizde dövizle ilgisi olmayan işlerin dövizle fiyatlandırılmasını istemiyoruz. Tüm markaların kontratlarında kira ciro oranları var. Bu kira ciro oranlarını yüzde 3040 artırmaya hazırız. Bir üst sınır koyalım. Sözleşmeler yine dolar, Avro olarak kalsın. Yerli ve milli olmak yetmiyor, yerli ve milli düşünmek gerekiyor. Perakendenin kıpırdayacak yeri kalmadı” dedi. AYD Başkanı Hulusi Belgü, Türkiye’de her şeyin kamplaştığını bunun yanına yerli yatırımcı ve yabancı yatırımcı ayrımı yapmanın hata ol duğunu söyledi. Belgü, Türkiye’deki 55 milyarlık AVM yatırımının yüzde 17’sini yabancı yatırımcıların yaptığını belirterek, AYD’nin de BMD’nin de birer sendika olmadığını aktardı. Döviz artacak Belgü, “Bu sorun mağaza mağaza çözülmesi gereken bir mevzu. Kiralarda TL’ye geçmek için Bankalar Birliği ile görüştüm. Kredilerimizi TL’ye çevirin dedik. TBB Başkanı’na 10 milyar dolarlık krediyi 510 yıllık vadelerle istiyoruz dedik. TBB mümkün değil dedi. Beraber oturup beraberce ülkemizin içinde bulunduğu durum bize net söylüyor, gelecek yıl döviz artacak. Faizde bu baskı olduğu sürece döviz artacak enflasyon da artacak. TL’ye geçmek bizim için imkânsız çünkü tüm fonlamalar dövizle. Tüm bu sorunları aşmamızın tek yolu beraberce, devletimizi ve bankalarımızı da işin içine dahil ederek hareket etmek” dedi. İşçi baştan devre dışı! MUSTAFA ÇAKIR Hükümet, 1 milyon işçiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesini Meclis’e sunmaya hazırlanırken, sendikalara görüş sorma gereği bile duymadı. Cumhurbaşkanı ve hükümet, taşeron düzenlemesinin bir hafta içerisinde Meclis’e gönderileceğini açıkladı ancak 3’lü Danışma Kurulu’nun da tarafı olan sendikalarla hiçbir bilgi paylaşılmadı. Bu arada Türkİş, taşeronla birlikte sayıları 25 bini bulan geçici işçilere de kadro verilmesi için Başbakan’a da yazı gönderdi. Türkİş, yıl içerisinde 5 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçilerin de kadroya alınması için Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na yazı göndermişti. Yazıda, geçici işçilerin yılda en fazla 179 gün çalıştırıldıkları, bu nedenle de emeklilik için gereken prim gün sayısını doldurabilmelerinin ve elde ettikleri ücret geliriyle bütün yıl geçinebilmelerinin zor olduğu vurgulandı. Yazıda, “Geçici işçilerin, çalıştıkları kurumun ihtiyaç duyduğu süreler için çalıştırılmaları esas olmalıdır. Taşeron işçilerinin istihdam şartlarının düzenlenmesi için çalışmaların kısa bir sürede sona erdirilmesi düşünülürken, kamuda çalışan geçici işçilerin sorunu da kapsama alınmalı, işçiler arasında ayrım yapılmamalıdır. Yıllardır başarılı olarak çalışan deneyimleriyle işyerine faydalı geçici işçilerin mağduriyetleri sona erdirilmeli” ifadesi kullanıldı. l ANKARA Açık katlandı Dış ticaret açığı ekimde yüzde 74 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat bu yıl ekimde, 2016’nın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat yüzde 25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ekim’de yüzde 75.2 iken, 2017’nin aynı ayında 65.6’ya düştü. l Ekonomi Servisi Yurttaş dolarda rekor dinlemedi Dolar/TL kurunun rekor kırdığı geçen hafta, yerli tasarruf sahiplerinin döviz mevduatı 1.45 milyar dolar arttı. Böylelikle döviz mevduatlarında ağustos ayından bu yana en hızlı yükseliş gerçekleşti. 24 Kasım haftası itibarıyla yerlilerin döviz mevduatı 160 milyar 899 milyon dolara yükseldi. TCMB verilerine göre, bireylerin 24 Kasım ile biten haftada yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 307.8 milyon dolar artışla 93.5 milyar dolara, kurumların ise 1.15 milyar dolar artışla 66.39 milyar dolara çıktı. Geçen hafta, salı günü dolar kuru 3.9826 ile tarihi rekor seviyeye yükselmişti. l Ekonomi Servisi T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/284 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/284: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 1740 parsel sayılı taşınmazın 53148m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: GÜLSÜM YILMAZ MUSTAFA ve MÜNEVVER oğlu/kızı, 24/05/1946 doğumlu,SÜLEYMAN YILMAZ MUSTAFA ve MÜNEVVER oğlu/kızı, 06/08/1947 doğumlu, Duruşma günü: 23/01/2018 Duruşma saati: 14:40 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711176) T.C. GAZİANTEP 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2015/138 Karar No: 2017/306 Gaziantep 23. Asliye Ceza Mahkemesince; Haydar ve Olca oğlu, 1980 D.lu Gaziantep/Şahinbey nüf. Kayıtlı olan İBRAHİM KARACAVİRANLIOĞLU hakkında Basit Yaralama, Hakaret, Tehdit suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 06/07/2017 tarih ve 2015/138 Esas, 2017/306 Karar sayılı ilamı ile sanığın hakaret ve tehdit suçundan beraatine, basit yaralama suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının TCK 51/1 maddesi uyarınca ertelenmesine, 1 yıl müddetle denetim altında bulundurulmasına karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın bildirdiği adres yetersiz olduğu ve mernis adresininde bulunmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK’un 310. Maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 712086) T.C. İSTANBUL 13. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2015/811 DAVALI: MARİNELA CRISTİNA KAYA Davacı ERDAL KAYA tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında; yapılan tüm araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiş olmakla iki hafta kesin süre içerisinde cevaplarınızı, tüm delillerinizi bildirmek ve dilekçe eklemek, getirtilecekler için bilgileri sunmak zorunda olduğunuz, cevap verilmemesi halinde davacının dilekçesindeki vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere davalı MARİNELA CRISTİNA KAYA ilanen tebliğ olunur. 24/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711963) T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2016/415 Esas Davacı VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesi’nde bulunan 212 ada, 6 parsel sayılı, 110,26 m² miktarlı Sultan Selim Han Salis Vakfından icareli, arsa nitelikli taşınmaz; “Hayim Bensiyon oğlu Hasbiro” adına kayıtlı iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/260 Esas sayılı dosyası ile kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca gaipliğine karar verilmesi talep edilen Hayim Bensiyon oğlu Hasbiro’ nun payına düşen 1.223.299,00 TL kamulaştırma bedelinin dava konusu taşınmazın malikine ulaşılamadığından, davacı tarafından malik hakkında gaiplik kararı verilmesi ve kamulaştırma bedeli olan 1.223.299,00 TL’ nin işlemiş ve işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talep ve dava edilmiş, mahkememizce yapılan yargılamanın 14/11/2017 tarihli celsesinde işbu ikinci ilanın yapılmasına karar verilmiştir. Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan 212 ada, 6 parsel sayılı, 110,26 m² miktarlı Sultan Selim Han Salis Vakfı’ndan icareli, arsa nitelikli taşınmaz maliki yapılan adres araştırmalarına rağmen hiçbir adresine rastlanmayan “Hayim Bensiyon oğlu Hasbiro” hakkında bilgisi bulunan kimselerin, işbu ikinci ilanını gazetede yayımı tarihinden itibaren İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/415 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi aksi takdirde yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve adına kayıtlı taşınmazın hisse payına düşen 1.223.229,00 TL’nin işlenmiş ve işleyecek faizi ile birlikte Sultan Selim Han Salis Vakfı adına tahsil edileceğinin ve duruşma günü olan 29/12/2017 tarihine kadar mahkememize bilgi verilmesi, aksi takdirde ilanın sonuçsuz kalması halinde mahkememizce gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 23/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711992) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/283 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/283: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 1112 parsel sayılı taşınmazın 93,97 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR:HÜSEYİN KARAYEL BEKİR ve GÜLSÜM oğlu/kızı, 05/12/1946 doğumlu,HÜSAMETTİN KARAYEL BEKİR ve GÜLSÜM oğlu/kızı, doğumlu, Duruşma günü: 23/01/2018 Duruşma saati: 14:50 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711189) Sicil kayıtları CHP lideri Kılıçdaroğlu, Man Adası’nda kurulmuş 1 Sterlin sermayeli şirkete, milyonlarca dolar gönderildiğine ilişkin dekontlar gösterirken bazı isimler de andı. Sıtkı Ayan, Kasım Öztaş, Kılıçdaroğlu’nun kürsüde andığı isimlerden ikisiydi. Bu vesileyle Bellway Limited Şirketi’ni kuran Ayan’ın, Türkiye’deki faaliyetleri de gündeme geldi; Bumerz Denizcilik de tartışma başlıklarından birini oluşturdu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şirketin baş harflerinin Burak Erdoğan, Mustafa Erdoğan ile Ziya İlgen’in isimlerinden alındığını belirtiyordu. Bumerz adı Türkiye’de kamuoyu açısından yeni bir isim değil. HHH Konu bir başka boyutuyla, İngiliz gazeteci Craig Shaw imzasıyla BlackSea adlı sitede Haziran 2017’de Malta belgeleri dolayısıyla gündeme gelmiş, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Bellwayy ile birlikte Man Adası’nda kurulu toplam üç şirketin varlığından söz eden bu habere yazısında yer vermişti. Fatih Polat hakkında ceza soruşturması açılmasına yol açan bu yazıda, habere atfen yer alan şirketlerden biri Bumerz Limited’di. HHH Şimdi bundan dokuz yıl önce, 25 Aralık 2008 tarihinde Vatan gazetesinde (Tebernüş Kireççi) imzasıyla yayımlanan habere bakalım: “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın yüzde 50 hissesine sahip olduğu MB Denizcilik Taşımacılık Limited Şirketi ilk gemisini satın aldı. Burak Erdoğan’ın MB’deki ortağı Mert Çetinkaya. Çetinkaya, 50 yıllık denizci bir ailenin oğlu. Başbakan Erdoğan ve ailesi İstanbul’da Ülker firmasının bölge bayiliğini yapan Emniyet Gıda ve İhsan Gıda’daki hisselerini devrettikten sonra, Erdoğanlar’ın büyük oğlu Burak Erdoğan’ın yeni bir iş kurmak için arayış içinde olduğu biliniyordu. Bu arayışlar 2006 Nisan ayında sonuç verdi. Erdoğan Ailesi’nin 3 ferdi 10 Nisan 2006’da Turkuaz Denizcilik adlı şirketi satın alarak adını Bumerz Denizcilik olarak değiştirdi. Bumerz’in yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Burak Erdoğan, Mustafa Erdoğan (Tayyip Erdoğan’ın kardeşi), Ziya İlgen (Tayyip Erdoğan’ın kızkardeşi Vesile İlgen’in eşi) Ziya İlgen, Erdoğan Ailesi’nin hisse devirlerinden önce Emniyet Gıda ve İhsan Gıda’nın yönetim kurullarında görev yapıyordu.” HHH Bugünden geriye bakıldığında, Man Adası’ndaki Bumerz Limited ile Türkiye’deki Bumerz Denizcilik şirketi arasında bir ticari ve hukuki akrabalık bulunduğu anlaşılıyor. Zaten Ticaret Sicil kayıtlarına baktığınızda bu akrabalık daha net görünüyor. Sicil kayıtlarında dikkat çeken kararlardan birkaçını not düşelim: 29 Mayıs 2015: Kasım Öztaş, Murat Teke ve Erol Koç’tan oluşan şirket yönetimi toplanarak geriye dönük tarihli bir karar alıyor. Bumerz Denizcilik’in 30 Aralık 2014 tarihinden itibaren tek pay sahipli A.Ş. olarak faaliyetine devam etmesine karar veriyor. Tek Pay sahibi ise Bahaddin Ayan olarak belirleniyor. Bir başka ilginç karar, bu tarihten kısa bir süre alınmış. 31 Mart 2015’te adres değişikliğine giden Bumerz Denizcilik, görülen lüzum üzerine, şirketi Sarıyer’de bir adrese taşıyor. Gelin görün ki, aynı tarihli sicil gazetesinin aynı sayfasında yönetim kurulu adına Sıtkı Ayan’ın imzasını taşıyan iki farklı şirketin daha kararı var. Gent Elektrik ile Som Overseas Petroleum Enerji şirketlerinin adres değişikliği. Bu şirketler de Bumerz Denizcilik’in taşındığı Sarıyer’deki aynı adrese taşınıyor. Açık kaynaklara göre, halihazırda Bumerz Limited, Gent Elektrik ve Som Petrol aynı adreste faaliyet gösteriyor. KISA...KISA l Yeni torba teklif Meclis’e sunuldu. Sporcuların ücretlerinden yapılan gelir vergisi kesintileri 2019’ye kadar aynı oranlarda sürecek. Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ismi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak değiştiriliyor. Ankara’da Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Yaşlılar için de gündüz bakım merkezleri açılacak. l Medical Park’ın halka arzının Şubat 2018’de tamamlanması hedefleniyor. Ek satışların gerçekleşmesiyle birlikte halka arz edilecek payların nominal değeri 101 milyon TL olacak. l OPEC’in 173. olağan toplantısında petrol üretiminin azaltılması kararının 9 ay daha uzatılması konusunda uzlaşmaya varıldığı bildirildi. Rusya ile görüşmeler sonrası, anlaşmaya nihai hali verilecek. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog