Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Pazar 26 Kasım 2017 8 haber EDİTÖR: ÖZGÜR ÖZKÜ TASARIM: İLKNUR FİLİZ Satmakla övünüyor Yalnızca Bir Semt Adıdır Hükümet edenler toz kondurmasa da herkes biliyor; Türkiye dış politikanın el yordamıyla yürütüldüğü ülkeler arasındadır. Eğer barışı sürekli kılarak halkı, ülkeyi koruma ilkesini terk etmişseniz; dünyayı iyi okuyamıyorsanız; güçlülerin dayattığı “zorunluluklara” boyun eğersiniz. Eğer ekonomik açıdan güçlüler arasında değilseniz işiniz zordur. Özellikle enerjide; petrolde, doğalgazda bağımlıysanız, tarımda üretim neredeyse toptan yasaklanmışsa, ülkenizden geçen boru hatlarının bekçiliği, güçlülerin iznine kalmış turizm sizi bağımsız yapmaya yetmeyecektir. HHH Askeri açıdan bağımlılık da siz istediğiniz kadar tersini söyleyin, istediğiniz kadar nutuk atın, hareket alanınızı kısıtlayacaktır. Şu sıralarda sıkça tartışıldığı gibi içinde bulunduğunuz askeri ittifak; NATO, bağımsız olduğunuza dair yaratmak istediğiniz algıya bile izin vermeyecek, gurur kırıcı yollara başvurmaktan geri kalmayacaktır. Kısacası yitirdiğiniz bağımsızlığın yeniden kazanılması artık kolay değildir. Çıplak gerçeği söyleyelim; siz bunu isteseniz bile gerçekleştirmezsiniz. HHH Çünkü bağımsızlık, gerçekçi bir politika ister. Her şeyden önce sizi dört koldan bağlamış sistemin dışına çıkmanızı şart koşar. Kapitalist dünyanın bir parçası iseniz, size sık sık oyunu kurallarına göre oynamanız gerektiğini hatırlatacaklardır. Basittir aslında: Güçlüler arasında değilseniz kural; ötekilerin politikalarına uymaktır. Genellikle hep var olduğu söylenen “stratejik önemin” sağlayacağı “hatırlı bağımlılık statüsü” de gurur verici bir özellik değildir. HHH Gelişmiş kapitalist ülkeler arasında yalnızca “stratejik öneminizi” satarak politika dikte ettiremezsiniz. O sanal “stratejik öneminiz” yalnızca bedelini halka havale edeceğiniz “görevler” yükleyecektir size. Belki bu durum ülkeyi yönetenler olarak sizi tatmin edebilir ama bedeli yüreğinde hissedecek halkın hiç hoşuna gitmeyecektir. Tamam, sizin sisteminiz halka kulak vermeyi değil onu yönlendirmeyi esas alır; yine de bu yönlendirmenin her zaman işe yarayacağını düşünmemelisiniz. Kimi zaman sabır taşı çatlar. HHH Sabır taşının çatlaması dış politikadaki beceriksizliklerden çok iç politikada uyguladığınız ayakta kalma yöntemleriyle ilgilidir. Gözle görülür, elle tutulur baskı icatları, genellikle biriken öfkenin sokağa çıkma cesareti gösteren temsilcilerini sindirmeye yarar. Ama öfke giderek halkın homurtusuna dönüşüyorsa, açlık, yoksulluk almış başını gitmişse, içerde olağanüstü yöntemlerle ancak idare edebiliyorsanız, dış politikada, halkın önüne atılacak, hiç tükenmediği varsayılan milliyetçi duyguları kabartacak başarılar da yoksa işiniz zordur. HHH Çaresizlik hırçınlaştırır, biliyoruz. İktidardan düşmek korkutucudur; siz de korkuyorsunuz. Normal koşullarda sizin sistemde de iktidarlar değişir, biri gider öteki gelir, besbelli ki sizin durumunuz normal değil. Yine de size “itidal” tavsiye etmek durumundayız; evet iktidarı yitirmek sizin için pek iyi olmayacak. Aslında durumu hilesiz hurdasız halka sormak, onun kararına uymak sizin için de halk için de iyi olurdu. HHH Ama siz içeriyi “çantada keklik” saydığınız için dışarıya daha çok önem verirsiniz. Ne diyelim, biliyorsunuz işte; ülkemizi sistemleri içinde tutmaya kararlı olanlar durumdan hoşnut değiller. Sistemi kurtarmak için kenara çekilmenizi tavsiye ediyorlar. Sizin şu “kurtlar sofrası” ilkelerine göre çalışan “serbest piyasa” sisteminiz, ne yapalım, işte böyle bir şeydir... Vefa aramayacaksınız onda. Maliye Bakanlığı’nın sunumunda yer alan rakamlara göre 19862002 arasında 8 milyar dolarlık, 20022017 arasında tam 60.8 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı ucuz enerjinin nasıl elde edileceği masaya yatIRILDI CHP’den enerjiye formül İKLİM ÖNGEL CHP’nin hazırladığı “Türkiye’de Elektrik Enerjisi ve Enerji Kooperatifçiliği” başlıklı raporda, tüm dünyanın kömürden vazgeçerken Türkiye’de kömürün artan kullanımına dikkat çekildi. Belediyeler öncülüğünde oluşturulacak kooperatiflerle ucuz enerjiye ulaşmanın mümkün olduğunun belirtildiği rapora CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir önsöz yazdı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın hazırladığı raporda ucuz enerjinin nasıl elde edileceği masaya yatırıldı: l Türkiye’de 2015’te elektrik enerjisi üretiminde ilk sırayı kömür aldı. Hükümet politikalarına paralel olarak kömür kullanımı gelecek yıllarda artmaya devam edecek. Doğalgazda ise Rusya’ya bağımlılığımız sürüyor. l Özel sektörün 2002’de elektrik üretimindeki payı yüzde 40.2 iken bu oran 2016’da yüzde 83’e çıktı. l Konutlarda kullanılan elektriğin bedelinin yüzde 46.4’ü enerji bedeli dışındaki bedellerdir ve bunlar; dağıtım bedeli, fon, TRT payı, elektrik, tüketim vergisi ve KDV’dir. Kayıp kaçak bedelleri, başka kalemler içerisinde gösterilerek, tahsili yasal kural haline getirildi. AKP iktidarı kayıp kaçak konusunda dağıtım şirketlerinden yana oldu. l Doğalgaz ithal fiyatları uluslararası petrol fiyatlarına paralel olarak düştü ancak elektrik tüketicileri bundan yararlandırılmadı. 2016’da toptan elektrik fiyatlarında yapılan indirimler faturalara yansıtılmadı. Çözüm önerileri l Elektrik sektörünün önemli bir büyüklüğü özel sektör eliyle yönetiliyor ve kâr odaklı bir yönetim anlayışı egemen. Sermaye egemen bir yapıya sahip enerji piyasasının katılımcı bir yapıya kavuşması için kooperatifçilik önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Tüketicilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını üretmek üzere ortak bir çatı altında bir araya gelmeleri katılımcılığı artıracak. l Konutlarda ısınma amacıyla kullanılan doğal gazdan ÖTV ve KDV alınıyor. Hatta alınan ÖTV’nin de KDV’si alınıyor. Konutlarda kullanılan doğalgaz temel ihtiyaçtır. O yüzden ÖTV alınması ve yüksek oranlı KDV alınması haksızlıktır. Doğrusu tüm diğer temel ihtiyaçlarda olduğu gibi doğalgazda da KDV’nin yüzde 1 olmasıdır. KILIÇDAROĞLU: GÜVENLİK SORUNU YARATIYOR Rüzgâr enerji santralları aynı enerjiyi üretecek bir kömür santralına göre milyonlarca ağaca eşdeğer oksijen tasarrufu sağlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rapora bir önsöz yazdı. Tüm tüketicilerin, kaliteli ve yeterli enerjiye, sürekli şekilde ve ödenebilir koşullarda ulaşabilmesinin CHP’nin enerji politikasının temelini oluşturduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yerli kaynaklara öncelik veren, insan odaklı ve sürdürülebilir enerji üretimi önceliğimizdir. Çevre ve toplumla uyumsuz, yerel paydaşların karşı çıktığı projeler CHP iktidarında uygulama alanı bu lamayacaktır” dedi. Giderek artan enerji it halatının eko nomi üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu Kılıçdaroğlu ve yüksek ca ri açık verilmesine neden olduğu nu söyleyen Kılıçdaroğlu, enerji de dışa bağımlılığın dış politika ve güvenlik so runlarına da yol açtığına dikkat çekti. l ANKARA AKPdöneminde kamuya ait mallar özelleştirmeler yoluyla satıla rak kaynak yaratıldı. AKP ön cesinde 8 milyar dolar olan özel leştirme gelir leri, AKP döne minde 60.8 mil yar dolara çıktı. 2018 bütçesi önceki gün ak MUSTAFA ÇAKIR şam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ka bul edildi. Komisyonda son gün Maliye Bakanlığı bütçe si görüşüldü. Bakanlığın büt çe sunum kitabında özelleştir me uygulamalarına da yer ve rildi. Veriler, AKP dönemin de satışı yapılan kamu malla rının büyüklüğünü de ortaya koydu. Sunum kitabına göre, AKP öncesinde 1986 ile 2002 yılları arasında 8 milyar dolar lık özelleştirme yapıldı. 2002 yılında AKP iktidara geldi. Ar dından da hızla özelleştirme lere başladı. AKP’nin iktidar da olduğu 2002 ile 2017 yılla rı arasında tam 60.8 milyar do larlık özelleştirme yapıldı. Hız kesmeyecek Kitapta, “Bu rakam bugüne kadar yapılan uygulamalardan sağlanan toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturmaktadır” yorumu yapıldı. 1986 ile 2017 yılları arasındaki toplam özelleştirme tutarı ise 68.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 30 Ekim tarihi itibarıyla de 66.2 milyar dolar tahsilat sağlandı. AKP önümüzdeki dönemde de özelleştirmelere hız kesmeden devam edecek. Kasım ayı itibarıyla 460 özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi. 119 Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 256 adet Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı alındı. Son dönemdeki özelleştirmelerin büyük bir bölümünü enerji özelleştirmeleri oluşturdu. Sunum kitabında, “Bundan sonraki süreçte de özelleştirme uygulamalarına makro ekonomik politikalar ve uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde, portföyde bulunan kuruluş ve varlıklar ile devam edeceğiz” denildi. l ANKARA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIN’DAN İLANEN TEBLİĞ MÜKELLEFİN UNVANI VERGİ NO ADRES VERGİ VEYA CEZA. DÖNEMİ VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN CEZANIN MİKTARI MİKTARI MUSTAFA DEMİR 2770363571 AYAŞPAŞA MAH. LADİN SOK. NO:37 SARAY TEKİRDAĞ 2012/0112 GV 3080 796,50 2.389,50 MUSTAFA DEMİR 2770363571 AYAŞPAŞA MAH. LADİN SOK. NO:37 SARAY TEKİRDAĞ 2012/01 KDV 3080 955.80 2,867,40 MUSTAFA DEMİR 2770363571 AYAŞPAŞA MAH. LADİN SOK. NO:37 SARAY TEKİRDAĞ 2011/79 Gelir Stopaj 3080 5.816,53 17.449,59 MUSTAFA DEMİR 2770363571 AYAŞPAŞA MAH. LADİN SOK. NO:37 SARAY TEKİRDAĞ 2011/1012 G.GV 3080 2.850,89 8.552,67 MUSTAFA DEMİR 2770363571 AYAŞPAŞA MAH. LADİN SOK. NO:37 SARAY TEKİRDAĞ 2011/0709 GGV 3080 2.602,11 87.806,33 MUSTAFA DEMİR 2770363571 AYAŞPAŞA MAH. LADİN SOK. NO:37 SARAY TEKİRDAĞ 2011/10 KDV 3080 2.125,07 6.375,21 MUSTAFA DEMİR 2770363571 AYAŞPAŞA MAH. LADİN SOK. NO:37 SARAY TEKİRDAĞ 2011/09 KDV 3080 1.496,97 4.490,91 MUSTAFA DEMİR 2770363571 AYAŞPAŞA MAH. LADİN SOK. NO:37 SARAY TEKİRDAĞ 2011/08 KDV 3080 1.625,56 4.876,68 MUSTAFA DEMİR 2770363571 AYAŞPAŞA MAH. LADİN SOK. NO:37 SARAY TEKİRDAĞ 2011/01 GV 3080 7.465,40 22.396,20 MUSTAFA DEMİR 2770363571 AYAŞPAŞA MAH. LADİN SOK. NO:37 SARAY TEKİRDAĞ 2012/0103 GGV 3080 796,50 2.389,50 FERDİ ÇIRAK 2520534898 ZAFER MAH KEMAL ARIKAN SOK. NO:81/2 POZANTI ADANA 2012/1 KDV 3080 1.611,71 4.835,13 FERDİ ÇIRAK 2520534898 ZAFER MAH KEMAL ARIKAN SOK. NO:81/2 POZANTI ADANA 2011/05 KDV 3080 1.130,97 3.392,91 FERDİ ÇIRAK 2520534898 ZAFER MAH KEMAL ARIKAN SOK. NO:81/2 POZANTI ADANA 2011/10 KDV 3080 1.108,65 3.325,95 FERDİ ÇIRAK 2520534898 ZAFER MAH KEMAL ARIKAN SOK. NO:81/2 POZANTI ADANA 2011/11 KDV 3080 887,84 2.663,52 FERDİ ÇIRAK 2520534898 ZAFER MAH KEMAL ARIKAN SOK. NO:81/2 POZANTI ADANA 2011/12 KDV 3080 1.993,92 5.981,76 FERDİ ÇIRAK 2520534898 ZAFER MAH KEMAL ARIKAN SOK. NO:81/2 POZANTI ADANA 2011/0103 GGV 3080 734,43 2.203,29 FERDİ ÇIRAK 2520534898 ZAFER MAH KEMAL ARIKAN SOK. NO:81/2 POZANTI ADANA 2011/0406 GGV 3080 2.028,15 6.084,45 FERDİ ÇIRAK 2520534898 ZAFER MAH KEMAL ARIKAN SOK. NO:81/2 POZANTI ADANA 2011/0709 GGV 3080 1.065,52 3.196,56 FERDİ ÇIRAK 2520534898 ZAFER MAH KEMAL ARIKAN SOK. NO:81/2 POZANTI ADANA 2011/1012 GGV 3080 3.325,35 9.976,05 SALİH KAPLAN 4980866444 KANARYA MAH. YARASA SK. NO:13/3 KÜÇÜKÇEKMECE/İST 2012/0103 GGV 3080 3.886,58 11.659,74 SALİH KAPLAN 4980866444 KANARYA MAH. YARASA SK. NO:13/3 KÜÇÜKÇEKMECE/İST 2012/0112 GV 3080 4.886,04 14.658,12 SALİH KAPLAN 4980866444 KANARYA MAH. YARASA SK. NO:13/3 KÜÇÜKÇEKMECE/İST 2012/02 KDV 3080 1.807,26 5.421,78 SALİH KAPLAN 4980866444 KANARYA MAH. YARASA SK. NO:13/3 KÜÇÜKÇEKMECE/İST 2012/01 KDV 3080 2.820,63 8.461,89 Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda Adı, Soyadı ve Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.’nun 103106. maddelerine istinaden vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.” Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 706448) Dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti Suudi Arabistan’ın King Abdullah Limanı’ndan İzmit Yarımca Limanı’na giden 151 bin 559 groston ağırlığında 366 metre uzunluğunda ‘MSC GAIA’ adlı gemi dün Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Dev geminin geçişi esnasında boğaz güvenlik maksadıyla tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Dev konteyner gemisine geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma4’ ve ‘Kurtarma9’ römorkörleri refakat etti. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi K.N. Mükellef Adı Soyadı(Unvanı) 7080317728 8680518081 8680518081 8220001996 9480095003 9880070633 9880070633 9980745194 ÖZTUNA SELÇUK TURAN CENGİZ TURAN CENGİZ ALİYAR TANRIVERDİ HAKAN YENİARAS T..HAL.YUVA NAK.TEK LTD T..HAL.YUVA NAK.TEK LTD ZEYBEK AKAR. NAK LTD.ŞTİ Adres KADIMEHMET EFENDİ MAH. KURT ÇELEBİ CAMİİ SK. HARABE KONUT BLOK NO: 13 BEYOĞLU ÇEVRECİK KÖY KARAÇAM SK. 51A/2 REŞADİYE/ TOKAT ÇEVRECİK KÖY KARAÇAM SK. 51A/2 REŞADİYE/ TOKAT TAHTAKALE MAH. ISPARTAKULE BUL. 12/71 AVCILAR YAKACIK ÇARŞI MAH. SAĞLIK SK. 2 1 KARTAL İSTANBUL HÜRRİYET MH. PAŞAÇAYIRI CD. 7 C GAZİOSMANPAŞA HÜRRİYET MH. PAŞAÇAYIRI CD. 7 C GAZİOSMANPAŞA YAKUPLU MAH. GENÇ OSMAN CAD. 4 1 BEYLİKDÜZÜ V.Dönemi 201210201212 201301201303 201301201312 201201201212 201201201212 201209201209 201206201206 201212201212 Vergi Kodu KGV KGV KV GV GV KDV KDV KDV Ceza Kodu VZC VZC VZC VZC VZC VZC VZC VZC Vergi Tutarı 171773.60 106058.2 255215.6 200178.05 177492.45 99324.52 94072.49 104156.02 Ceza Tutarı 515320.80 318174.6 765646.8 200178.05 532477.35 297973.56 282217.47 312468.06 Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’nun 103106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 702078) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog