Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Pazar 5 Kasım 2017 4 yakınarak, da ha uzlaşmacı bir ortamın oluştu rulması için ça ba harcanmasını öneriyorlar. Şimdi söyler misiniz, Bülent Tezcan’ın çıkışı, ‘Faşist diktatör’ CHP’nin her fırsatta yinelediği çağrısıyla bağ tartışması daşıyor mu? Bu tutum ku tuplaşmayı azal Türkiye’nin bir süredir dalmış olduğu anlamsız “faşist dikta tıcı mı, yoksa çoğaltıcı mı bir etki yapmıştır sizce? Ve söyler misiniz, kutuplaş tör” tartışmasında, şaşkınlı manın, gerginliğin artmasın ğın sesi Hükümet Sözcüsü dan kim daha çok yarar sağ Bekir Bozdağ’dan, sağdu lar? yunun sesi ise dostum Deniz Ama şimdi denebilir ki, bü Kavukçuoğlu’ndan yükseldi. tün özgürlüklerin ayaklar altı Her şey CHP Genel Başkan na alındığı, kuvvetler ayrılığı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü nın çiğnenerek, adaletin yok Bülent Tezcan’ın, Cumhur edildiği, iktidar gibi düşün başkanı Tayyip Erdoğan’ı, meyelerin sürekli suçlandığı “faşist diktatör” olarak nitele ve ezildiği bir ortamda, sesini mesiyle başladı. yükseltmekten ve demokrasi İktidar kanadından Bekir ye karşı saldırılara aynı şekil Bozdağ olaya ithamın doğru de yanıt vermekten başka, el olup olmadığı açısından yak de çare kalmayınca, nasıl da laşırken, tam bir şaşkınlık ör ha farklı davranmamız istene neği oluşturuyordu. bilir ki? Bozdağ, Tezcan’a “Eğer HHH gerçekten faşist diktatör ol İlk bakışta doğru gibi gö saydı, bunu söyleyemezdin” rünen bu görüşe hak vermek derken, Ankara Cumhuriyet mümkün değildir. Unutmayın Savcısı, Tezcan’ı hapisteki ki, sahnede bağıran bir oyun milletvekillerinin yanına gön cu başlangıçta dikkati çeker, dermek amacıyla soruştur fakat sürekli bağırmayı sür mayı başlatmıştı bile. dürürse, sesi duyulmaz ha Bu durumda, Bekir Boz le gelir. dağ, Tezcan’a hak verir bir İktidara sahip olanların bü konuma düşerek, çarpıcı bir tün özgürlükleri ve kuralları şaşkınlık örneği sunmuş ol hiçe saydıkları, adaleti ayak muyor muydu? lar altına aldıkları ortamlar Sağduyunun sesini yüksel da demokrasi mücadelesi ten Deniz Kavukçuoğlu ise çok güç ve mihnetlidir ve za cuma günü Cumhuriyet’te man zaman onu yürütmek ki köşesinde olaya Tezcan’ın durumunda olanlar çaresizlik çıkışının kime, ne kazandırdı le karşı karşıya kalabilirler. O ğı açısından yaklaşıyor ve so zaman yapılacak olan yine de ruyordu: bağırmak değil, kendi talep Tezcan’ın çıkışı kime, ne lerinde de dile getirdikleri gibi kazandırır? bağırmadan, çağırmadan, et Gerçekten, Tezcan’ın bu çı rafı germeden, kararlı bir dav kışı Türkiye’ye, demokrasiye ranışla tepkisini ortaya koy veya CHP’ye bir şey kazan maktır. dırmış mıdır? Yoksa ortamı Bu davranışın en parlak ör biraz daha germekten başka neğini CHP Genel Başka bir sonuç doğurmamış mıdır? nı Kemal Kılıçdaroğlu dün HHH ya tarihine geçmiş, gürültü Siyasette söylenen bir sö süz vakur “Adalet Yürüyüşü” zün doğru olup olmaması ka ile verdi. CHP’nin yönetimi bu dar, onun kime veya neye ya yönde, benzer yeni yöntemler rayacağı da önemlidir. bulmalıdır. Çok uzun bir süredir, ik Çare odur, ortamı germek tidar, Türkiye’yi kutuplaştır değil; hele ki şimdiye dek, si mak, toplumu germekle suç yasi olarak gerginlikten ve ku lanıyor, bu eleştirilerde aslan tuplaşmadan beslenmiş olan payını da Sayın Tayyip Erdo iktidarın bile artık bu yönte ğan alıyor. min geri tepmeye başladığını Ülkeyi kutuplaştırma ve görerek, yeni yollar aramaya toplumu germe politika başladığı bir dönemde... sından AKP’nin de, Tay Bu gerçekleri görmeyip yip Erdoğan’ın da sağladık hâlâ “ama ben gerçeği dile ları avantajları toplum ve de getiriyorum” diye ayak dire mokrasi çok pahalıya ödü mek yerine yapılacak en doğ yor ve haklı olarak, aralarında ru şey bu tür çıkışların kime, CHP’nin de bulunduğu sağ neye yarar sağlayacağını dü duyu sahipleri bu durumdan şünmektir. haber EDİTÖR: ÖZGÜR ÖZKÜ TASARIM: İLKNUR FİLİZ Seçim için 2 formül AKP, yerel seçimde ‘geçersiz oy’ları önleme arayışına girdi. Ya tek zarf olacak ya da sadece yanlış zarf iptal edilecek EMİNE KAPLAN Uyum yasaları üzerinde çalışmalarını sürdüren AKP, Siyasi Partiler Yasası, anayasa değişikliği sonrası zorunlu olarak yapılması gereken teknik değişikliklerle ilgili taslağı tamamladı. Ancak 2019’da yapılacak yerel, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde uygulanması planlanan düzenlemelerle ilgili değerlendirmeler sürüyor. Seçim yasalarında yapılacak değişikliklerden Mart 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimde uygulanması planlanan düzenlemelerin ocak ayında TBMM gündemine getirilmesi bekleniyor. AKP’nin üzerinde durduğu düzenlemelerden birini de yerel seçimlerde ‘geçersiz oy’ kullanımını artırdığı gerekçe siyle eleştirilen birden fazla zarf uygulaması oluşturuyor. Mor zarf sıkıntısı Yerel seçimlerde turuncu, mavi ve mor olmak üzere 3 zarf kullanılıyor. Ancak birçok yerde seçmenin oy pusulalarını koyacakları zarfı karıştırmaları ve muhtarlık pusulasını mor zarf yerine diğer zarflara koyması nedeniyle o zarfa konulan oyların tümü geçersiz sayılıyor. AKP yönetimi, oyların geçersiz sayılmasını önlemek için iki formül üzerinde duruyor. Formüllerden biri, tüm oy pusulalarının tek zarfa konulması. İkinci formül ise, yanlış zarfa konulan oy pusulası nedeniyle o zarfa ko nulan tüm oyların geçersiz sayılması yerine yalnızca yanlış zarfa konulan oy pusulasının iptal edilerek o zarftaki diğer oyların geçerli sayılması. Ancak ikinci formülle ilgili olarak Doğu ve Güneydoğu’da seçmenin yönlendirilmesi endişesi taşınıyor. AKP yöneticileri, “Hangi partiye oy verildiğinin belirlenmesi için muhtarlık seçimiyle ilgili oy pusulasının özellikle yanlış zarfa atılması yönünde seçmene baskı yapılabilir” görüşünü dile getiriyor. AKP yönetimi, ‘mühürsüz oy pusulası’ konusunda da değerlendirmelerini sürdürüyor. Barkodlu oy pusulası ya da mühürsüz oyların geçersiz sayılacağına ilişkin hükmün kaldırılması seçenekleri üzerinde duruluyor. l ANKARA Antalya’da bahar havası TürkiyeAlmanya arasında yumuşama sürüyor. Çavuşoğlu, Gabriel’i ağırladı Türkiye ile Almanya arasında insan hakları sa nuların ele alındığı görüşmede, bakanlara danışman vunucularının serbest bıra ve uzmanlar da eşlik etti. kılması ile başlayan yumuşa Gabriel, görüşmenin hemen ma dün Antalya’da devam et ardından Antalya’dan ayrılır ti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gayri resmi bir ziya DUYGU GÜVENÇ ken iki taraf da zorlu konulara ve beklentilerine da ret için Türkiye’ye gelen Al ir bilgi paylaşmaktan manya Dışişleri Başkanı Sigmar kaçındı. Gabriel’i ağırladı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’de tutuklanan sürpriz buluşmayı, Twitter hesabın çok sayıda Alman vatan dan şu sözlerle duyurdu: daşı ve gazetecinin tu “Alman meslektaşım Sigmar Gab tuklanması Berlin’in riel ile Antalya’da gayri resmi gö tepkilerini arttırmış rüşme için bir araya geldik. Zor tı. Fakat sürpriz ge lu konuları ve karşılıklı beklentile lişme hepsinin ilk du rimizi kapsayan ikili ilişkilerimizi ruşmada serbest kal tartıştık.” ması ile başladı. Ar Çavuşoğlu’nun bu paylaşımının dından da Alman ba ardından Almanya Dışişleri Bakan sını, eski Alman Şan lığı da aynı ifadeleri içeren bir twe sölye Gerhar Shröder’in et paylaştı. bu kararın ardındaki Edinilen bilgiye göre, görüşme arabulucu olduğunu yaz yaklaşık bir saat sürdü ve kritik ko dı. l ANKARA TILLERSON’LA GÖRÜŞTÜ v‘AaBaDtle’nriinvbairz’ e DğrğPznÇnuüTiiiKneyetaislbsniKelvaegcaalu’eltnröhşkdşesrirsetıonrioşeıranaöşğınoWrğldiiAraldşğuliüielsrılllılağe,eez.dulalnıetNr,aelttiddynnAieeBTğaıillwrBleüöie’aeınddsDrftkdYiaoıküi,’anilonçiTnadredmiçıakl’alıMnn’eketigralvneöasökvtdomhriüldüünüarazaş’tübıetnşyeÇütnıaraad.lRpievaDaeuenx lbraskYstsatsmitrloreÇibıiarueDidik,piynrgkinüerrakıabröıo.iöua““işdnriodirarPçİvArklrYekilnuıatüHlsiaiKlaçePmdnüşaşuztnGrdıaKkkGe”r.kstao“bvaüıbri’üSunİdlymYaneaşaelşee”neo)eirPşl”çşyrraısalndrbvıziGıiaelkinumorkt’eüufiddinıtagz’anın,nnnryrinieıarerdlzgsmÇeyşaaT(rieAauPvdaAıraedü.velmsaımKsetevmkıerBtueamçığKukrkiinreirdmteoiiirişiyndl.nrlylv,kaeoeiaiiaedkeFrnğypkkçn’ıiaEyğelRtaougus’Tıegindba.nlinö,ÖlleakauTiaurigialTk’mnkikheşbnöoldiiladallneürleelekaume’ünılnrdk.rabinrşr.aa vsiirson Yoklamadan Tuna çıktı AKP, Gökçek’in yerine belediye başkanı arıyor. Son karar Erdoğan’ın AKPgenel merkezinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettirilen Melih Gökçek’in yerine yapılacak seçim için gerçekleştirilen eğilim yoklamasında Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna birinci çıktı. AKP genel merkezinde, dün Gökçek’in yerine belirlenecek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara milletvekilleri ve belediye meclis üyelerinin katıldığı toplantıda eğilim yoklaması yapıldı. Eğilim yoklamasında, birinci sırada Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ikinci sırada Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tir ne “Her belediye baş kanımız yaptığı ida ri işlemlerden dolayı İçişleri Bakanlığı de netimine tabidir. Eğer bakanlık hukukun dı şına çıkan bir beledi ye başkanı varsa on Erdoğan lara göre işlem yapar, görevinden alır, uzak Mustafa Tuna laştırır, yargıya teslim eder, yargı gereğini yapar” yanıtını verdi. Kaya, eğilim yokla yaki ve üçüncü sırada Kah ması sonucunun par ramankazan Belediye Baş tinin üst kurulunda de kanı Lokman Ertürk çıktı. ğerlendirileceğini ve Tuna’nın belediye başkanı Cumhurbaşkanı’nın kararı olmasına kesin gözüyle ba nın yarın AKP’nin meclis kılıyor. AKP Genel Başkan grubunda paylaşılacağını Yardımcısı Erol Kaya, mu ve belediye başkanının se halefetin ‘seçimle gelen se çileceğini bildirdi. çimle gitmelidir’ eleştirisi l ANKARA Kahraman: BİZİ SAVAŞLAR MAHVETTİ Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ile 1. Dünya Savaşı’nın çıkması arasında ilişki olduğunu iddia ederek, “Bizi harpler perişan etti. Eğer Sultan Abdülhamid Han indirilmemiş olsaydı, 1. Cihan Harbi çıkmayacaktı” dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi yeni dönem Açılış Töreni’ne katılan Kahraman, 15 Temmuz’la ilgili olarak “Bu önleyişin önderi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Nasıl devirdilerse Abdülhamid’i, gene aynı şeyi yapacaklardı ama olmadı” dedi. l Haber Merkezi Filistin’e destek mektubu Kılıçdaroğlu, Balfour DeklArasyonu’nun 100’üncü yılı için Abbas’a mesaj yolladı Balfour Deklarasyonu’nun 100’üncü yılı dolayısıyla Fetih Hareketi Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde geçen perşembe günü gerçekleştirilen konferansa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz davetli olarak katıldı. Filistin resmi haber ajan sı WAFA’nın haberine göre Yılmaz, Kılıçdaroğlu’nun Abbas’a yazdığı destek mektubunu iletti. Kılıçdaroğlu mektubunda “Ana muhalefet partisi olarak, iki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması için gös terilen tüm çaba ları memnuniyet le karşılıyoruz. Filistinli kardeş lerimizin onlarca yıldır çektiği acıla rı dindirme nin tek uygula Kılıçdaroğlu nabilir ve kalıcı çözümünün bu olduğunu anlıyor, bunun uluslararası toplumun Filistin halkına karşı tarihi bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, 2014’ten bu yana kesintiye uğrayan barış görüşmelerini canlandırma çabalarına da katkı vermeye hazır olduklarını iletti. l ANKARA / Cumhuriyet C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog