Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

GÜRPINAR MAL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN TEBLİĞ 02.11.2017 – 20171102000000002062 MÜKELLEFİN VERGİ NO ADRESİ ADI SOYADI /UNVANI ÖDEME EMRİ TARİH / NO’SU VERGİ VEYA VERGİNİN CEZANIN VERGİNİN VZC CEZANIN DÖNEMİ NEVİ NEVİ MİKTARI (TL) MİKTARI (TL) Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000004 2012/ 07 Kdv GEC. FZ 620.984,26 330.363,63 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000005 2012/ 08 Kdv GEC. FZ 386.923,37 200.426,31 55135376544 Blok No: 578992İç Kapı No. 3 İpekyolu /Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000006 2012/ 9 Kdv GEC. FZ 289.260,00 145.787,04 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000007 2012/ 10 Kdv GEC. FZ 714.629,69 350.199,42 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000011 2012/ 02 Kdv GEC. FZ 209.258,47 125.973,60 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000012 2012/ 03 Kdv GEC. FZ 471.087,65 276.999,54 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000013 2012/ 04 Kdv GEC. FZ 322.159,11 184.919,33 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000014 2012/ 05 Kdv GEC. FZ 317.506,52 177.803,65 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000015 2012/ 06 Kdv GEC. FZ 281.633,27 153.771,77 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000021 2011/ 02 Kdv Vzcz 82.852,18 248.556,54 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000027 2011/ 09 Kdv Vzcz 93.509,27 280.527,81 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000032 2012/ 0112 Ygv Vzc 863.649,79 362.585,83 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000030 2011/ 0112 Geç.Fz Ygv 106.133,50 180.499,14 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000010 2012/ 01 Kdv GEC. FZ 175.562,05 108.146,22 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000024 2011/ 12 Kdv Gec.FZ. 184.502,88 116.236,81 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000018 2011/ 06 Kdv Vzc 105.230,70 315.692,10 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 2017072614501000026 2011 / 10 Kdv Gec.Fz. 137.367,77 90.387,99 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000017 2011/ 07 Kdv Vzc 58.309,92 174.929,76 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Beşir BABÜR 1280128150 Halilağa Mah.Hatalı Sokak Hanlılar Apt. 20170726145010000028 2011/ 08 Kdv Vzc 72.640,20 217.920,60 55135376544 Blok No: 578992 İç Kapı No. 3 İpekyolu/Van Gürpınar Mal Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına tanzim olunan 19 adet Ödeme emri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K’nun 103 ve 106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairemize bizzat ve bil vekale müracaatta bulunmaları, taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 695273) BELTUR BÜYÜK İST. EĞİ TURZ. VE SAĞ. YAT. İŞLT VE TİC. A. Ş. 201820192020 YILLARI İÇİN AKARYAKIT 201820192020 YILLARI İÇİN AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2017/544414 1 İdarenin a) Adresi: ÇUBUKLU MH. ÇUBUKLU HİDİV YOLU 32 (Hidiv Kasrı Cad. No:1/1 ) BEYKOZ/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2164139253 2165370842 c) Elektronik Posta Adresi: ihale@beltur.com.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: 45.000 LT MOTORİN, 390.000 LT MOTORİN (DİĞER) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri: Akaryakıt ürünleri yükleniciye ait istasyonlardan veya anlaşmalı olduğu bayilerin istasyonlarından idarenin ihtiyacı nispetinde peyder pey alınacaktır. Yüklenici ayrıca İdarenin hizmet binalarında yer alan jeneratör, yakıt deposu v.b. sabit depolara İdarenin talebini müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde her türlü masraf ve sorumluluk kendisine ait olmak üzere teslimat yapacaktır. c) Teslim tarihi: 01.01.201831.12.2020 tarihleri arasında alıma konu akaryakıt ürünleri idarece belirlenen zamanlarda, idarenin ihtiyacı nispetinde yükleniciye ait veya yüklenici tarafından belirtilen listede gösterilen bayilere ait istasyonlardan, idarenin araçları tarafından (sistem dışı alımlar hariç) peyder pey alınacaktır. Yüklenici ayrıca İdarenin hizmet binalarında yer alan jeneratör, yakıt deposu v.b. sabit depolara İdarenin talebini müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde her türlü masraf ve sorumluluk kendisine ait olmak üzere teslimat yapacaktır. 3 İhalenin: a) Yapılacağı yer: Beltur A.Ş. Hidiv Kasrı Toplantı Salonu Çubuklu Mah. Hidiv Kasrı Cad. No:1/2 BEYKOZ/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 04.12.2017 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi, b) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise;Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini, c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini, d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı'ndan alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini, ilgisine göre vereceklerdir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yap tırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan bel genin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: a) İsteklinin, Bayisi olduğu dağıtım firmasının Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemine dahil istasyon sayısının Türkiye genelinde 500 (Beş yüz) İstanbul sınırları içinde 100 (Yüz) adetten aşağı olmayacaktır. İsteklilerin, bu istasyonların adı, adresi, yetkilisinin adı ve telefon numaralarını içeren belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. b) 7 gün 24 saat kullanıma açık olacak şekilde, olağanüstü haller vb. durumlar doğrultusunda İdarenin İstanbul resmi sınırları içerisinde Avrupa ve Anadolu yakasında en az 1 (Bir)’er adet olmak üzere akaryakıt alabileceği istasyonun İsteklinin üzerine ruhsatlı / kendi öz malı olması gerekmektedir. İsteklilerin bununla ilgili belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Akaryakıt temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Beltur A.Ş. Ek Hizmet Binası Satınalma Müdürlüğü Çubuklu mah. Koru Sok. No: 6 BEYKOZ/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm Ve Sağlık Yatırımları İşletme Ve Ticaret A.Ş. Ek Hizmet Binası Satınalma Müdürlüğü Çubuklu mah. Karanfil Çıkmazı Sok. No:2 4 BEYKOZ/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 694496) T.C. ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ Aşağıdaki listede adları (Tüzel kişilerde unvanları) belirtilen Başkanlığımız mükelleflerinin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 55. maddesi gereğince düzenlenen ödeme emirleri tebliğ edilememiştir. Anılan mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 104, 105 ve 106. maddelerine göre iş bu ilanın ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Takip Müdürlüğü’ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri gerekmekte olup, adresini bildiren mükelleflere süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır. İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza (Takip Müdürlüğü) müracaat etmeyenlerle adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu, ilan olunur. S.NO VERGİ NO T.C PLAKA ADI SOYADI / MAHALLE CADDE / KAPI İLÇE İL VERGİ DÖNEMİ TEBLİĞ TAKİP DOSYA NO TUTARI KİMLİK NO UNVANI SOKAK NO TÜRÜ EVRAKI NO CİNSİ 1 204 028 0293 KADİR CEBECİ MURATPAŞA 604. 2/5 MURATPAŞA ANTALYA 1048 01/201512/2015 Ö.E. 2016050514A020000078 47,80 TL 2 204 028 0293 KADİR CEBECİ MURATPAŞA 604. 2/5 MURATPAŞA ANTALYA 0001 01/201512/2015 Ö.E. 2016050514A020000078 459.953,42 TL 3 204 028 0293 KADİR CEBECİ MURATPAŞA 604. 2/5 MURATPAŞA ANTALYA 1047 01/201512/2015 Ö.E. 2016050514A020000078 17,80 TL 4 204 028 0293 KADİR CEBECİ MURATPAŞA 604. 2/5 MURATPAŞA ANTALYA 0001 2015 Ö.E. 2016081114A020002676 459.953,42 TL 5 204 028 0293 KADİR CEBECİ MURATPAŞA 604. 2/5 MURATPAŞA ANTALYA 0015 10/2015 Ö.E. 2016020414A020000011 250.373,98 TL 6 204 028 0293 KADİR CEBECİ MURATPAŞA 604. 2/5 MURATPAŞA ANTALYA 1048 10/2015 Ö.E. 2016020414A020000011 29,90 TL 7 809 000 3003 AKINŞENTÜRK EMEK İPEKYOLU SK 26/10 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 0015 2014 Ö.E. 2015062414A080002885 276.501,03 TL 8 809 000 3003 AKINŞENTÜRK EMEK İPEKYOLU SK 26/10 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 0015 2015 Ö.E. 2015062414A080007618 313.189,96 TL 9 809 000 3003 AKINŞENTÜRK EMEK İPEKYOLU SK 26/10 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 1048 2015 Ö.E. 2015062414A080007618 29,90 TL 10 809 000 3003 AKINŞENTÜRK EMEK İPEKYOLU SK 26/10 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 1048 2014 Ö.E. 2015062414A080002885 29,90 TL Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690433) Perşembe 9 Kasım 2017 14 haber ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan KHK ile ka patılan Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇGD) Genel Başka nı Avukat Selçuk Kozağaçlı dün gözaltına alındı. Açlık grevinde ki eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’ya ve 301 ma dencinin hayatını kaybettiği Soma faciasındaki ailelere avu Kozağaçlı katlık yapan Kozağaçlı’nın gözaltına alındığı ÇHD Ankara’nın Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşı lan bilgiye göre; Kozağaçlı, İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. l Haber Merkezi ESP Genel Başkanı Otlu hâkim karşısına çıktı Tutuklu yargılanan ESP Genel Başkanı Çiçek Ot lu hakkında açılan davanın ilk duruşması Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görül dü. Duruşmada hazır bulu nan Otlu ve avukatları tahliye talep etti. Mahkeme, Otlu’nun tutukluluğunun devamına karar ve Otlu rerek duruşmayı 26 Ocak’a erteledi. Tunce li Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen ni san ayında sol örgütlere yönelik soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan ve daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Ot lu, 22 Ağustos’ta “terör örgütü üyeliği” iddia sıyla tutuklanmıştı. l Yurt Haberler Türkiye’ye savunma sanayiinde iki büyük ortak Türkiye, Fransa ve İtalya arasında savunma sanayii işbirliğinin geliştirilmesine yönelik iyi niyet beyanı imzalandı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Fransa Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, İtalya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Roberta Pinotti savunma alanında işbirliğine ilişkin niyet beyannamesini imzaladı. İmzalanan anlaşma gereği Türkiye, Fransa ve İtalya arasında askeri elektronik sistemler, yazılım ve simülasyon sistemleri ile muhabere teçhizatı dahil, hava ve füze savunma sistemlerinin ortak üretiminde işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra, teknolojik işbirliği dahil savunma sanayii işbirliğinin geliştirilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor. İşbirliğinin ilk adımı olarak, SAMPT sistemini temel alan bir sistemin EUROSAM Konsorsiyumu ve Türk firmaları tarafından analizinin yapılmasına ve müteakiben üç ülkenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar bulunuyor. İşbirliği ile NATO kapsamında ikili ve üçlü formatlarda istişareler yapılması ve NATO’nun ortaklarıyla işbirliğinin geliştirilmesine destek olunması anlaşmanın maddeleri arasında yer alıyor. l İHA Pentagon’dan açıklama: Türkiye’nin yanındayız ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis’in dün NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında görüştüğünü açıkladı. Görüşmede, iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğine ilişkin konuların görüşüldüğü bildirildi. Pentagon Sözcüsü Dana White tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bakan (Mattis) 23 Ağustos’ta Ankara’daki görüşmelerinden sonra, Türkiye’nin küresel güvenliğe ve DEAŞ’ın yenilmesine katkı sunmaya devam ettiğinden dolayı bakana (Canikli) teşekkür etti. Bakan Mattis Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditlerin farkında olduğunu ve ABD’nin PKK ve diğer tüm terör örgütlerine karşı Türkiye’nin yanından duracağını yineledi” ifadeleri kullanıldı. l Haber Merkezi IŞİD’in infazcısı Kayseri’de yakalandı IŞİD’den aldığı talimatla örgüte muhalif öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman’ın kafasına silahla ateş ederek öldüren ve görüntüleri sosyal medyadan yayan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Kayseri’de yapılan operasyonla yakalandı. Polis, örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu belirlenen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Mohammed Khurais’i de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. l DHA Emniyetten mezar taşı talimatı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda; Yeniköy Asri Mezarlığı’nda, üzerinde terör örgütünü simgeleyen, ibare, yazı, söz, flama ve arma bulunan PKK’lilere ait mezar taşlarının değiştirilmesi istendi. Ayrıca, yapılan çalışmalar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmek üzere TEM Şube Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi talep edildi. l DHA TOKİ inşaatında silah ve mühimmat Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının kısmen devam ettiği Zeynel Abidin Mahallesi Küme Sokak üzerinde TOKİ’nin yapımını üstlendiği binaların inşaat alanında son 10 günde 14 adet launcher, 20 adet havan, 2 adet top, 1 adet tüfek bombası, 1 adet el bombası bulunduğu belirtildi. l DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog