Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

BULMACA 20 TASARIM: SERPİL ÜNAY Pazar 26 Kasım 2017 BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA 1 Resimde gördüğünüz, 19352016 yılları arasında yaşayan ve “Mevzuat Böyle Efendim”, “Düzenzedeler” gibi kitaplarıyla da tanınan gazeteci ve yazarımız... Arkeolojide, ölünün toprakta açılan çukura gömülmesi tipine verilen ad. 2 Gerçekleştirilmesi olanaksız tasarı ya da düşünce... Konuşmalı bölümler, şarkılar ve danslardan oluşan İspanyol müzikli oyunu... Ödünç verme. 3 Elbise, çamaşır... Mersin’in Mut ilçesinde bir yayla... Tanrı’nın sözle ifade edilemeyen büyüklüğü... Özbekistan’ın plaka imi. 4 Gözleri görmeyen... Birbirine yakın adalar topluluğu... Güney illerimizde yetişen ve patatese benzer yumruları pişirilerek yenen bir bitki... Kayak. 5 Otuz iki kâğıtla oynanan bir iskambil oyunu... Kuzey Amerika’da yaşayan Kızılderili bir halk... Çocu ğun eğitim ve öğretimiyle ilgili erkek bakıcı. 6 “Güzelliğin par’etmez / Bu bendeki aşk olmasa” (Âşık Veysel)... Oğul Johann Strauss’un ünlü bir valsi... Ağrı Dağı’nda bir yayla... İbrani rahiplerinin dinsel törenlerde giydikleri giysi. 7 Batman’ın bir ilçesi... Yahudi tapınağı... Tantal elementinin simgesi. 8 İzmir’in Tire ve Ödemiş ilçelerine özgü bir tür bilye oyunu... Yarı olgunlaşmış meyve ve sebze için kullanılan sözcük... Endonezya’da düzenlenen geleneksel öküz yarışlarına verilen ad. 9 Afrika’nın ekvator bölgesinde bir ırmak... “ var, post var, meydanda er yok” (Y.K. Beyatlı)... Norveçli bir rock müzik topluluğu... Kuran’da bir sure. 10 Önü hendekli siper... Altın elementinin simgesi... Kütahya’nın Bu haftaki bulmaca ödülü Hayır De! Wolfgang Borchert Yordam Kitap 12 KASIM 2017 1650 KAZANANLAR: Eylem Ece İdgü, ÇANAKKALE, Ali Ayracı, Muammer Öztop, İZMİR, Musa Kaya, DENİZLİ, Kaya Çay, İZMİR, M. Erkan Aykar, MERSİN, Bozkurt Şenler, Mehmet Kın, Ülkü Çırak Taptık, Ozan Kumaş, Çağrı Bulhaz, Uğur Burnak, ANKARA, Ceylin Kuru Karakılavuz, KIRKLARELİ, Kenan Gökkaya, SİVAS, Sevda İkizler, Ömer Aslantepe, Mehmet Güleren, İSTANBUL, Abdullah Fidanboy, HATAY, Rıza Özcan Öztürk, AYDIN, Metin Koçer, SAMSUN, Yiğit Alan, A. Erhan Eribol, ORDU, Erhan Kuzhan, KÜTAHYA, Halit Alper, YOZGAT, Cevher Cangür, ANTALYA, Atilla Kırmacı, SİLİFKE Not: Bulmaca yanıtlarını bundan böyle aycin@cumhuriyet.com. tr veya (0212) 343 72 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Posta ile gönderilen yanıtlar ise aynı adrese gönderilmeye devam edecek. 12.10.2017 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan bulmacanın çözümü ve bulmacayı doğru yanıtlayanlar arasında yapılan çekilişte Paul Mason’nun Kapitalizm Sonrası Geleceğimiz İçin Bir Kılavuz (Yordam Kitap) kitabını kazananlar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1N İ KOLAT E S LA A S ATAYAK 2 İ S İ DORO S AK İ KA İ YORA 3ET ATARAÇ UN I KORN AS 4 L İ M AZ TİLS İT S AAT N 5 S NO P İ L İ Ç T US M EZA 6BAR İ N İ R EM İ R E F OD A 7OBA AT E KUKUÇ AL İ S İN 8HE T E RODOK S HEN ANÜR İ 9 R OR R RA RÜKÜŞ E R E Z 10 M R O T L U K B E L İ AAR E A 11 Y A Y I M OKAR K ŞATR İ YA 12 A Ş U R SN NU K U T OT YUĞ 13 M A M A L İ G A E RD ENK I RAL 14 A L K İ TO AG ÜO 15 K A M M A Z E R E T S İ Z 16 A A S O R BEL İ DO 17 G O A N E M O N M U A F 18 A V A N İ ANADUT O 19 Ş İ R A T A K İ ARKUB 20 İ T İ L F OTON UZ İ Emet ilçesinde, bir dizi mağaranın ortak adı... Kimononun beline bağlanan ve daha çok ipekten yapılan uzun Japon kemeri... Armut biçiminde ve ipek telli Vietnam lavtası. 11 Bir tür domino oyunu... Bir güvercin cinsi... Bilgi ve erdem bakımından olgunluk. 12 Papağanla akraba küçük bir kuş... Bitki... Bir soru sözü... Askerlik çağı. 13 Niğde’nin bir ilçesi... Mavi ve beyaz çizgili bir cins pamuklu dokuma... Volga Irmağı’na verilen bir başka ad. 14 Köy evlerinin tavanlarında iki direk arasında bırakılan boşluk... Söylenti. 15 Trabzon’un Araklı ilçesinde bir yayla... Çok küçük doğranmış et, domates, biber ve soğanın sac üzerinde kavrulmasıyla hazırlanan yemek. 16 Rusçada “evet”... İlave... Dalıcı bir ördek cinsi... Bir nota. 17 İğne, raptiye gibi sivri uçlu şeylerden korkma... Herhangi bir alanda başkalarından üstün olan kimse. 18 Hakan Günday’ın bir romanı... Trabzon’un Sürmene ilçesine özgü, ekşimsi tadı olan bir peynir cinsi. 19 Atın ayağında, genellikle bileğe ya da dize kadar çıkan beyazlık... ABD’de, ilk atom bombası denemesinin yapıldığı yer. 20 “Gönül tandırında bir pişiyor / Yanan ciğer midir yürek mi bilmem” (Seyrani)... Avrupa’da bir başkent... Elçilik ya da konsolosluklarda çalışan hademe. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 19202012 yılları arasında yaşamış, tiyatronun yanı sıra “Ağaçlar Ayakta Ölür”, “Biri ve Diğerleri” gibi filmlerde de oynamış oyuncumuz... 1947’nin başlarında SS üyelerini kaçırmak amacıyla Almanya’da kurulan gizli örgüt. 2 Ejderha takımyıldızının en parlak yıldızı... Eski dilde bulut... Tuzlanmış ve deri tuluma bastırılmış peynir... Hayat arkadaşı. 3 Bir tür kalın ve ağır çizme... 1960’lı yıllarda Jamaika’da doğan bir müzik türü... Göğün yedinci katının adlarından biri... Bir işi yaptırabilme gücü. 4 Eskrimde kullanılan üç silahtan biri... “Bağırsaklar” anlamında eski sözcük... Aziz Nesin’in bir öykü kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 İsim:......................................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. Tel:.......................................................................................................................................... bı... Kalın bükülmüş sicim. 5 Bir zaman birimi... Eski Türklerde kutsal sayılan hekim... Şarkı, türkü... Küçük yayla evi. 6 Çölde fırtına sonucu tepecikler halinde yı ğılan kum kütlesi... “Vurgun, kazanç” anlamında argo sözcük... Şiiri, biçimine ve anlamına uygun olarak yüksek sesle okuma... Eski Roma’da, kuşatılmış bir kente tahrip araçları atmaya yarayan kule. 7 “Çilbalığı” da denilen bir balık... Yeryuvarlağının yıl içinde Güneş’e en uzak olduğu nokta... Ahlaki bir öğütle sonuçlanan öykü. 8 Özgün çizim, harita, plan gibi şeylerin fotoğraf tekniğiyle çoğaltılması... At, eşek gibi hayvanların erkeklik organı... İsa’nın havarilerinden biri olup kendi adını taşıyan İncil’le de tanınmış aziz. 9 Mikroskop camı... Bir malı çok fazla kârla satma... Anlaşma, uyuşma. 10 Japonya’da Budist ermişlere verilen ad... “Bakal” da denilen ötücü bir kuş... Kekliğin boynundaki siyah halka. 11 Yeşim Ustaoğlu’nun bir filmi... Görünüşe göre olacağı sanılan... Evrensel alıcı olan kan grubu... Sih dininin kurucusu olan Hintli guru... Tuzağa düşürülen şey. 12 Fas’a özgü, kamış, dal ve kuru otlardan yapılmış koni biçiminde kulübe... “İrlanda Cumhu riyet Ordusu”... Nâzım Hikmet’in bir oyunu... Eski bir Hint tanrısı. 13 Mobilya yapımında kullanılan bir bambu türü... Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir mesire yeri... “Girida” da denilen, eti lezzetli bir balık. 14 Bir zeytin cinsi... 12. yüzyılda Selçuklular döneminde İran’da üretilen bir tür seramik... Antalya kentinin kurucusu olan ünlü Bergama kralı. 15 Kaynar suda haşlanıp üzerine yağ gezdirilen mısır unu yemeği... Notada durak işareti. 16 John Dos Passos’un üç kitaptan oluşan roman dizisi... “O yer” anlamında kullanılan sözcük... Kırgızistan’ın plaka imi. 17 Doğal ve tarihsel özelliklerinden dolayı koruma altına alınan alan... Okuma yazmayı öğrenme zorluğu. 18 Şaşma belirten bir ünlem... “Bâde olsun da zerrin sâgar olsun olmasın” (Şeyh Galip)... Bütün maymun türlerini içine alan memeliler takımı. 19 Bir armut cinsi... Bitkilerden elde edilen ilaç... Kuran, yapan. 20 Çarpıcı ve sert geometrik çizgilerin egemen olduğu yapıtlarıyla tanınmış karikatür sanatçımız. BRİÇ VOLKAN DENİZCİ vdenizci@gmail.com 17. Necmettin Sünget Kupası As kozu da çeker, körleri tahsil edip üçüncü trefle çakarız ve kozla eli aşağıdaki pozisyonda Batıya veririz. Batı ya el çaka yer çaka ya da çatalımıza doğru oynamak zorundadır. Bu da bizim empas tutmadığı ve kozlar kötü dağıldığı halde kontratımızı yapmamızı sağlar. R76 109 ♠ 85 ♥ ♦ V98 ♣ Şampiyonlar Tuna Aluf ve Namık Kökten 121 çiftin katıldığı turnuva iki eleme ve bir final seansın dan oluşuyor. Turnuvayı bu sıralar formda olan Namık Kök ten ortağı Tuna Aluf’la birlikte birinci bitirdi. Bilindiği üzere Namık Kökten açık ulusal takımızın seçmesini kazanan ta kımda yer alıyor. Sonuçlar: 1. Tuna Aluf Namık Kökten %63.25 2. Azem GürbüzTutku Kahramanmaraşlı %60.48 3. Tamer ÇokgörNeşet İlker Taştepe %60.37 Nereden Başlamalı? İmp Herkes zonda Dağıtan: Güney ♠ 85 ♥ RD2 ♦ RV982 ♣ A42 ♠ AD6 ♥ A84 ♦ A10763 ♣ R7 Batı Kuzey Doğu Güney 1 Karo Pas 2Trefl Pas 2NT Pas 3Karo Pas 4Karo Pas 4Kör Pas 4Pik Pas 6Karo Herkes Pas Natürel oynadıklarından karodan forsing yapmak için başka bir yol bulamadığından Kuzey 2Trefle başladı. Güneyin 2SA rebidi 15+ puan gösteriyordu ve Kuzey şimdi karo desteğini gösterdi. Kuzey şlemle ilgilenmiyordu ama Güneyin 4Karo konuşması 3SAyu geçmesi cesaretlendirici idi ve kontrol konuşmalarından sonra şleme ulaşıldı. Batı kör valesini çıkıyor. Oyunu planlayın. Analiz ve çözüm: Pik empası tutmasa bile koz 30 değilse kontratımız garantidir, sadece bir pik veririz. O halde pik empası turmuyor ve koz 30 iken kontratımızı yapmaya odaklanmalıyız. Eğer kozları toplamaya Asla başlarsak ve Batı boş verirse, Doğu kozla el tuttuğunda pik oynar ve bir löve eksik kalırız pik empası tutmuyorsa. Ancak önce Rua koz ile başlarsak Doğuda üçlü koz varsa empasla zaptederiz ve yalnızca bir pik kaybımız kalır. Üçlü koz Batıda çıkarsa ♠ AD6 ♥ ♦ 107 ♣ Onör Süronör mü? İmp KG zonda Dağıtan: Güney ♠ AR ♥ DV1097 ♦ RD10 ♣ A102 ♠ 76 ♥ R83 ♦ V976 ♣ V965 Güney Pas 1SA Kuzey 1Kör 3SA Batı pik damını atak etti, yerden rua kazandı. Deklaran kör damını oynadı. Doğu hangi kartı oynamalıdır? Haftanın Problemi İmp KG zonda Dağıtan: Güney ♠ 962 ♥ D1098 ♦ V1043 ♣ A3 ♠ ♥ AR7632 ♦ AR5 ♣ D1098 Batı 1Pik Herkes Pas Kuzey 3Kör Doğu 4Pik Güney 1Kör 6Kör Güneyin 3Körü zayıf olmasına rağmen ters zon durumunda yine bazı değerler içermeli. Dörtlü fit gösterdiğinden körler kapandı, rakiplerin de 4Pik demelerinden Güneydeki az bir şeyin pik dışında olacağını umduğundan Güney şleme sıçradı. Pik As atağından sonra en iyi oyun çizgisi nasıldır? İyi bir hafta sonu diliyoruz. SATRANÇ GM SUAT ATALIK suata@hotmail.com Gyula Breyer Gyula Breyer (18931921) kısacık yaşamıyla Jimmy Adams’ın 876 sayfalık dev eserine konu olmuş Macar Usta. FM Adams’ın ustalığıysa analiz üzerine değil de herhangi bir konudaki tüm materyali toplamaya dayandığından kitap normal boyutların dışına taşmış. Bilgisayar öncesi dönemden bugüne değişen bir şey yok: Satrancı daha iyi tanımak isteyen, seviyesi ne olursa olsun kitap okumak zorunda. Ne yazık ki satrancı çocuk oyununa çevirmeye çalışanlar sayesinde ‘Satranç Kitabı nasıl okunur?’ sorusunu çok sık duyduğumu söyleyebilirim. Cevap: Baştan sona ve tüm oyunlara bakarak! Breyer’in önemi, Hipermodern Akımın öncülerine, bilhassa Richard Reti’ye ilham verişi. Bozuk sağlığı ve profesyonel olmayışına rağmen çıkardığı dergide yazmış olduğu makaleler satrancın ilerlemesinde katalizör rolü oynamıştır. Açılış meraklılarının heyecanla beklediği Ruy Lopez’deki varyantına gelince; Hans Müller’in iddia ettiğinin aksine Ac6b8d7 manevrasıyla ilgili Breyer’e ait bir makale bulunmamakta. Yaşadığı devirde Budapeşteli meşhur GM Gedeon Barcza, Breyer’in fikrini hemşehrilerine açmış olduğunu belirtse de örneğin SSCB’de varyantın BorisenkoFurman Devamyolu adını alışı kimseyi şaşırtmamalı. Breyer denince akla gelen tek oyun kitap boyunca çok sık karşımıza çıkıyor: Gyula BreyerJohannes Esser, Budapeşte 1917, Slav Savunması 1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3!? (Fischer’in ‘1.e4 denemeyle en iyisi’ fikrine tam zıt görüşte olan Breyer’in Colle ve Taşduvar yapılarına eğilimi malum.) Af6 (3...Ff5!?) 4.Ac3 e6 5.Fd3!? (Bu hamlenin kaynağıysa Breyer’in 5.Af3 Ae4!? devamyolunun Siyah için daha iyi olduğu hakkındaki dogmatik görüşü.) Fd6 6.f4?! (6.Af3 Abd7 7.e4! de4 8.Ae4 Ae4 9.Fe4 e5! kritik devamyolu.) 00 7.Af3 dc4 (7...c5!?) Otomatik 8.Fc4, Reti’nin belirttiği şekilde 8...b5 9.Fd3 b4 10.Aa4 Fa6 yüzünden Breyer’in hoşuna gitmiyor.8.Fb1!? (Oyunun zihinlere kazınan hamlesi.) b5 (8...c5!?) 9.e4 Fe7 10.Ag5! h6 (10...g6 11.h4) 11.h4! g6 12.e5 hg5 (12...Ad5 13.h5!) 13.hg5!? (13.ef6 Ff6 14.hg5 Fd4 15.Vf3h3 Breyer için yeterli değil.) Ad5 (13... Ah5? 14.Kh5) 14.Şf1!? (Oyunun en ilginç kararlarından biri.14.Vg4 Şg7 15.Kh7 Şh7 16.Vh5 Şg8 17.Fg6 fg6 18.Vg6 Şh8 19.Vh6 Şg8 sonrası Beyaz 20.g6? Fh4 21.Şf1 Ve7 yüzünden kazanç denemesinde bulunamayacağından, Breyer bir tempo kazanacak 14.Şf1 Şg7 15.Kh7 ile profilaktik Şah hamlesini başa alıyor. 1981 yılında önce İgor Zaytsev ve Dvoretski, sonra Smıslov nezaretinde bir grup 14.Fd2!? Ac3 15.Fc3 Ve8 16.d5! cd5 17.f5! ef5 18.Vf3 varyantının kazandığını ispat etmeye çalışsa da 18...f6!! 19.Vd5 (19.Vh3 Şf7,19. gf6 Ff6) Kf7 20.Va8 Fb4!! var. Fakat 19.e6!! Fd6 20.Ff5!! gf5 21.Vh3 Ve6 21.Şf1 Şf7 22.Ke1 Şe8! 23.Ff6 Ac6 24.Vh5 Kf7 25.Vh8 Kf8!=) Ac3!? 15.bc3 Fb7? (Bu oyunda gördüklerimizin gerçek olamayacak kadar mükemmel olduğu savıyla yola çıkan Macar IM Ervin Haag a)15...Ve8! ve b) 15...Ad7!? 16.Vg4 Şg7 17.Kh7 Şh7 18.Vh5 Şg8 19.Fg6 hg6 20.Vg6 Şh8 21.Vh6 Şg8= 22.g6? Kf4! 23.Ff4 Af8 savunmalarını ilk gösteren olmuştur.) 16.Vg4 Şg7 17.Kh7 Şh7 18.Vh5 Şg8 19.Fg6 fg6 20.Vg6 Şh8 21.Vh6 Şg8 22.g6! Kf7 23.gf7 Şf7 24.Vh5! Vezir Kanadına dönemeyen Siyah Şah zor durumda.24... Şf8? 25.f5 ve 24...Şg7? 25.f5 Siyah Fili çok çabuk devreye soktuğundan hemen kaybeder. Fakat 24...Şg8 25.Vg6 (25.f5 Vf8) Şh8 kaybetmemeli.24... Şg7? 25.f5 ef5 26.Fh6 (Birçok kaynak oyunu bu noktada keser.) Şh7 27.Fg5 (Ff8 fikriyle 27.e6! ve 27.Ff4 Şg7 28.Vh6 Şg8 29.Vg6 Şh8 30.Şe2 Fh4 31.Kh1 hemen kazanır.) Şg8 28.Vg6 Şh8 29.Vh6 (Breyer zeitnotta 29.Ff6! Ff6 30.ef6 Vg8 31.Vh5 Vh7 32.Ve8 Vg8 33.f7 de kaçırıyor.) 30.Ve6? (Devrin zaman kontrolü 30 hamle üzerine kurulduğundan 30.Vg6 Şh8 ile zeitnottan çıktıktan sonra 31.Ff6’yı Breyer bulabilirdi.) Şf8 31.Vf5 Şg7! (31...Şe8? 32.e6 Vd6 33.Ff4! kazanır.) 32.Fh6! Şh6 33.Şe2 Fc8 34.Kh1 Fh4 35.e6? (Breyer’in kazanma hırsı takdir edilmeli ama 35.Kh4! (35.Ve4 Şg7 36.Kh4 Ff5! Beyaz için tehlikelidir.) 36….Vh4 36.Vf8 daimi şahlarla berabere yapar.) Ve7? (35...Fe6! 36.Ve6 Şg7 ve Siyah kazanca oynar.) 36.Vf4 Şg7 37.Kh4 Ve6 38.Şd2 Aa6 (38...Fd7’nin fikri Fe8g6 ama 39.Kh5! Fe8 40.Ke5 Vf6 41.Vf6 Şf6 42.Ke8 açmazdan dolayı oyuna garip bir denge getirir.) 39.Kh5 (39.Kh3!?) Vf6? (39... Fd7 40.Kg5 Şh7 41.Vh4 Vh6, a1h6 diyagonalindeki açmazdan ötürü kazanmadığından 41.Ve4 Şh8 42.Ve5 ile berabere yapmak zorunludur.) 40.Kh7! Şh7 41.Vf6 Fg4?? (41...Kb8 42.Vc6 da kazanç olmalı ama oyun hamlesi çok kötü.) 42.Vh4 Şg7 43.Vg4 Şf6 44.Vf3 Şe7 45.Vc6 Vg8 46.Va6 Kg2 47.Şc1 Siyah terk eder. 10 C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog