Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/286 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/286: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 6148 parsel sayılı taşınmazın 576, 02 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: HALİL İNCE , MEHMET ve ZELİHA oğlu/kızı, 01/07/1932 doğumlu, ÖMER İNCE MEHMET ve ZELİHA oğlu/kızı, 24/10/1944 doğumlu, Duruşma günü: 19/01/2018 Duruşma saati: 14:20 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711165) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/280 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/280: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 5723 parsel sayılı taşınmazın 184, 78 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: MUHAMMET GÖK SÜLEYMAN ve HAVANA oğlu/kızı, 27/08/1974 doğumlu, OSMAN GÖK SÜLEYMAN ve HAVANA oğlu/kızı, 17/06/1962 doğumlu, Duruşma günü: 26/01/2018 Duruşma saati: 11:40 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711117) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı:2017/272 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.( BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/272 Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Çamköy köyü 193 parsel sayılı taşınmazın 19, 44 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: Burhan oğlu AHMET YURTSEVEN, Duruşma günü: 30/01/2018 Duruşma saati: 14:00 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711110 T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/277 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/277 Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Çamköy köyü 319 parsel sayılı taşınmazın 53, 94 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: DURDUŞ ALTINOK 3, ALİ ve ATİYE oğlu/kızı, 16/03/1939 doğumlu, Duruşma günü: 19/01/2018 Duruşma saati: 11:20 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711115) T.C. ŞANLIURFA İNFAZ HâKİMLİĞİ’nden Dosya No: 2017/1787 Esas Mahkememizin 03.08.2017 tarih ve 2017/1787 Esas sayılı kararına göre; Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün talebinin REDDİ ile, İnfaz Hâkimliğimizin 03/08/2017 tarih, 2017/1787 Esas ve 2017/1886 sayılı kararı ile Denetimli Serbestlik tedbiri kapsamında serbest bırakılan hükümlü MAHMUD EL CESİM hakkında Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 26/07/2017 tarih ve 2017/704NKL sayılı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade talebinin REDDİNE karar verilmiştir. Hükümlü Muhamed oğlu, 1991 Rakka doğumlu Mahmud El CESİM’e tüm araştırmalara karşın ulaşılamamış olup iş bu karara karşı ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Şanlıurfa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere İnfaz Hâkimliğine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde kararın kesinleşeceği Tebligat Kanunun’un 28. Maddesi uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 710946) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/279 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/279..: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 5935 parsel sayılı taşınmazın 19, 95m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: HÜSEYİN KARAYEL BEKİR ve GÜLSÜM oğlu/kızı, 05/12/1946 doğumlu, HÜSAMETTİN KARAYEL BEKİR ve GÜLSÜM oğlu/kızı, doğumlu, Duruşma günü: 26/01/2018 Duruşma saati: 11:50 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711108) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/273 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/273: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Çamköy köyü 421 parsel sayılı taşınmazın 179, 7 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: Emin kızı ŞERİFE UMMAHAN ALTINOK, Duruşma günü: 05/01/2018 Duruşma saati: 11:50 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711111) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/287 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/223 Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Çamköy köyü 403 parsel sayılı taşınmazın 517, 53 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: GÜLÜMSER ÖZALP HÜSNÜ ve FATMA oğlu/kızı, 20/09/1959 doğumlu, LEYLA KILINÇ HÜSNÜ ve FATMA oğlu/kızı, 04/01/1958 doğumlu, Duruşma günü: 23/01/2018 Duruşma saati: 10:00 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711151) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/288 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/288: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Çamköy köyü 128 parsel sayılı taşınmazın 758, 57 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: AYŞE AKSOY YUSUF ve HATİCE oğlu/kızı, 10/05/1957 doğumlu, DUDU TUĞRUL YUSUF ve HATİCE oğlu/kızı, 10/05/1957 doğumlu, Duruşma günü: 12/01/2018 Duruşma saati: 14:10 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711161) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/399 Esas KARAR NO: 2017/360 Davacı YUSUF YUMUŞAK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacının davasının KABULÜNE, HATAYili, REYHANLI ilçesi, BAYIR İLİ mahköy, Cilt 2, Hane 71 de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Fatmaoğlu 20/02/1986 doğumlu, 39262407890 T.C. No’lu YUSUF YUMUŞAK’ın ön adı baki kalmak suretiyle kayden “YUMUŞAK” olan soyadının “TOPRAK” olarak nüfusta tashihen TESCİLİNE, ilamın gazetede ilanına karar verilmiştir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711105) Cuma 1 Aralık 2017 haber 19 YPG/PYD’ye alternatif aranıyor Dışişleri yetkilisi, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne “YPG/PYD dışı Kürt oluşumların” katılımı için girişimde bulunduklarını söyledi DUYGU GÜVENÇ 7.yılına giren Suriye savaşında Türkiye, bir yandan siyasi çözüm süreci için Rusya ve İran ile PYD/YPG’ye alternatif olacak ve masaya oturacak Kürt grupları görüşürken diğer yandan da ABD’nin PYD ile işbirliğini sonlandırmaya yönelik bir taahhütte bulunmamasından endişeli. Türkiye’nin, 2011 yılından bu yana birçok değişime uğrayan Suriye politikasında gelinen aşamayla ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili değerlendirmelerde bulundu. İşte bu brifing ışığında Ankara’nın Suriye politikasının işaretleri: ABD’den YPG ışığı yok: ABD’nin YPGPYD ile işbirliğinin geçici olduğu yönündeki açıklamaları Ankara’yı tatmin etmiyor. Yetkili, bu konudaki kaygıyı “Geçici lafı neye tekabül ediyor, öncelikle onu soruyoruz. Verilen yanıt bizi tatmin etmekten uzak. Somut, kesin, köşeli yanıtları ABD’den duyamıyoruz” sözleriyle ifade ediyor. ABD’nin Suriye’deki asker sayısı: ABD’nin Suriye’de bulundurduğu asker sayısı hakkında Washington’dan gelen açıklamalar 500 ile 2000 arasında değişirken, Ankara’ya göre bu sayı oldukça fazla. Yetkili, ABD’nin bölgeye yolladığı mühimmat TIR’larına işaret ederek, “Bize söylenen, TIR’lardaki malzemenin sınırlı bir kısmının PYD/YPG’ye gittiği, önemli kısmının ABD birliklerinin ihtiyacı olduğu yönünde. Giden TIR’ların hacimlerine baktığınız zaman, eğer bu izahat doğruysa: Ya çok büyük bir ABD gücü var orada ki büyük konvoylarla idamesi gerekiyor veya verdikleri bilgilerde bir eksiklik var” yorumunda bulundu. Esad’ın geleceği: Türkiye’nin Esad rejimine kapı açıp açmadığı yönündeki sorulara ise Ankara hâlâ temkinli. Yetkili, “Bu kadar ağır bir tablonun sorumlularının yeni bir Suriye’nin geleceğinde yerinin olmaması bizim açımızdan gayet sarih. Yeni bir başlangıçtan, uzlaşmadan söz ediyorsak bunun yeni bir temele oturması lazım.” Afrin, Astana’nın parçası değil: YPG/PYD kaynaklı tehdide işaret eden yetkili, Afrin’de gerginliği azaltma bölgelerinin oluşturulacağı iddiasına, bunun hiçbir zaman masada olmadığını belirterek yanıt verdi. YPG/PYD’Ye alternatif aranıyor: Ulusal Diyalog Kongresi’ni toplama hazırlıkları sürerken Ankara, PYD/YPG öncülüğündeki Kürtlere alternatif olacak parti ve isimler konusunda da Rusya ve İran ile görüşüyor. Yetkili, “Suriyeli Kürtlerin tabii ki Suriye’nin geleceğine yönelik her siyasi girişimde yeri olmalı. PYD/YPG dışı Kürt partiler, kişiler, başka oluşumlar mevcut, bunların uygun biçimde temsili yönünde gayretlerimiz var” dedi. Yetkili, “Soçi’de Kürtler temsil edilecek, listeler için Rusya ve İran ile müzakereler sürüyor. Soçi’de PYD olmayacak” dedi. İdlib’De takvim aylık toplantıya endeksli: İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgeleri’nin oluşumuna İran ve Rusya ile başlayan Türkiye’nin beklentisi, tamamlanacak 33 bölgenin ayda bir yapılan toplantılara paralel ilerlemesi. Türkiye’nin oluşturduğu 3 bölgeye karşın, yetkili, süreç konusunda takvim vermezken Astana toplantılarına paralel ancak terörle mücadele nedeniyle ‘ayrıştırmaya öncelik vererek’ ilerleyeceğini söyledi. l ANKARA Afrin sınırına askeri sevkıyat Suriye’nin Halep kentine bağlı PYD/YPG denetimindeki Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis sınırına, aralarında obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu askeri araç sevkıyatı yapıldı. TIR’lara yüklenen obüs ve diğer askeri araçlar, Afrin ile sınırı bulunan hudut karakollarına gönderildi. Askeri araçların 3. Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı hudut karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi. l DHA Bombalı saldırı yapacaklardı Adana Emniyet Müdürlüğü ve MİT’in yaptığı ortak çalışmada terör örgütü PKK üyesi S.D’nin Adana’ya gelerek 27 Kasım’da kamu binaları, havalimanı ya da polis noktalarına bombalı saldırı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Mersin sorumlusu Y.B. ile S.D’yi takibe alan polis, zanlıları eylem hazırlığı yaparken 10 gün önce yakaladı. Polisin yaptığı çalışmalarda S.D’nin parmak izinin geçen günlerde İstanbul’da içinde 4.5 kilo patlayıcı ile toprağa gömülü halde ele geçirilen malzemede çıktığı belirlendi. Ayrıca zanlının Diyarbakır’da çuvallar içinde bulunan 100 kilogram ağırlığında bomba yapımında kullanılan sodyum klorat maddesinin üzerinde de parmak izi çıktı. Zanlılar, sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. l İHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog