Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cumartesi 4 Kasım 2017 2 Örnek soru taktiği Yeni üniversiteye giriş sınavına hâlâ son şekli verilmedi. Yeni sistemin bir hafta içinde soru örnekleriyle açıklanması bekleniyor Üniversiteye girişte yeni sistem olan Yükseköğre tim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin tartışma devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yeni sistemine gelen öne rilerin ardından sistemde ilk hafta yapılan kıs mi revizyon ye ni itirazları da be raberinde getir di. Sınavın tek bir günde tamamla OZAN ÇEPNİ nacak olması, ilk oturumda sorula cak soruların be lirsizliği ve sisteme ilişkin ka fa karışıklığının giderilememesi sorunları da büyütüyor. 2 milyona yakın öğrencinin ve ailelerinin tedirgin bekleyi şi sürüyor. Tartışmaları değer lendiren ve YKS üzerine görüş leri kabul eden YÖK’ün kısa sürede sisteme son halini ver mesi ve bir hafta içinde açık lanması planlanan örnek soru larla öğrencileri rahatlatması bekleniyor. Yeni sistemde, 2010’da YGSLYS’ye geçişte çoklu oturumun adaylar üzerindeki stresi kaldıracağı açıklamalarına karşın yeniden tek günlük sınava dönülmesi adaylar üzerinde yorgunluk ve baskı yaratabileceği tartışmasını yeniden başlattı. Bu noktada birçok sivil toplum örgütü ve eğitim uzmanının oturumların farklı günlerde yapılmasına ilişkin önerilerini YÖK’e ilettiği öğrenildi. Ancak bu kapsamda önerileri dinleyen YÖK’ün yeni açıklanan sistemde kısa vadede yeniden köklü bir değişikliğe gitmeden önce değerlendirme sürecinin sıklaştırılacağı belirtildi. Yeterlilik kaosu Sistemde merak edilen en önemli noktayı ise Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) adlı ilk oturumunda diğer derslere yer verilerek öğrencilerin temel Türk çe ve matematik becerilerinin ölçülme planı oluşturuyor. YÖK’ün, adaylara Türkçe testinde sözel alanlardaki diğer sosyal bilimler dersleriyle de ilişkili olarak Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri, temel matematik testinde ise sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer fen bilimleri dersleriyle de ilişkili olarak temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçeceğini duyurması yeterli olmadı. Bu kapsamda YÖK’ün ekim ayının ortasına gelmeden açıklanacak örnek sorular ile sınavın ilk oturumuna ilişkin endişe ve kafa karışıklığını gidereceği öğrenildi. l ANKARA Eğitim ücretsiz olmalı Bilgi notundaki öneriler şöyle: Bundan sonra geliştirilecek politikalar 3 ve 4 yaş gruplarını da hedef almalıdır. n Okulöncesi eğitime katılımı artırmaya yönelik farklı politikalar devreye girmelidir. n Yoksul ailelerin katılımını olumsuz etkileyen okulöncesi eğitim ücretleri özllikle kamu hizmetlerinde ücretsiz olmalıdır. n Küçük yaştaki çocukların (özellikle 04 yaş arası) anneler tarafından bakılması için annelerin desteklenmesine yönelik savunuculuk çalışmaları önemlidir. Anne işe, bebek kreşeTürkiye’de 02 yaş grubuna yönelik çocuk bakım hizmetleri çok yetersiz Türkiye’de çocuk bakımı çok büyük oranda bir “kadın meselesi” olarak algılanıyor ve özellikle küçük yaşlarda çocuğun anne tarafından bakılması ile ilgili sosyal normlar ve tutumlar güçlü. Annelerin yüzde 42.5’u çalışmama nedeni olarak küçük çocuklarını gösteriyor. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin önüne geçmek için erişilebilir ve düşük maliyetli erken çocuk luk bakımı ve okulöncesi eğitimi politikalarının uygulanması çok önemli. Okulöncesi eğitime katılım son 10 yılda artış göstermesine rağmen, okullulaşma oranları hem OECD ortalamasının hem de geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen hedeflerin altında. Yoksul ailelerden gelen çocuklar okul öncesi eğitime daha az katıldıkları için akranlarıyla hayata eşit şartlarda başlayamıyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından “Türkiye’de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım” başlıklı bir bilgi notu hazırlandı. Bilgi notunda, farklı yaş gruplarına ve hedef kitlelere yönelik politika önerileri oluşturuldu. Nota göre, annelerin yüzde 72’si “ev içinde çocuklarla ilgili faaliyetleri” öncelikle kendi leri, yüzde 20’si ise eşiyle birlikte yapıyor. Ev dışı etkinlikleri babaların yüzde 10’u tek başına üstlenirken, birlikte üstlenen annebaba oranı yüzde 31. Ankete katılan annelerin yüzde 77’si çalışmıyor. Bununla birlikte, annelerin yüzde 57’si “küçük çocukları olan kadınlar çalışmamalıdır” ifadesine katılmıyor veya konuyla ilgili fikri veya bilgisi olmadığını belirtiyor. Gençler Uyum Kampında Suriyeliler ve Türkler arasındaki toplumsal uyumun güçlendirilmesi için düzenlenen “Sosyal Uyum Kampı’’ yarın sona eriyor. Kampın ardından, Suriyeli ve Türk gençlerin, bulundukları bölgede akranlarıyla tanışıp paylaşımda bulunması ve iletişimin sürdürülmesi sağlanacak. Elini öptüren müdüre inceleme Kahramanmaraş’ın Pazarcık Anadolu Lisesi’nde, ne zaman ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen görüntülerde, müdür İbrahim Yılmazcan, okulun bahçe kapısı önünde otururken, okula gelen öğrenciler Yılmazcan’ın elini öpüp, içeri giriyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Meclis’e taşınan ve sosyal medyada da tepki çeken görüntülerle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, “Pazarcık Anadolu Lisesi’nde çıkan o görüntülerden sonra Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli bilgileri aldık ve hemen gerekli incelemeleri başlattık” dedi. l DHA Bu kütüphane uçuyor! Alman Kültür Merkezi tarafından “Destekleyici Göç ve Uyum Programı” çerçevesinde ilk olarak Mardin’de hayata geçirilen ‘Uçan Kütüphane’, 6 Kasım’da Avcılar’da açılacak. Yuva Derneği ile Avcılar Kaymakamlığı koordinasyonu ve Avcılar Belediye Başkanlığı ortaklığıyla açılacak Uçan Kütüphane, sosyal uyum temelli çalışmalar yürüterek göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin de dahil olduğu 714 yaş arası çocukların ve 1827 yaş arası gençlerin yaşam becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor. eğitim EDİTÖR: FİGEN ATALAY TASARIM: İLKNUR FİLİZ EĞİTİM BİR SEN’DEN İLGİNÇ RAPOR Yandaş bile liyakat dedi OZAN ÇEPNİ Hükümete yakınlığı ile bilinen EğitimBir Yönetici değil ‘lider’ Sen, hazırladığı “Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kari Eğitim Bir Sen ayrıca, eğitim yönetiminden yer Sistemi” raporu ile eği öğretmenlikten bir anda tim yöneticilerinin atan atanan okul müdürü ve yar masında liyakat esasları için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini açıkladı. MEB’in birçok ilde okul müdür ve müdür yardımcısı atarken adaylar hakkında Eğitim Bir Sen’in değer dımcıları yerine, liderlik eğitimi ve akademik çalışması yürütmüş kişiler arasından seçilmesini önerdi. Bu kapsamda oluşturulacak ulusal standartların, okul yöneticilerinin birer eğitim lideri olarak sahip olmaları gere lendirmelerini aldığı ortaya ken bilgi, beceri, deneyim, çıksa da, raporda atamalar tutum ve yetkinliklere göre da esnek ve geliştirilebilen hazırlanması istendi. Lider bir yönetici seçme, atama modeli oluşturulması talebi dikkat çekti. Yandaş sendikanın raporunda, hükümet eleştirileri ise üstü kapalı olarak yer aldı. Eğitim Bir Sen, Osmanlı’dan bu yana lerde, öğretmenlik becerilerinin yanı sıra insan kaynakları yönetimi, demokratik okul yönetimi, farklılıkların yönetimi, stres yönetimi, çağdaş eğitim denetimi, eğitim ekonomisi, eğitim hukuku, örgütsel ileti 145 yıldır Türkiye’nin eği şim, çatışma yönetimi, ta tim sistemi ve MEB’de düz kım kurma, yönetsel mev gün işleyen başarılı bir ya zuat, psikoloji, sosyolo pının olmadığını belirterek, “Eğitim yönetiminde temel problem, yönetici seçme ve atamada belirsiz ve kesti ji, etik liderlik, eğitimsel ve teknolojik liderlik gibi alanlarda yeterlilik sahibi olması gerektiği vurgulandı. rilemez politikaların izlen mesi, uzun vadeli bir pers dika, muhalefetin iktida pektifin oluşturulamaması, ra yönelttiği liyakat eleşti neticede kalıcı bir modelin rileri benzeri “Özel sektör inşa edilememesidir” dedi. veya kamu sektörü fark et ‘Demokrasi kriteri’ meksizin, tüm çalışanlar ve yöneticiler için örgütsel Liyakat sisteminin ulus adaleti bozan korkulası vi lararası kriterlerinin de yer rüs, kayırmacılıktır. Kayır verildiği raporda, “Liyakat macılık, kamu görevini ye sistemi, giderek bir toplu rine getiren görevlinin, ya mun demokratik yönetime kınlarını haksız yere ve ya sahip olup olmadığını belir salara aykırı olarak kayır leyen kıstaslar arasında yer ması, arka çıkmasıdır. Ka alırken; yırmacılı otoriter ve ğın, akra totaliter re ba kayır jimlerin bi macılığı, le, bir süre eş dost sonra ça kayırma resiz baş cılığı, si vurmak zo yasal ka runda kal yırmacı dığı bir lık, hiz araç haline gelmiştir” Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın met kayırmacı yorumu dikkat çekti. Liya lığı ve oy ticareti, lobicilik kate ilişkin ayrıca “bir po gibi değişik türleri vardır. zisyon için seçilen kişinin Genel olarak azgelişmiş ül yeterli eğitimi, yeterli tec kelerde toplumsal örgüt rübesi veya hem yeterli eği lenme ve ilişkiler büyük timi hem de yeterli deneyi ölçüde aile, akraba, dinsel mi olması aranır. İlgili po ve hemşerilik bağlamında zisyon için aranan nitelik oluşmaktadır” değerlendir lere sahip olmak gerekmek mesi yapıldı. tedir. Siyasal, dinsel inançlar, ırk, renk, milliyet, cin ‘İstisnai kadrolar’ siyet, medeni durum, yaşlı Atamalarda nesnel, şeffaf lık durumu gibi, pozisyon ve yargı denetimine açık ol la ilgisi olmayan etmen ması için demokratik me ler dikkate alınmaz. Siya totlardan yararlanılması ge sal yönetimde bir değişik rektiğini vurgulayan sendi lik olması durumunda, liya ka, “Liyakat ilkesinin gere kat sistemine göre çalışan ği olarak, bilgi düzeyini öl memurların durumunda bir çen yazılı sınavlar ile bece değişiklik olmaz, yerleri de ri ve tutumları değerlendi ğiştirilmez” tanımı yapıldı. ren sözlü sınav (bugünkü AKP’yi anmadan... uygulamadan farklı bir mülakat) yapılmadan eğitim Çok partili siyasal haya yöneticisi unvanı kimse ta geçilmesinden bu yana ye verilmemelidir. Sözlü sı Türkiye’nin kamu personel nav konusunda objektif kri yönetimi için yapılan çalış terler belirlenmelidir” dedi. maların başarısız olduğu Ayrıca eğitim yönetimin nu belirten Eğitim Bir Sen, de karar alıcı ve siyasi ma 1960’dta kurulan Devlet kamlar olarak anılan müs Personel Dairesi’nin kayda teşar, müsteşar yardımcı değer tek başarısının Dev sı ve genel müdürlerin, ‘is let Memurları Sınavı (DMS) tisnai kadrolar’ kapsamına ve 2002’deki Kamu Perso alınarak bakan ile gelip ba neli Seçme Sınavı (KPSS) kan ile gitmeleri sağlanma olduğunu savundu. 2002 sı istendi. Bu kapsamda ob sonrasındaki AKP iktida jektif ve adil bir seçme ve rı dönemine ilişkin ise hü atama sistemi kurulması kümete değinilmeden “Ka önerildi. mudaki bu olumlu gelişme, özellikle yönetici kadrola ‘Mülakat kalkmalı’ rına yapılan atama, yer de Hükümetin memur alı ğiştirme ve terfilere yan mında kullandığı ve ciddi sımamış, gelişmiş ülke ör eleştirilere neden olan mü neklerinde başarıyla uygu lakat sisteminin de hedef landığı görülen liyakat ve alındığı raporda, “Son yıl kariyer sistemi yerine, ge larda milli eğitimde öğret leneksel kayırmacılığın mo men ve yönetici seçimin dern ve postmodern yön de sık sık gündeme gelen, temlerinin uygulanması adaletsizliklere sebep oldu na devam edilmiştir. Eğitim ğu ve kamu vicdanını yara yönetimi ve eğitim yöneti ladığı yönünde ciddi eleşti ciliği için de durum farksız riler alan konu mülakattır. dır” eleştirisi dikkat çekti. Geride bıraktığımız dönem ‘Oy ticareti’ de kötü örnekleri görülen mülakatlar devam edecekse Rapordaki dikkat çeken eğer, bu uygulamaya derhal bir diğer unsur ise adalet son verilmelidir” denildi. vurgusu oldu. Yandaş sen l ANKARA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog