Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/230 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/230: Dava konusu Burdurİli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 1091 parsel sayılı taşınmazın 258,82 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: ÜMMÜŞ KARAKAYA ÖMER ve ŞAKIR oğlu/kızı, 01/02/1965 doğumlu, Duruşma günü: 19/01/2018 Duruşma saati: 10:00 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 708933) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı:2017/229 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/229: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 2881 parsel sayılı taşınmazın 89,06 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: SITDIKA ŞENER ZİYA ve NAZİFE oğlu/kızı, 08/04/1971 doğumlu, Duruşma günü: 19/01/2018 Duruşma saati: 14:20 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 708931) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/226 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası GölhisarŞubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/226: Dava konusu Burdurİli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 4783 parsel sayılı taşınmazın 1216,92 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: MEHMET GENCER SADIK ve AYŞE oğlu/kızı, 02/12/1953 doğumlu, Duruşma günü: 12/01/2018 Duruşma saati: 15:40 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 708929) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/224 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş .(BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/20171 Esas No: 2017/224: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Çamköy köyü106 parsel sayılı taşınmazın 498,37 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: NURİ PEKER AHMET ve ATİYE oğlu/kızı, 01/07/1929 doğumlu, Duruşma günü: 23/01/2018 Duruşma saati: 10:50 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 708638) T.C. ANKARA 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/538 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Ankara ili Mamak ilçesi Gökçeyurt Mahallesi PARSEL NO: 1692 MALİKİN ADI VE SOYADI: MEHMET GÜRGÜR KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırma Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/538 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711276) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/231 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası GölhisarŞubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/20171 Esas No: 2017/231: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar lçesi, Yusufça Mah. 1106 parsel sayılı taşınmazın 546,72 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR:AYHAN ERKARARAMAZAN ve EMİNE oğlu/kızı, 01/12/1972 doğumlu, Duruşma günü: 23/01/2018 Duruşma saati: 09:50 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 708932) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/228 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/228: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 1020 parsel sayılı taşınmazın 318,34 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: Ahmet oğlu SÜLEYMAN ERDOĞAN Duruşma günü: 30/01/2018 Duruşma saati: 11:30 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 708930) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/225 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası GölhisarŞubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2017 Esas No: 2017/225: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 979 parsel sayılı taşınmazın 518,36 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: MEHMET GENCER SADIK ve AYŞE oğlu/kızı, 02/12/1953 doğumlu, Duruşma günü: 23/01/2018 Duruşma saati: 11:00 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 708927) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/223 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/10/20171 Esas No: 2017/223: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Çamköy köyü 367 parsel sayılı taşınmazın 838,03 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: DURDU KILINÇ MEHMET ALİ ve ŞEFİKA oğlu/kızı, 02/01/1937 doğumlu, Duruşma günü: 23/01/2018 Duruşma saati: 09:40 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 708633) T.C. YEŞİLOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/372 Esas Burdur ili Yeşilova ilçesi Bayırbaşı köyü Cilt No:12 Hane No:1 BSN: 20’de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Ayşe’den olma, 13/02/1965 Bayırbaşı doğumlu, BEKİR ÇAYPINAR’ın yaşadığına dair herhangi bir emare elde edilemediğinden, Bekir Çaypınar’ın yaşayıp yaşamadığı hakkında bilgisi bulunanların, mahkememizin 2017/372 Esas sayılı dosyasına ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri ve Bekir Çaypınar’ın yaşıyor olması halinde kendisinin mahkememize bilgi vermesi hususu ilan olunur. 23/11/2017 GAİP TC KİMLİK NO: 34954104224 ADI SOYADI: BEKİR ÇAYPINAR BABA ANA: MEHMET AYŞE DOĞUM TARİHİ: 13/02/1965 DOĞUM YERİ: BAYIRBAŞI Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711237) Cuma 1 Aralık 2017 haber 21 silopi’de 2 polis açığa alındı 10 yaşındaki Çiğdem ayağını kapana kaptırdı Şırnak’ın Silopi ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çıkan 1. Cadde’de bulunan ve araçlar için kurulan kapanın yanından geçen Çiğdem Başak (10), o sırada kapanan kapana ayağını kaptırdı. Küçük kızın feryatları ile polisler kapanı açmak istedi ancak kapan açılmadı. Bunun üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük kıza serum takıp bilincini açık tutmaya çalışırken, itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine bu kez olay yerine vinç çağrıldı. Acı içinde kıvranan küçük Çiğdem’i yakınları sarılıp teselli etmeye çalışırken, Çiğdem’in ayağı vinç yardımıyla yerinden oynatılan kapandan çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaları izleyen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Kapandan ayağı kurtarılan ve ağır yaralanan çocuk, önce Silopi Devlet Hastanesi’ne daha sonra helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı, 2 polisin açığa alındığı belirtildi. l DHA Serbes’e 22.5 yıl hapis istemi İzmirAydın otoyolunda, bir otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan ve olaydan bir hafta sonra suçunu itiraf eden Behzat Ç.’nin senaristi yazar Emrah Serbes hakkında hazırlanan fezlekede 22.5 yıl hapis isteniyor. Torbalı Başsavcılığı’nın hazırladığı fezlekede Serbes “bilinçli taksirle adam öldürmek”le suçlanıyor. Torbalı’da ağır ceza mahkemesi olmadığı için fezlekenin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği öğrenildi. Öte yandan, fezlekede kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için ise “suçu üstlenmek” suçundan 2 yıla kadar hapis isteniyor. l İHA Görüntüleri sızdırana ihraç Sunucuoyuncu Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in olay yerindeki görüntülerini internete sızdırdığı belirlenen polis memurluktan ihraç edildi. Hürriyet’in haberine göre; görüntülerin sızmasının ardından Polis Başmüfettişi, olay yerine giden polislerin ifadelerini almıştı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, eşinin mesaide olduğuna inanmadığı için görüntüyü çekerek eşine gönderdiğini, eşinin de aile Whatsapp grubuna koyduğunu söylemişti. Başmüfettişin araştırmasına göre, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı D.Ç’ye gönderdi. D.Ç. de görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştı. l Haber Merkezi Soyguncular polisle çatıştı İstanbul Ataşehir’de Esatpaşa Mahallesi’nde önceki akşam 20.30 sıralarında bir marketi soymaya çalışan şüpheliler ile polis arasında çatışma çıktı. Şüphelilerden Ferhat Erdoğan ölürken bir polis yaralandı. Şüphelilerden, Samet Y. ile Ömer B. gözaltına alındı. Silah sesleri nedeniyle çevredekiler korkuyla kaçıştılar. Polis, soyguncularla irtibatı olduklarını belirlediği kişilere yönelik, Örnek Mahallesi, Güldeste Sokak’ta bulunan bir depoya baskın yaptı. Şüpheliler ile polis arasında burada da çatışma çıktı. Çatışmada Mahir K. yaralandı. Turan K. ile Enes K’de gözaltına alındı. Yaralı polis ile Mahir K. çevredeki hastaneye kaldırıldı. l DHA İzinsiz Suriyelilere seyahat yasağı Antalya Valiliği, yol izin belgesi olmayan Su riyelilere kara, deniz, hava ve demir yolu taşımacılığında bilet satışı yapılmaması yönünde karar alındığı duyuruldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Antalya Valiliği‘nin 21 Kasım’da aldığı karara dayanarak, yol izin belgesi olmayan Suriyelilere yönelik taşımacılık hizmeti verenlere ceza kesileceği kaydedildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır” denildi. l DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog