Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 1 Aralık 2017 10 Kaos devam ediyor haber EDİTÖR: FİGEN ATALAY TASARIM: İLKNUR FİLİZ Liselere geçiş sisteminde yapılan farklı açıklamalar karmaşayı artırıyor Liselere geçiş için getirilen yeni sistemde yapılacak sınavda sadece 8. sınıf ders programından soru sorulacak olması, öğrencilerin 6. ve 7. sınıfların derslerini boş verip 8. sınıfa odaklanacağı tehlikesini de beraberinde getirdi. Öğrencilerin sadece yüzde 10’unun “nitelikli” okullara yerleşeceği, geriye kalan öğrencilerin ise adrese dayalı kayıt sistemiyle semtlerinde bulunan okullara kayıt olacağı gerçeği de değişmiş değil. Eğitim Sen, yeni sınav sisteminin yaratacağı sonuçları şöyle sıraladı: n Adrese dayalı kayıt sistemi, semtler arasında bulunan ekonomik eşitsizlikler sürdüğü sürece yoksul aile çocuklarının aleyhine olacaktır. n Sınavla öğrenci alacak ve almayacak okulların Bakanlık tarafından “nitelikli ve niteliksiz” olarak ayrılması, eğitim hizmetinin nitelik sorununun açık bir ifşasıdır. Kontenjan dayatması n Sınavla öğrenci alacak okulların nasıl belirleneceği tartışma konusudur. İmam hatip okulları dışında bulunan okulların (fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, önünde hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liseleri) öğrenci kontenjanları 16 Eylül 2017’de çıkarılan yönetmelik tarafından 5 şube ile sınırlandırılmıştır. Bu durumda 600 okula yerleşeceği ifade edilen ilk yüzde 10’luk dilime girecek öğrencilerin çoğunluğunun imam hatip okullarına yerleşmesi kaçınılmaz olacaktır. MEB acilen imam hatip okulları dışında bulunan okulların kontenjan sınırlandırmasını kaldırmalı; tüm okullara eşit yaklaşmalıdır. n Sınavda öğrencilerin akademik yatkınlığına dair bir ölçüm yapılacaksa, ki iddia edilen budur, ölçüm aracı da hedefe uygun olarak geliştirilmelidir. Soruların hazırlanacağı alan, soru sayısı ve süre bilimsel yöntemlerle belirlenmelidir. Sınavda “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersinden de 10 soru sorulacak olması bu açıdan anlaşılır ve kabul edilebilir değildir. MEB’i yalanlayan hesap n Bakanlık yetkililerinin ayrı ayrı yaptıkları açıklamalar var olan karmaşayı artırmaktadır. Milli Eğitim Bakanı adrese dayalı yerleştirme sistemini açıklarken, öğrenciye açılan ekrandan öğrencinin önce okul türünü seçeceğini, daha sonra ise seçtiği okul türünden 5 okulu tercih edeceğini ifade etmişti. Ancak MEB Müsteşarı verdiği bir demeçte, öğrencilere açılacak ekranda adresinin olduğu eğitim bölgesinde bulunan 9 okulun ekranda olacağını (3 Anadolu lisesi, 3 imam hatip lisesi, 3 meslek lisesi) ve öğrencinin bu 9 okuldan 5 seçim yapacağını belirtmiştir. Yani Anadolu lisesine gitmek isteyen bir öğrenci 3 okulu kendi seçse dahi 2 okul daha seçmek zorunda olacağından, kendi istemediği imam hatip ya da meslek lisesi türünden 2 okul daha seçmek zorunda kalacaktır. Diğer bir deyişle öğrencinin istemediği bir okul türünde eğitim almasının önü açılmış olmaktadır. Bu nedenledir ki MEB’in yaratmaya çalıştığı “Hiçbir öğrenci istemediği okulda okumayacak” iddiasının içi boşalmıştır. MEB, bir türlü kontenjanları dolmayan imam hatip okullarının kontenjanlarını doldurmak gayesiyle milyonlarca öğrencinin hayalleriyle, gelecekleriyle oynamaktadır ve bu tutumundan acilen vazgeçmelidir. ‘Özel’e rağbet artacak n Öğrencilerin yerleşmeye esas puanı belirlenirken sınav okul başarı puanının hesaplamaya dahil edilmemesi, yapılan değerlendirmenin sadece sınavla sınırlandırılmasına ve okul yaşantısının bu süreçte etkisiz kalmasına neden olacaktır. n Sınavla girilecek okul sayısının sınırlı olması ve ayrıca yüzde 10’luk dilime giremeyecek öğrencileri bekleyen belirsizlikler, özel okullara yönelimi artıracaktır. Liselerde umre ödüllü yarışma! “Bu kitabı okumanız mecburi, sıfır da alsanız bu sınava gireceksiniz!” Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 26 Aralık’ta Gaziantep Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi işbirliğiyle 49 lisede öğrenciler arasında umre ödüllü İslam İlmihali okuma yarışması düzenlendi. Yarışma, bilboard’larla duyuruldu. 147 öğrenci gidecek Eğitim İş Gaziantep Şubesi’nden yapılan yazılı açıklamada birçok lisede okul yöneticilerinin öğrencilere “Bu kitabı okumanız mecburi, sıfır da alsanız bu sınava gire ceksiniz” diye telkinde bulunuluğu belirtildi. Sendika açıklamasında “Her lisede kazanan ilk üç öğrenci, toplam olarak 147 öğrencinin umreye götürüleceği duyurulmuştur. Halkın çocukları denek değildir. Yüzünü medeniyete dönmüş ülkeler aklı ve bilimi rehber alırken siz her tarafı imam hatip yapmakla meşgulsünüz. Eğitim politikası siyasete alet edilemez. Eğitimİş olarak çocuklarımızın siyasete kurban edilmesine, laik bilimsel eğitimden vazgeçme teşebbüslerine asla izin vermeyeceğiz” denildi. l Yurt Haberleri T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/881 Esas KARAR NO: 2017/764 Davacı MEHMET ERASLAN tarafından davalı AINAZ YAGHOUBI JENKANLOU aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Davanın kabulüne, 1 Ağrı İli, Doğubeyazıt İlçesi, Üzengili Mah/Köy, C:52, Hane:10 Bsn:96’da nüfusa kayıtlı (21142229272 t.c kimlik numaralı) İsmet ve Fatma ‘dan olma, 07/08/1981 doğumlu MEHMET ERASLAN ile Iran İslam Cumhuriyeti uyruklu AINAZ YAGHOUBI JENKANLOU’nun Medeni Kanunun 166/1 maddesi uyarınca boşanmalarına, 2 Alınması gereken karar ve ilam harcının 31,40 TL olduğu dikkate alınarak, peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 2,20 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, 3 Davacı tarafından yapılan toplam 1.415,30 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 4 Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, Yasa yolu açık olmak üzere (kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edilebileceği incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce yapılacağı) davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen kararın adresi tespit edilemeyen davalı AINAZ YAGHOUBI JENKANLOU’ya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla iş bu karar davalı AINAZ YAGHOUBI JENKANLOU’ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711103) T.C. ANKARA 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/539 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Ankara ili Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi ADA NO: 1580 PARSEL NO: 10 (yeni 19 parsel) MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET YILDIRIM, AHMET YEĞENGİL, YUSUF YEĞENGİL KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: KAMULAŞTIRMA Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/539 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711065) T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2016/523 Esas Davacı Şükrü ŞEN vekili tarafından davalı Mehmet Sait ŞEN aleyhine mahkememizde açılan El Atmanın Önlenmesi (Zilyet olunan Taşınmaza) davası gereğince;Tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalı Mehmet Sait ŞEN (T.C.No: 35906294086) hakkında mahkememizde el atmanın önlenmesi davası açılmış olup, Batman İli İluh Köyü Göl mevki 624 ada 7 parsel sayılı taşınmaza örülen duvarın kaldırılması talebi nedeniyle davalı Mehmet Sait ŞEN’in 17/01/2018 günü saat 11:40’ta Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ve karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 710831) T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/628 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili, Merkez ilçesi, Balıklı Mahallesi MEVKİİ: PAFTA NO: 14 ADA NO: 81 PARSEL NO: 2 VASFI: Altında dükkânı olan kerpiç ev YÜZÖLÇÜMÜ: 71,15 m2 MALİKİN ADI VE SOYADI: Hatice Çal (Çetinkaya) KAMULAŞTIRMA BEDELİ: 257.923,73 TL DURUŞMA GÜNÜ: 12/01/2018 Saat: 11:30 KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Vakıflar Genel Müdürlüğüne izafeten Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/628 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 709611) T.C. ANKARA 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/540 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Ankara ili Mamak ilçesi Kızılca Mahallesi PARSEL NO: 1165 (eski 502) MALİKİN ADI VE SOYADI: KIZILCA KÖYÜ CAMİİ VAKFI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırma Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/540 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711070) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN Hizmet alanımız içinde bulunan 629 numaralı özel istihdam bürosu izin belgesi sahibi Pota İnsan Kaynakları Ltd. Şti. unvanlı firmanın 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 18. Madde (a) fıkrasında belirtilen izin verilmesi için aranan şartları kaybettiği veya taşımadığının anlaşılması nedeniyle özel istihdam bürosu izni iptal edilmiştir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711019) T.C. ADALET BAKANLIĞI’NDAN Fethiye 1. İcra Müdürlüğü’nün 1999/940 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 710030) Muhtar Hüseyin Yalçın KORİDORDA BESLENME Ayıbı ortaya çıkarana soruşturma! Şanlıurfa’da Göktepe İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere öğle arası dağıtılan tabldot yemekleri okul koridorlarında beton zemin üzerinde yediklerinin ortaya çıkmasının etkileri sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve çıkan haberler üzerine Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, fotoğrafların eski olduğunu ve sadece 1 günlük yapılan uygulama olduğunu iddia etti. Yetkililer, okula yapılması istenen yemekhane için ise bütçelerinin yetmediğini savundu. ‘Çalmadık kapı kalmadı’ Tepkiye yol açan öğrencilerin yemek çilesinin değişmediğini ifade eden Göktepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Yalçın, okula yemekhane yapılması için çalmadık kapı bırakmadığını ifade ederek, “Okula gittiğimde öğrencilerin koridorda beton zemin üzerinde bazılarının ise ders işledikleri sıralar üzerinde hiç de hijyen olmayan şartlarda yemek yediklerini gördüm. İdareden habersiz bu öğrencilerin fotoğraflarını 10 Şubat’ta çektim ve yetkililerin yanına gittim. Bu şartlarda yemek yenilmeyeceği yönünde defalarca anlattım. Gitmediğim yer kalmadı ama okula bir yemekhane yaptıramadım. Halen bu sorun devam ediyor ve şimdi çocuklar yerde oturmak yerine sınıflarda ders gördükleri sıralarda yemeklerini yiyor” diye konuştu. Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Konuyla ilgili okul idaresi tarafından muhtar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır” denildi. l DHA 1 Yıl, 2 müdür, 4 atama Sultanbeyli MEB’de kısırdöngü İstanbul Sultanbeyli’de ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğu, aynı isimlerle bir dolup bir boşalıyor. CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekin, ilçelerinde görev yapan milli eğitim müdürünün bir yılda 4 kez değiş tirildiğini belirterek “Vefa Vedat Budak’ın yerine Yaşar Çağlar atanıyor. Hu kuk yok sayılıyor, yasa ta nınmıyor, mahkeme ciddiye alınmıyor” dedi. Koltuğun kaderi haline getirilen süreç şöyle geliş ti: Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Vefa Vedat Budak, Murat Kantekin görevden alınınca mahkemeye başvurdu. Ye rine Yaşar Çağlar atandı. Bu sırada mahkeme atamayı iptal edince, Budak görevine geri döndü. Çağlar da başka bir okula atandı. Bu du rum tam dört kez tekrarlandı. Budak son ola rak Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak gönderildi. ‘Cevap bile alamıyoruz’ Atama krizini gazetemize değerlendiren Kantekin, “Milli Eğitim bürokratları, işi gücü bıraktı, Sultanbeyli’ye ısrarla aynı ismi müdür atamaya çalışıyorlar. Oysa yığınla sorunumuz var. Aydos ormanlarında ilgisiz bir yerde okul inşaatı adı altında betonlaşma başladı. İtirazlarımıza cevap verecek bir müdür bile bulamıyoruz. Okullar yetersiz, sınıflar dolu, öğretmen sayısı az ama ne hikmetse Milli Eğitim bürokratları bunları düşünmüyor, mahkeme kararlarını yok sayarak sürekli müdür atama derdine düşüyorlar” dedi. l İSTANBUL/ Cumhuriyet EĞİTİM SEN KAZANDI Barış isteyenlerin cezaları iptal 29Aralık 2015’te barış taleplerini vurgulamak için düzenledikleri bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle aldıkları idari cezalara karşı dava açan Eğitim Sen üyeleri, hukuk mücadelesini kazandı. Çorum İdare Mahkemesi, cezaları iptal etti. Basın toplantısı düzenleyen Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Gül, “Hukuksuz ve haksız olduğu kadar aynı zamanda da anlamsız olan bu işlemler, hem idareye hem de yargıya gereksiz iş yükü bindirmiştir. Davaların tümünün sonuçlanmasıyla devletin de on binlerce lira dava gideri ödemek zorunda kalarak zarara uğrayacağı da diğer bir gerçekliktir. Haklılığımızın yargı kararı ile bir kez daha kanıtlandığını, sendikal hak ve özgürlükler mücadelemizi haklı, meşru, yasal dayanaklarımızla yürütmeye devam edeceğimizi, karşılaşacağımız hukuksuz uygulamalar karşısında her türlü sendikal, hukuki yollara başvurarak hakkımızı aramaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz” diye konuştu. l ÇORUM/Cumhuriyet C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog