Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

EKONOMİ 8 Usta Dönerci, Gürcistan PAZARINa açıldı Caner Dikici Yurtiçinde 100 restorana ulaşan TAB Gıda’nın yüzde yüz yerli markası Usta Dönerci, KKTC ve Makedonya’dan sonra yurtdışındaki üçüncü restoranını Gürcistan’da açtı. TAB Gıda Genel Müdü EDİTÖR: ŞEHRİBAN KIRAÇ TASARIM: ZARİFE SELÇUK rü Caner Dikici, “Türkiye’de 40’tan fazla ilde hizmet veriyoruz; restoran ağımızı Türkiye’nin dört bir yanında genişletiyoruz. Yurtdışındaki operasyonlarımız bizi çok heyecanlandırıyor” dedi. Pazar 5 Kasım 2017 ‘Hazine şirketin muhasebecisi değildir’ Başlık, Hakan Özyıldız’ın blogundaki yazısından ödünç. Özyıldız, eski Hazine Müsteşar Yardımcısı. Bu yazıya katkı koyan eski Müsteşar Yardımcısı Ferhat Emil de öyle. Her iki ismin ortak özelliği, kamu görevleri boyunca borçlanma meselesiyle ilgilenmeleri. 2001 krizinden alınan dersle çıkarılan Kamu Mali Borç Yönetimi yasasında emekleri büyük. AKP iktidarının yasal limitleri aşarak, 37 milyarlık ek borçlanma yetkisini torbaya koyduğunu haftalar önce buradan duyurmuştuk. O “torba”nın yasalaşmasına az kaldı. Özyıldız diyor ki: “Hazine şirketin muhasebecisi değildir. Patronun oğlu aldığı harçlığı bir süre sonra geri verebilir (...) Ama Hazine’nin fazla borçlanmasında fedakârlığı patron değil halk yaptığı için, limit aşıldığında, onun ve TBMM’deki temsilcilerinin bilgilendirilmesi gerekir.” Emil ise Hazine’nin bu konuda yaptığı açıklamayı sert eleştiriyor. Hazine’nin bu konudaki açıklamasına yorumu: “Çok şey söylüyor gibi gözüküp hiçbir konuya açıklama getirmeyen bir ‘açıklama’...” Devam ediyor: “Hazine açıklamasının vahim tarafı, bunun bir mali kural olduğunun farkına varılmaması. (...) İş, kadere bırakılmış.” 37 milyar TL ek borç talebi, limitin aşılması anlamına geliyor. Ferhat Emil, bu durumu “yasadışılığına kılıf bulmak için Meclis’te yapılacak bir düzenleme ile emrivaki yapılıp bu durumun temizlenmesi” diye niteliyor. Bunun, Meclis’in kendisini inkârı anlamına geldiğini vurgulayıp “Zira Meclis başta vermediği bir yetkiyi mali yıl sonunda vermiş ve yürütmenin yarattığı fiili duruma boyun eğmiş olacaktır. Bu Meclis’in Bütçe hakkının kendisi tarafından reddedilmesi demektir” diyor. Özetle, ekonomide, art arda sevindirici haberlerin geldiği falan yok. Biz mandolinciydik Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, blok flüt ve ritmik jimnastik konusunda görüş serdetti. Ona göre ülkemizdeki müzik derslerinde, yıllarca blok flüt çalınması basit bir şey değil. “Bizi kültürleriyle tutsak etmeye çalıştılar” diyor. Yolu lisans eğitiminde Harvard’dan, meslek yaşamının başlangıcında Dünya Bankası’ndan, yüksek lisans eğitiminde de İtalya’dan geçen Bilal Erdoğan’ın, pek iddialı bir enstrüman sayılmayacak olan blok flütle ilgili kanaatleri, eminim pek çok kişiyi ilkokul yıllarına götürmüştür. Bizim kuşak, daha ziyade mandolinciydi. Gerçi o da aynı kapıya çıkıyor. Vatanının İtalya olduğu düşünülürse, kültürel tutsaklığımızın mazisi daha geriye dayanıyor. Yine de blok flüte nazaran, iyi icra edildiğinde hiç değilse neşe ve huzur veren bir sesi vardır mandolinin. Huzur demişken, Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulu üyesi olduğu denizcilik şirketi BMZ Group, yeni bir “huzur hakkı” kararı almış. 23 Ekim 2017 tarihli Ticaret Sicil’de yayımlanan kararda, “Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan’a aylık net 10 bin TL huzur hakkı verilmesine oybirliğiyle karar verildi” deniliyor. Bu karar, aslında önceki yıllarda alınan benzer yöndeki kararların devamı niteliğinde. Öyle işte. Okçuluk ata sporu sayılsa da, mandolinin blok flüte mukayeseli bir üstünlüğü var. O gizemli hammadde piritmiş Cengiz’e özelleştirme yoluyla devredilen Eti Bakır’ın Mazıdağı’ndaki yatırımı devletten ciddi teşvikler alıyor. Yılda 750 bin ton gübre üretimi hedefleyen Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’ne dair teşvik kararnamesine; Mazıdağı’na 1081 km. mesafedeki İnebolu Limanı ile 900 km. mesafedeki Samsun Limanı, Dilaver Barajı su hattı, doğalgaz boru hattında yapılması gerekli yatırımların yer verilmesi merak uyandırıcıydı. Konuyu birkaç yazıya konu ettim. Enerji Bakanı Berat Albayrak imzalı bir resmi cevapta, Kastamonu’da “bir hammade üretildiği” ifadesi üzerine de bu gizemli hammaddenin ne olduğunu sordum. Bartın’daki bir okurum da bu hammaddenin gübre üretiminde kullanılan, zehirli baca gazlarından elde edilen çinko oksit olabileceğini belirtmişti. Bu üretimi yapan Marzinc firması, bütün çinko oksitleri ihraç ettiklerini, gönderilen liman dolayısıyla böyle bir kanaat oluşmuş olabileceğini bildirdi. Cengiz Holding de sorularıma yanıt niteliğinde, yatırımlarını anlatan kapsamlı bir açıklama gönderdi. Özetleyerek paylaşıyorum: l Söz konusu hammadde, Küre’de çıkarılan “pirit” cevheri. Metal geri kazanım sürecinde kullanılan piritin kavrulması gerekiyor. l Kavurma sırasında oluşan gazın arıtılıp sülfürik asitin değerlendirilmesi için de bu asitin en fazla kullanıldığı alan olan gübre sanayii ile entegre yapılmasına karar veriliyor. l Eti Bakır Küre madeninden sağlanan pirit cevheri, yapılacak boru hatlarıyla İnebolu Limanı’na taşınacak. Buradan da denizyolu ile önce Samsun’a, ardından demiryolu ile özel vagonlarda Mardin Mazıdağı’na getirilecek. l Tesislerin diğer ihtiyaçları olan su ve doğalgaz ise bölgede yapılacak DSİ Diyarbakır Dilaver Barajı ve BismilMardin doğalgaz boru hattından temin edilecek. Zaman alsa da kamuyu aydınlattığımız kanısındayım. Şehir hastaneleri bütçesi 2018 bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı. Bakanlık bütçeleri, belirlenmiş takvime göre bu ay tartışılacak. Sağlık Bakanlığı bütçesine göz gezdirirken şehir hastanelerine yapılacak kira ödemelerini merak ettim. Çok yıllı bütçe esasına göre hazırlanan çizelgede, “YapKiralaDevret modeliyle yaptırılan hastanelerin kira bedelleri” üç yılı kapsıyor. Şehir hastaneleri müteahhitlerine; 2018’de 1 milyar 274 milyon, 2019’da 3 milyar 60 milyon, 2020’de de 5.3 milyar TL kira ödemesi öngörülmüş. Üç yılın toplamı: 9 milyar 639 milyon TL. Sadece bu yıl dört şehir hastanesi hizmete girdiği dikkate alınır ve önümüzdeki yıllarda artacağı düşünülürse 2018’in tamamı için ödenecek 1 milyar 274 milyon TL, biraz düşük görünüyor. Oraya bir soru işareti koydum. BEYOĞLU BELEDİYESİ BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR İhale Kayıt Numarası: 2017/556798 BELEDİYE FAALİYETLERİ İÇİN KOORDİNASYON HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 İdarenin a) Adresi: ŞAHKULU MAHALLESİ MEŞRUTİYET CADDESİ 121 34433 BEYOĞLU/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2124440160 2122937630 c) Elektronik Posta Adresi: halklailiskiler1@beyoglu.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik. gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı: BELEDİYE FAALİYETLERİ İÇİN KOORDİNASYON HİZMETİ ALIMI (7 PERSONEL) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: Beyoğlu ilçesinde bulunan ve/veya idarenin belirleyeceği ofislerden yapılacaktır. c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No: 50 Beyoğlu/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 04.12.2017 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10’dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. 4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenle nen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Basın Yayın Hizmeti ve/veya her türlü Uluslararası Organizasyon Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale İşleri Şefliği adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale İşleri Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 693480) Donald Trump Jerome Powell Fed’e siyasetçi başkan geliyor ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı’na Jerome Powell’ı aday gösterdi. Hali hazırda Fed yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Powell, ABD Senatosu’ndan onay alması durumunda yaklaşık 55 milyon dolarlık servetiyle son 70 yılın en zengin Fed başkanı olacak. Powell’ın bir diğer ilginç özelliği, ekonomi değil hukuk ve siyaset bilimi mezunu olması. Onay alırsa Powell, Fed’in son 40 yılda “ekonomi diplomasına sahip olmayan ilk Fed başkanı” olacak. Princeton Üniversitesi’nde siyaset ve Georgetown Üniversitesi’nde hukuk eğitimi gören Powell, profesyonel kariyerine hukuk alanında başladı, daha sonra çeşitli yatırım şirketlerinde yönetici olarak çalıştı. Onay alması durumunda Powell, Şubat 2018’de mevcut başkan Janet Yellen’dan koltuğu devralacak ve 1948’de Fed başkanlığını bırakan Marriner Eccles’ten sonraki en zengin başkan olacak. Trump, Kasım 2016’da yapılan başkanlık seçimleri öncesinde Yellen’ı “faizleri düşük tutarak yapay ekonomi yaratmakla” suçlamış ve seçilmesi durumunda Yellen’ı tekrar aday göstermeyeceğini açıklamıştı. Powell ayrıca, George H.W. Bush döneminde 3 yıl ABD Hazine Bakanlığı’nda müsteşarlık yaptı. l Ekonomi Servisi kaMyebmı 5u3ruTnL MUSTAFA ÇAKIR Artan enflasyon nedeniyle memurun bir aylık kaybı 53 liraya çıktı. Türkiye KamuSen’in araştırmasında, 2016 yılının Ekim ayı ile 2017 Ekim ayı arasındaki 1 yıllık sürede ise yüzde 11.90 olarak gerçekleştiği hatırlatıldı. Kamu çalışanları ile memur emeklilerinin maaşlarına 2017’nin Ocak ayında yüzde 3; Temmuz ayında ise yüzde 4 zam yapıldığına işaret edilen araştırmada, ilk 6 ayda ortaya çıkan enflasyon farkına mahsuben de ayrıca yüzde 2.92 enflasyon farkı verildiği belirtildi. Araştırmada, Temmuz 2016’dan Ekim 2017’ye kadar memur ve emekli maaşlarına toplam kümülatif yüzde 10.12 zam yapıldığı, maaş zamlarının gerçekleşen enflasyonun gerisinde kaldığı vurgulandı. Araştırmaya göre, Ekim 2016 Ekim 2017 arasındaki bir yıllık sürede maaşlar yüzde 1.78 oranında eridi. Bu oran her memur için farklı olmakla birlikte aylık ortalama 53 liralık bir kayıp anlamına geliyor. Yılın ikinci yarısının tamamında enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde memurlar enflasyon farkı alabilecek. l ANKARA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog