Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Perşembe 9 Kasım 2017 2 Özel hastane gibi Sigortasızlardan alınan hekim muayene ücreti 50 liraya yükseldi Sağlık Bakanlığı, Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi’ni yeniden düzen 50 liraya çıkardı. Hekim muayene ücretleri, diş ortodonti işlemleri, madde bağımlılığı doğrula lacak. Diyetisyenden talep edilen diyet tedavisi faturalandırılacak. Sperm ve yumurta hücresi leyerek zam üstüne zam yaptı. ma testi, meslek hastalıkları has dondurma işleminde her yıl için Yeni tarife sonu tanesi testleri, podoloji işlemleri, protokol yenileme bedeli olarak cunda sağlık gü tüp bebek tedavi fiyatlarında da işlem fiyatının yüzde 50’si tahsil vencesi olmayan değişiklikler yapıldı. edilecek. Tomografiler de dahil 4 milyonu aşkın yurttaş, muayene İlave ücret alınacak tam 300 işlemi barındıran radyolojik görünteleme ve tedavi Bakanlığın “mesai saati dışında olmak için 50 lira ŞEYMA PAŞAYİĞİT ödeyecek. Sağlık Bakanlı Yeni tarifeye göre; diş hekimli lerinde tüm kontrast ilaç ve tek ği fakülteleri; diş hekimi, uzman kullanımlık malzemeler ayrıca ve konsültan muayenelerde işlem faturalandırılacak. öğretim üyeleri tarafından yapılan muayenelerde 100 ğı, “mevcut fiyatlarda asgari düzeyde birkaç işlemde fiyat değişimi ihtiyacı” gerekçesiyle ‘Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi’ni tam 185 işlem için değiştirdi. Bakanlık hekim muayene ücretini 30 liradan fiyatının yüzde 30 fazlası uygulanacak. Bilgisayar destekli protezleri içeren tüm diş tedavilerinde ilave ücret alınacak. Başka bünyeden gönderilen görüntü tetkiklerinin hekim tarafından değerlendirilmesi faturalandırı Yeni tarifede ayrıca; özel ve devlet hastaneleri arasında kriz çıkaran, gereksiz kullanılma iddialarıyla da tartışma yaratan yoğun bakım yataklarının ücreti de arttırıldı. l ANKARA lira ilave ücret, diğer işlemlerde işlem bedelinin yüzde 20’sine kadar ilave ücret alınabileceği” düzenlemesi dikkat çekti. haber EDİTÖR: ÖZGÜR ÖZKÜ TASARIM: İLKNUR FİLİZ ve yargı kuvvet lerinin ayrılığına, evrensel hukuka ve bağımsız adalet mekanizmasına inanmazlar. HHH Bu saptırmaları ‘Gelenekçiliberal’lerin yapan “GelenekçiLiberaller”, iktidara 3 saptırması ve 4 darbesi13 Osmanlı’dan bu yana, yukardan aşağı doğru yapılan reformlarla geldiklerinde de, Demokratik Rejime karşı 4 sivil darbe gerçekleştirmişlerdir: 1) Demokrat Parti’nin 27 Nisan 1960 Tahkikat Encümeni Darbesi: toplumu çağdaşlaştırma Bu ilk sivil darbe ile Demok çabalarına karşı çıkan, bilinç rat Parti, milletvekillerinden 15 lenmemiş ve özgürleşmemiş kişilik bir “Encümen” kurmuş kalabalıkların din ve milliyet tur. Bu Encümen’in kararları değerlerini istismar eden temyiz edilemez. Sivil ve asker “GelenekçiLiberal” cephe, mahkemelerin, savcı ve yargıç aslında büyük çelişkileri yetkileri ile donatılmıştır. Gö içinde barındıran bir aldatma revi muhalefetin rejim aleyhtarı calar ve sivil darbeler zinciri faaliyetlerini tahkik etmektir. üzerine kuruludur. Anayasaya açıkça aykırı 1) Liberallikleri aldatma olan bu sivil darbe ne yazık cadır: ki, 27 Mayıs 1960 askeri Toplumu Din/Tarım döne müdahalesini tetiklemiş; bu minde tutmak istedikleri için, müdahale sonunda yapılan siyasal, kültürel ve ekonomik özgürlükçü 1961 Anayasası atılım yapmak isteyen yöneti ise, kendisine tepki olarak, cilerin denetimindeki devlete Toprak Ağaları/Sermaye/Em karşı “Liberallik” adı altında peryalizm/Ordu ittifakının 12 direnirler. Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Devlet eliyle toplumun darbelerine yol açmıştır. çağdaşlaştırılmasına karşı 2) 12 Eylül 2010 Anayasa olduklarından, “DevletHalk” Halkoylaması darbesi: veya “DevletMillet” karşıtlığı Yargı bağımsızlığına son ve üzerine, sureta halktan veya rilmiş ve adalet mekanizması milletten yana görünüp sözde siyasal iktidara bağlanarak, “Liberal” sloganlar geliştirirler. Demokratik Rejim, en önemli Oysa asla “Liberal” değil güvencesinden yoksun bıra dirler; iktidara geldikleri anda kılmıştır. despotlaşırlar. 3) 15 Temmuz FETÖ dar 2) Gelenekçilikleri saptır be girişimi ve buna dayalı madır: olarak 20 Temmuz OHAL “Geleneklerimiz”, “Milli ve darbesi. yerel değerlerimiz” gibi nitele Temel hak ve özgürlükler sı melerle, aslında mezhepçilik nırlanmış ve kısıtlanmıştır. yaparlar. 4) 16 Nisan 2017 Halkoyla 3) Demokratlıkları aldat ması Darbesi. macadır: “Demokratik, Laik ve Sosyal Temel hak ve özgürlükleri Hukuk Devleti” Anayasası as sadece kendileri için ister ve kıya alınmış, Parlamenter De savunurlar. mokrasi yerine Tek Adam yö “Milli İrade” kavramını, sa netimini ikame eden, tutarsız, dece kendileri gibi düşünenler çelişkili, garip bir ucube sistem için, başkalarının  temel hak uygulamaya konulmuştur. ve özgürlüklerini yok sayarak HHH kullanırlar. DİREN CUMHURİYET... İfade özgürlüğüne, muha DİREN DEMOKRATİK, lefet özgürlüğüne, medya öz LAİK VE SOSYAL HUKUK gürlüğüne, yasama, yürütme DEVLETİ! KYK’NİN YENİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Devlet tarikatları doyuracak Vergi muafiyeti tanınan dini vakıf yurtlarına ‘yemek yardımı’ adı altında bütçe de aktarılacak. OZAN ÇEPNİ Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu, Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğretim yurtlarına “beslenme ve barınma” yardımına ilişkin yönetmelik yayımladı. Bu kapsamda hükümetten dini vakıflara yeni bir bütçe kapısı yaratılmış oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yeni yönetmeliğiyle artık Ensar, TÜRGEV, TÜGVA ve İlim Yayma gibi dini vakıflara öğrenci başına bütçe aktarabilecek. Yönetmelikte ayrıca “devlet büyüklerine hakaret eden öğrenciler yararlanamaz” maddesi de yer aldı. ‘Öncelikli yurtlar’ Bakanlığın yeni yönetmeliği ile beslenme ve barınma yardımı almak isteyen vakıf ve dernekler, derneğin kamu yararına çalıştığına ve yardımdan faydalanmak istediklerine yönelik dilekçe ile yapacakları başvurunun ardından bu yardımdan yararlanabilecek. Yardımlar öğrenci adına vakıf veya derneklere KYK bütçesinden ödenecek. Ancak yardım için tek kriter kamu yararı olmayacak. Başvurunun ardından yapılacak değerlendirme kapsamında KHK yurtlarının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde yurtları bulunan vakıf ve derneklere öncelik verilecek. Bu da devletin yurt açmak yerine tarikatlara bıraktığı küçük il ve ilçelerdeki dini vakıfların ‘öncelikli’ beslenmesine neden olacak. Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer unsur ise “yar ‘Dindar’ Gençlik Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2018 bütçesine ilişkin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’daki sunumda bakanlığın gençlere yönelik dini etkinlikleri damgasını vurdu. Bakanlığın 216 sayfalık sunumunda, Dini İlimler Akademisi kapsamında öğrencilere “Temel dini bilgiler, Kuranı Kerim Meali, Hz. Muhammed’in Hayatı, Peygamberler Tarihi” eğitimleri; Değerler Atölyesi’nde de “İslam ve Ahlak Düşüncesi, Türk İslam Bilginleri, Anadolu’nun Manevi Kandilleri” eğitimleri verildiği açıklandı. “Memleketim Merhaba” programında 15 Temmuz ruhunun gençlerde kalıcı hale getirilmesi, “Bunu Konuşalım” programı kapsamında da “Osmanlı’dan günümüze kadar farklı odaklar tarafından zihinler üzerinde oynanan oyunlar, darbe girişimleri ve ayaklanmalar” hakkında gençlerin bilgilendirmesi amaçlandı. Bakanlık sunumunda ayrıca, “Gençler sabah namazında buluşuyor”, “Çaya geliyoruz” gibi etkinlikler ve yapılan gençlik kamplarında verilerin dini eğitimleri anlatıldı. dımdan yararlanamayacak öğrenciler”e ilişkin şartların açıklandığı bölümde yer aldı. Hakaret eden aç kalacak Bakanlık, “Devlet büyüklerine karşı basın, sosyal veya görsel medyada hakarette bulunan ya da bu nedenle Cumhuriyet Savcılığınca haklarında kamu davası açılan” öğrencilere yardım yapmama kararı aldı. Ayrıca KYK veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından süresiz çıkarma cezası veya öğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası alan öğrenciler de yardım alamayacak. l ANKARA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog