Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Pazar 26 Kasım 2017 2 Cep telefonsuz asla haber EDİTÖR: ÖZGÜR ÖZKÜ TASARIM: İLKNUR FİLİZ Cep telefonundan ayrı kalmaktansa örümceklerle dolu kafese girmeyi göze alanlar var Türk insanı cep telefonundan ayrılmaktansa örümceklerle dolu bir kafeste kalmayı tercih ediyor. Her ne kadar annebabalar çocuklarını “telefonu bir uzvu haline geldi” diye tenkit etse de cep telefonundan ayrılamayanlar sadece gençler değil. Mastercard’ın ERA Research & Consultancy ile birlikte 12 ilde gerçekleştirdiği Dijital Kullanım Araştırması’na göre, kazancı, eğitim düzeyi, sosyal statüsü ne olursa olsun araştırmaya katılan herkes cep telefonuna sahip. Hatta bu ihti FACEBOOK POPÜLER Sosyal medyada en popüler mecra Facebook. Ama kadınlar farklarını sosyal medyada da ortaya koyuyor; Instagram kadınlar arasında yüksek popülariteye sahip. yaç öyle bir noktaya ulaşmış ki 4 kişiden 3’ü cep telefonundan ayrılamıyor. Cep telefonundan ayrı kalmaktansa eşinden ayrı kalmayı tercih edenler, parkta yatabileceğini söyle yenler, örümceklerle dolu bir kafeste yatmayı göze alanlar bile var. Hal böyle olunca internet kullanımı da buna paralellik gösteriyor. Zira cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar as lında daha çok internet için kullanılıyor. Üç kişiden biri, her gün vaktinin en az 6 saatini internette geçiriyor. Eğitim seviyesi yüksek bireyler interneti araştırma yapmak, haber okumak, epostalarını takip etmek ve alışveriş yapmak için kullanırken 1824 yaş arası yeni nesil genç kuşak interneti daha çok eğlence amaçlı kullanıyor. Oyun oynamak, mesajlaşmak, video izlemek ve müzik dinlemek gibi yeni kuşağın internet kullanımları daha keyifli aktivitelerden oluşuyor. l Ekonomi Servisi Atatürk’ün devrimciliği 17 Bugün Pazar: Yine, başta Cumhuriyet mensupları olmak üzere, haksız, hukuksuz ve adaletsiz kararlarla içerde yatan yazar/çizer/gazetecileri anımsayarak ve anımsatarak... Türk Devrimi, Atatürk ve yakın tarih hakkındaki paradigmalar üzerindeki yazılarıma devam ediyorum. HHH 1) İbn Haldun, Sosyolojinin kurucusudur, insanlık tarihinin “Göçebe” kültür ile “Yerleşik” kültür arasında döngüsel bir evrim izlediğini belirtir. Onun kuramına göre, Türk Devrimi, “yerleşik kültürü” temsil ettiği için insanlık tarihinde ileri bir aşamaya karşılıktır. 2) Auguste Comte, Batı’nın Sosyolojinin kurucusu olarak kabul ettiği düşünürdür; “Üç Hal Kanunu” ile insanlığın, Teolojik aşama, Metafizik aşama ve Pozivitist aşamalardan geçerek ilerlediğini öne sürer. Bu kurama göre Atatürk, hiç kuşkusuz, ülkeyi insanlık tarihinin en ileri aşamasına ulaştıran devrimci bir liderdir. 3) Arnold Toynbee, uygarlıkların ancak, savaş gibi, doğal bir felaket gibi, büyük bir “meydan okuma” ile karşılaşıp onu yendiği zaman ilerleyebileceğini ileri sürer. Türk Devrimi, İstiklal Savaşı ile tam da bu örneği simgeleyen devrimci bir süreci belirler. 4) Emile Durkheim, insanlığın iş bölümü ve farklılaşma ile geliştiğini, ilerlediğini belirtir. Türk Devrimi, Feodal Din/ Tarım yapısından Endüstriyel/Kentsel topluma geçiş hedefiyle buna uygun devrimci bir çizgiyi vurgular. 5) Ferdinand Tönnies, insan topluluklarının birbirine benzeyen kişilerden oluşan “cemaat” yapısından birbirinden farklı kişilere dayalı olan “cemiyet” yapısına doğru geliştiğini vurgular. Bu anlamda Feodaliteden Endüstriyele geçmeyi hedefleyen Türk Devrimi elbette ilericidir. 6) Karl Marx, insanlık tarihinin, üretim güçlerinin gelişmesiyle, sınıf çatışmalarıyla belirlenen biçimde, İlkelKomünal Toplum, Köleci Toplum, Feodal Toplum, Kapitalist Toplum, Komünist Toplum olarak geliştiğini, gelişeceğini belirtir. Türk Devrimi bu bakımdan da, üretim güçlerini, tarımdan endüstriye doğru geliştirdiği, ülkeyi “Feodal Toplumdan” “Kapitalist Topluma” doğru dönüştürdüğü için, ilericidir, devrimcidir. 7) V. İ. Lenin, hem emperyalizmi vurgulayarak uluslararası sömürüyü ön plana çıkarmasıyla, hem de devleti ele geçirip toplumu yukardan aşağı doğru yapılan reformlarla dönüştüreceği iddiasıyla, tam da Atatürk’ün devrimciliğini tanımlar. Nitekim, Atatürk’e, “Bolşevik olmadığı halde, Antiemperyalist olduğu için”, doğrudan destek vermiştir. 8) Max Weber, toplumların değerlerinin, ideolojilerinin, mevcut sosyal örgütlenmelerden daha hızlı değiştiğini, arada oluşan büyük farkın doğurduğu bunalımı ise Karizmatik Liderin çözdüğünü öne sürer. Tam anlamıyla Türk Devrimi’ni ve Atatürk’ün liderliğini tarif eder. 9) Herbert Marcuse, insanlığın özgürlüğe doğru geliştiğini, bireylerin bütün otoriter ve baskıcı kurumlardan kurtulması gerektiğini belirtir. Bu anlamda da, Atatürk, halkı kulluktan vatandaşlığa doğru evrimleştirdiği, bireye kişilik ve saygınlık kazandırdığı için devrimcidir. 10) Immanuel Wallerstein, “merkez” ülkelerinin “çevre” ülkelerini sömürdüğünü söyler. Bu açıdan da Türk Devrimi, emperyalizme karşı kazanılmış bir Kurtuluş Savaşı ile bu sömürü düzenini yıkan, “Mazlum Milletlerin” kurtuluşunu temsil eden devrimci bir atılımdır. HHH Bu kaba özeti “Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği” ile “Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk” adlı kitaplarımdan yaptım. DİREN ADALET... DİREN CUMHURİYET... DİREN DEMOKRASİ! Çin’de sanal gerçeklik parkı açılıyor Çin’in ilk sanal gerçeklik tema parkı kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. Parkta sanal gerçeklik gözlükleri kullanan ziyaretçilere sıradışı bir deneyim yaşama fırsatı sunulacak. Çin’in Guiyang kentinde şubat ayında açılacak park için 1.5 milyar dolar harcandı. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog