Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

EKONOMİ Apple uçtuABD’liteknolojideviApple’ınpiyasa değeri 900 milyar dolara ulaştı. Teknoloji devi tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu. DOLAR 3.8540 0.49 kuruş AVRO 4.4810 0.34 kuruş FAİZ 13.29 0.25 puan 8 EDİTÖR: ŞEHRİBAN KIRAÇ TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN Türk fındığında alarm BORSA 111.293 1.702 puan ALTIN CUMHURİYET ALTIN 24 AYAR 1064.88 8.99 lira 158.46 1.33 lira Cumartesi 4 Kasım 2017 Nutella’nın sahibi Ferrero, Türkiye dışındaki fındık tedarikçilerine yöneldi. Şirket, Sırbistan’dan Güney Afrika’ya kadar yeni fındık üreticisi arayışında Nutella’nın sahibi İtalyan çikolata üreticisi Ferrero SpA, Kanada’dan Şili’ye ve Avustralya’ya kadar büyüyen talebi karşılamak için Türkiye dışındaki fındık tedarikçileriyle görüşmeye başladı. Bu karar, dünya fındığının yüzde 70’ini üretip Ferrero, Kraft Heinz, Mondelez International ve Nestle gibi firmalara ihracat yapan Türkiye’nin 2.8 milyar dolarlık fındık endüstrisine zarar verebilir. Reuters’in haberine göre Kanada’nın Ottawa eyaleti geçen ay Ontario’da farklı fındık çeşitlerini test eden bir projeye yaklaşık 500 bin Kanada doları katkıda bulundu. Ferrero bu projeyi finanse etmeye destek oluyor. Şu anda 161 hektar büyüklükteki fındıklık alanı 2027’ye kadar 10 bin 100 hektara çıkarmayı hedefleyen projeye Ferrero kaynak sağlıyor. Amaç hâkimiyeti kırmak Ferrero’nun sözcüsü Francesca Fulcheri, projenin uzun soluklu olduğunu ve Türkiye’nin hâlâ bir numaralı fındık tedarikçisi olduğunu söyledi. Kanada’da Ferrero ile çalışan tarım uzmanı Barb Yates, fındık pazarının genişletilmesinin Sırbistan, Şili, Avustralya, Güney Afrika ve ABD’nin New Jersey eyaletini kapsayacağını söyledi. Şilili tarım şirketi Agricola La Campana’nın sahibi Jaime Armengolli, “Herkes fındık ekmek için yeni yer arayışında. Ürünler güzel ve maliyetler düşük. Çiftçiler iyimser” dedi. Ferrero’nun alt yüklenicilerinden Avustralyalı Agri Australis, 2014’ten bu yana New South Wales’in güneybatısında 900 bin fındık ağacı yetiştirdi. Ferrero ayrıca, Avustralyalı çiftçilere araştırma ve geliştirme projeleri için destek sağlıyor. Türk fındığının en önemli müşterilerinden emtia ticaretçisi Olam International, geçen yıl Gürcistan’dan fındık almaya başladı. Durak Fındık’ın Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Durak verimlilik artıp maliyetler kısılmadıkça Türkiye’nin fındık sektörünün tehlike altında olduğunu ve kötüleşmeye devam edeceğini ifade etti. l Ekonomi Servisi Global, YEKA’ya hazırlanıyor Global Yatırım Holding yabancı yatırım fonu Centricus ile yüzde 31 ortaklığının ardından enerji ve altyapı gibi kârlılığı daha yüksek alanlara odaklanacağı bir strateji benimserken, büyük bir yurtdışı ortak ile Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerine girerek güneş enerjisi santrali yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Enerji ve altyapıya odaklanacak Holding, gayrimenkul, madencilik ve CNG ticareti gibi alanlardan çıkmayı planlıyor. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “YEKA’lardan ilkini kaçırdık. İkinci ihaleye büyük bir yabancı ortakla kesin gireceğiz. Teklifimiz de çok çok rekabetçi olacak” dedi. Madenciler ayakta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Torba Yasa Tasarısı’nda yer alan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) uhdelerinde bulunan maden sahalarını bölerek ruhsatlarını ihale etme yetkisi veren 58’inci madde, Zonguldak’ta madencilerin büyük tepkisini çekti. Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) bu maddenin tasarıdan çıkarılması istemiyle eylem kararı almasının ardından önceki gün ve dün kentte eylemler yapıldı. Zonguldak Madenci Anıtı önünde bir araya gelen binlerce maden işçisi, “İş, ekmek yoksa barış da yok”, “Madenlere uzanan eller kırılsın”, “Kömürün ateşi Ankara’yı yakacak”, “Madenler bizimdir bizim kalacak” sloganları attı. Mitinge işçilerin yanı sıra işçi yakınları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, çeşitli siyasi partiler de destek verdi. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, “58’inci madde bize ölümü dayatıyor. TKİ ve TTK denetimine rağmen Kozlu, Karadon, Soma, Ermenek’te yaşanan facialar ortada. Sahalar ve ruhsatlar bölünürse denetim daha da zorlaşacak, yeni facialar yaşanacak” dedi. l Ekonomi Servisi ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR İSTANBUL PERAKENDE SATIŞ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt Numarası: 2017/557305 Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi: 21 Yasal Kapsam: 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet: 3. adım 234.251,00 1.789.213,00 Ortak Alım: Hayır Sınır Değer: İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar Personele Dayalı: Evet 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir. İstanbul Perakende Satış İşletme Müdürlüğümüz İdari Hizmet Binası ile bağlantıları Erenköy ve Sirkeci Perakende Satış Mağazaları güvenliğinin sağlanması için 26/12/2017 25/12/2018 tarihleri arasında silahsız Özel Güvenlik Görevlisi hizmeti alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 İdarenin a) Adresi: Kayışdağı Mah. Dudullu Cad. İETT Anadolu Garajı Yanı No: 4/2 Küçükbakkalköy ATAŞEHİR/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2165408691 2165400739 c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı: 5 adet silahsız özel güvenlik hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: İstanbul Perakende Satış İşletme Müdürlüğü İdari binası ile Sirkeci ve Erenköy Perakende Satış Mağazaları c) Süresi: İşe başlama tarihi 26.12.2017, işin bitiş tarihi 25.12.2018 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Kayışdağı Mah. Dudullu Caddesi No: 4/2 İ.E.T.T. Anadolu Garajı Yanı KüçükbakkalköyAtaşehir/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 28.11.2017 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ve Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve ihale konusu hizmete ait görevlerin yerine getirilmesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı’ndan faaliyet izinli Özel Güvenlik Şirketi olduğuna dair belge 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10’dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamuda ya da özel sektörde yapılan, ihale konusu özel güvenlik hizmeti alımına ilişkin işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Perakende Satış İşletme Müdürlüğü Bütçe ve Satın Alma Servisi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Perakende Satış İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 692810) Ahmet Nazif Zorlu ve Erdoğan açılışı yaptı. Zorlu’dan bir günde iki açılış Zorlu Holding, 600 milyon dolarlık yatırımla Manisa’da, Türkiye’nin ilk nikelkobalt işletme tesisi Meta Nikel Kobalt ve 120 milyon Avro yatırımla Manisa’daki Vestel City’de hayata geçirdiği Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası’nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yaptı. Aynı gün açılan her iki tesis de, ArGe ve teknoloji odaklı iş modelleri ile Türkiye için katma değerli ürünler sunarak cari açığın azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu; her zaman yerli sanayiye inanan ve yerli sanayinin gücüyle büyüyen bir grup olduklarını ifade ederek, “Tamamen Türk mühendislerince tasarlanıp üretilen akıllı teknolojiye sahip ürünlerimizle, dünyanın 155 ülkesinde, yüz milyonlarca insanın beğenisini kazanıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız, Endüstri 4.0’a geçişimizin temellerini attığımız otomasyon yatırımımız olan Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası, Avrupa’daki tek akıllı telefon fabrikası olarak bu ülkenin her ferdi için bir gurur vesilesidir” diye konuştu. l Ekonomi Servisi Turizmde uçak desteği sürecek Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtul muş, Turizm Şurası’nın ardından şu değerlendirmeleri yaptı: 4 Turizm acentelerine uçak desteğini 2018’de de sürdüreceğiz. 9 bin dolara kadar çalışıyoruz, ölü mevsimde getirene daha çok (destek) vereceğiz. 4 Yeni turizm stratejimizin birinci ayağı pazarları çeşitlendirmek; Malezya ve Endonezya gibi orta sınıfı güçlenen ülkelere açılmayı düşünüyoruz. 4 Turizm stratejimizin ikinci ayağı ürünleri çeşitlendirmek; üçüncü ayağı ise Türkiye algısını pozitif hale getirmek, Türkiye markasının değerini artırmak. l Ekonomi Servisi Ali Koç En değerlilerin yüzde 80’i ailelerde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, “Yaklaşık 50 yıl önce, aile şirketlerinin rekabetçiliklerini ve ekonomi içindeki güçlerini kaybedeceklerine inananlar vardı. Ancak bugün aile şirketleri küresel ekonominin yüzde 70’ini oluşturuyor. Dünyanın en değerli markalarının yüzde 80’i aile şirketlerine ait” dedi. Aile İşletmeleri Derneği’nin (TAİDER) düzenlediği 5. Ulusal Aile Zirvesi’nde “Yeni Küresel Konjonktürde Aile Şirketlerinin Yeri” başlıklı açılış konuşmasını yapan Ali Koç, aile şirketlerinin daha uzun vadeli hareket ettiklerini ve daha kurumsal olduklarını, şirket kültürlerini ve değerlerini nesilden nesile aktardıklarını dile getirdi. Dünyada en büyük 500 aile şirketinin toplam değerinin 6.7 trilyon dolar olduğunu belirten Koç, bu listede Koç Holding’in 54. sırada yer aldığını belirtti. TAİDER Başkanı Aydın Öğücü, aile işletmelerinin Türkiye ekonomisinde yüzde 75 paya sahip olduğunu söyledi. Tekfen’den 98 milyonluk imza Tekfen Holding’in bağlı ortaklığı Tek fen İnşaat 98 milyon Avro tutarında inşaat projesi için sözleşme imzalamaya davet edildi. Tekfen’in yaptığı açıklamaya göre, sözleşme Türkakımı boru hattının Kıyıköy’de inşa edilecek gaz kabul terminali inşaatını kapsıyor. Tekfen İnşaat sözleşmeyi Türkakımı’nın ana yüklenicisi Petrofac ile imzalayacak. l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog