Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Çarşamba 8 Kasım 2017 haber 6 EDİTÖR: HAKAN AKARSU TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN Aslan payı imam hatibe Milli Eğitim Bakanlığı’nın din öğretimine ayırdığı bütçe yüzde 68 artırıldı. İmam hatip liselerine harcanacak bu bütçe, MEB’in toplam yatırım bütçesine denk Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2018 bütçesinde bu yıl da aslan payı imam hatiple re gitti. Liseye geçişte öğrencilerin yüz de 90’ını adrese dayalı sistemle yerleş tirmeye hazırlanan MEB, birçok yeni imam hatip lisesi için ilk adımı TBMM’de attı. MEB’in 2018 bütçesi dün Meclis Plan ve Büt çe Komisyonu’nda ka bul edildi. Buna göre 2018’de eğitime toplam OZAN ÇEPNİ 134 milyar 727 milyon TL kaynak ayrılırken bu nun 92.5 milyar TL’si MEB’in bütçesi olarak belirlendi. Ay rıca 27 milyar 761 milyon TL’lik kay nak YÖK ve üniversitelerin, 537 milyon TL’lik ödenek ise ÖSYM’nin oldu. MEB bütçesinde, eğitimde dinselleş tirme planlarının kalesi olan Din Öğre timi Genel Müdürlüğü en esaslı payı al dı. Bakanlık bütçesi 2018’de, geçen yıla göre 7 milyar TL artarak 92 milyar 528 milyon TL’ye ulaştı. Bakanlığın bütçe sinin yüzde 69’u personel giderlerine, yüzde 11’i ise memurların sigorta prim lerine ayrıldı. Bu kapsamda bakanlığın bütçesinin yüzde 80’i zorunlu harcamalara ayrılmış oldu. MEB’in 2018 yılında eğitim harcamalarına ayıracağı bütçe ise 19.2 milyar TL olarak belirlendi. Bunun yüzde 35’i de “Din Öğretimi”ne aktarıldı. Bütçede Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün payı geçen yıla oranla yüzde 68 artırılarak 6 milyar 634 milyona çıkarıldı. Bu kaynağın yüzde 96’sının ise imam hatip liseleri için kullanılması kararlaştırıldı. MEB’in yatırım bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 6.91 artışla 7 milyar 737 milyon TL olarak belirlendi. Bakan Yılmaz, yatırım bütçesinin kullanımında ikili eğitimin yapıldığı ve yoğun göç alan şehirlere öncelik verileceği belirtirken, tüm Türkiye’de okulların inşaası, kütüphane, laboratuvar, spor salonu gibi alanların yapımı için ayrılan yatırım bütçesinin neredeyse imam hatipler için ayrılan bütçeye denk gelmesi dikkati çekti. l ANKARA Yılmaz’A GÖRE fırsat eşitliği Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, komisyon toplantısının sonunda vekillerin sorularını yanıtladı. Yeni sistemi iki gün önce “Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemi” olarak duyuran Yılmaz, muhalefet vekillerinin “sınavsız demeyin bari” eleştirilerine “Temel eğitimden ortaöğretime geçişte bir sınav uygulaması genel kabul görmektedir. Bu sınavın fırsat eşitliğini de sağlaması gerekir” yanıtı verdi. ‘Nuriye ve Semih’i desteklemeyin’ KHK ile işten atılan ve açlık grevine devam eden akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın durumunu değerlendiren Yılmaz, “Öğretmenlerin siyasi, ideolojik yaklaşımı. Bunların bu eylemini desteklememek lazım. Eğer eylemlerini desteklerseniz bunları ölüme sürüklersiniz. Mücadele doğrudur, ancak mücadele demokratik yapılmalıdır, hak hukuk içerisinde” yorumunda bulundu. T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2017/753 TLMT. Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’si ne istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın ya pılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulması nın ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırma dan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma günün den önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üze rinden aşağıda belirtilen oranda oranda KDV.’nin ve Damga vergisinin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla daire mize başvurmaları ilan olunur. 31/10/2017 1.İhale Tarihi: 13/11/2017 günü, saat 10.00 10.05 arası. 2.İhale Tarih: 30/11/2017 günü, saat 10.00 10.05 arası. İhale Yeri: PARK 23 OTOPARKIYAKACIK CADDESİ ÇEVRE SK KARLIKTEPE KARTAL İSTANBUL No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 120.000,00 1 %18 34ST1390 Plakalı, 2017 Model, MERCEDES BENZ Marka , 639/2 Tipli, VİTO TOURER 528 D 114 SİYAH RENKLİ BLUETECPRO E6, ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİKLER MEVCUT, ARAÇ ÇİF SIRA CAMLI 9+1 KOLTUKLU ÖN VE ARKA BÖLÜMÜ AYIRAN BARİYER BULUNMAMAKTADIR. CAMLI VAN ŞEKLİNDE OLUP PANELVAN DEĞİLDİR. ANAHTAR VE RUHSAT YOK. (İİK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 695227) T.C. BAKIRKÖY 8. AİLE MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/252 Esas 02/11/2017 Hakkında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamayan yalnızca 20.01.2013tarihinde Türkiye”ye giriş kaydı bulunduğubaşka kaydına rastlanılamayan ve adresi de tespit edilemeyen Davalı LEILA SOZASHVILI (TEKEOĞLU)”na (Gıorgı ve Keto kızı, 13.06.1961 doğumlu ve Gürcistan uyruklu ) dava dilekçesi özeti ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince eşi Davacı Nafız TEKEOĞLU tarafından aleyhine “Evlenmenin İptali (Nisbi Butlan Sebebi ile) davası” açıldığı, dava dilekçesinin ilanın yayımlandığı tarihten bir hafta sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkâr etmiş sayılacağı, dilekçeler teatisi tamamlandığı takdirde 30.01.2018 günü saat: 10.10’da mahkememiz salonunda ön inceleme duruşması yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde yokluğunda ön inceleme duruşmasının yanı sıra daha sonra tahkikat, sözlü yargılama ve karar duruşmaları da yapılarak esas hakkında karar verileceği hususu Davalı LEILA SOZASHVILI (TEKEOĞLU)”na İLANEN tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 695037) t.c. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/444 Esas KARAR NO: 2017/628 Davacılar İLKAY KIRMIZI, RAMAZAN İLNAM tarafından Beykoz Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: “Davacıların DAVALARININ KABULÜ ile Kastamonu İli İnebolu İlçesi, İkizler Köyü. Cn:46,Hane no:16 BSN:138’de nüfusa kayıtlı, Ramazan ve İlkay’dan olma 17/02/2017 doğumlu, 14069398572 TC kimlik No’lu, davacıların küçük kızları ZEYNEP BELİNAY’ın isminin İPTAL edilerek ELİF ŞURA olarak düzeltilerek NÜFUS KÜTÜĞÜNE KAYIT VE TESCİLİNE” Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 695007) T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/244 Esas KARAR NO: 2017/287 Davacı KÜBRA DEMİR aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Adın İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Talebin KABULÜ ile; Davacının “KÜBRA” olan adının “SU” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, nüfusa bu şekilde kayıt ve tesciline karar verilmiş olup,Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 01/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 694779) T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Dosya No: 2017/213329 E.K İLAN Mahkememizce davacının davasının kabulü ile İstanbul, Beşiktaş, Abbasağa Mah. 1 cilt, 1623 hane, 8 BSN de kayıtlı Jan Ohannes ve Anahit Nazik kızı, İstanbul 24/10/1964 doğumlu Nuran Zadikoğlu’nu ZADİKOĞLU olan soyadının ZADIGUIAN olarak düzeltilmesine, karar verildiği ilan olunur.31/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 695108) T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO : 2017/39 Esas KARAR NO : 2017/133 Erzurum ili, Tortum ilçesi, Bağbaşı/Taşmescit Mahallesi Mah/Köy, 15 Cilt No, 25 Hane No, 13 Sıra Numarasında nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Salli’den olma, 26/01/1965 Tortum doğumlu, 24685769366 TC Kimlik Numaralı FETULLAH COŞKUN’un nüfus kayıtlarında Fetullah olan adının FEYZULLAH olarak düzeltilerek tesciline, karar verilmiştir ilan olunur. 15/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 695481) T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN NO : ESAS 2016/401 Esas KARAR NO: 2016/532 Davacı YETER YEŞİM ÇAMURCU aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: “Davanın KABULÜ ile, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Beşbıyık MahCilt No: 20 Hane No: 9 BSN: 115’de nüfusa kayıtlı 05/07/1993 doğumlu olarak kayıtlı Hakkı ve Necile kızı 39637959832 TC. Kimlik No’lu Yeter Yeşim adının sadece “Yeşim” olarak DÜZELTİLMESİNE, Nüfus Kütüğüne “Yeşim” olarak kayıt ve TESCİLİNE,” Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 695033) T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı :2017/211 İLAN Bingöl ili, Yayladere ilçesi, Batıayaz Köyü, Hane No: 29'da nüfusa kayıtlı davacı ÖZKAN BÖYÜK'ün soy isminin BÜYÜK olarak değiştirilmesine, karar verilmiş olup ilan olunur. 03.11.2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 696282) T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/37 Esas İlimiz Merkez ilçe, İntepe köyü, Köyaltı mevkiinde bulunan tapunun 18 pafta, 1100 parsel numarasında kayıtlı 4.900 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz malın 13/24 hisse maliki Kazım’a Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2006/1255 Esas 2007/71 Karar sayılı kararı ile Çanakkale Defterdarının kayyım atandığını, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikalinin sağlanması istenmiş olduğundan, yukarıda ismi yazılı Kazım’dan haber alınamadığından, bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememizin 2017/37 Esas sayılı dava dosyasına bildirmeleri Medeni Kanunun 33. maddesi uyarınca ilanolunur. 12/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 695497) T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 2016/472 Esas Konu: İLAN İLAN İSTANBUL ANADOLU 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı , İSMET ÇURKU ile Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; Van İli, İpekyolu ilçesi, Yatıksırt Mahköy, Cilt no 68, Hane no 12 de nüfusa kayıtlı, Azizhan ve Menhüriyet'den olma, Van11/06/1979 doğumlu ve 34747665710 TC kimlik nolu davacının nüfus kayıtlarında ÇURKU olan soyadının AZİZOĞLU olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, Değişikliğin gazete ile ilanına, T.M.K. Nun 27. Maddesi uyarınca ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 696076) Çukur’dan ‘Baba’ çıkar mı? Herkes için bir “en iyi film” vardır ya, benimki de “Baba 2”dir (“The GodfatherPart 2”). “Mafya” üzerine, duayen sinema yazarımız Atillâ Dorsay’ın ifadesiyle bir “şiddet senfonisi” olarak şekillenmiş Mario Puzo/Francis Ford Coppola şaheseri “Baba” üçlemesinin ikinci bölümünün beni benden alan olağanüstü bir hikâyesi ve finali vardır. “Baba 2” (1974), bize “iktidarın muktediri de ezdiği” görüşünü etekemiğe bürüme yolunda eşsiz bir örnek sunar. Bir mafya ailesinin, “yasal” ve sakin bir hayat sürmeyi arzulayan, o yüzden ailesinden uzaklaşmış en küçük oğlu Michael Corleone (Al Pacino), “Baba”sından (Marlon Brando) sonraki lider namzedi büyük abisi Sunny’nin (James Caan) öldürülmesiyle istemeye istemeye başa geçer. Fakat ortanca kardeş Fredo (John Casale), silik, ezik, yeteneksiz ve yüreksiz olduğu halde küçük kardeşinin başa geçmesinden dolayı (aslında kötü bir insan olmamakla birlikte) kıskanç ve kızgındır. Bu yüzden ihanet edip rakip mafya örgütlerine çalışarak kendi ailesini büyük tehlikeye atar. İhaneti anlaşıldığında “Baba” Michael Corleone, abisi Fredo’yu yanından uzaklaştırarak cezalandırsa da sonra “aile fertleri”ni (annesi, ablası) kıramayarak affeder, yanına alır. Yaptığından bin pişman Fredo artık tamamen zararsızdır. Ancak bir başka sorun vardır! “Baba”nın hizmetinde, ona “köpek gibi” sadık, öl dese ölecek adamlarının yüzü ve gözlerindeki tatminsizlik, sık sık beyazperdeye yansır. Onların ihanet karşısında hâlâ bir “beklenti”leri vardır ve “Baba” bu beklentiyi karşılamak, bunun için de benliğindeki şefkati, kalbindeki sevgiyi (kardeş sevgisini) “öldürmek” zorundadır. Filmi izlerken anlarız ki “iktidar”, ona sahip görünen “Baba”dan ziyade aslında ona tâbi görünenlerin gözlerindedir!.. Ve “Baba”, bu “iktidar bakışları”na teslim olur. Filmin son karesinde kendi emriyle abisini öldüren kurşunun sesini karanlık bir odada yapayalnız duyduğunda acıyla önüne düşen başı, bize iktidarın muktediri de ezdiğini resmeder. HHH Tüm bunları şu ara tekrar hatırlamama vesile, Show TV’de ekrana gelmeye başlayan yeni dizi “Çukur”. Çukur, bariz, dosdoğru, neredeyse “uyarlama” denilebilecek kertede bir “Baba” esinlenmesi... Bu çok da yazıldı, konuşuldu, dillere dolandı. Dizide, kült filmin ana karakterlerinin (Brando, Pacino, Caan, Casale) birebir karşılıkları var: Yaşlı “Baba”, İdris Koçovalı (Ercan Kesal); genç “Baba”, Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli); kontrolsüz büyük abi, Kahraman Koçovalı (Mustafa Üstündağ); ve ezik, güçsüz ortanca kardeş, Selim Koçovalı (Öner Erkan). Sinema filmindeki en unutulmaz sekansların karşılıkları da ilk üç bölümde adeta “konsantre” (sıkıştırılmış) mahiyette karşımızdaydı. Bunlara bakıp kült filmi hatırlatarak “taklitlerinden sakının” diyenler olmuş mudur bilemiyorum. Ama ben, sinema filmini her fırsatta nasıl yeniden izlemeden duramıyorsam, dizinin çekimine de kendimi kaptırmadan edemedim! Bunda elbette çalışmayı kotaranların, yapımcı Kerem Çatay ve Pelin Diştaş başta olmak üzere yönetmen Sinan Öztürk ve senarist Gökhan Horzum’la birlikte hem yetkin, hem de yetenekli oyuncu kadrosunun payı büyük. “Baba” filmi hatırına “Çukur” izlenir mi izlenir ama daha not vermiyorum! Bakalım yukarıda ayrıntılı olarak tasvir ettiğim sahne nasıl sunulacak? Final notum o zaman!.. HHH Dizi şu ara bir de hikâyenin “kötü” karakteri “Vartolu Sadettin” üzerinden gündeme geldi. Uyuşturucu ticareti yaparak “iyi” mafya karşısında “kötü”yü temsil eden bu karakter, Varto ahalisini rahatsız etti, RTÜK’e şikâyet söz konusu oldu. Ne demeli?! “Kürt fobisi”nin siyasi hesaplarla kirli mi kirli bir savaş atmosferinde kanırtıldığı şu iklimde biraz “Kör kör parmağım gözüne” bir karakter olmuş, evet.  Ama yine hissediyoruz ki “Vartolu” karakteri de dönüşüme uğratılacak; onu böylesine korkunç kılan hayatın izi sürülerek “kötü” kazınıp altındaki “insan” ortaya çıkarılacak; bunun işaretleri var.  O yüzden biraz sabır!.. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog