Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/233 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/233: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 801 parsel sayılı taşınmazın 228,24 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: NURAY ERKAN İSMAİL ve AYŞE oğlu/kızı, 02/01/1967 doğumlu, Duruşma günü: 19/01/2018 Duruşma saati: 14:20 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 708936) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/281 Esas 23/10/2017 Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) Genel Müdürlüğü'nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/20171 Esas No: 2017/281: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 410 parsel sayılı taşınmazın 56,92 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: OSMAN TÜZÜN MUSTAFAve SADET oğlu/kızı, 01/07/1938 doğumlu, SABAHAT CANYÜREK MUSTAFA ve SADET oğlu/kızı, 10/02/1946 doğumlu, Duruşma günü: 26/01/2018 Duruşma saati: 11:30 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711184) Arnavutköy Tapu Müdürlüğü’nden ŞEFİKA SAĞIR İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Boyalık Köyü 134 Ada 18 parsel sayılı 5063,44m2 Çayır nitelikli taşınmazın 1/4 hissesi, İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Boyalık Köyü 134 Ada 46 Parsel 913,93m2’lik Arsa nitelikli taşınmazın 1/4 hissesi, Fatma KOÇ:HAŞİM Kızı adına kayıtlı iken; malikin 01/03/1982 yılında ölümüyle geriye mirasçı olarak GAZİOSMANPAŞA 8. NOTERLİĞİ’nin 23/10/2012 tarih ve 22536 sayılı veraset belgesinde adı geçen CEMALETTİN KOÇ, NEZİHE NURTEL,SELAHATTİN KOÇ, HURİYE BAYIR, SELAMİ BAYIR, FUAT CENGİZ ATMACAGİL, SULHİYE FAZİLET ATMACAGİL, ZEKİYE ATMACAGİL, SUAT HAYRİ ATMACAGİL, HALİSE ÖZBAGÇIVAN, HAMDÜSENA AMBER, ÜLKER DÜZGÜN, HÜLYA ARAT, TAMER AVCI, SAFİYE BAYIR, ÜNAL BAYIR İ ÜMİT BAYIR, ŞEFİKA SAĞIR’ı mirasçı braktığı anlaşılmış olup, bu kerre veraset belgesinde adı geçen mirasçılarından FUAT CENGİZ ATMACAGİL, ZEKİYE ATMACAGİL’e, vekaleten MUSTAFA YÜCEL bizzat intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunmuş ŞEFİKA SAĞIR’a Ulaşılamamıştır. Bu nedenle; anılan kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı ve paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 28/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711368) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/259 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/10/20171 Esas No: 2017/259: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 1115 parsel sayılı taşınmazın 777,41 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: TAHSİN ÖZTÜRK ZİYA ve AYŞE oğlu/kızı, 01/07/1956 doğumlu, Duruşma günü: 26/01/2018 Duruşma saati: 15:50 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 710238) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/317 KARAR NO: 2017/405 Davacılar BERDAN TAŞDEMİRCİ’ye velayeten AYNUR TAŞDEMİRCİ, YAŞAR TAŞDEMİRCİ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Yaşar ve Aynur’dan olma 21/04/2003 doğumlu 38272329758 T.C. No’lu Berdan Taşdemircinin Berdan olan adının “Enes” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verilmiştir. İlan olunur. 28/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711937) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/282 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/20171 Esas No: 2017/282: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 1090 parsel sayılı taşınmazın 426,13 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: FEYİZ YILDIRAN MEHMET ve AYŞE oğlu/kızı, 08/12/1953 doğumlu, ZEYNEP KARAYEL MEHMET ve AYŞE oğlu/kızı, 01/12/1951 doğumlu, Duruşma günü: 26/01/2018 Duruşma saati: 11:20. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711215) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/232 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/232 Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 5846 parsel sayılı taşınmazın 637,37 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: YILMAZ SÖNMEZ SALİH ve ŞÜKRİYE oğlu/kızı, 15/08/1973 doğumlu, Duruşma günü: 26/01/2018 Duruşma saati: 15:20 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 708935) T.C. ARHAVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN Sayı: 2017/53 Esas Davacı TEİAŞTürkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından davalı Sebahattin YALÇINKAYA arasında aleyhine Artvin İli, Arhavi İlçesi, Musazade Köyü, Havlu Mevkiinde bulunan ahşap bina ve çay bahçesi vasıflı 231 ada, 15 parsel numaralı 3440,00 m2’lik taşınmazın 49,00 m2’lik kısmında mülkiyet kamulaştırmasına ve 9.49 m2’lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasına ihtiyaç duyulmuş olup, taşınmazla ilgili olarak mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının mahkememizde yapılan tensip kararı uyarınca, 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi uyarınca, dava konusu Artvin İli, Arhavi İlçesi, Musazade Köyü, Havlu Mevkiinde bulunan ahşap bina ve çay bahçesi vasıflı 231 ada, 15 parsel numaralı, 3440,00 m2’lik taşınmazın 49,00 m2’lik kısmı ile 9,49 m2’lik kısmında bulunan taşınmaza 154 kv HopaTrabzon illeri arasında Enerji İletişim Hattı (41 No’lu direk) tesis edileceğinden kamu yararına kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEİAŞTürkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü adına tescili talebinin mahkememizin 2017/53 esas sayılı dosyası ile dava açılarak talep edildiğinden, ilgililerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin meşruhatlı davetiye ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri ve yine mahkememizce yapılacak ilk celseye gelerek anlaşma teklifini kabul etmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşmiş sayılacağı ve mahkemece tespit edilecek değer üzerinden davacı TEİAŞTürkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edilip bedelinin malikleri adına Arhavi Ziraat Bankası Şubesi’ne açtırılacak hesaba yatırılacağı hususu ilan olunur. 16/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 712780) T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/526 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Gümüşhane Merkez Canca Mahallesi MEVKİİ: Rüfene PAFTA NO: ADA NO: 423 PARSEL NO: 3 VASFI: Tarla YÜZÖLÇÜMÜ: 4.430,28 m² KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 971,44.m² MALİKİN ADI VE SOYADI: Akif TUTCU KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/524 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711201) T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Davacı Fatma KARTAL tarafından davalılar Belentarla Köyü Tüzel Kişiliği ve Hazine aleyhine açılan Yol İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Sivas ili Zara ilçesi Belentarla Köyü 137 ada 4 ve 6 parsel sınırları arasında kalan ve kadastro çalışmaları sırasında tescil harici yol olarak bırakılan taşınmazla ilgili Davacı Fatma KARTAL tarafından hak iddia edilmekte olup, var ise başkaca hak iddia edenlerin işbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mahkememize dilekçesini ibraz etmesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 713. maddesi uyarınca ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 707205) T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/354 Esas KARAR NO: 2017/347 Mahkememizin 2017/354 Esas 2017/347 Karar sayılı 16/11/2017 tarihlikararı ile “Davanın KABULÜNE, Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Bahçe Mah. Cilt no: 2 hane No: 277’de nüfusa kayıtlı, 10016399098 TC. Kimlik numaralı IONEL ve ANA kızı, 07/07/1975 doğumlu “Deniz Kol”un isminin “ELENA IONELA” olarak değiştirilmesine” karar verildi. İlan olunur. 24/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711974) Cuma 1 Aralık 2017 22 televizyon Yayın Akışı EDİTÖR: DEMET YALÇIN 06.00 Güne Merhaba 09.00 Parametre 10.00 Bugün 14.00 Günlük 15.30 Hızlı Karar 14.00 Günlük 16.40 Afiş 17.00 Günlük 20.30 Eğrisi Doğrusu 22.00 Gündem Özel 01.00 Haber 02.00 Gece Haberleri 10.00 Güne Bakış 13.00 Gün Ortası 14.15 Yolun Başındayken 16.00 Gündem 17.00 Ajans 17 18.00 Ajans 18 19.00 Haber Bülteni 20.00 Akılda Kalan 21.00 Nedir Ne Değildir 24.00 Haber Bülteni 09.20 NTV Para Geri Sayım 10.00 Haber Merkezi 14.20 NTV Para 15.15 Güncel Dosya 16.00 Günün İçinden 17.35 Gece Gündüz 18.50 Zum 20.00 Ana Haber 21.15 Lezzet Avcısı: Venedik 24.00 Gece Bülteni 06.45 Kanal D ile Günaydın Türkiye 09.30 Ver Elini Aşk 11.30 Nursel’le Evin Tadı 13.00 Alışveriş Melekleri 14.30 Magazin D 16.40 Arka Sokaklar 18.45 Ana Haber 20.00 Dizi: Arka Sokaklar 23.45 Beyaz Show 07.30 Güne Başlarken 11.00 Yazıişleri 13.00 Haber Masası 16.00 Şaban Sevinç ve İsmail Dükel ile Gazete Kritik 17.00 Sinevizyon 18.00 Ana Haber 21.00 Uğur Dündar ile Halk Arenası 24.00 İsmail Dükel ile Günsonu 07.00 Güne Bakış 10.30 Biz Bize 12.30 Söz İstanbul’da 15.30 Dünyadan Haberler 16.00 Güncel 17.30 Ekonomide Bu Hafta 18.30 Günce 20.00 Ana Haber 20.45 Birebir Spor 21.30 Bekleme Odası 07.15 Çalar Saat 10.00 Kaybolan Çiçekler 12.45 Stil Avcıları 15.15 Mehmet Özer ile Mutfakta 15.45 Dizi: Şevkat Yerimdar 17.00 Komşular 19.00 Ana Haber 20.00 Şevkat Yerimdar 00.30 Nerdesin Birader 07.30 Beni Affet 09.45 Adını Sen Koy 11.00 Duymayan 13.00 Balçiçek İlter ile Olay Yeri 15.30 Beni Affet 17.15 Adını Sen Koy 19.00 Star Haber 20.00 Dizi: İstanbullu Gelin 00.15 Bir Hülya Avşar Sohbeti 09.45 18 Dakika 10.00 Haber 13.40 Günün Dosyaları 15.00 Haber 15 17.00 Tele Ekonomi Raporu 18.00 Akşam Raporu 19.00 Haber Bülteni 20.05 18 Dakika 21.00 Türkiye’nin Yönü 23.00 Gün Bitiyor 00.30 Haber Turu 09.00 Film: Rivering Maceraları 10.15 Film: Keşke 12.30 Film: Doğru Zaman 14.30 Film: Jone Doe Davası 16.15 Film: Savanah 18.15 Talihin Böylesi 20.00 Film: Özel Dedektif 22.00 Film: Kutsal 23.45 Film: Lağım BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/ Kaynatılarak ko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yulaştırılmış, ba 1 A K R O N İ M T harat ve şekerle karışık şurup. 2/ Afrika’nın güney ucundaki burnun adı... “Arama Kurtarma Timi”nin kısa yazılışı. 3/ İnce bulgur... Halk dilinde babanın kız 2 3 4 5 6 7 8 9 SAUNA ATU K UMA TO A F EN T I RAKA TOS R İ TA İ S İ S GA Z E Z KARABAŞ MA K R AME E DE P L İ YAN kardeşine verilen ad. 4/ Bir kitap ya da defterin kime ait olduğunu belirtmek için üzerlerine konan küçük kâğıt... Bir renk. 5/ İlerleme, gelişme. 6/ Lantan elementinin simgesi... Bedeni boynuzsu bir zırhla kaplı olan ve top gibi yuvarlanabilen bir hayvan. 7/ Tecrübeli, usta... Al ile kır arası bir at rengi. 8/ Yiyeceklere ekşilik vermek için kullanılan bir tür baharat... Kadastro haritalarında parseller topluluğu. 9/ Boş, içinde kimse bulunmayan... En kısa zaman süresi. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Üçgen. 2/ 21 yaşın altındaki oyunculardan oluşan spor takımları için kullanılan sözcük... Şiddetli belirtilerle başlayıp kısa sürede ağırlaşan hastalıklar için kullanılan sözcük. 3/ Denizde kullanılan halka biçiminde cankurtaran... Çocuk ların oyun için kazdıkları ufak çukur. 4/ Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol... Halk dilinde ayrana verilen ad. 5/ Artma, çoğalma. 6/ Bir nota... Eskiden Karagöz oynatılan kahvelere verilen ad. 7/ Baş çoban... Manisa’nın bir ilçesi. 8/ Heybe, yaygı, kuşak, yastık gibi şeylerin yapımında kullanılan bir dokuma türü... Her yanı suyla çevrili kara parçası. 9/ Eski Türklerde bir babanın taşınmaz mallarının mirasçısı olan en küçük oğul... Tarla sınırı. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog